Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła Niemcy archeologia średniowiecze język miasto Żydzi media wojna prasa Wrocław budownictwo społeczeństwo edukacja Gliwice Racibórz starożytność językoznawstwo katalog wojsko etnologia marketing Bytom filozofia dzieci dziennikarstwo parafia film wykopaliska XIX w. dziecko etnografia Rzym kolekcja przyroda geografia Europa komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn grafika słownik ekologia Kraków Rosja Śląsk Cieszyński wystawa śmierć nauczyciel ksiądz rozwój Czechy nauka muzyka technika antyk biografia Częstochowa przemysł semen urbanistyka Łódź terapia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo BEZPIECZEŃSTWO ochrona sąd reklama medycyna liturgia tradycja Grecja kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania pocztówki teatr choroba Judaica Zaolzie poezja ustrój teoria szkolnictwo internet etyka turystyka planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa kopalnia Poznań życie zakon skarby biznes region synagoga wspomnienia kino usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo zdrowie telewizja niepełnosprawność teologia państwo Warszawa Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń radio władza przestępstwo rysunek las samorząd terytorialny kulturoznawstwo oświata praca Bielsko-Biała dwór Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta pamięć kościoły cystersi transport szlachta samorząd nauczanie dydaktyka prawosławie tożsamość uczeń Litwa finanse historia kultury matematyka plastyka obóz Opolszczyzna logistyka gwara UE sport naród Rudy ciało pałac lwów przestępczość rozwój przestrzenny gender Konstytucja kultura łużycka informacja fizyka więzienie ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja technologia reportaż filologia historia sztuki książka dyskurs demografia stara fotografia sztuka nieprofesjonalna katastrofa słowianie Pszczyna pielgrzymka mechanika Chorzów energetyka środowisko Zabrze duchowieństwo wiara cesarz Białoruś archiwalia resocjalizacja Zagłębie Dąbrowskie logika demokracja podróże gospodarka język polski Kaszuby legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam Monachium Świdnica hagiografia cenzura opieka język niemiecki granica geologia księga narodowość wolność Dominikanie Pomorze neolit reprint kulinaria studia miejskie zamek metalurgia informatyka procesy gazeta służba projektowanie slawistyka integracja łacina regionalizm 1939 Wielkopolska kolej modernizm Żyd polszczyzna diecezja historiografia Galicja dom USA sentencje atlas mapa sanacja powstania śląskie Gombrowicz kryminalistyka sanktuarium Rej protestantyzm energia Polacy pomoc społeczna uniwersytet cesarstwo fotografia artystyczna inzynieria handel Ameryka stres artysta twórczość miłość kartografia XX wiek Będzin okupacja Jan Cesarstwo Rzymskie tekst projekt hutnictwo Francja barok Strzelce Opolskie Prezydent rynek komunikowanie Nietzsche kronika inwestycje Włochy farmacja modelowanie nazizm Wilno konkurencyjność bank firma broń szkice wino Rybnik W strategie granice powstania XX w. prawo europejskie zachowanie public relations mediacja urbanizacja XIX wiek Anglia szczęście antologia ludzie Hegel Krapkowice osadnictwo materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konflikt powódź frazeologia konsumpcja flora propaganda Izrael język angielski księstwo metodologia mniejszość zabytek Indie Odra wywiad jedzenie praktyka jubileusz ikona kara pracownik socjalny esej Siewierz kryzys zwierzęta gimnazjum fauna Gdańsk przedszkole organizacja III Rzesza przemoc Prusy myśli Słowacja terroryzm pożar dramat muzealnictwo konserwacja apteka mieszkańcy identyfikacja Chorwacja DNA wielokulturowość kompozytor rzecznik migracja produkt Wielka Brytania Chiny przepisy więziennictwo Bydgoszcz ochrona środowiska pamiętnik problematyka król kalendarz system Ruda Śląska metropolia komiks Hitler pisarz narkotyki złote Niemodlin klient pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm transformacja socjalizacja osobowość Księstwo Raciborskie Mikołów Polonia dusza hobby monografia symbol ikonografia zawód karne Gleiwitz poradnik wybory lęk endecja Fabian Birkowski aksjologia feminizm kształcenie Conrad humanizm Italia pradzieje AZP psychika woda anglistyka kolekcjonerstwo album jaskinia infrastruktura zwyczaje socrealizm Romowie Japonia gotyk psychologia osobowości politologia kościół katolicki korupcja Kant sacrum historia literatury papież autonomia Miłosz Habermas święty Białoszewski Jura biblioteka mit język rosyjski genetyka ryzyko interpretacje dokumenty fałszerstwo Piłsudski wody epoka brązu biologia analiza leksyka ROSYJSKI semantyka franciszkanie POLONISTYKA postępowanie administracyjne książę rzeka Łambinowice przesladowania polski Grodków rasa wieś etniczność ołtarz Matejko etymologia katedra podręcznik gmina globalizacja industrializacja plan autyzm lotnictwo pocztówka grodziska medioznawstwo Ślązacy prawa człowieka Hiszpania Jasna Góra kodeks święci powstanie śląskie hermeneutyka postępowanie pogrzeb Wittgenstein kapitał dyplomacja psychologia rozwojowa ryby prawo cywilne 1914 topografia VINCENZ arcydzieła obraz dziennikarz Ślązaczka okultyzm Śląski zbrodnia informacja publiczna Potocki stadion komputer kodeks postępowania administracy przeszłość odpowiedzialność podróż wysiedlenia nowy jork kapituła erotyka osiedle powstanie kardynał chór metafizyka armia ADHD zabory decyzja administracyjna Namysłów duszpasterstwo Piastowie Habsburgowie jezuici Wisła Lewin Brzeski prawoznawstwo hałas dzieciństwo Ewangelia matka 1918 układ obszar chronionego krajobrazu wzornictwo konferencja mitologia leczenie 1919 elita inżynieria środowiska Tatarzy geometria cmentarzysko

Szukaj

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek

pod redakcją DANUTY OSTASZEWSKIEJ wyd. Katowice 2004, stron 448, bibliogr., schem., tab., summ., Zsfg., oprawa miękka foliowana, format ok. 16 cm x 23 cm

Nakład tylko: 300 + 50 egz. !


Więcej szczegółów

Promocja tygodniowa !
40,00 zł

43,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought:

Z notatki wydawniczej :

Zamieszczone w drugim tomie publikacji artykuły dotyczą definicji
i genologicznych kwalifikacji gatunku, prezentują bogate i niezwykle zróżnicowane doświadczenia w zakresie realizacji wzorców gatunkowych, również w ujęciu ewolucyjnym. W porównaniu z tomem pierwszym, poszerzono znacznie obszar analiz gatunków literackich i nieliterackich, a interdyscyplinarność ujęć odzwierciedlają dociekania i interpretacje językoznawców współistniejące z refleksjami badaczy literatury.

Część pierwsza książki to propozycje z zakresu teorii gatunku — tu akcentuje się konieczność doprecyzowania relacji między kategoriami tekstu i gatunku. W propozycjach zmierzających do sformułowania spójnej teorii gatunku podnosi się zagadnienie adekwatności kryterium typologicznego, a wśród zagadnień definicyjnych postuluje potrzebę uściślenia charakterystyk tego obiektu na każdym poziomie typologicznym.

W części drugiej — prezentującej bogaty zestaw analiz i interpretacji — uwzględnia się istotne dla genologii zagadnienie interferencji międzystylowej czy międzygatunkowej oraz wynikające stąd kierunki zmian poetyki bądź powstawanie nowych pól gatunkowych.

Większość artykułów podnosi problematykę gatunków przynależnych do poszczególnych odmian funkcjonalnych. Autorzy przedstawiają analizy i interpretacje konkretnych aspektów, potwierdzające różnorodność strukturalną i funkcjonalną wielu współczesnych gatunków — w zdecydowanej większości są to teksty reprezentujące grupę tekstów użytkowych, w mniejszym zakresie analizą objęto teksty artystyczne czy religijne.

Artykuły zamieszczone w części trzeciej koncentrują się wokół norm gatunkowych rozmowy.

 

SPIS TREŚCI :

Wstęp (Danuta Ostaszewska)


Część pierwsza : Refleksje teoretyczne


Aleksander Wilkoń — Ponadgatunkowe typy wypowiedzi

Grzegorz Grochowski — Czy istnieje tekst poza gatunkiem?

Maria Wojtak — Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe

Bożena Witosz — Tekst i / a gatunek. Jeden czy dwa modele ?


Część druga : Analizy i interpretacje — Interferencje międzystylowe i międzygatunkowe

Teresa Dobrzyńska — Międzystylowe pożyczki gatunkowe jako źródło odnowy poetyki w czasach przełomów

Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Katarzyna Wyrwas — Dwa typy kontaminacji gatunkowych


Analizy i interpretacje — Gatunki użytkowe


Barbara Boniecka, Jolanta Panasiuk — By wyjść poza standard (życiorys, podanie a list motywacyjny)

Stanisław Borawski — Spontaniczność i konwencja w etykietalnych formułach adresowych (na materiale listów Z. Miłkowskiego do J. Łukaszewskiego)

Grażyna Filip — Zmiany wzorca gatunkowego życzeń

Elżbieta Filipczuk — Aforyzm w mowie potocznej

Magdalena Hawrysz — Orzeczenie sądowe jako wzór językowego zachowania w sytuacji zdeterminowanej prawnie (na materiale Księgi wójtowskiej m. Opola 1698 — 1721)

Joanna Jabczyk — Kronika kronice nierówna... Czemu (komu) służą dwudziestowieczne kroniki miejskie?

Magdalena Jurewicz-Nowak — Model protokołu sądów bartniczych w starostwie leżajskim 1478 — 1637

Maciej Kawka — Pakt autobiograficzny Phillipe'a Lejeune'a a internetowe blogi — narodziny gatunku

Maria Krauz — Tekst zaproszenia: wzorzec gatunkowy i jego przeobrażenia

Iwona Loewe — Parateksty, pre-teksty czy możliwe paragatunki?

Ewa Malinowska — Napisz do mnie przez telefon — od epistoły do SMS-a

Aleksandra Niewiara — Piosenka - gatunek ewoluujący?

Joanna Opoka — Charakterystyka genologiczna tekstów suplik chłopskich z XVIII wieku a profilowanie modelu gatunkowego skargi

Danuta Ostaszewska — Przemiany sposobu istnienia gatunku — zarys problematyki (na materiale publicystyki parlamentarnej)

Romualda Piętkowa — Paratekst o autorze. Biogram i / czy prezentacja?

Artur Rejter — Wzorzec gatunkowy staropolskich poradników myśliwskich i jego uwarunkowania

Jolanta Tambor — Elementarna wiedza o elementarzach (elementarz a konstruowanie świadomości etnicznej)

Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna — Komunikacyjno-pragmatyczne porównania opisów patentowych: niemieckiego, brytyjskiego i polskiego

Olga Wolińska — Wzorce gatunkowe i tekstowe realizacje rozkazu i meldunku

Bożena Żmigrodzka — Prognosis generalna, prognosis partykularna. Przepowiednie po­gody w XVIII-wiecznych kalendarzach


Analizy i interpretacje — Gatunki artystyczne


Mirosława Ampel-Rudolf — Gatunek gawędy szlacheckiej mówionej (zapisanej). Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego

Iwona Gralewicz-Wolny — Mirona Białoszewskiego wiersz o zachowaniu się przy stole

Władysława Książek-Bryłowa — Uwagi o nagrobku jako gatunku w świetle Nagrobków Wacława Potockiego

Ewa Sławkowa — Antygatunek i metagatunek a struktura tekstu (kilka wybranych zagadnień)

Małgorzata Święcicka — Wzorzec gatunkowy rozmowy w tekście utworu literackiego dla mło­dzieży

Ewa Teodorowicz-Hellman — Zmiany gatunków mowy w przekładzie. (Na podstawie szwedzkich tłumaczeń Pana Tadeusza)


Analizy i interpretacje — Gatunki religijne


Halina Czuba — Relacje nadawczo-odbiorcze w ukraińskich Ewangeliarzach kaznodziejskich drugiej połowy XVI
— początku XVII wieku (w zestawieniu z Postyllą Mikołaja Reja)

Piotr Kładoczny — Wewnętrzne i zewnętrzne relacje tekstowe na przykładzie kilku religijnych gatunków mowy

Piotr Wilczek — Ewolucja przypowieści jako gatunku mowy — od słów Jezusa do Przy­powieści Erazma Otwinowskiego


Część trzecia : Wokół norm gatunkowych rozmowy


Małgorzata Kita — Tekstowy status modułu rozmowy

Mirosława Siuciak — „Rozmowa albo dialog..." — wykorzystanie modelu ustnej komunikacji w literaturze XVI i XVII wieku

Urszula Żydek-Bednarczuk — Od rozmowy do talk show. Uwagi o telewizyjnych gatunkach mowy

Iwona Pałucka-Czerniak — Dystans jako kategoria komunikatywna w zachowaniu językowym — próba klasyfikacji

 

Uwaga: ostatnie egzemplarze z wyczerpanego nakładu z niewielkimi śladami magazynowymi na okładce !

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj