Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole Polska zabytki polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie archeologia administracja ekonomia kobieta szkoła literatura średniowiecze język Niemcy miasto Żydzi wojna budownictwo prasa Wrocław media społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog wojsko Bytom etnologia marketing filozofia dziennikarstwo dzieci wykopaliska film parafia dziecko XIX w. etnografia geografia Rzym przyroda Europa kolekcja grafika rodzina wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków Rosja komunikacja śmierć nauczyciel ksiądz rozwój wystawa Czechy technika Śląsk Cieszyński antyk semen medycyna Częstochowa przemysł biografia nauka muzyka Łódź terapia urbanistyka biblia człowiek plebiscyt BEZPIECZEŃSTWO Ukraina kresy liturgia ochrona sąd reklama tradycja Grecja górnictwo klasztor kult II RP badania teatr choroba Zaolzie poezja ustrój literaturoznawstwo młodzież teoria szkolnictwo pocztówki internet Judaica antropologia rzeźba proza życie skarby krajobraz biznes proces folklor wspomnienia synagoga PRL Nysa kopalnia Poznań zakon region kino turystyka etyka emigracja planowanie telewizja niepełnosprawność radio państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń Unia Europejska miasta zdrowie władza teologia transport przestępstwo usługi dziedzictwo II wojna światowa Warszawa kulturoznawstwo oświata dwór Sosnowiec cystersi kościoły wizerunek biskup nauczanie przedsiębiorstwo rysunek pamięć Bielsko-Biała samorząd terytorialny szlachta praca samorząd las Litwa Rudy pałac rozwój przestrzenny przestępczość historia kultury kultura łużycka matematyka obóz Opolszczyzna gwara logistyka sport więzienie dydaktyka naród informacja ciało fizyka lwów uczeń gospodarka gender Konstytucja finanse plastyka prawosławie UE tożsamość energetyka Zagłębie Dąbrowskie dyskurs demografia katastrofa słowianie Góra Św. Anny XIX wiek duchowieństwo środowisko powstania śląskie wiara Białoruś opieka archiwalia resocjalizacja Księstwo Opolskie język niemiecki logika demokracja granica reportaż filologia książka język polski Kaszuby historia sztuki podróże legenda prawo karne technologia powieść islam Monachium sztuka nieprofesjonalna pielgrzymka Świdnica Pszczyna cenzura Chorzów stara fotografia hagiografia Zabrze farmacja ekonomika mechanika cesarz rewitalizacja protestantyzm energia sanktuarium Dominikanie Pomorze kulinaria sentencje studia miejskie reprint pomoc społeczna kryminalistyka fotografia artystyczna cesarstwo Odra łacina Ameryka twórczość kolej artysta modernizm Żyd miłość polszczyzna inzynieria stres Będzin historiografia diecezja Jan Galicja tekst dom kartografia atlas mapa Gombrowicz Prezydent Cesarstwo Rzymskie Rej okupacja Polacy uniwersytet hutnictwo wolność handel geologia neolit zamek procesy gazeta zwierzęta slawistyka integracja powstania XX wiek Wielkopolska metalurgia regionalizm informatyka projekt służba projektowanie Francja Strzelce Opolskie rynek barok 1939 USA narodowość księga sanacja wino szkice materiałoznawstwo inżynieria materiałowa księstwo metodologia Rybnik propaganda Izrael wywiad rzeka praktyka granice Siewierz esej ikona pracownik socjalny prawo europejskie język angielski XX w. mediacja urbanizacja gimnazjum Anglia kara ludzie organizacja myśli kryzys Hegel Krapkowice osadnictwo mieszkańcy muzealnictwo identyfikacja III Rzesza konsumpcja konserwacja komunikowanie flora terroryzm inwestycje pożar nazizm mniejszość Indie jedzenie zabytek jubileusz modelowanie konkurencyjność broń fauna Gdańsk strategie przemoc przedszkole Prusy zachowanie W Słowacja szczęście antologia dramat apteka Chorwacja kronika Nietzsche powódź public relations Włochy konflikt Wilno bank frazeologia firma mit pisarz narkotyki Niemodlin pacjent wody chrześcijaństwo kicz katolicyzm analiza Piłsudski leksyka epoka brązu POLONISTYKA leczenie książę semantyka osobowość postępowanie administracyjne symbol przesladowania Jura monografia język rosyjski lęk ryzyko aksjologia Matejko katedra Fabian Birkowski globalizacja ROSYJSKI podręcznik feminizm gmina Conrad humanizm pies autyzm grodziska medioznawstwo infrastruktura socrealizm prawa człowieka Romowie Ślązacy Japonia plan Jasna Góra sacrum kościół katolicki korupcja Kant dyplomacja hermeneutyka pogrzeb święty Białoszewski socjalizacja Miłosz psychologia rozwojowa Habermas kompozytor genetyka kodeks rzecznik wielokulturowość przepisy biologia interpretacje dokumenty fałszerstwo franciszkanie ochrona środowiska kapitał Ruda Śląska topografia system Łambinowice żegluga Grodków rasa komiks Hitler DNA wieś etniczność polski migracja Bydgoszcz transformacja etymologia klient ołtarz Mikołów industrializacja Polonia dusza Księstwo Raciborskie karne hobby 1921 ikonografia osady zawód lotnictwo Gleiwitz pocztówka złote wybory poradnik AZP kształcenie pradzieje Hiszpania psychika woda powstanie śląskie święci jaskinia kolekcjonerstwo anglistyka postępowanie Wittgenstein endecja ryby prawo cywilne 1914 zwyczaje politologia Italia psychologia osobowości gotyk historia literatury Wielka Brytania Chiny więziennictwo produkt autonomia papież album pamiętnik kalendarz biblioteka metropolia leki problematyka król jezuici kobiety Lewin Brzeski prawoznawstwo Olesno wznowienie postępowania architekt kadra Londyn obszar chronionego krajobrazu konflikty Mysłowice 1945 dzieciństwo Ewangelia Szczepański mitologia 1919 Tatarzy planowanie przestrzenne księga pamiątkowa koncepcje Serbia konwencja obrzędy etnosztuka promocja amerykanistyka instytucje Twardowski buddyzm Huculszczyzna tkanina ewangelicy pragmatyzm ewolucja militaria Bończyk Oppeln leksykon produkcja okres międzywojenny Derrida architektura zabytkowa refleksje antroponimia rodzicielstwo gospodarstwo

Szukaj

Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony

Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony

- JACEK RÓŻKOWSKI wyd. Katowice 2006, stron 263 , bibliogr., tab., ryc., summ., rés., oprawa miękka foliowana, format ok. 16,5 cm x 23,5 cm

Nakład tylko: 200 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


28,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę regionalną środowiska hydrogeologicznego węglanowych utworów jury górnej w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Specyfiką obszaru badań jest kras rozwijający się w masywie wapieni jury górnej. Środowisko krasowe Jury Krakowskiej, wrażliwe na bodźce zewnętrzne, jest narażone na przestrzenne oddziaływanie miejscowego rolnictwa i sąsiednich aglomeracji miejsko-przemysłowych Krakowa i Górnego Śląska.

W pracy uwypuklono następujące zagadnienia:

warunki krążenia i czas przebywania wód w zbiorniku skał węglanowych, bilans i odnawialność wód podziemnych, zmiany składu chemicznego wód infiltrujących do masywu wapiennego, ocenę zagrożenia wód podziemnych.

 

WPROWADZENIE [fragment] :

Wody podziemne odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym obszarów krasowych, zwłaszcza ze względu na specyficzne dla tych obszarów ubóstwo wód powierzchniowych. Są one niezbędne do zaopatrywania ludności w wodę pitną i na potrzeby przemysłu. W Polsce, kraju o znacznym deficycie wód, wykorzystywanie wód szczelinowo-krasowych ma istotne znaczenie [...] W obszarze monokliny śląsko-krakowskiej oprócz intensywnie użytkowanych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) serii węglanowej triasu, z których w 2000 roku pobierano 326 mln m3 wody rocznie, występuje przeważnie ekstensywnie eksploatowany poziom wodonośny górnojurajski [...]

Trwała modyfikacja naturalnego systemu krąże­nia i bilansu wód podziemnych w obrębie tego wodonośca zaznacza się dotychczas lokalnie — w rejonie Częstochowy (ujęcia komunalne) i Olkusza (odwadnianie kopalń rud Zn—Pb). W badanym obszarze wodonośny poziom górnojurajski występuje w największym w kraju obszarze krasowym — na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej [...] Obszar ten jest doskonałym przykładem krasu wyżynnego, przeważnie nagiego i zielonego, charakteryzującego się wydłużonym czasem retencji wód infiltracyjnych w zbiorniku wodonośnym [...] Trzeba go uznać za system drenażu rozproszonego w ujęciu W.B. White'A (1988), który nie podlega znaczącym przeobrażeniom antropogenicznym (rozdz. 8.1). Z tych względów można go traktować jako reprezentatywny obiekt badawczy w swej kategorii (rozdz. 2).

Specyfiką Jury Krakowskiej, będącej obiektem badań autora, jest kras rozwijający się w środowisku skał węglanowych jury górnej. Kras ten na tle sąsiadujących obszarów krasowych (trias śląski) i niekrasowych (kreda miechowska) wyróżnia się odmiennością. Wielokrotnie modyfikowany i odnawiany od okresu kredowego uzyskał specyficzny kształt po neogeńskich ruchach tektonicznych. Rozwój krasu w części południowej ograniczyło powstanie w obrębie zapadliska przedkarpackiego szere­gu rowów tektonicznych wypełnionych miąższym nadkładem ilastych utworów miocenu. W wyniku zaangażowania tektonicznego obszar krasowy został rozbity na liczne bloki, co odzwierciedla rzeźba terenu w postaci m.in. głębokich dolinek podkrakowskich oraz obecność zrębów tektonicznych w obszarze Bramy Krakowskiej. Konsekwencją silnego rozcięcia wodonośca krasowego jest występowanie strefy wa­dycznej o dużej miąższości oraz płytkiej strefy freatycznej, przy braku głębokiej strefy freatycznej. Jednocześnie rolniczy obszar krasowy Jury Krakowskiej, zagospo­darowany ekstensywnie (częściowa ochrona legislacyjna), jest narażony na pośrednie oddziaływanie dwóch sąsiednich dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych Krako­wa i Górnego Śląska.

Odzwierciedleniem złożonych oddziaływań antropogenicznych jest hydrosfera podziemna pełniąca nie tylko funkcje użytkowe (eksploatacja wód podziemnych), lecz głównie przyrodnicze (źródło życia, zjawisk i procesów natural­nych).

Celem zrealizowanych i opisanych w niniejszej pracy badań jest charakterystyka regionalna wód poziomu górnojurajskiego w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej (tzw. Jury Krakowskiej), z wyeksponowaniem specyfiki wodonośca szczelinowo-krasowego.

Obszar badań swym zasięgiem obejmuje południową część Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa E (326) o powierzchni około 850 km2, w tym obszar badań modelowych, gdzie były dobrze zdefiniowane warunki brzegowe, o powierzchni 652 km2. Specyfika wodonośca przejawia się w jego skom­plikowanej strukturze hydraulicznej, warunkach krążenia wód, podatności na za­nieczyszczenie, w przestrzennym i czasowym zróżnicowaniu chemizmu wód infil­tracyjnych. Wszystko to pociąga za sobą odmienność problemów ochrony wód podziemnych.

W ramach problematyki regionalnej uwypuklono następujące zagadnienia szcze­gółowe:

— strukturę hydrauliczną ośrodka skał węglanowych szczelinowo-krasowo-porową i jej ocenę ilościową;
— model naturalnych warunków hydrogeologicznych;
— odnawialność wód podziemnych w świetle numerycznych badań modelowych;
— pionową i regionalną zmienność składu chemicznego wód szczelinowo-krasowych;
— procesy ługowania skał węglanowych w świetle modelowania hydrogeochemicznego;
— ocenę naturalnej podatności i zagrożenia poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie antropogeniczne;
— strategię ochrony wód szczelinowo-krasowych.

Regionalny charakter pracy warunkuje przyjęcie zróżnicowanej metodyki badań. W celu scharakteryzowania środowiska hydrogeologicznego w utworach węglano­wych jury górnej wykonano badania terenowe szczelinowatości i skrasowienia wapie­ni, a także badania laboratoryjne porowatości skał zbiornikowych, ponadto przepro­wadzono kartowanie hydrologiczne, badania hydrometryczne i modelowe. Chemizm i jakość wód podziemnych opracowano na podstawie kompleksowych badań hydro­chemicznych — terenowych i laboratoryjnych, procesy ługowania skał węglanowych przybliżono, opierając się na modelowaniu hydrogeochemicznym specjacyjnym. Aby ocenić naturalną podatność wodonośca na zanieczyszczenie, skorzystano z metod pa­rametrycznych i rangowych. Opierano się na publikowanych i archiwalnych wynikach badań własnych oraz wykonanych ze współautorami ...

 

SPIS TREŚCI :

1. Wprowadzenie

2. Występowanie wód szczelinowo-krasowych w masywie skał węglanowych

3. Charakterystyka fizycznogeograficzna Jury Krakowskiej

3.1. Położenie geograficzne i rzeźba terenu
3.2. Warunki klimatyczne i hydrografia

4. Zarys budowy geologicznej

4.1. Stratygrafia i litologia
4.2. Tektonika
4.3. Zjawiska krasowe

5. Środowisko hydrogeologiczne poziomu jury górnej

5.1. Charakterystyka hydrogeologiczna pięter wodonośnych w subregionie jurajskim
5.2. Struktura hydrauliczna skał węglanowych Jury Krakowskiej
5.3. Model przyrodniczy warunków hydrogeologicznych
5.3.1. Warunki występowania i parametry hydrogeologiczne poziomu jury górnej
5.3.2. Warunki zasilania, przepływu i drenażu
5.3.3. Rola cieków w drenażu i zasilaniu poziomu wodonośnego
5.3.4. Badania krenologiczne w aspekcie oceny reżimu poziomu wodonośnego
5.4. Odnawialność i zasoby wód podziemnych poziomu górnojurajskiego
w świetle numerycznych badań modelowych
5.4.1. Koncepcja i struktura numerycznego modelu systemu wodonośnego
5.4.2. Identyfikacja i weryfikacja modelu
5.4.3. Układ krążenia i bilans wód podziemnych
5.4.4. Odnawialność zasobów wód podziemnych

6. Chemizm wód podziemnych w utworach węglanowych jury górnej

6.1. Metodyka przeprowadzonych badań hydrochemicznych
6.2. Chemizm wód w strefie wadycznej
6.3. Chemizm wód w strefie freatycznej
6.4. Procesy hydrochemiczne formujące skład chemiczny wód podziemnych w środowisku skał węglanowych
6.5. Pionowa i regionalna zmienność składu chemicznego wód
6.6. Jakość wód podziemnych i czynniki je degradujące

7. Zróżnicowanie chemizmu wód zachodzące w warunkach umiarkowanej antropopresji

7.1. Procesy ługowania skał węglanowych Jury Krakowskiej w świetle modelowania hydrogeochemicznego specjacyjnego
7.2. Krasowa denudacja chemiczna
7.3. Zanieczyszczenia w hydrosferze Jury Krakowskiej

8. Ocena stopnia zagrożenia wód podziemnych

8.1. Zagospodarowanie powierzchni terenu i antropogeniczne ogniska zanieczyszczeń
8.2. Ocena naturalnej podatności poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia antropogeniczne
8.2.1. Ogólne uwagi metodyczne
8.2.2. Ocena naturalnej podatności szczelinowo-krasowego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie

9. Strategia ochrony wód szczelinowo-krasowych Jury Krakowskiej

9.1. Ochrona wód szczelinowo-krasowych
9.2. Dotychczasowe działania w zakresie ochrony wód podziemnych Jury Krakowskiej
9.3. Propozycje dalszych badań hydrogeologicznych w zakresie ochrony wód podziemnych

10. Podsumowanie i wnioski

Literatura

Summary
Resume