Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska XIX w. dziecko etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen biografia Częstochowa przemysł technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo region biznes skarby kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa życie kopalnia Poznań zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Bielsko-Biała Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka fizyka obóz Opolszczyzna logistyka gwara plastyka UE sport naród Rudy ciało lwów pałac gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka energetyka hagiografia cenzura opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs reportaż demografia katastrofa słowianie pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna środowisko Zabrze Chorzów duchowieństwo język niemiecki Białoruś wiara cesarz archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie podróże stara fotografia gospodarka język polski Kaszuby legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam mechanika Monachium Świdnica Francja barok Strzelce Opolskie Prezydent rynek sentencje narodowość księga kryminalistyka wolność Dominikanie Pomorze reprint kulinaria studia miejskie inzynieria neolit procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina kolej kartografia regionalizm Wielkopolska polszczyzna modernizm Żyd Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia hutnictwo Galicja dom USA atlas mapa geologia powstania śląskie sanacja Gombrowicz sanktuarium Rej protestantyzm energia Polacy pomoc społeczna uniwersytet cesarstwo metalurgia handel fotografia artystyczna informatyka Ameryka służba projektowanie twórczość miłość artysta 1939 XX wiek tekst Jan projekt Będzin dramat Chorwacja identyfikacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa apteka konserwacja mieszkańcy Nietzsche kronika Włochy inwestycje farmacja muzealnictwo komunikowanie Wilno bank firma szkice język angielski nazizm wino Rybnik kara granice strategie kryzys XX w. prawo europejskie III Rzesza powstania mediacja urbanizacja XIX wiek okupacja Anglia szczęście antologia zachowanie ludzie pożar Hegel Krapkowice osadnictwo konflikt powódź frazeologia modelowanie konsumpcja konkurencyjność flora propaganda Izrael księstwo metodologia mniejszość praktyka zabytek Indie jedzenie jubileusz W Odra ikona pracownik socjalny esej zwierzęta Siewierz fauna gimnazjum Gdańsk przemoc przedszkole public relations organizacja Prusy myśli Słowacja postępowanie dyplomacja hermeneutyka pogrzeb Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor psychologia rozwojowa produkt Wielka Brytania Chiny Jura przepisy więziennictwo pamiętnik rzecznik język rosyjski ryzyko ochrona środowiska problematyka król kalendarz system metropolia ROSYJSKI pisarz narkotyki Niemodlin klient pacjent Ruda Śląska chrześcijaństwo kicz katolicyzm transformacja dusza osobowość Księstwo Raciborskie komiks Hitler Polonia monografia symbol karne lęk Mikołów poradnik plan zawód Fabian Birkowski hobby aksjologia ikonografia feminizm Conrad humanizm wybory kształcenie Gleiwitz psychika woda infrastruktura pradzieje anglistyka kodeks AZP zwyczaje socrealizm terroryzm Romowie Japonia jaskinia gotyk kapitał politologia kolekcjonerstwo kościół katolicki korupcja Kant sacrum historia literatury topografia psychologia osobowości papież DNA granica migracja autonomia Miłosz Habermas święty Białoszewski biblioteka Bydgoszcz genetyka mit interpretacje leksyka dokumenty fałszerstwo broń wody biologia analiza książę semantyka franciszkanie POLONISTYKA złote epoka brązu Piłsudski Łambinowice etniczność polski postępowanie administracyjne Grodków rasa wieś katedra ołtarz przesladowania socjalizacja etymologia rzeka industrializacja globalizacja lotnictwo Matejko endecja gmina Italia pocztówka podręcznik autyzm Ślązacy Hiszpania grodziska album medioznawstwo Jasna Góra święci prawa człowieka powstanie śląskie linoryt patologia Normanowie akwaforta Kapuściński mieszkalnictwo mowy frazeologizmy Olkusz czasopisma Księstwo Cieszyńskie konflikty 1945 Słowacki Szczepański obraz dziennikarz architektura drewniana Ślązaczka biogram okultyzm praca socjalna Śląski nowy jork Potocki rzemiosło Żywiec instytucje przeszłość odpowiedzialność wysiedlenia kapituła zbrodnia informacja publiczna ewangelicy arcydzieła erotyka powstanie kardynał duszpasterstwo Piastowie chór kodeks postępowania administracy metafizyka podróż produkcja ADHD zabory militaria Habsburgowie jezuici Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie tvn

Szukaj

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

redakcja naukowa Grzegorz Krawiec

wyd. 2013 r., stron 179, przypisy, miękka oprawa, format ok. 24 cm x 17 cm

Więcej szczegółów


28,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Ze Wstępu :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza niektórych przepisów polskiego i europejskiego systemu prawa w zakresie administracyjnych norm proceduralnych. Ukierunkowane jest więc ono na problemy związane z postępowaniami w administracji publicznej sensu largo.
Na tym tle poczynić można kilka uwag.
Niewątpliwie obowiązujący kodeks postępowania administracyjnego, jako akt o charakterze generalnym, ma podstawowe znaczenie dla postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego.
W tym kontekście pojawia się kilka ogólnych problemów: pierwsza kwestia dotyczy oceny ostatnich nowelizacji k.p.a. (nowelizacje te nie do końca zapełniły istniejące luki, a w niektórych przypadkach zmiany nie odzwierciedlają dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa).
Inny problem to wprowadzanie wielu procedur szczególnych, które powodują, że w niektórych dziedzinach znaczenie kodeksu jest mniejsze. Procedury te w sposób odmienny niż k.p.a. regulują niektóre instytucje procesowe (nie zawsze z korzyścią dla strony, a wręcz przeciwnie – jak to ma miejsce w przypadku tzw. specustaw).
Jednak problematyka postępowań w administracji publicznej nie ogranicza się jedynie do problematyki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego. „Postępowania w administracji” to pojęcie szersze, obejmujące różne procedury, stosowane przez organy administracji publicznej – nie tylko takie, które kończą się wydaniem decyzji. Są to np. kontrolne i inne – często mające charakter hybrydowy – np. administracyjno-cywilny.
Rzecz jasna, w ramach pojęcia „postępowania w administracji” mieści się także problem postępowania sądowo-administracyjnego.
W końcu problematyka postępowań w administracji obejmuje procedury, które w jakiś inny sposób związane są z administracją – niekoniecznie są to procedury stosowane przez organy administracji, ale mające z administracją (lub pracownikami administracji) jakiś związek. Przykładem jest postępowanie uregulowane w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
W przedkładanej do rąk Czytelnika pracy zaproszeni Autorzy przedstawili niektóre powyżej opisane problemy.
Zakres przygotowanych rozdziałów jest niezwykle szeroki i potwierdza powyższą konstatację, iż postępowania w administracji publicznej to pojęcie niezwykle pojemne.
Jeżeli spojrzeć na doktrynę postępowania administracyjnego, to zainteresowanie przedstawicieli nauki skupia się w dużej mierze na omawianiu wybranych problemów proceduralnych.
Niewiele jest w literaturze przykładów systematyki wszystkich postępowań w administracji publicznej (poza nielicznymi wyjątkami, np. w „warszawskim” podręczniku do postępowania administracyjnego pod red. Z. Cieślaka).
Wydaje się, że kolejnym krokiem po przedstawieniu wstępnej diagnozy (dotyczącej pojemności omawianego pojęcia) powinno być przedstawienie nowej systematyki postępowań w administracji publicznej, obejmującej nowe zjawiska pojawiające się w tej dziedzinie, m.in. zmniejszenie znaczenia kodeksu postępowania administracyjnego kosztem procedur szczególnych, tworzenie nowych procedur pozajurysdykcyjnych oraz „uciekanie” w sferę prawa cywilnego.
Wypada mieć nadzieję, że badania prowadzone przez naukowców, w tym w Wyższej Szkole Humanitas, będą zmierzać do realizacji tego zadania. Zauważyć należy, że na uczelni tej 7 marca 2012 odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej”, przygotowana przez Instytut Administracji i Prawa WSH. Konferencja miała na celu dokonanie wstępnej analizy stanu prawnego powyższych postępowań.
Odbyła się ona pod honorowym patronatem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) Oddział Katowice.
Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotyczące problematyki potrzebnych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praca ta przygotowana została na podstawie ustnego wystąpienia, otwierającego powyższą konferencję.
Artykuł ten jest jednocześnie pierwszym artykułem w części I dotyczącej problematyki postępowania sądowoadministracyjnego.
W części tej omówiono również europejskie standardy w świetle kontroli sądowej w administracji publicznej.
Część drugą poświęcono problematyce postępowania administracyjnego ogólnego i postępowań administracyjnych szczególnych.
Uzasadnieniem dla umieszczenia w jednej części problematyki postępowania ogólnego i szczególnego jest to, iż niektórzy Autorzy przedstawili w swoich pracach problemy zarówno z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, jak i przepisów procesowych szczególnych. Omówiono tu wybrane problemy wnioskowego udostępniania informacji publicznej, kwestię komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, domniemania formy decyzji administracyjnej, postępowania administracyjnego w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej.
Część trzecia dotyczy zaś problemów stycznych: postępowania administracyjnego i innych gałęzi i działów prawa.
Chodzi tu głównie o prawo cywilne i prawo urzędnicze.
W części tej zawarto rozważania dotyczące partycypacji społeczności lokalnej w postępowaniach wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, postępowania w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej o wytyczne konstytucyjne (stan obecny i postulaty zmian).
W części czwartej umieszczono zaś rozważania na temat proceduralnych aspektów przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej, wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego (prace tę umieszczono w tym rozdziale ze względu na to, iż Autor omawia tę problematykę w świetle zarówno postępowania jurysdykcyjnego – ogólnego i szczególnego, jak i sądowoadministracyjnego) oraz rozgraniczenia właściwości rzeczowej wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
Zachęcam Czytelników do lektury.

Grzegorz Krawiec


SPIS TREŚCI :

Wstęp

Część pierwsza
Z problematyki postępowania sądowoadministracyjnego

Rozdział I. Ryszard Mikosz — O potrzebie zmiany przepisów dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego
Rozdział II. Grzegorz Krawiec — Kontrola sądowa administracji publicznej w świetle standardów europejskich

Część druga
Z problematyki postępowania administracyjnego ogólnego i postępowań administracyjnych szczególnych

Rozdział III. Beata Baran — Wybrane zagadnienia z problematyki udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym
Rozdział IV. Dorota Fleszer — Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym
Rozdział V. Alicja Grabińska — Kilka uwag w kwestii domniemania formy decyzji administracyjnej
Rozdział VI. Gabriel Radecki — Postępowania administracyjne w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (zagadnienia wybrane)
Rozdział VII. Patrycja Sołtysiak — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej

Część trzecia
Procedury administracyjne a inne gałęzie i dziedziny prawa

Rozdział VIII. Krzysztof Chochowski — Partycypacja społeczności lokalnej w postępowaniach wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Rozdział IX. Mariusz Kotulski, Michał Jachowicz — Postępowanie w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Rozdział X. Bogusław Przywora — Postępowanie kwalifikacyjne o mianowanie w służbie cywilnej a wytyczne konstytucyjne. Stan obecny i postulaty zmian

Część czwarta
Inne problemy postępowań w administracji

Rozdział XI. Stanisław Nitecki — Proceduralne aspekty przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej
Rozdział XII. Maciej Ćwiertniak — Z problematyki wstrzymania wykonalności aktu administracyjnego – wybrane zagadnienia
Rozdział XIII. Andrzej Majzner — Rozgraniczenie właściwości rzeczowej wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj