Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje administracja ekonomia kobieta szkoła literatura średniowiecze język Niemcy archeologia Żydzi miasto wojna prasa Wrocław budownictwo media społeczeństwo edukacja Gliwice Racibórz starożytność katalog językoznawstwo wojsko etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci film wykopaliska parafia dziecko XIX w. etnografia Rzym kolekcja przyroda geografia Europa wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Rosja komunikacja rodzina wystawa nauczyciel ksiądz rozwój Czechy Śląsk Cieszyński śmierć technika antyk przemysł biografia Częstochowa semen nauka muzyka Łódź terapia urbanistyka kresy górnictwo BEZPIECZEŃSTWO ochrona sąd medycyna reklama tradycja liturgia Grecja klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina literaturoznawstwo młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie poezja ustrój teoria szkolnictwo internet kult II RP badania proza krajobraz proces folklor PRL Nysa rzeźba kopalnia Poznań zakon życie region skarby kino biznes turystyka etyka synagoga wspomnienia planowanie antropologia państwo teologia Śląsk Opolski Bizancjum Bóg Warszawa przestrzeń radio władza przestępstwo usługi emigracja dziedzictwo Unia Europejska zdrowie telewizja niepełnosprawność praca dwór Bielsko-Biała Sosnowiec wizerunek biskup przedsiębiorstwo II wojna światowa miasta pamięć kościoły cystersi transport szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata samorząd terytorialny historia kultury finanse matematyka obóz Opolszczyzna plastyka logistyka gwara sport naród UE ciało lwów Rudy pałac przestępczość gender Konstytucja rozwój przestrzenny kultura łużycka informacja prawosławie fizyka więzienie dydaktyka tożsamość Litwa uczeń katastrofa słowianie stara fotografia sztuka nieprofesjonalna pielgrzymka Pszczyna mechanika Chorzów duchowieństwo środowisko energetyka wiara Zabrze Białoruś archiwalia resocjalizacja cesarz logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka język polski Kaszuby podróże legenda prawo karne powieść islam Góra Św. Anny Monachium Świdnica hagiografia cenzura opieka ekonomika język niemiecki rewitalizacja Księstwo Opolskie filologia dyskurs technologia reportaż demografia historia sztuki książka kolej projektowanie slawistyka integracja Żyd polszczyzna modernizm regionalizm 1939 Wielkopolska historiografia diecezja Galicja dom powstania śląskie atlas mapa USA Gombrowicz sentencje sanacja Rej Polacy uniwersytet kryminalistyka sanktuarium protestantyzm energia pomoc społeczna handel cesarstwo fotografia artystyczna inzynieria stres Ameryka twórczość artysta miłość XX wiek kartografia projekt Będzin Cesarstwo Rzymskie tekst okupacja Jan Francja Strzelce Opolskie rynek barok hutnictwo narodowość księga Prezydent granica geologia wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit zamek metalurgia informatyka procesy łacina gazeta służba strategie prawo europejskie XX w. powstania mediacja urbanizacja XIX wiek Anglia zachowanie public relations ludzie szczęście antologia Hegel Krapkowice osadnictwo materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konflikt konsumpcja powódź frazeologia flora mniejszość jedzenie zabytek Indie propaganda Izrael język angielski księstwo metodologia praktyka jubileusz Odra wywiad ikona kara pracownik socjalny esej zwierzęta Siewierz Gdańsk kryzys fauna przemoc przedszkole gimnazjum Prusy organizacja Słowacja III Rzesza dramat myśli apteka terroryzm Chorwacja kronika pożar Nietzsche farmacja identyfikacja muzealnictwo konserwacja Włochy mieszkańcy komunikowanie Wilno bank inwestycje firma modelowanie nazizm wino szkice konkurencyjność broń Rybnik granice W Gleiwitz poradnik feminizm Conrad humanizm wybory endecja AZP kształcenie infrastruktura Italia pradzieje Romowie psychika woda socrealizm jaskinia anglistyka kolekcjonerstwo Japonia album sacrum zwyczaje kościół katolicki korupcja Kant gotyk psychologia osobowości politologia Białoszewski historia literatury Miłosz Habermas święty genetyka papież autonomia biologia interpretacje dokumenty fałszerstwo Jura biblioteka franciszkanie mit język rosyjski ryzyko leksyka Piłsudski Łambinowice wody epoka brązu analiza Grodków książę rasa ROSYJSKI semantyka wieś POLONISTYKA etniczność polski postępowanie administracyjne przesladowania etymologia rzeka ołtarz industrializacja katedra Matejko lotnictwo pocztówka podręcznik gmina globalizacja plan autyzm medioznawstwo Hiszpania grodziska prawa człowieka powstanie śląskie święci Ślązacy Jasna Góra kodeks postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 dyplomacja hermeneutyka pogrzeb kapitał Wielka Brytania topografia Chiny więziennictwo psychologia rozwojowa produkt DNA wielokulturowość pamiętnik kompozytor rzecznik migracja Bydgoszcz metropolia przepisy problematyka król kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ochrona środowiska Ruda Śląska chrześcijaństwo kicz katolicyzm system pacjent komiks Hitler osobowość złote socjalizacja klient monografia transformacja symbol Polonia dusza Księstwo Raciborskie lęk Mikołów hobby aksjologia ikonografia zawód Fabian Birkowski karne syjonizm funkcjonariusz antroponimia cierpienie Stary Testament unia ustawa Piekary Śląskie Kattowitz gleba komunizm samochód Kanada kultura ludowa pies odpust natura ptaki strój ludowy wizja wartości prawo międzynarodowe Siemianowice Śląskie mowa toponimia eucharystia dieta regionalistyka aforyzmy zamiast Czechow chrystologia retoryka Kujawy Świerklaniec zarządzanie kryzysowe gramatyka baśń huta Kluczbork moralność hydrotechnika biografie Heidegger proboszcz horror Przewodnik Dabrowa Górnicza sekularyzacja przesiedlenia Król Polski Kierkegaard międzynarodowe Mickiewicz

Szukaj

Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony

Wody podziemne utworów węglanowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony

- JACEK RÓŻKOWSKI wyd. Katowice 2006, stron 263 , bibliogr., tab., ryc., summ., rés., oprawa miękka foliowana, format ok. 16,5 cm x 23,5 cm

Nakład tylko: 200 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


28,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę regionalną środowiska hydrogeologicznego węglanowych utworów jury górnej w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Specyfiką obszaru badań jest kras rozwijający się w masywie wapieni jury górnej. Środowisko krasowe Jury Krakowskiej, wrażliwe na bodźce zewnętrzne, jest narażone na przestrzenne oddziaływanie miejscowego rolnictwa i sąsiednich aglomeracji miejsko-przemysłowych Krakowa i Górnego Śląska.

W pracy uwypuklono następujące zagadnienia:

warunki krążenia i czas przebywania wód w zbiorniku skał węglanowych, bilans i odnawialność wód podziemnych, zmiany składu chemicznego wód infiltrujących do masywu wapiennego, ocenę zagrożenia wód podziemnych.

 

WPROWADZENIE [fragment] :

Wody podziemne odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym obszarów krasowych, zwłaszcza ze względu na specyficzne dla tych obszarów ubóstwo wód powierzchniowych. Są one niezbędne do zaopatrywania ludności w wodę pitną i na potrzeby przemysłu. W Polsce, kraju o znacznym deficycie wód, wykorzystywanie wód szczelinowo-krasowych ma istotne znaczenie [...] W obszarze monokliny śląsko-krakowskiej oprócz intensywnie użytkowanych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) serii węglanowej triasu, z których w 2000 roku pobierano 326 mln m3 wody rocznie, występuje przeważnie ekstensywnie eksploatowany poziom wodonośny górnojurajski [...]

Trwała modyfikacja naturalnego systemu krąże­nia i bilansu wód podziemnych w obrębie tego wodonośca zaznacza się dotychczas lokalnie — w rejonie Częstochowy (ujęcia komunalne) i Olkusza (odwadnianie kopalń rud Zn—Pb). W badanym obszarze wodonośny poziom górnojurajski występuje w największym w kraju obszarze krasowym — na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej [...] Obszar ten jest doskonałym przykładem krasu wyżynnego, przeważnie nagiego i zielonego, charakteryzującego się wydłużonym czasem retencji wód infiltracyjnych w zbiorniku wodonośnym [...] Trzeba go uznać za system drenażu rozproszonego w ujęciu W.B. White'A (1988), który nie podlega znaczącym przeobrażeniom antropogenicznym (rozdz. 8.1). Z tych względów można go traktować jako reprezentatywny obiekt badawczy w swej kategorii (rozdz. 2).

Specyfiką Jury Krakowskiej, będącej obiektem badań autora, jest kras rozwijający się w środowisku skał węglanowych jury górnej. Kras ten na tle sąsiadujących obszarów krasowych (trias śląski) i niekrasowych (kreda miechowska) wyróżnia się odmiennością. Wielokrotnie modyfikowany i odnawiany od okresu kredowego uzyskał specyficzny kształt po neogeńskich ruchach tektonicznych. Rozwój krasu w części południowej ograniczyło powstanie w obrębie zapadliska przedkarpackiego szere­gu rowów tektonicznych wypełnionych miąższym nadkładem ilastych utworów miocenu. W wyniku zaangażowania tektonicznego obszar krasowy został rozbity na liczne bloki, co odzwierciedla rzeźba terenu w postaci m.in. głębokich dolinek podkrakowskich oraz obecność zrębów tektonicznych w obszarze Bramy Krakowskiej. Konsekwencją silnego rozcięcia wodonośca krasowego jest występowanie strefy wa­dycznej o dużej miąższości oraz płytkiej strefy freatycznej, przy braku głębokiej strefy freatycznej. Jednocześnie rolniczy obszar krasowy Jury Krakowskiej, zagospo­darowany ekstensywnie (częściowa ochrona legislacyjna), jest narażony na pośrednie oddziaływanie dwóch sąsiednich dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych Krako­wa i Górnego Śląska.

Odzwierciedleniem złożonych oddziaływań antropogenicznych jest hydrosfera podziemna pełniąca nie tylko funkcje użytkowe (eksploatacja wód podziemnych), lecz głównie przyrodnicze (źródło życia, zjawisk i procesów natural­nych).

Celem zrealizowanych i opisanych w niniejszej pracy badań jest charakterystyka regionalna wód poziomu górnojurajskiego w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej (tzw. Jury Krakowskiej), z wyeksponowaniem specyfiki wodonośca szczelinowo-krasowego.

Obszar badań swym zasięgiem obejmuje południową część Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa E (326) o powierzchni około 850 km2, w tym obszar badań modelowych, gdzie były dobrze zdefiniowane warunki brzegowe, o powierzchni 652 km2. Specyfika wodonośca przejawia się w jego skom­plikowanej strukturze hydraulicznej, warunkach krążenia wód, podatności na za­nieczyszczenie, w przestrzennym i czasowym zróżnicowaniu chemizmu wód infil­tracyjnych. Wszystko to pociąga za sobą odmienność problemów ochrony wód podziemnych.

W ramach problematyki regionalnej uwypuklono następujące zagadnienia szcze­gółowe:

— strukturę hydrauliczną ośrodka skał węglanowych szczelinowo-krasowo-porową i jej ocenę ilościową;
— model naturalnych warunków hydrogeologicznych;
— odnawialność wód podziemnych w świetle numerycznych badań modelowych;
— pionową i regionalną zmienność składu chemicznego wód szczelinowo-krasowych;
— procesy ługowania skał węglanowych w świetle modelowania hydrogeochemicznego;
— ocenę naturalnej podatności i zagrożenia poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie antropogeniczne;
— strategię ochrony wód szczelinowo-krasowych.

Regionalny charakter pracy warunkuje przyjęcie zróżnicowanej metodyki badań. W celu scharakteryzowania środowiska hydrogeologicznego w utworach węglano­wych jury górnej wykonano badania terenowe szczelinowatości i skrasowienia wapie­ni, a także badania laboratoryjne porowatości skał zbiornikowych, ponadto przepro­wadzono kartowanie hydrologiczne, badania hydrometryczne i modelowe. Chemizm i jakość wód podziemnych opracowano na podstawie kompleksowych badań hydro­chemicznych — terenowych i laboratoryjnych, procesy ługowania skał węglanowych przybliżono, opierając się na modelowaniu hydrogeochemicznym specjacyjnym. Aby ocenić naturalną podatność wodonośca na zanieczyszczenie, skorzystano z metod pa­rametrycznych i rangowych. Opierano się na publikowanych i archiwalnych wynikach badań własnych oraz wykonanych ze współautorami ...

 

SPIS TREŚCI :

1. Wprowadzenie

2. Występowanie wód szczelinowo-krasowych w masywie skał węglanowych

3. Charakterystyka fizycznogeograficzna Jury Krakowskiej

3.1. Położenie geograficzne i rzeźba terenu
3.2. Warunki klimatyczne i hydrografia

4. Zarys budowy geologicznej

4.1. Stratygrafia i litologia
4.2. Tektonika
4.3. Zjawiska krasowe

5. Środowisko hydrogeologiczne poziomu jury górnej

5.1. Charakterystyka hydrogeologiczna pięter wodonośnych w subregionie jurajskim
5.2. Struktura hydrauliczna skał węglanowych Jury Krakowskiej
5.3. Model przyrodniczy warunków hydrogeologicznych
5.3.1. Warunki występowania i parametry hydrogeologiczne poziomu jury górnej
5.3.2. Warunki zasilania, przepływu i drenażu
5.3.3. Rola cieków w drenażu i zasilaniu poziomu wodonośnego
5.3.4. Badania krenologiczne w aspekcie oceny reżimu poziomu wodonośnego
5.4. Odnawialność i zasoby wód podziemnych poziomu górnojurajskiego
w świetle numerycznych badań modelowych
5.4.1. Koncepcja i struktura numerycznego modelu systemu wodonośnego
5.4.2. Identyfikacja i weryfikacja modelu
5.4.3. Układ krążenia i bilans wód podziemnych
5.4.4. Odnawialność zasobów wód podziemnych

6. Chemizm wód podziemnych w utworach węglanowych jury górnej

6.1. Metodyka przeprowadzonych badań hydrochemicznych
6.2. Chemizm wód w strefie wadycznej
6.3. Chemizm wód w strefie freatycznej
6.4. Procesy hydrochemiczne formujące skład chemiczny wód podziemnych w środowisku skał węglanowych
6.5. Pionowa i regionalna zmienność składu chemicznego wód
6.6. Jakość wód podziemnych i czynniki je degradujące

7. Zróżnicowanie chemizmu wód zachodzące w warunkach umiarkowanej antropopresji

7.1. Procesy ługowania skał węglanowych Jury Krakowskiej w świetle modelowania hydrogeochemicznego specjacyjnego
7.2. Krasowa denudacja chemiczna
7.3. Zanieczyszczenia w hydrosferze Jury Krakowskiej

8. Ocena stopnia zagrożenia wód podziemnych

8.1. Zagospodarowanie powierzchni terenu i antropogeniczne ogniska zanieczyszczeń
8.2. Ocena naturalnej podatności poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia antropogeniczne
8.2.1. Ogólne uwagi metodyczne
8.2.2. Ocena naturalnej podatności szczelinowo-krasowego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie

9. Strategia ochrony wód szczelinowo-krasowych Jury Krakowskiej

9.1. Ochrona wód szczelinowo-krasowych
9.2. Dotychczasowe działania w zakresie ochrony wód podziemnych Jury Krakowskiej
9.3. Propozycje dalszych badań hydrogeologicznych w zakresie ochrony wód podziemnych

10. Podsumowanie i wnioski

Literatura

Summary
Resume

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj