Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa parafia kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes region skarby kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa Poznań życie kopalnia zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Bielsko-Biała Sosnowiec dwór wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja Opolszczyzna fizyka obóz plastyka logistyka UE gwara sport naród Rudy ciało pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia energetyka cenzura opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs reportaż demografia słowianie katastrofa sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Chorzów Zabrze duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka język polski stara fotografia Kaszuby podróże prawo karne legenda powieść islam mechanika Świdnica Francja Strzelce Opolskie rynek barok Prezydent sentencje kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina regionalizm kolej Wielkopolska kartografia Żyd polszczyzna modernizm pielgrzymka Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia Galicja hutnictwo dom USA powstania śląskie geologia atlas sanacja mapa Gombrowicz protestantyzm energia Rej uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo handel metalurgia Ameryka służba fotografia artystyczna informatyka projektowanie twórczość miłość Góra Św. Anny 1939 artysta XX wiek Monachium Jan tekst projekt Będzin dramat konserwacja Chorwacja mieszkańcy materiałoznawstwo apteka identyfikacja inżynieria materiałowa Nietzsche kronika inwestycje muzealnictwo Włochy farmacja komunikowanie Wilno bank firma język angielski nazizm wino szkice Rybnik kara strategie kryzys granice prawo europejskie XX w. powstania III Rzesza mediacja urbanizacja szczęście XIX wiek antologia Anglia okupacja zachowanie ludzie Hegel Krapkowice pożar konflikt osadnictwo powódź frazeologia konsumpcja modelowanie sanktuarium flora konkurencyjność propaganda Izrael mniejszość księstwo metodologia jedzenie zabytek Indie praktyka ikona pracownik socjalny jubileusz esej Odra W zwierzęta Siewierz Gdańsk gimnazjum fauna public relations organizacja przemoc przedszkole Prusy myśli Słowacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein dyplomacja ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor Chiny więziennictwo Jura przepisy psychologia rozwojowa produkt Wielka Brytania język rosyjski ryzyko pamiętnik rzecznik ochrona środowiska metropolia system problematyka król kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI klient katolicyzm transformacja pacjent chrześcijaństwo kicz komiks Księstwo Raciborskie Hitler osobowość Polonia dusza monografia karne symbol poradnik plan lęk Mikołów hobby aksjologia ikonografia zawód Fabian Birkowski Gleiwitz kształcenie feminizm Conrad humanizm wybory psychika woda kodeks anglistyka infrastruktura pradzieje AZP Romowie zwyczaje terroryzm socrealizm kolekcjonerstwo gotyk kapitał Japonia politologia jaskinia historia literatury kościół katolicki topografia korupcja Kant sacrum papież DNA granica migracja psychologia osobowości autonomia Miłosz Bydgoszcz Habermas biblioteka święty Białoszewski genetyka mit biologia broń interpretacje wody dokumenty fałszerstwo analiza leksyka semantyka POLONISTYKA złote Piłsudski Łambinowice epoka brązu rasa wieś etniczność polski postępowanie administracyjne Grodków etymologia rzeka ołtarz socjalizacja przesladowania katedra industrializacja globalizacja lotnictwo endecja Italia pocztówka podręcznik gmina autyzm Ślązacy album Jasna Góra Hiszpania grodziska medioznawstwo prawa człowieka powstanie śląskie święci akwaforta patologia mieszkalnictwo linoryt Kapuściński mowy Normanowie Olkusz Słowacki konflikty 1945 Szczepański czasopisma Księstwo Cieszyńskie frazeologizmy Ślązaczka obraz biogram okultyzm praca socjalna Śląski dziennikarz architektura drewniana wysiedlenia instytucje Potocki przeszłość odpowiedzialność rzemiosło nowy jork Żywiec informacja publiczna kapituła arcydzieła erotyka ewangelicy powstanie kardynał zbrodnia ADHD chór produkcja zabory kodeks postępowania administracy militaria metafizyka podróż duszpasterstwo Piastowie Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie jezuici obszar chronionego krajobrazu kreatywność dzieciństwo Ewangelia decyzja administracyjna

Szukaj

Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego

Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego

- KATARZYNA SYCHTA wyd. Katowice 2006 , stron 296 , bibliografia, oprawa miękka matowa, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład : 250 + 50 egz. !

Więcej szczegółów

Promocja sierpniowa !
22,00 zł

38,00 zł

2 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Monografię wydano jako Tom 1 Serii : Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis


Z notatki wydawniczej :

Prezentowana publikacja jest z jednej strony syntetycznym ujęciem rozrachunku prawnokarnego dokonywanego w warunkach zmiany systemu, z drugiej zaś strony stanowi wnikliwą analizę zakresu stosowania instytucji rehabilitacji, postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności represjonującego orzeczenia, materialnoprawnych przesłanek odpowiedzialności za szkodę spowodowaną karnymi i quasi - karnymi formami represji, roszczeń cywilnych statuowanych ustawą lutową.

Praca omawia także zagadnienie kompensacji szkód doznanych wskutek represji organów radzieckich.

 

Z okładki :

KATARZYNA SYCHTA jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilku opracowań z zakresu problematyki karnoprocesowej. Zasadniczym przedmiotem jej zainteresowań pozostaje kwestia rehabilitacji osób represjonowanych za działalność na rzecz suwerenności politycznej Państwa Polskiego. Obszar naukowych zainteresowań Autorki obejmuje nadto problematykę nadzwy­czajnych środków odwoławczych oraz zagadnienia dotyczące styku prawa cywilnego i procedury karnej.

Książka stanowi skróconą wersję rozprawy doktorskiej, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniu 14 września 2004 r. W czerwcu 2005 r. rozprawa uzyskała wyróżnienie w XL Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

 

SPIS TREŚCI :

Wykaz skrótów

— Akty prawne
— Organy orzekające
— Periodyki
— Inne

Wprowadzenie

Rozdział I
Rozrachunek prawnokarny dokonywany w warunkach zmiany systemu politycznego

§ 1. Prawny wymiar zmian politycznych
§ 2. Dopuszczalność zachowań sprzecznych z prawem
§ 3. Aksjologiczne ugruntowanie postulatu rehabilitacji osób represjonowanych
§ 4. Normy obrachunkowe z perspektywy doktrynalno-historycznej
§ 5. Obrachunek z przeszłością a zasada państwa prawnego
1. Konflikt treści norm z formalnymi właściwościami prawa stanowionego w państwie prawnym
2. Demokratyczny charakter norm rehabilitujących represjonowanych działaczy opozycji
§ 6. Prawnokarny obrachunek z przeszłością jako element właściwego ładu społecznego

Rozdział II
Zakres zastosowania instytucji rehabilitacji

§ 1. Kryteria wyznaczające zakres działania mechanizmu rehabilitacji
§ 2. Kryterium organu ferującego represjonujące orzeczenia
§ 3. Temporalny zakres dopuszczalności rehabilitacji działaczy opozycyjnych
§ 4. Przedmiotowy zakres dopuszczalności rehabilitacji działaczy opozycyjnych
1. Związek czynu zarzucanego lub przypisanego z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
A. Podmiotowa strona działalności niepodległościowej
B. Przedmiotowa strona działań na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
2. Wydanie orzeczenia wobec osób przeciwstawiających się określonym formom polityki rolnej władz komunistycznych
3. Wydanie orzeczenia z powodu prowadzenia działalności opozycyjnej
4. Wydanie orzeczenia za czyn popełniony celem uniknięcia represji z tytułu prowadzenia działalności opozycyjnej
5. Ograniczenie przedmiotowego zakresu dopuszczalności stosowania instytucji rehabilitacji

Rozdział III

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności represjonującego orzeczenia

§ 1. Charakter prawny postępowania rehabilitacyjnego
§ 2. Konkurencja procedur nadzwyczajno-odwoławczych
§ 3. Przedmiot kontroli dokonywanej w trybie określonym w ustawie lutowej
§ 4. Zasięg kontroli dokonywanej w trybie ustawy lutowej
§ 5. Status procesowy osoby represjonowanej
§ 6. Możliwość posługiwania się regułą in dubio pro reo w procesie ustalania przedmiotowych podstaw rehabilitacji
§ 7. Przesłanki przeprowadzenia postępowania rehabilitacyjnego
1. Podsądność
2. Właściwość
3. Wniosek o stwierdzenie nieważności represjonującego orzeczenia
4. Ujemne przesłanki procesowe
§ 8. Przebieg postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności
1. Postępowanie w przedmiocie odtworzenia akt sprawy objętej wnioskiem o stwierdzenie nieważności
2. Uczestnicy postępowania rehabilitacyjnego
3. Posiedzenie w przedmiocie rehabilitacji
4. Decyzje podejmowane w kwestii rehabilitacji osoby represjonowa­nej
5. Obowiązki sądu powstające w związku z wydaniem orzeczenia
6. Rozstrzygnięcie o podaniu do publicznej wiadomości postanowienia stwierdzającego nieważność
7. Kontrola orzeczeń wydanych w postępowaniu rehabilitacyjnym
8. Koszty postępowania w przedmiocie rehabilitacji

Rozdział IV
Materialnoprawne przesłanki odpowiedzialności za szkodę spowodowaną karnymi i quasi-karnymi formami represji

§ 1. Charakter prawny roszczeń odszkodowawczych
§ 2. Materialnoprawne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu represjonowania działaczy opozycyjnych
1. Pojęcie materialnoprawnych przesłanek odszkodowania
2. Szczególne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
A. Istnienie prawomocnego postanowienia stwierdzającego nieważ­ność represjonującego orzeczenia
B. Względy słuszności
C. Stosowanie wobec działacza opozycyjnego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania
D. Faktyczne pozbawienie działaczy opozycyjnych życia albo wolności
3. Ogólne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
A. Szkoda spowodowana karnymi i quasi-karnymi formami represji
B. Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności ze względu na zachowanie osoby legitymowanej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
C. Związek przyczynowy pomiędzy karnymi i quasi-karnymi formami represji a powstałą szkodą
§ 3. Roszczenie o pokrycie kosztów symbolicznego upamiętnienia osoby re­presjonowanej (art. 9 ustawy)
§ 4. Roszczenie o zwrot lub zasądzenie równowartości przedmiotów (art. 10 ustawy)

Rozdział V
Dochodzenie roszczeń cywilnych statuowanych ustawą lutową

§ 1. Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie
1. Legitymacja do realizacji roszczeń odszkodowawczych
A. Sukcesja roszczeń odszkodowawczych
B. Następcy osoby represjonowanej
C. Dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych
2. Wielość wierzycieli
3. Terminy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
A. Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy
B. Roszczenie o uzupełnienie skompensowanej uprzednio szkody i krzywdy (art. 8 ust. 4 ustawy)
C. Roszczenia o odszkodowanie-kodeks i zadośćuczynienie określone w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy
4. Przesłanki postępowania odszkodowawczego
A. Podsądność sądom karnym
B. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu
C. Istnienie stron procesowych
D. Wniosek
E. Prawomocność materialna
F. Zawisłość sprawy
G. Wzajemność w państwie obcym
5. Postępowanie przed sądem I instancji
6. Środki zaskarżenia w postępowaniu odszkodowawczym
§ 2. Roszczenie o pokrycie kosztów symbolicznego upamiętnienia osoby represjonowanej (art. 9 ustawy)
§ 3. Roszczenie o zwrot rzeczy lub zasądzenie ich równowartości (art. 10 ustawy)

Rozdział VI. Kompensacja szkód doznanych wskutek represji organów radzieckich

§ 1. Represje sowieckie wobec polskich działaczy niepodległościowych
§ 2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy ZSRR w świetle pierwotnego brzmienia ustawy lutowej
§ 3. Przejęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ZSRR
§ 4. Kompensacja szkód wyrządzonych przez ZSRR w świetle obecnie obowiązującej wersji ustawy lutowej
1. Założenia nowelizacji z dnia 16 lipca 1998 r.
2. Materialnoprawne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu represjonowania działaczy niepodległościowych
A. Prowadzenie działalności niepodległościowej
B. Represyjne działania organów radzieckich
C. Szkoda i związek przyczynowy
3. Legitymacja do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
4. Terminy dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie
5. Tryb realizacji roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Bibliografia

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj