Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska XIX w. dziecko etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel rozwój ksiądz nauka muzyka antyk semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo region biznes skarby kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba Nysa PRL Poznań życie kopalnia zakon przestępstwo usługi Unia Europejska emigracja dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Sosnowiec dwór Bielsko-Biała wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury matematyka informacja fizyka obóz Opolszczyzna UE logistyka gwara plastyka sport naród ciało Rudy lwów pałac rozwój przestrzenny gender Konstytucja kultura łużycka hagiografia cenzura energetyka opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia książka historia sztuki reportaż demografia dyskurs słowianie katastrofa pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna duchowieństwo środowisko Zabrze Chorzów język niemiecki Białoruś cesarz wiara archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie Kaszuby stara fotografia podróże gospodarka język polski legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam Monachium mechanika Świdnica Francja rynek Prezydent barok sentencje Strzelce Opolskie kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria gazeta stres procesy slawistyka integracja zamek łacina kolej Wielkopolska regionalizm kartografia polszczyzna modernizm Żyd Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia Galicja hutnictwo USA dom sanacja atlas geologia mapa powstania śląskie Gombrowicz energia Rej sanktuarium protestantyzm Polacy uniwersytet pomoc społeczna cesarstwo metalurgia handel informatyka fotografia artystyczna służba Ameryka twórczość projektowanie miłość 1939 artysta XX wiek tekst Jan projekt Będzin dramat inżynieria materiałowa Chorwacja mieszkańcy identyfikacja apteka konserwacja materiałoznawstwo Nietzsche kronika Włochy inwestycje farmacja muzealnictwo bank Wilno komunikowanie firma nazizm wino język angielski szkice Rybnik kara granice strategie kryzys XX w. prawo europejskie urbanizacja III Rzesza powstania mediacja szczęście okupacja antologia XIX wiek Anglia ludzie zachowanie Hegel Krapkowice pożar powódź osadnictwo konflikt frazeologia konsumpcja modelowanie konkurencyjność flora mniejszość metodologia propaganda Izrael księstwo jedzenie zabytek praktyka Indie W esej jubileusz Odra ikona pracownik socjalny zwierzęta Siewierz fauna Gdańsk gimnazjum public relations przemoc przedszkole organizacja myśli Prusy Słowacja postępowanie Wittgenstein dyplomacja hermeneutyka pogrzeb 1914 ryby prawo cywilne wielokulturowość kompozytor więziennictwo przepisy psychologia rozwojowa produkt Jura Wielka Brytania Chiny pamiętnik ochrona środowiska język rosyjski rzecznik ryzyko system metropolia problematyka król kalendarz Niemodlin pisarz narkotyki ROSYJSKI transformacja klient pacjent chrześcijaństwo Ruda Śląska kicz katolicyzm Hitler osobowość Polonia dusza Księstwo Raciborskie komiks karne monografia symbol lęk plan Mikołów poradnik ikonografia zawód Fabian Birkowski hobby aksjologia feminizm Conrad humanizm wybory kształcenie Gleiwitz psychika woda infrastruktura kodeks pradzieje anglistyka AZP terroryzm socrealizm zwyczaje Romowie kolekcjonerstwo politologia Japonia kapitał jaskinia gotyk kościół katolicki korupcja Kant sacrum topografia historia literatury DNA granica autonomia psychologia osobowości migracja papież biblioteka Miłosz Habermas święty Białoszewski Bydgoszcz genetyka mit wody interpretacje analiza dokumenty fałszerstwo leksyka broń biologia złote franciszkanie semantyka POLONISTYKA Piłsudski epoka brązu Łambinowice wieś etniczność polski postępowanie administracyjne Grodków rasa socjalizacja ołtarz katedra przesladowania etymologia rzeka globalizacja industrializacja Matejko lotnictwo endecja podręcznik Italia gmina pocztówka Ślązacy autyzm album Hiszpania grodziska medioznawstwo Jasna Góra powstanie śląskie święci prawa człowieka mieszkalnictwo Kapuściński linoryt mowy Normanowie patologia akwaforta konflikty 1945 frazeologizmy czasopisma Szczepański Księstwo Cieszyńskie Olkusz Słowacki praca socjalna Śląski dziennikarz obraz architektura drewniana Ślązaczka okultyzm biogram wysiedlenia przeszłość odpowiedzialność Potocki nowy jork instytucje rzemiosło Żywiec powstanie kardynał ewangelicy kapituła zbrodnia informacja publiczna erotyka arcydzieła zabory produkcja duszpasterstwo kodeks postępowania administracy metafizyka Piastowie chór podróż ADHD militaria jezuici Habsburgowie gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo dzieciństwo konferencja

Szukaj

Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej - BEATA BABCZYŃSKA-SENDEK

Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej - BEATA BABCZYŃSKA-SENDEK

wyd. Katowice 2005 , stron 237, bibliogr., wklejka, tab., ryc., summ., oprawa miękka foliowana, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład tylko : 220 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


30,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought:

Z notatki wydawniczej :

Praca dotyczy flory kserotermicznej oraz zbiorowisk muraw kserotermicznych Wyżyny Śląskiej.

Pierwsza część książki jest poświęcona florze; omówiono tu rozmieszczenie oraz siedliska poszczególnych taksonów, a także przedstawiono ich przynależność do elementów geograficznych. Wskazano te z nich, które na Wyżynie osiągają granice swych zasięgów. Przedstawiono lokalne rozmieszczenie gatunków kserotermicznych oraz przedyskutowano prawdopodobne drogi ich migracji na ten teren w okresie polodowcowym. Dokonano porównania flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej z analogicznymi florami terenów do niej przyległych. Zagadnienia związane z florą udokumentowano kartograficznie.

Druga część pracy dotyczy zespołów i zbiorowisk muraw kserotermicznych, których występowanie stwierdzono na terenie Wyżyny. Przedstawiono charakterystykę fitosocjologiczną oraz siedliskową poszczególnych syntaksonów. Porównano je z podobnymi zbiorowiskami opisywanymi z terenu Polski oraz krajów ościennych.

Ostatni rozdział pracy poświęcono problemom znikania gatunków kserotermicznych na tle przekształceń, jakim podlegają współcześnie zbiorowiska muraw kserotermicznych Wyżyny Śląskiej.

 

WSTĘP [fragmenty] :

Wyżyna Śląska jest najdalej na zachód wysuniętym regionem wyżyn południowej Polski. W jej budowie geologicznej, zwłaszcza w części południowej i środkowej, znaczącą rolę odgrywają skały węglanowe — głównie są to wapienie i dolomity tria­sowe. Skały te przyczyniają się do urozmaiconej rzeźby powierzchni, a co za tym idzie, obecności siedlisk kserotermicznych sprzyjających występowaniu termofilnej i kalcyfilnej flory oraz roślinności murawowej. Wyżyna Śląska leży w stosunkowo niewielkiej odległości od wylotu Bramy Morawskiej, uważanej za jeden z ważnych szlaków migracji gatunków, w tym także kserotermicznych, na ziemie polskie w okresie polodowcowym [...]

Jej wschodnie regiony mają jednocześnie, poprzez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, łączność z położonymi dalej na wschód ośrodkami roślinności kserotermicznej.

Z tych właśnie powodów rozmieszczenie kserotermów na obszarze Wyżyny jest szczególnie interesujące dla fitogeografii. Dane dotyczące flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej można znaleźć w wielu pracach florystycznych z tego regionu — począwszy od starych dziewiętnastowiecznych, a skończywszy na najnowszych. Szczególnie dużo historycznych informacji za­wierają prace florystów niemieckich (Wimmer, 1840; Unverricht, 1847 [... itd.] Pochodzą one jednak głównie z tych terenów, które w tym czasie należały do Niemiec. Sporo jest także dawnych prac z południowo-wschodnich regionów Wyżyny, czyli byłego zaboru austriackiego, leżących w bliskim sąsiedztwie ośrodka krakowskiego [...] Po drugiej wojnie światowej wiele doniesień, zwłaszcza z zachodniej części Wyżyny Śląskiej, znalazło się w publikacjach botaników skupionych w ośrodku wrocławskim i opolskim [...]

Po utworzeniu Uni­wersytetu Śląskiego w Katowicach nastąpiła intensyfikacja badań florystycznych na obszarze środkowej i wschodniej części Wyżyny. Ukazywały się doniesienia florystyczne dotyczące rzadszych gatunków [...] Niewiele jest natomiast odrębnych prac poświęconych florze i roślinności muraw kserotermicznych Wyżyny [...]

Przedmiotem niniejszego opracowania są flora oraz zbiorowiska muraw kseroter­micznych Wyżyny Śląskiej.  Jako hipotezę roboczą przyjęto założenie, że gatunki kserotermiczne wędrowały na Wyżynę co najmniej dwiema drogami — przez Bramę Morawską od południa i przez tereny Wyżyny Małopolskiej od wschodu, a ich współczesne rozmieszczenie jest wypadkową działania wielu różnorodnych czynni­ków.

W stosunku do muraw kserotermicznych założono natomiast, że na Wyżynie Śląskiej mają one charakter pośredni pomiędzy analogicznymi zbiorowiskami z tere­nów leżących na wschód oraz na zachód i północ od niej. Głównymi celami podjętych badań było:
— uzyskanie obrazu aktualnego rozmieszczenia gatunków kserotermicznych oraz wyjaśnienie jego przyczyn,
— określenie geograficznego charakteru flory kserotermicznej Wyżyny,
— wskazanie dróg migracji kserotermów na teren Wyżyny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę Bramy Morawskiej,
— przedstawienie aktualnego zróżnicowania i rozmieszczenia muraw kserotermicznych Wyżyny oraz ich charakterystyka fitosocjologiczna, ekologiczna i dynamiczna,
— wskazanie głównych centrów występowania kserotermów na Wyżynie Śląskiej,
— wyróżnienie taksonów szczególnie rzadkich, zagrożonych oraz wymarłych,
— określenie najważniejszych zagrożeń, mogących doprowadzić w najbliższym czasie do istotnych zmian w roślinności kserotermicznej Wyżyny...


TREŚĆ :

Wstęp

1. Charakterystyka terenu badań
1.1. Geologia, rzeźba i gleby
1.2. Hydrografia
1.3. Klimat
1.4. Przekształcenia środowiska przyrodniczego

2. Metodyka badań

3. Flora kserotermiczna Wyżyny Śląskiej
3.1. Kryteria wyboru gatunków do grupy kserotermów
3.2. Charakterystyka rozmieszczenia poszczególnych gatunków kserotermicznych i ciepłolubnych oraz ich siedlisk
3.3. Zróżnicowanie synekologiczne flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej
3.4. Charakterystyka fitogeograficzna flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej
3.4.1. Elementy geograficzne
3.4.2. Elementy kierunkowe
3.4.3. Lokalne zasięgi gatunków
3.4.4. Prawdopodobne szlaki migracji
3.5. Porównanie flor kserotermicznych Wyżyny Śląskiej i terenów do niej przyległych

4. Zbiorowiska murawowe Wyżyny Śląskiej
4.1. Systematyka
4.2. Charakterystyka poszczególnych zbiorowisk
4.2.1. Zbiorowiska siedlisk naskalnych
4.2.1.1. Zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre
4.2.1.2. Zbiorowisko Allium montanum-Sedum album
4.2.2.    Murawy piasków nawapieniowych ze związku Phleion boehmeri (Głowacki 1975)
4.2.2.1. Sileno-Phleetum (Libb. 1933) (Głowacki 1975)
4.2.3. Murawy nawiązujące do zbiorowisk ze związku Festuco-Stipion (Klika 1931) (Krausch 1961)
4.2.3.1. Koelerio-Festucetum rupicolae (Kornaś 1952)
4.2.4. Murawy ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati (Hadać et Klika 1944 em. Krausch 1961)
4.2.4.1. Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) (Krausch 1961)
4.2.4.2. Zbiorowisko Carex flacca-Briza media
4.2.4.3. Zbiorowisko z Festuca rupicola
4.2.4.4. Zbiorowisko z Bromus erectus
4.2.4.5. Zbiorowisko Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria
4.2.4.6. Zbiorowisko z Libanotis pyrenaica
4.3. Zróżnicowanie florystyczne muraw kserotermicznych
4.4. Krótka charakterystyka stosunków glebowych w murawach

5. Zagrożenia kserotermów i problemy ich ochrony
5.1. Przekształcenia zbiorowisk murawowych
5.2. Zanikanie gatunków

6. Zestawienie wyników i wnioski

Literatura   

Summary