Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel rozwój ksiądz nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes region skarby kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba Nysa PRL życie Poznań kopalnia zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Sosnowiec Bielsko-Biała dwór wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury informacja matematyka fizyka obóz Opolszczyzna logistyka gwara plastyka UE sport naród ciało Rudy pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia energetyka cenzura opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs demografia reportaż słowianie katastrofa pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna duchowieństwo Zabrze środowisko Chorzów język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie stara fotografia język polski Kaszuby podróże gospodarka prawo karne legenda Góra Św. Anny powieść islam mechanika Monachium Świdnica Francja rynek barok sentencje Prezydent Strzelce Opolskie narodowość księga kryminalistyka wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria stres procesy gazeta integracja zamek slawistyka łacina kolej regionalizm kartografia Wielkopolska Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia hutnictwo Galicja USA dom powstania śląskie geologia atlas mapa sanacja Gombrowicz sanktuarium protestantyzm Rej energia uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo metalurgia handel fotografia artystyczna służba Ameryka informatyka twórczość projektowanie miłość 1939 artysta XX wiek tekst Jan Będzin projekt dramat identyfikacja Chorwacja konserwacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa apteka mieszkańcy Nietzsche kronika inwestycje Włochy farmacja muzealnictwo Wilno bank komunikowanie firma nazizm wino szkice język angielski Rybnik kara strategie kryzys granice prawo europejskie XX w. III Rzesza mediacja urbanizacja powstania XIX wiek Anglia szczęście okupacja antologia ludzie zachowanie pożar Hegel Krapkowice konflikt osadnictwo powódź frazeologia modelowanie konsumpcja flora konkurencyjność mniejszość propaganda Izrael księstwo metodologia praktyka jedzenie zabytek Indie Odra ikona jubileusz pracownik socjalny W esej Siewierz zwierzęta gimnazjum fauna Gdańsk organizacja przemoc przedszkole public relations Prusy myśli Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor więziennictwo Jura psychologia rozwojowa produkt przepisy Wielka Brytania Chiny język rosyjski ryzyko rzecznik pamiętnik ochrona środowiska metropolia problematyka król system kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI katolicyzm klient Ruda Śląska pacjent chrześcijaństwo kicz transformacja Hitler Polonia dusza Księstwo Raciborskie osobowość komiks monografia symbol karne plan lęk Mikołów poradnik aksjologia ikonografia zawód Fabian Birkowski hobby kształcenie wybory feminizm Conrad humanizm Gleiwitz psychika woda anglistyka infrastruktura pradzieje AZP kodeks zwyczaje socrealizm terroryzm Romowie kapitał Japonia gotyk jaskinia politologia kolekcjonerstwo topografia kościół katolicki korupcja Kant historia literatury sacrum granica autonomia papież migracja psychologia osobowości DNA Miłosz Bydgoszcz Habermas święty Białoszewski biblioteka mit genetyka biologia leksyka broń interpretacje dokumenty fałszerstwo wody analiza książę złote semantyka POLONISTYKA franciszkanie Łambinowice epoka brązu Piłsudski postępowanie administracyjne wieś etniczność polski Grodków rasa etymologia katedra socjalizacja ołtarz przesladowania rzeka globalizacja industrializacja lotnictwo endecja Matejko pocztówka gmina podręcznik Italia Ślązacy autyzm album grodziska Jasna Góra medioznawstwo Hiszpania powstanie śląskie święci prawa człowieka mowy linoryt mieszkalnictwo patologia akwaforta Kapuściński Normanowie konflikty Słowacki 1945 frazeologizmy Olkusz Szczepański czasopisma Księstwo Cieszyńskie okultyzm obraz architektura drewniana dziennikarz biogram praca socjalna Śląski Ślązaczka nowy jork instytucje wysiedlenia Potocki rzemiosło Żywiec przeszłość odpowiedzialność erotyka ewangelicy kapituła zbrodnia informacja publiczna arcydzieła powstanie kardynał duszpasterstwo Piastowie chór kodeks postępowania administracy podróż militaria metafizyka zabory produkcja ADHD Lewin Brzeski prawoznawstwo Habsburgowie gotowanie jezuici obszar chronionego krajobrazu

Szukaj

Prawne problemy samorządu terytorialnego Tom I

Prawne problemy samorządu terytorialnego Tom I

redakcja naukowa Bolesław Maciej Ćwiertniak

wyd. 2013 r., stron 374, przypisy, miękka oprawa, format ok. 24,5 cm x 17,5 cm

Opracowanie pod patronatem : POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W KATOWICACH Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Więcej szczegółów


35,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z Wprowadzenia [obszerny fragment] :

Okres ostatnich pięciu lat należy do szczególnie ważnych dla orga­nizacji i funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego.
Wynika to z kilku istotnych przyczyn. Po pierwsze, jest to okres „okrągłych" rocznic związanych z reaktywacją w maju 1990 roku samorządu terytorialnego w ramach tak zwanej pierwszej reformy samorządowej (20 rocznica reak­tywacji samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej). Drugą istot­ną rocznicą było dziesięciolecie samorządów powiatowych i wojewódzkich, wprowadzonych w ramach tak zwanego drugiego etapu reformy samorzą­dowej. Zauważyć można, iż obchodom wspomnianych rocznic towarzyszyły nie tylko ich uroczyste celebracje z udziałem polityków, czasem również „ojców reformy samorządowej", lecz również szeroka refleksja naukowa nad instytucją samorządu terytorialnego w Polsce. W naszym makroregio­nie wskazać tu można na dorobek naukowy licznych konferencji poświęconych tematyce samorządowej, a związanych ze wspomnianymi rocznica­mi.
Kolejną istotną przyczyną były dokonane w ostatnich latach zmiany stanu prawnego w omawianym okresie: mam tu na myśli w szczególności zmiany dotyczące systemu wyborczego (uchwalenie Kodeksu Wyborczego) oraz istotną zmianę statusu prawnego pracowników samorządu terytorial­nego wynikającą z uchwalenia nowej ustawy o pracownikach samorządo­wych oraz liczne zmiany zakresu zadań i kompetencji samorządu terytorialnego, wynikające ze stosownych ustaw, m.in. w zakresie gospodarki odpadami.
Zauważyć można z satysfakcją, iż również środowisko naukowe Szkoły Wyższej „Humanitas" podejmuje w szerokim zakresie problematykę samorządu terytorialnego. Widocznym jej wyrazem była organizacja przez Uczelnię konferencji naukowych poświęconych odpowiednio: administracji samorzą­dowej, tradycjom i wyzwaniom dla Polski (zorganizowanej przez Instytut Ad­ministracji i Prawa pod patronatem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN oddział Katowice) w dniu 14 grudnia 2010 roku czy Kodeksowi Wyborczemu — pierwszym doświadczeniom (zorganizowanej przez Instytut Politologu dnia 18 stycznia 2012 roku).
Wyrazem wspomnianych zainteresowań nauko­wych są też liczne publikacje pracowników Szkoły, w szczególności Instytu­tu Administracji i Prawa, zarówno w wydawnictwach ogólnopolskich, jak i w wydawnictwie uczelnianym. W ten nurt refleksji nad instytucjami prawa sa­morządowego wpisuje się również niniejsza publikacja. Aczkolwiek pomysł wydania w Oficynie Wydawniczej „Humanitas" książki poświęconej prawnym problemom samorządu terytorialnego powstał wkrótce po wspomnianej kon­ferencji samorządowej, podjąłem decyzję, by nie ograniczać jej do zaprezen­towanych na konferencji referatów. Za zgodą władz Uczelni do współpracy w przygotowywaniu książki zaproszono zatem Autorów z licznych ośrodków w kraju. Efektem tego zaproszenia i życzliwej postawy Autorów jest książka zatytułowana „Prawne problemy samorządu terytorialnego".

Książka ta pomyślana została jako jednolite, jednotomowe opraco­wanie. Jednakże względy wydawnicze spowodowały, iż podzielona została na dwa kolejne tomy.
Ponieważ prezentowane opracowania dotyczą różnych aspektów i in­stytucji prawnych samorządu terytorialnego, zaprezentowane one zostaną w dwóch kolejnych tomach, w ramach każdego zaś w kilku konwencjonal­nie wyodrębnionych częściach.
Zastrzeżenie o konwencjonalności owego podziału i przypisania określonych opracowań do wyodrębnionych części jest o tyle istotne, iż ze względu na przyjęcie odmiennych kryteriów można by go było dokonać w inny sposób. Wyrażam wszakże nadzieję, że zapropo­nowany podział ułatwi lekturę obu tomów książki. W tomie I książki, w czę­ści I zatytułowanej „Ustrój samorządu terytorialnego", znalazły się zatem opracowania dotyczące: zasady pomocniczości jako konstytucyjnej zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego (M. Borski), początków nowo­czesnego ustroju administracji lokalnej we Francji (P. Dobosz), kierunków zmian ustroju jednostek samorządu w Polsce (P. Chmielnicki), samodziel­ności ustrojowej samorządu terytorialnego (D. Dąbek), statusu jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu przed sądem powszechnym (J. Jagoda), zespolenia administracji na poszczególnych szczeblach samorzą­du (K. Bandarzewski), determinant sprawności funkcjonowania samorzą­du terytorialnego (K. Chochowski).
Część II tomu I poświęcona jest wybranym zagadnieniom wyborów samorządowych. Otwierają rozdział dotyczący kwot w wyborach samorządowych w Polsce na tle regulacji europejskich (M. Półtorak). O problemach praw osób niepełnosprawnych w związku z prawem do głosowania mowa jest w kolejnym rozdziale (autorstwa M. Stycha). O odroczeniu terminu wyborów uzupełniających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego pisze natomiast M. Gurdek.
Najobszerniejsza, III część obejmuje zagadnienia zadań samorządu terytorialnego oraz nadzoru nad ich realizacją.
W części tej znalazły się opraco­wania/rozdziały dotyczące: roli samorządu terytorialnego w aktywizacji zawo­dowej osób niepełnosprawnych (A. Barczyński), prawno-administracyjnych uwarunkowań ochrony lasów (E. Nowacka), zadań gmin w zakresie pomocy społecznej (S. Nitecki), lokalnego i ponadlokalnego znaczenia inwestycji celu publicznego (I. Niżnik-Dobosz), pozycji ustrojowej i funkcji powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku (P. Mączyński). Kolejne rozdziały tej części dotyczą realizacji zadań gospodarczych: administracyjno-prawnych instru­mentów wspomagania przedsiębiorczości komunalnej (L. Zacharko), realizacji przez gminę zadań publiczno-prawnych poprzez spółki prawa handlowego (A. Jezierska, M. Górski), ekonomicznych i prawnych aspektów realizacji polityki spójności przez samorząd terytorialny (A. Mercik). Ostatnie dwa rozdziały tej części łączą się z problematyką procedur nadzoru nad działalnością organów samorządu terytorialnego.
Wyłączenie członka zarządu powiatu od udziału w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy o drogach publicz­nych omawia R. Suwaj, zaś obowiązek przedkładania aktów organów jedno­stek samorządu terytorialnego organom nadzoru prezentuje R. Płaszowska.
Nader aktualnym zagadnieniem pozostają kompetencje organów samorządu terytorialnego w zakresie oświaty i wychowania.
Brak tej tema­tyki w ramach prezentowanej części książki może zatem dziwić. Wskazać jednak można, iż zagadnienia te stanowią stały przedmiot zainteresowań przedstawicieli nauk pedagogicznych i znajdują szeroki wyraz w innych opracowaniach wydanych nakładem Oficyny Wydawniczej „Humanitas". Tom II obejmować będzie następujące zagadnienia. Część I, zatytu­łowana „Koordynacja, współpraca i partnerstwo w działalności jednostek samorządu terytorialnego, zawierać będzie opracowania poświęcone ogól­nym problemom koordynacji i współdziałania w administracji (M. Mączyń­ski), wykonywaniu zadań publicznych przez organizacje samorządowe (B. Dolnicki), partnerstwu administracji publicznej z organizacjami samorzą­dowymi (M. Grewiński) oraz współpracy zagranicznej i transgranicznej pol­skich samorządów terytorialnych (S. Malarski)...


SPIS TREŚCI :

Wprowadzenie

Część I. Ustrój samorządu terytorialnego

Rozdział 1. Maciej Borski — Zasada pomocniczości jako konstytucyjna zasada funkcjonowania samorządu terytorialnego
Rozdział 2. Piotr Dobosz — Początki nowoczesnego ustroju administracji francuskiej
Rozdział 3. Paweł Chmielnicki — Kierunki zmian w przepisach o ustroju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Rozdział 4. Dorota Dąbek — Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego - idea a rzeczywistość
Rozdział 5. Joanna Jagoda — Jednostka samorządu terytorialnego w postępowaniu przed sądem powszechnym
Rozdział 6. Kazimierz Bandarzewski — Zespolenie administracji na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego
Rozdział 7. Krzysztof Chochowski — Determinanty sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego

Część II. Wybory samorządowe

Rozdział 8. Magdalena Półtorak — Kwoty w wyborach samorządowych w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich
Rozdział 9. Marek Stych — Prawa osób niepełnosprawnych na przykładzie prawa do głosowania
Rozdział 10. Magdalena Gurdek — Odroczenie terminu wyborów uzupełniających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Część III. Zadania samorządu terytorialnego oraz nadzór nad ich realizacją

Rozdział 11. Andrzej Barczyński — Samorząd terytorialny w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością - aspekty prawne, organizacyjne i finansowe
Rozdział 12. Grzegorz Dobrowolski — Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony środowiska (wybrane zagadnienia)
Rozdział 13. Ewa Nowacka — Uwarunkowania administracyjno-prawne ochrony lasów
Rozdział 14. Stanisław Nitecki — Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej
Rozdział 15. Iwona Niżnik-Dobosz — Uwagi na temat lokalnego i ponadlokalnego znaczenia inwestycji celu publicznego w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozdział 16. Piotr Mączyński — Pozycja ustrojowa i funkcje powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku. Postulaty de lege lata i de lege ferenda
Rozdział 17. Lidia Zacharko — Administracyjno-prawne instrumenty wspomagania przedsiębiorczości komunalnej
Rozdział 18. Agnieszka Jezierska, Marcin Górski — Gmina może realizować zadania publiczne poprzez powołanie spółki prawa handlowego
Rozdział 19. Anna Mercik — Ekonomiczne i prawne aspekty realizacji polityki spójności przez samorząd terytorialny w Polsce
Rozdział 20. Robert Suwaj — Wyłączenie członka zarządu powiatu od udziału w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy o drogach publicznych
Rozdział 21. Renata Płaszowska — Obowiązek przedkładania aktów organów jednostek samorządu terytorialnego organom nadzoru i konsekwencje jego niedopełnienia. Uprawnienie organu nadzoru do żądania informacji

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj