Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie szkoła literatura archeologia administracja ekonomia kobieta Niemcy średniowiecze język Żydzi miasto Wrocław media budownictwo wojna prasa społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz wojsko językoznawstwo katalog etnologia Bytom filozofia marketing dziennikarstwo dzieci wykopaliska parafia film geografia Rzym XIX w. dziecko etnografia kolekcja Europa przyroda Rosja komunikacja grafika rodzina wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków wystawa technika Czechy Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel ksiądz rozwój biografia Częstochowa przemysł nauka muzyka semen antyk medycyna urbanistyka Łódź terapia tradycja Grecja BEZPIECZEŃSTWO liturgia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona sąd reklama ustrój pocztówki teoria szkolnictwo Judaica internet kult II RP badania teatr literaturoznawstwo choroba młodzież Zaolzie poezja rzeźba kopalnia Poznań zakon region życie kino turystyka etyka emigracja biznes wspomnienia planowanie antropologia skarby proza krajobraz synagoga proces folklor PRL Nysa władza Warszawa radio transport przestępstwo usługi dziedzictwo Unia Europejska telewizja niepełnosprawność państwo Śląsk Opolski teologia Bóg Bizancjum zdrowie przestrzeń II wojna światowa miasta pamięć Bielsko-Biała szlachta samorząd cystersi nauczanie las kulturoznawstwo kościoły oświata dwór Sosnowiec wizerunek biskup przedsiębiorstwo rysunek samorząd terytorialny praca pałac gospodarka gender Konstytucja rozwój przestrzenny plastyka prawosławie przestępczość tożsamość więzienie dydaktyka Litwa kultura łużycka uczeń historia kultury informacja fizyka matematyka finanse obóz Opolszczyzna logistyka gwara sport naród ciało UE lwów Rudy podróże język polski Kaszuby legenda prawo karne sztuka nieprofesjonalna mechanika powieść islam Pszczyna energetyka Monachium Chorzów Świdnica hagiografia cenzura Góra Św. Anny farmacja ekonomika rewitalizacja opieka Księstwo Opolskie Zagłębie Dąbrowskie dyskurs demografia filologia książka katastrofa historia sztuki słowianie XIX wiek język niemiecki duchowieństwo środowisko granica pielgrzymka Białoruś powstania śląskie wiara archiwalia Zabrze resocjalizacja technologia cesarz reportaż logika demokracja stara fotografia 1939 powstania zwierzęta cesarstwo XX wiek Ameryka twórczość projekt miłość sentencje Francja barok Strzelce Opolskie kryminalistyka rynek tekst Jan narodowość księga Prezydent Dominikanie Pomorze inzynieria reprint stres kulinaria fotografia artystyczna Odra studia miejskie wolność artysta kartografia łacina kolej Cesarstwo Rzymskie okupacja polszczyzna gazeta modernizm Będzin Żyd procesy slawistyka integracja hutnictwo diecezja historiografia Wielkopolska Galicja regionalizm geologia dom atlas mapa Gombrowicz Rej USA Polacy uniwersytet neolit metalurgia sanacja służba informatyka zamek projektowanie energia sanktuarium handel protestantyzm pomoc społeczna metodologia propaganda Izrael księstwo praktyka public relations fauna Gdańsk esej zachowanie przemoc przedszkole ikona pracownik socjalny Prusy Słowacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa gimnazjum dramat Chorwacja apteka organizacja myśli Nietzsche kronika Włochy Wilno język angielski bank mieszkańcy firma identyfikacja konserwacja szkice wino rzeka inwestycje wywiad kara kryzys Rybnik Siewierz granice III Rzesza XX w. prawo europejskie terroryzm mediacja urbanizacja Anglia strategie pożar ludzie Hegel Krapkowice muzealnictwo modelowanie osadnictwo antologia konkurencyjność szczęście komunikowanie broń konsumpcja nazizm flora powódź konflikt mniejszość frazeologia zabytek Indie W jedzenie jubileusz Gleiwitz książę semantyka wybory industrializacja Italia POLONISTYKA lotnictwo pradzieje pocztówka AZP album katedra kolekcjonerstwo Hiszpania jaskinia globalizacja święci powstanie śląskie postępowanie Wittgenstein psychologia osobowości Jura Ślązacy ryby prawo cywilne 1914 ryzyko Jasna Góra język rosyjski produkt Wielka Brytania Chiny więziennictwo pamiętnik dyplomacja hermeneutyka pogrzeb ROSYJSKI Piłsudski problematyka król kalendarz epoka brązu metropolia postępowanie administracyjne pisarz narkotyki wielokulturowość kompozytor Niemodlin pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm przesladowania przepisy plan ochrona środowiska osobowość leczenie Matejko leki monografia symbol system lęk podręcznik gmina transformacja Fabian Birkowski klient aksjologia autyzm feminizm Polonia dusza Conrad humanizm Księstwo Raciborskie grodziska kodeks medioznawstwo pies osady prawa człowieka karne infrastruktura kapitał poradnik topografia socrealizm Romowie migracja Japonia kształcenie DNA woda kościół katolicki korupcja Kant Bydgoszcz psychologia rozwojowa sacrum psychika rzecznik anglistyka Miłosz Habermas święty zwyczaje Białoszewski złote genetyka gotyk politologia interpretacje dokumenty fałszerstwo biologia Ruda Śląska historia literatury komiks autonomia Hitler papież franciszkanie żegluga biblioteka Łambinowice socjalizacja etniczność polski Grodków rasa Mikołów mit wieś 1921 analiza ołtarz ikonografia leksyka zawód endecja etymologia wody hobby planowanie przestrzenne natura Rejencja opolska Kłodzko prawo handlowe edukacja regionalna Kattowitz aforyzmy Serbia toponimia Beskidy amerykanistyka świat zamiast strój ludowy literatura francuska Siemianowice Śląskie Różewicz Kujawy świadomość Przewodnik Krzysztoń Ruś hydrotechnika ewolucja Herbert estetyka gospodarstwo Beckett wierzenia leśnictwo złotnictwo refleksje umowy huta Szczepański języki słowiańskie śledztwo źródła Świerklaniec Oświęcim zarządzanie kryzysowe konflikty 1945 symbolika zielnik Normanowie Dabrowa Górnicza

Szukaj

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek

pod redakcją DANUTY OSTASZEWSKIEJ wyd. Katowice 2004, stron 448, bibliogr., schem., tab., summ., Zsfg., oprawa miękka foliowana, format ok. 16 cm x 23 cm

Nakład tylko: 300 + 50 egz. !


Więcej szczegółów

Promocja tygodniowa !
40,00 zł

43,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought:

Z notatki wydawniczej :

Zamieszczone w drugim tomie publikacji artykuły dotyczą definicji
i genologicznych kwalifikacji gatunku, prezentują bogate i niezwykle zróżnicowane doświadczenia w zakresie realizacji wzorców gatunkowych, również w ujęciu ewolucyjnym. W porównaniu z tomem pierwszym, poszerzono znacznie obszar analiz gatunków literackich i nieliterackich, a interdyscyplinarność ujęć odzwierciedlają dociekania i interpretacje językoznawców współistniejące z refleksjami badaczy literatury.

Część pierwsza książki to propozycje z zakresu teorii gatunku — tu akcentuje się konieczność doprecyzowania relacji między kategoriami tekstu i gatunku. W propozycjach zmierzających do sformułowania spójnej teorii gatunku podnosi się zagadnienie adekwatności kryterium typologicznego, a wśród zagadnień definicyjnych postuluje potrzebę uściślenia charakterystyk tego obiektu na każdym poziomie typologicznym.

W części drugiej — prezentującej bogaty zestaw analiz i interpretacji — uwzględnia się istotne dla genologii zagadnienie interferencji międzystylowej czy międzygatunkowej oraz wynikające stąd kierunki zmian poetyki bądź powstawanie nowych pól gatunkowych.

Większość artykułów podnosi problematykę gatunków przynależnych do poszczególnych odmian funkcjonalnych. Autorzy przedstawiają analizy i interpretacje konkretnych aspektów, potwierdzające różnorodność strukturalną i funkcjonalną wielu współczesnych gatunków — w zdecydowanej większości są to teksty reprezentujące grupę tekstów użytkowych, w mniejszym zakresie analizą objęto teksty artystyczne czy religijne.

Artykuły zamieszczone w części trzeciej koncentrują się wokół norm gatunkowych rozmowy.

 

SPIS TREŚCI :

Wstęp (Danuta Ostaszewska)


Część pierwsza : Refleksje teoretyczne


Aleksander Wilkoń — Ponadgatunkowe typy wypowiedzi

Grzegorz Grochowski — Czy istnieje tekst poza gatunkiem?

Maria Wojtak — Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe

Bożena Witosz — Tekst i / a gatunek. Jeden czy dwa modele ?


Część druga : Analizy i interpretacje — Interferencje międzystylowe i międzygatunkowe

Teresa Dobrzyńska — Międzystylowe pożyczki gatunkowe jako źródło odnowy poetyki w czasach przełomów

Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Katarzyna Wyrwas — Dwa typy kontaminacji gatunkowych


Analizy i interpretacje — Gatunki użytkowe


Barbara Boniecka, Jolanta Panasiuk — By wyjść poza standard (życiorys, podanie a list motywacyjny)

Stanisław Borawski — Spontaniczność i konwencja w etykietalnych formułach adresowych (na materiale listów Z. Miłkowskiego do J. Łukaszewskiego)

Grażyna Filip — Zmiany wzorca gatunkowego życzeń

Elżbieta Filipczuk — Aforyzm w mowie potocznej

Magdalena Hawrysz — Orzeczenie sądowe jako wzór językowego zachowania w sytuacji zdeterminowanej prawnie (na materiale Księgi wójtowskiej m. Opola 1698 — 1721)

Joanna Jabczyk — Kronika kronice nierówna... Czemu (komu) służą dwudziestowieczne kroniki miejskie?

Magdalena Jurewicz-Nowak — Model protokołu sądów bartniczych w starostwie leżajskim 1478 — 1637

Maciej Kawka — Pakt autobiograficzny Phillipe'a Lejeune'a a internetowe blogi — narodziny gatunku

Maria Krauz — Tekst zaproszenia: wzorzec gatunkowy i jego przeobrażenia

Iwona Loewe — Parateksty, pre-teksty czy możliwe paragatunki?

Ewa Malinowska — Napisz do mnie przez telefon — od epistoły do SMS-a

Aleksandra Niewiara — Piosenka - gatunek ewoluujący?

Joanna Opoka — Charakterystyka genologiczna tekstów suplik chłopskich z XVIII wieku a profilowanie modelu gatunkowego skargi

Danuta Ostaszewska — Przemiany sposobu istnienia gatunku — zarys problematyki (na materiale publicystyki parlamentarnej)

Romualda Piętkowa — Paratekst o autorze. Biogram i / czy prezentacja?

Artur Rejter — Wzorzec gatunkowy staropolskich poradników myśliwskich i jego uwarunkowania

Jolanta Tambor — Elementarna wiedza o elementarzach (elementarz a konstruowanie świadomości etnicznej)

Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna — Komunikacyjno-pragmatyczne porównania opisów patentowych: niemieckiego, brytyjskiego i polskiego

Olga Wolińska — Wzorce gatunkowe i tekstowe realizacje rozkazu i meldunku

Bożena Żmigrodzka — Prognosis generalna, prognosis partykularna. Przepowiednie po­gody w XVIII-wiecznych kalendarzach


Analizy i interpretacje — Gatunki artystyczne


Mirosława Ampel-Rudolf — Gatunek gawędy szlacheckiej mówionej (zapisanej). Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego

Iwona Gralewicz-Wolny — Mirona Białoszewskiego wiersz o zachowaniu się przy stole

Władysława Książek-Bryłowa — Uwagi o nagrobku jako gatunku w świetle Nagrobków Wacława Potockiego

Ewa Sławkowa — Antygatunek i metagatunek a struktura tekstu (kilka wybranych zagadnień)

Małgorzata Święcicka — Wzorzec gatunkowy rozmowy w tekście utworu literackiego dla mło­dzieży

Ewa Teodorowicz-Hellman — Zmiany gatunków mowy w przekładzie. (Na podstawie szwedzkich tłumaczeń Pana Tadeusza)


Analizy i interpretacje — Gatunki religijne


Halina Czuba — Relacje nadawczo-odbiorcze w ukraińskich Ewangeliarzach kaznodziejskich drugiej połowy XVI
— początku XVII wieku (w zestawieniu z Postyllą Mikołaja Reja)

Piotr Kładoczny — Wewnętrzne i zewnętrzne relacje tekstowe na przykładzie kilku religijnych gatunków mowy

Piotr Wilczek — Ewolucja przypowieści jako gatunku mowy — od słów Jezusa do Przy­powieści Erazma Otwinowskiego


Część trzecia : Wokół norm gatunkowych rozmowy


Małgorzata Kita — Tekstowy status modułu rozmowy

Mirosława Siuciak — „Rozmowa albo dialog..." — wykorzystanie modelu ustnej komunikacji w literaturze XVI i XVII wieku

Urszula Żydek-Bednarczuk — Od rozmowy do talk show. Uwagi o telewizyjnych gatunkach mowy

Iwona Pałucka-Czerniak — Dystans jako kategoria komunikatywna w zachowaniu językowym — próba klasyfikacji

 

Uwaga: ostatnie egzemplarze z wyczerpanego nakładu z niewielkimi śladami magazynowymi na okładce !