Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel rozwój ksiądz nauka muzyka antyk semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes region skarby kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba Nysa PRL Poznań kopalnia życie zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Sosnowiec Bielsko-Biała dwór wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja fizyka obóz Opolszczyzna logistyka gwara plastyka UE sport naród Rudy ciało pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka energetyka hagiografia cenzura opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs demografia reportaż słowianie katastrofa pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Zabrze duchowieństwo środowisko Chorzów język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie język polski Kaszuby podróże stara fotografia gospodarka prawo karne legenda Góra Św. Anny powieść islam mechanika Monachium Świdnica Francja sentencje rynek barok Prezydent Strzelce Opolskie narodowość kryminalistyka księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria inzynieria neolit procesy gazeta stres zamek slawistyka integracja łacina kartografia kolej regionalizm Wielkopolska Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia hutnictwo Galicja USA dom powstania śląskie atlas sanacja mapa geologia Gombrowicz sanktuarium protestantyzm Rej energia uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo metalurgia handel fotografia artystyczna informatyka Ameryka służba projektowanie twórczość miłość artysta 1939 XX wiek Jan tekst Będzin projekt dramat materiałoznawstwo inżynieria materiałowa Chorwacja konserwacja mieszkańcy apteka identyfikacja Nietzsche kronika inwestycje Włochy farmacja muzealnictwo Wilno bank komunikowanie firma nazizm wino szkice język angielski Rybnik kara strategie granice kryzys prawo europejskie XX w. mediacja urbanizacja III Rzesza powstania okupacja XIX wiek szczęście Anglia antologia ludzie zachowanie pożar Hegel Krapkowice konflikt osadnictwo powódź frazeologia konsumpcja modelowanie flora konkurencyjność propaganda Izrael mniejszość księstwo metodologia praktyka jedzenie zabytek Indie ikona W Odra jubileusz pracownik socjalny esej Siewierz zwierzęta gimnazjum fauna Gdańsk organizacja przemoc public relations przedszkole Prusy myśli Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor więziennictwo psychologia rozwojowa produkt przepisy Jura Wielka Brytania Chiny rzecznik pamiętnik język rosyjski ochrona środowiska ryzyko metropolia problematyka król system kalendarz pisarz narkotyki ROSYJSKI Niemodlin katolicyzm klient Ruda Śląska pacjent transformacja chrześcijaństwo kicz Hitler Księstwo Raciborskie osobowość komiks Polonia dusza monografia karne symbol lęk poradnik Mikołów plan aksjologia ikonografia zawód Fabian Birkowski hobby kształcenie wybory feminizm Conrad humanizm Gleiwitz psychika woda anglistyka infrastruktura pradzieje kodeks AZP zwyczaje terroryzm socrealizm Romowie Japonia gotyk jaskinia politologia kapitał kolekcjonerstwo topografia kościół katolicki historia literatury korupcja Kant sacrum papież psychologia osobowości DNA granica migracja autonomia Bydgoszcz Miłosz Habermas święty biblioteka Białoszewski mit genetyka leksyka biologia interpretacje dokumenty fałszerstwo wody broń analiza książę semantyka POLONISTYKA franciszkanie złote Łambinowice epoka brązu Piłsudski postępowanie administracyjne wieś etniczność polski Grodków rasa katedra etymologia ołtarz socjalizacja przesladowania rzeka globalizacja industrializacja endecja lotnictwo Matejko pocztówka gmina Italia podręcznik autyzm Ślązacy Jasna Góra grodziska album medioznawstwo Hiszpania powstanie śląskie święci prawa człowieka linoryt mieszkalnictwo patologia Kapuściński akwaforta mowy Normanowie frazeologizmy Słowacki Olkusz czasopisma konflikty 1945 Księstwo Cieszyńskie Szczepański okultyzm obraz architektura drewniana dziennikarz Śląski biogram praca socjalna Ślązaczka wysiedlenia Potocki rzemiosło Żywiec przeszłość odpowiedzialność instytucje nowy jork erotyka kapituła zbrodnia informacja publiczna ewangelicy powstanie arcydzieła kardynał Piastowie militaria chór kodeks postępowania administracy podróż produkcja zabory metafizyka ADHD duszpasterstwo Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo jezuici gotowanie obszar chronionego krajobrazu

Szukaj

Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym - Robert Netczuk

Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym - Robert Netczuk

wyd. Katowice 2006 , stron 289, bibliografia, oprawa miękka matowa, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład : 250 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


35,00 zł

Stan: Towar na wyczerpaniu. Przed zamówieniem sprawdź dostępność wysyłając do nas e-mail !

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Przedstawiona problematyka tajnego współpracownika policji została ujęta nie tylko w kontekście analiz dogmatycznych dotyczących aktualnego stanu prawnego, ale także analiz historycznoprawnych oraz prawnoporównawczych. Rozważania autor rozpoczął od omówienia genezy i powstania tajnych służb policyjnych oraz instytucji tajnych współpracowników. Następnie zamieścił rys historyczny wykorzystania tajnych współpracowników przez polskie służby policyjne. Ponieważ ich rozwój zależał od zachodzących zmian ustrojowych, prezentacja dokonana została etapowo: tajni współpracownicy policji w prawie polskim w latach 1918–1944, a następnie w ramach Milicji Obywatelskiej w latach 1944–1990.

Następny rozdział dotyczy pozycji tajnych współpracowników w ustawie o Policji oraz kodeksie postępowania karnego. Kolejne rozdziały zawierają rozważania prawnoporównawcze – uregulowania w prawie polskim oraz w systemie prawnym obowiązującym w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ze szczególnym wskazaniem pozycji tajnego współpracownika policji w angielskim procesie karnym.

Książkę kończą rozważania na temat perspektyw wykorzystania tajnych współpracowników w aspekcie integracji europejskiej (międzynarodowa współpraca europejskich służb policyjnych).

 

Z okładki :

ROBERT NETCZUK jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskie­go, autorem kilku opracowań z zakresu problematyki karno-procesowej i prawa policyjnego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań pozostaje problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji. Obszar naukowych zainteresowań Autora obejmuje również zagadnienia związane z wykorzysta­niem wyników niejawnych czynności wykrywczych w postępowaniu karnym oraz problematykę prawnych uwarunkowań współpracy organów ścigania w dziedzinie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Książka jest uaktualnioną wersją pracy doktorskiej, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 14 września 2004 roku.

 

Ze wstępu [fragmenty] :

Funkcjonowanie tajnych współpracowników w systemie środków zwalczania przestępczości od dawna budziło sporo kontrowersji. Wątpliwości wywołują za­równo wykorzystywana terminologia, jak i ustalenie dopuszczalnego zakresu prowadzonych działań. Nasilająca się w ostatnich kilku latach tendencja do stworzenia prawnego umocowania dla każdej formy ingerencji organów państwowych w sferę prywat­ności obywateli wywołała wzmożone zainteresowanie doktryny oraz liczne pró­by kompleksowego uregulowania pozycji prawnej osób udzielających niejawne­go wsparcia organom ścigania. Podejmowane działania podyktowane były niewątpliwie słusznym założeniem, iż postępujące w szybkim tempie doskona­lenie metod poufnego gromadzenia informacji o obywatelu musi być jednocze­śnie uzupełniane tworzeniem systemu zabezpieczeń uniemożliwiających bez­zasadną ingerencję w sferę prywatności i swobodę komunikowania się. W większości jednak wypadków formułowane postulaty pozbawione były pod­budowy naukowej w postaci rzetelnej analizy rzeczywistych założeń taktyki posługiwania się poufnymi osobowymi źródłami informacji ...

Porównanie wykorzystywanych w literaturze i praktyce poszczególnych państw odmian niejawnego udzielania pomocy służbom policyjnym skłania do wniosku, iż w języku polskim najbardziej odpowiednie semantycznie jest określenie „tajny współpracownik policji".

Słowem „współpracownik" można objąć każdą formę kooperacji pozytywnej z organami ścigania bez względu na to, czy ogranicza się ona jedynie do przekazywania pozyskanych w sposób bierny informacji, czy też polega na wykonywaniu innych zadań w postaci infiltracji, dezinformacji lub wpływania na sposób realizacji czynu przestępnego. Określenie „tajny" akcentuje, iż jest to osoba działająca w sposób niejawny, a więc nie zdradza faktu powiązania ze strukturami służb kryminalnych oraz rzeczywistych zamiarów swej działalności.

Występujące w nazwie dopełnienie: „policji" wskazuje, iż niniejsze opracowanie obejmuje nie tylko charakterystyką funkcjonowania osobowych źródeł informacji wykorzystywanych obecnie przez policję w Polsce, ale również przez formacje policyjne istniejące na ziemiach polskich w okresie wcześniejszym (Policja Państwowa, Milicja Obywatelska) oraz służby kryminalne organów ścigania innych państw (FBI, Bundeskriminalamt itp.).

Ze względu na fakt, iż jedynym państwem europejskim, które zdecydowało się na wprowadzenie do swojego systemu prawnego całościowej regulacji działań tajnych współpracowników, jest Wielka Brytania, niniejsze opracowanie przedstawia przede wszystkim ewolucję pozycji prawnej
tajnych współpracowników w prawie polskim i brytyjskim.

Ponieważ historia rozwoju polskich służb policyjnych wiąże się z zaistniałymi zmianami ustrojowymi, prezentacja problematyki wykorzystywania tajnych współpracowników na ziemiach polskich dokonana została etapowo, z podziałem na lata: 1918—1944, 1944—1990 oraz po roku 1990.

W przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie istniała ciągłość rozwoju historycznego organów ścigania, analiza pozycji prawnej osobowych źródeł informacji przeprowadzona została z uwzględnieniem podziału na zagadnienia związane z taktyką prowadzenia czynności wykrywczych oraz z zasadami wykorzystania tajnego współpracownika w procesie karnym.

Końcowe rozdziały pracy poświęcone są przedstawieniu sposobu uregulowania osobowych źródeł informacji w wybranych państwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także unormowaniom funkcjonującym na gruncie prawa międzynarodowego.

Materiał źródłowy, na którym opiera się opracowanie poszczególnych rozdziałów, pochodzi z publikacji o charakterze specjalistycznym, wydawnictw prasowych oraz zbeletryzowanych wspomnień byłych pracowników organów ścigania. Rozdziały poświęcone taktyce prowadzenia czynności wykrywczych przez organy ścigania w latach 1918—1944 oraz 1944—1990 zostały przygoto­wane na podstawie zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Instytutu Pamięci Na­rodowej w Warszawie.

 

SPIS TREŚCI :

Wykaz skrótów

— Akty prawne
— Organy orzekające
— Periodyki
— Inne

Wstęp

Rozdział I

Geneza i powstanie tajnych służb policyjnych oraz instytucji tajnego współpracownika

Rozdział II

Tajni współpracownicy policji w prawie polskim w latach 1918—1944

1. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania tajnych współpracowników w przedwojennym procesie wykrywczym
2. Taktyka prowadzenia czynności operacyjnych z udziałem tajnych współpracowników w przedwojennym procesie wykrywczym
3. Wykorzystanie tajnych współpracowników Policji Państwowej w przedwojennym procesie karnym
4. Prowadzenie działalności wykrywczej przez służby kryminalne Policji Państwowej w aspekcie ochrony praw człowieka

Rozdział III

Podstawy prawne i taktyka prowadzenia działalności wykrywczej z wykorzystaniem tajnych współpracowników przez służby kryminalne Milicji Obywatelskiej w latach 1944—1990

1. Podstawy prawne prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby kryminalne Milicji Obywatelskiej
2. Definicja tajnego współpracownika oraz taktyka prowadzenia z jego udziałem czynności operacyjno-rozpoznawczych
3. Wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych z udziałem tajnego współpracownika w procesie karnym.
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze z udziałem tajnego współpracownika a ochrona praw jednostki

Rozdział IV

Pozycja prawna tajnych współpracowników w ustawie o Policji oraz w Kodeksie postępowania karnego

1. Uwagi ogólne
2. Definicja osobowych źródeł informacji i podstawy prawne ich funkcjonowania w polskim systemie prawnym
3. Wykorzystanie procesowe informacji uzyskanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych z udziałem tajnego współpracownika na tle unormowań ustawy o Policji
4. Wykorzystanie procesowe informacji uzyskanych przez tajnych współpracowników w postępowaniu karnym na gruncie instytucji świadka anonimowego
5. Funkcjonowanie instytucji tajnego współpracownika a dopuszczalny zakres ingerencji w prawa obywatelskie i gwarancje praw jednostki

Rozdział V

Pozycja prawna i metody wykorzystywania tajnych współpracowników w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

1. Definicja poufnych osobowych źródeł informacji w literaturze i ustawodawstwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
2. Pozycja prawna tajnych służb kryminalnych w strukturze policji Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
3. Metody wykorzystywania i kontroli tajnych współpracowników w angielskim procesie wykrywczym
4. Etyka prowadzenia działań wykrywczych z udziałem tajnych współpracowników na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Rozdział VI

Pozycja prawna tajnego współpracownika policji w angielskim procesie karnym

1. Podstawy prawne wykorzystania informacji uzyskanych przez tajnego współpracownika w procesie karnym
2. Przesłanki i zakres utajnienia e-kodeks tożsamości tajnych współpracowników w angielskim procesie karnym
3. Ograniczenia prawne w zakresie dowodowego wykorzystania informacji uzyskanych z udziałem tajnego współpracownika w angielskim procesie karnym
4. Wykorzystanie instytucji tajnego współpracownika w angielskim procesie karnym w świetle wymogów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Rozdział VII

Charakterystyka uregulowań prawnych instytucji tajnych współpracowników na przykładzie służb kryminalnych wybranych państw

Rozdział VIII

Perspektywy wykorzystania tajnych współpracowników w aspekcie integracji europejskiej

1. Podstawy prawne międzynarodowej współpracy europejskich służb policyjnych w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych
2. Uregulowanie instytucji tajnego współpracownika policji w prawie polskim na tle uregulowań prawa europejskiego

Bibliografia

Materiały archiwalne

 

Uwaga : ostatnie egzemplarze z wyczerpanego nakładu, posiadają niewielkie ślady magazynowe (jak na fot.) !

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj