Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa parafia kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel rozwój ksiądz nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes region skarby kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba Nysa PRL Poznań kopalnia życie zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Bielsko-Biała Sosnowiec dwór wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja fizyka obóz Opolszczyzna plastyka logistyka UE gwara sport naród Rudy ciało pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia cenzura energetyka opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs demografia reportaż słowianie katastrofa sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Zabrze Chorzów duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie język polski Kaszuby stara fotografia podróże gospodarka prawo karne legenda powieść islam mechanika Świdnica Francja rynek barok Prezydent sentencje Strzelce Opolskie kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina regionalizm kolej Wielkopolska kartografia Żyd polszczyzna modernizm pielgrzymka Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia Galicja hutnictwo USA dom powstania śląskie geologia atlas sanacja mapa Gombrowicz protestantyzm Rej energia uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo metalurgia handel informatyka Ameryka służba fotografia artystyczna projektowanie twórczość miłość Góra Św. Anny 1939 artysta XX wiek Jan tekst Monachium Będzin projekt dramat inżynieria materiałowa konserwacja Chorwacja mieszkańcy apteka identyfikacja materiałoznawstwo Nietzsche kronika inwestycje muzealnictwo Włochy farmacja Wilno bank komunikowanie firma język angielski wino szkice nazizm Rybnik kara strategie granice kryzys prawo europejskie XX w. mediacja urbanizacja III Rzesza powstania okupacja XIX wiek szczęście Anglia antologia zachowanie ludzie Hegel Krapkowice pożar konflikt osadnictwo powódź frazeologia konsumpcja modelowanie sanktuarium flora konkurencyjność propaganda Izrael mniejszość księstwo metodologia jedzenie zabytek Indie praktyka W ikona pracownik socjalny jubileusz esej Odra Siewierz zwierzęta gimnazjum fauna Gdańsk public relations organizacja przemoc przedszkole Prusy myśli Słowacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein dyplomacja ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor więziennictwo Jura przepisy produkt psychologia rozwojowa Wielka Brytania Chiny język rosyjski pamiętnik ryzyko ochrona środowiska rzecznik metropolia problematyka król system kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI katolicyzm klient transformacja pacjent chrześcijaństwo kicz Księstwo Raciborskie komiks Hitler osobowość Polonia dusza monografia karne symbol Mikołów lęk poradnik plan aksjologia hobby Fabian Birkowski ikonografia zawód kształcenie Gleiwitz feminizm Conrad humanizm wybory psychika woda AZP anglistyka kodeks infrastruktura pradzieje zwyczaje terroryzm socrealizm Romowie jaskinia gotyk kolekcjonerstwo Japonia kapitał politologia historia literatury kościół katolicki korupcja Kant topografia sacrum papież DNA granica migracja psychologia osobowości autonomia Miłosz Habermas święty biblioteka Bydgoszcz Białoszewski mit genetyka biologia interpretacje broń dokumenty wody fałszerstwo analiza leksyka semantyka POLONISTYKA złote Łambinowice Piłsudski epoka brązu wieś etniczność polski postępowanie administracyjne Grodków rasa etymologia przesladowania rzeka ołtarz socjalizacja katedra globalizacja industrializacja lotnictwo endecja pocztówka Italia podręcznik gmina autyzm Ślązacy medioznawstwo album Jasna Góra Hiszpania grodziska prawa człowieka powstanie śląskie święci mieszkalnictwo patologia akwaforta Kapuściński linoryt mowy Normanowie Słowacki Olkusz konflikty 1945 Szczepański Księstwo Cieszyńskie czasopisma frazeologizmy architektura drewniana okultyzm obraz biogram praca socjalna dziennikarz Śląski Ślązaczka rzemiosło Żywiec wysiedlenia Potocki instytucje przeszłość odpowiedzialność nowy jork kapituła erotyka informacja publiczna arcydzieła ewangelicy powstanie kardynał zbrodnia chór produkcja zabory metafizyka militaria kodeks postępowania administracy duszpasterstwo podróż ADHD Piastowie Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie jezuici Ruda Śląska Namysłów obszar chronionego krajobrazu dzieciństwo kreatywność

Szukaj

Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego

Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944-1956 za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego

- KATARZYNA SYCHTA wyd. Katowice 2006 , stron 296 , bibliografia, oprawa miękka matowa, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład : 250 + 50 egz. !

Więcej szczegółów

Promocja tygodniowa !
22,00 zł

38,00 zł

2 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Monografię wydano jako Tom 1 Serii : Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis


Z notatki wydawniczej :

Prezentowana publikacja jest z jednej strony syntetycznym ujęciem rozrachunku prawnokarnego dokonywanego w warunkach zmiany systemu, z drugiej zaś strony stanowi wnikliwą analizę zakresu stosowania instytucji rehabilitacji, postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności represjonującego orzeczenia, materialnoprawnych przesłanek odpowiedzialności za szkodę spowodowaną karnymi i quasi - karnymi formami represji, roszczeń cywilnych statuowanych ustawą lutową.

Praca omawia także zagadnienie kompensacji szkód doznanych wskutek represji organów radzieckich.

 

Z okładki :

KATARZYNA SYCHTA jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilku opracowań z zakresu problematyki karnoprocesowej. Zasadniczym przedmiotem jej zainteresowań pozostaje kwestia rehabilitacji osób represjonowanych za działalność na rzecz suwerenności politycznej Państwa Polskiego. Obszar naukowych zainteresowań Autorki obejmuje nadto problematykę nadzwy­czajnych środków odwoławczych oraz zagadnienia dotyczące styku prawa cywilnego i procedury karnej.

Książka stanowi skróconą wersję rozprawy doktorskiej, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniu 14 września 2004 r. W czerwcu 2005 r. rozprawa uzyskała wyróżnienie w XL Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

 

SPIS TREŚCI :

Wykaz skrótów

— Akty prawne
— Organy orzekające
— Periodyki
— Inne

Wprowadzenie

Rozdział I
Rozrachunek prawnokarny dokonywany w warunkach zmiany systemu politycznego

§ 1. Prawny wymiar zmian politycznych
§ 2. Dopuszczalność zachowań sprzecznych z prawem
§ 3. Aksjologiczne ugruntowanie postulatu rehabilitacji osób represjonowanych
§ 4. Normy obrachunkowe z perspektywy doktrynalno-historycznej
§ 5. Obrachunek z przeszłością a zasada państwa prawnego
1. Konflikt treści norm z formalnymi właściwościami prawa stanowionego w państwie prawnym
2. Demokratyczny charakter norm rehabilitujących represjonowanych działaczy opozycji
§ 6. Prawnokarny obrachunek z przeszłością jako element właściwego ładu społecznego

Rozdział II
Zakres zastosowania instytucji rehabilitacji

§ 1. Kryteria wyznaczające zakres działania mechanizmu rehabilitacji
§ 2. Kryterium organu ferującego represjonujące orzeczenia
§ 3. Temporalny zakres dopuszczalności rehabilitacji działaczy opozycyjnych
§ 4. Przedmiotowy zakres dopuszczalności rehabilitacji działaczy opozycyjnych
1. Związek czynu zarzucanego lub przypisanego z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
A. Podmiotowa strona działalności niepodległościowej
B. Przedmiotowa strona działań na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
2. Wydanie orzeczenia wobec osób przeciwstawiających się określonym formom polityki rolnej władz komunistycznych
3. Wydanie orzeczenia z powodu prowadzenia działalności opozycyjnej
4. Wydanie orzeczenia za czyn popełniony celem uniknięcia represji z tytułu prowadzenia działalności opozycyjnej
5. Ograniczenie przedmiotowego zakresu dopuszczalności stosowania instytucji rehabilitacji

Rozdział III

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności represjonującego orzeczenia

§ 1. Charakter prawny postępowania rehabilitacyjnego
§ 2. Konkurencja procedur nadzwyczajno-odwoławczych
§ 3. Przedmiot kontroli dokonywanej w trybie określonym w ustawie lutowej
§ 4. Zasięg kontroli dokonywanej w trybie ustawy lutowej
§ 5. Status procesowy osoby represjonowanej
§ 6. Możliwość posługiwania się regułą in dubio pro reo w procesie ustalania przedmiotowych podstaw rehabilitacji
§ 7. Przesłanki przeprowadzenia postępowania rehabilitacyjnego
1. Podsądność
2. Właściwość
3. Wniosek o stwierdzenie nieważności represjonującego orzeczenia
4. Ujemne przesłanki procesowe
§ 8. Przebieg postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności
1. Postępowanie w przedmiocie odtworzenia akt sprawy objętej wnioskiem o stwierdzenie nieważności
2. Uczestnicy postępowania rehabilitacyjnego
3. Posiedzenie w przedmiocie rehabilitacji
4. Decyzje podejmowane w kwestii rehabilitacji osoby represjonowa­nej
5. Obowiązki sądu powstające w związku z wydaniem orzeczenia
6. Rozstrzygnięcie o podaniu do publicznej wiadomości postanowienia stwierdzającego nieważność
7. Kontrola orzeczeń wydanych w postępowaniu rehabilitacyjnym
8. Koszty postępowania w przedmiocie rehabilitacji

Rozdział IV
Materialnoprawne przesłanki odpowiedzialności za szkodę spowodowaną karnymi i quasi-karnymi formami represji

§ 1. Charakter prawny roszczeń odszkodowawczych
§ 2. Materialnoprawne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu represjonowania działaczy opozycyjnych
1. Pojęcie materialnoprawnych przesłanek odszkodowania
2. Szczególne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
A. Istnienie prawomocnego postanowienia stwierdzającego nieważ­ność represjonującego orzeczenia
B. Względy słuszności
C. Stosowanie wobec działacza opozycyjnego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania
D. Faktyczne pozbawienie działaczy opozycyjnych życia albo wolności
3. Ogólne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
A. Szkoda spowodowana karnymi i quasi-karnymi formami represji
B. Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności ze względu na zachowanie osoby legitymowanej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
C. Związek przyczynowy pomiędzy karnymi i quasi-karnymi formami represji a powstałą szkodą
§ 3. Roszczenie o pokrycie kosztów symbolicznego upamiętnienia osoby re­presjonowanej (art. 9 ustawy)
§ 4. Roszczenie o zwrot lub zasądzenie równowartości przedmiotów (art. 10 ustawy)

Rozdział V
Dochodzenie roszczeń cywilnych statuowanych ustawą lutową

§ 1. Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie
1. Legitymacja do realizacji roszczeń odszkodowawczych
A. Sukcesja roszczeń odszkodowawczych
B. Następcy osoby represjonowanej
C. Dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych
2. Wielość wierzycieli
3. Terminy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
A. Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy
B. Roszczenie o uzupełnienie skompensowanej uprzednio szkody i krzywdy (art. 8 ust. 4 ustawy)
C. Roszczenia o odszkodowanie-kodeks i zadośćuczynienie określone w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy
4. Przesłanki postępowania odszkodowawczego
A. Podsądność sądom karnym
B. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu
C. Istnienie stron procesowych
D. Wniosek
E. Prawomocność materialna
F. Zawisłość sprawy
G. Wzajemność w państwie obcym
5. Postępowanie przed sądem I instancji
6. Środki zaskarżenia w postępowaniu odszkodowawczym
§ 2. Roszczenie o pokrycie kosztów symbolicznego upamiętnienia osoby represjonowanej (art. 9 ustawy)
§ 3. Roszczenie o zwrot rzeczy lub zasądzenie ich równowartości (art. 10 ustawy)

Rozdział VI. Kompensacja szkód doznanych wskutek represji organów radzieckich

§ 1. Represje sowieckie wobec polskich działaczy niepodległościowych
§ 2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy ZSRR w świetle pierwotnego brzmienia ustawy lutowej
§ 3. Przejęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ZSRR
§ 4. Kompensacja szkód wyrządzonych przez ZSRR w świetle obecnie obowiązującej wersji ustawy lutowej
1. Założenia nowelizacji z dnia 16 lipca 1998 r.
2. Materialnoprawne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu represjonowania działaczy niepodległościowych
A. Prowadzenie działalności niepodległościowej
B. Represyjne działania organów radzieckich
C. Szkoda i związek przyczynowy
3. Legitymacja do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
4. Terminy dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie
5. Tryb realizacji roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Bibliografia

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj