Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa parafia kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel rozwój ksiądz nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo skarby region biznes kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba Nysa PRL Poznań życie kopalnia zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Sosnowiec Bielsko-Biała dwór wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja fizyka obóz Opolszczyzna UE logistyka plastyka gwara sport naród ciało Rudy lwów pałac gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia energetyka cenzura opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia książka historia sztuki dyskurs demografia reportaż słowianie katastrofa sztuka nieprofesjonalna Pszczyna duchowieństwo środowisko Chorzów Zabrze język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie język polski stara fotografia Kaszuby podróże gospodarka prawo karne legenda powieść islam mechanika Świdnica Francja rynek Prezydent barok sentencje Strzelce Opolskie kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria procesy stres gazeta slawistyka integracja zamek łacina regionalizm kolej Wielkopolska kartografia Żyd polszczyzna pielgrzymka modernizm Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia hutnictwo Galicja USA dom powstania śląskie geologia sanacja atlas mapa Gombrowicz protestantyzm energia Rej uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo metalurgia handel fotografia artystyczna Ameryka służba informatyka projektowanie twórczość miłość 1939 artysta Góra Św. Anny XX wiek Jan tekst Monachium Będzin projekt dramat konserwacja Chorwacja mieszkańcy identyfikacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa apteka Nietzsche kronika Włochy muzealnictwo inwestycje farmacja Wilno bank komunikowanie firma język angielski wino szkice nazizm Rybnik kara kryzys granice strategie prawo europejskie XX w. III Rzesza mediacja urbanizacja powstania szczęście antologia XIX wiek Anglia okupacja ludzie zachowanie Hegel pożar Krapkowice konflikt powódź osadnictwo frazeologia modelowanie konsumpcja flora konkurencyjność sanktuarium propaganda Izrael księstwo mniejszość metodologia jedzenie zabytek praktyka Indie pracownik socjalny Odra esej jubileusz W ikona Siewierz zwierzęta gimnazjum fauna Gdańsk przemoc przedszkole public relations organizacja myśli Prusy Słowacja postępowanie Wittgenstein dyplomacja hermeneutyka pogrzeb ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor psychologia rozwojowa więziennictwo Jura przepisy produkt Wielka Brytania Chiny język rosyjski rzecznik ryzyko pamiętnik ochrona środowiska metropolia system problematyka król kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI katolicyzm transformacja pacjent klient chrześcijaństwo kicz Księstwo Raciborskie osobowość Polonia komiks dusza Hitler karne monografia symbol poradnik plan Mikołów lęk aksjologia Fabian Birkowski hobby ikonografia zawód wybory feminizm Conrad humanizm Gleiwitz kształcenie psychika woda kodeks pradzieje infrastruktura AZP anglistyka socrealizm zwyczaje terroryzm Romowie gotyk kapitał politologia Japonia jaskinia kolekcjonerstwo historia literatury kościół katolicki topografia korupcja Kant sacrum DNA granica psychologia osobowości migracja autonomia papież Miłosz biblioteka Bydgoszcz Habermas święty Białoszewski mit genetyka biologia broń wody interpretacje dokumenty analiza fałszerstwo leksyka POLONISTYKA złote semantyka Łambinowice epoka brązu Piłsudski postępowanie administracyjne wieś etniczność polski Grodków rasa etymologia przesladowania ołtarz socjalizacja rzeka katedra globalizacja industrializacja lotnictwo endecja Italia gmina pocztówka podręcznik autyzm Ślązacy album Jasna Góra grodziska medioznawstwo Hiszpania powstanie śląskie święci prawa człowieka linoryt patologia mieszkalnictwo Kapuściński mowy akwaforta Normanowie konflikty Słowacki 1945 czasopisma Szczepański frazeologizmy Księstwo Cieszyńskie Olkusz okultyzm architektura drewniana Śląski biogram dziennikarz praca socjalna obraz Ślązaczka wysiedlenia rzemiosło instytucje Żywiec przeszłość odpowiedzialność Potocki nowy jork erotyka ewangelicy zbrodnia powstanie informacja publiczna kardynał arcydzieła kapituła kodeks postępowania administracy podróż zabory militaria metafizyka duszpasterstwo Piastowie chór produkcja ADHD Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie jezuici Habsburgowie obszar chronionego krajobrazu decyzja administracyjna kreatywność Ruda Śląska Namysłów

Szukaj

Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej - BEATA BABCZYŃSKA-SENDEK

Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej - BEATA BABCZYŃSKA-SENDEK

wyd. Katowice 2005 , stron 237, bibliogr., wklejka, tab., ryc., summ., oprawa miękka foliowana, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład tylko : 220 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


30,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought:

Z notatki wydawniczej :

Praca dotyczy flory kserotermicznej oraz zbiorowisk muraw kserotermicznych Wyżyny Śląskiej.

Pierwsza część książki jest poświęcona florze; omówiono tu rozmieszczenie oraz siedliska poszczególnych taksonów, a także przedstawiono ich przynależność do elementów geograficznych. Wskazano te z nich, które na Wyżynie osiągają granice swych zasięgów. Przedstawiono lokalne rozmieszczenie gatunków kserotermicznych oraz przedyskutowano prawdopodobne drogi ich migracji na ten teren w okresie polodowcowym. Dokonano porównania flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej z analogicznymi florami terenów do niej przyległych. Zagadnienia związane z florą udokumentowano kartograficznie.

Druga część pracy dotyczy zespołów i zbiorowisk muraw kserotermicznych, których występowanie stwierdzono na terenie Wyżyny. Przedstawiono charakterystykę fitosocjologiczną oraz siedliskową poszczególnych syntaksonów. Porównano je z podobnymi zbiorowiskami opisywanymi z terenu Polski oraz krajów ościennych.

Ostatni rozdział pracy poświęcono problemom znikania gatunków kserotermicznych na tle przekształceń, jakim podlegają współcześnie zbiorowiska muraw kserotermicznych Wyżyny Śląskiej.

 

WSTĘP [fragmenty] :

Wyżyna Śląska jest najdalej na zachód wysuniętym regionem wyżyn południowej Polski. W jej budowie geologicznej, zwłaszcza w części południowej i środkowej, znaczącą rolę odgrywają skały węglanowe — głównie są to wapienie i dolomity tria­sowe. Skały te przyczyniają się do urozmaiconej rzeźby powierzchni, a co za tym idzie, obecności siedlisk kserotermicznych sprzyjających występowaniu termofilnej i kalcyfilnej flory oraz roślinności murawowej. Wyżyna Śląska leży w stosunkowo niewielkiej odległości od wylotu Bramy Morawskiej, uważanej za jeden z ważnych szlaków migracji gatunków, w tym także kserotermicznych, na ziemie polskie w okresie polodowcowym [...]

Jej wschodnie regiony mają jednocześnie, poprzez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, łączność z położonymi dalej na wschód ośrodkami roślinności kserotermicznej.

Z tych właśnie powodów rozmieszczenie kserotermów na obszarze Wyżyny jest szczególnie interesujące dla fitogeografii. Dane dotyczące flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej można znaleźć w wielu pracach florystycznych z tego regionu — począwszy od starych dziewiętnastowiecznych, a skończywszy na najnowszych. Szczególnie dużo historycznych informacji za­wierają prace florystów niemieckich (Wimmer, 1840; Unverricht, 1847 [... itd.] Pochodzą one jednak głównie z tych terenów, które w tym czasie należały do Niemiec. Sporo jest także dawnych prac z południowo-wschodnich regionów Wyżyny, czyli byłego zaboru austriackiego, leżących w bliskim sąsiedztwie ośrodka krakowskiego [...] Po drugiej wojnie światowej wiele doniesień, zwłaszcza z zachodniej części Wyżyny Śląskiej, znalazło się w publikacjach botaników skupionych w ośrodku wrocławskim i opolskim [...]

Po utworzeniu Uni­wersytetu Śląskiego w Katowicach nastąpiła intensyfikacja badań florystycznych na obszarze środkowej i wschodniej części Wyżyny. Ukazywały się doniesienia florystyczne dotyczące rzadszych gatunków [...] Niewiele jest natomiast odrębnych prac poświęconych florze i roślinności muraw kserotermicznych Wyżyny [...]

Przedmiotem niniejszego opracowania są flora oraz zbiorowiska muraw kseroter­micznych Wyżyny Śląskiej.  Jako hipotezę roboczą przyjęto założenie, że gatunki kserotermiczne wędrowały na Wyżynę co najmniej dwiema drogami — przez Bramę Morawską od południa i przez tereny Wyżyny Małopolskiej od wschodu, a ich współczesne rozmieszczenie jest wypadkową działania wielu różnorodnych czynni­ków.

W stosunku do muraw kserotermicznych założono natomiast, że na Wyżynie Śląskiej mają one charakter pośredni pomiędzy analogicznymi zbiorowiskami z tere­nów leżących na wschód oraz na zachód i północ od niej. Głównymi celami podjętych badań było:
— uzyskanie obrazu aktualnego rozmieszczenia gatunków kserotermicznych oraz wyjaśnienie jego przyczyn,
— określenie geograficznego charakteru flory kserotermicznej Wyżyny,
— wskazanie dróg migracji kserotermów na teren Wyżyny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę Bramy Morawskiej,
— przedstawienie aktualnego zróżnicowania i rozmieszczenia muraw kserotermicznych Wyżyny oraz ich charakterystyka fitosocjologiczna, ekologiczna i dynamiczna,
— wskazanie głównych centrów występowania kserotermów na Wyżynie Śląskiej,
— wyróżnienie taksonów szczególnie rzadkich, zagrożonych oraz wymarłych,
— określenie najważniejszych zagrożeń, mogących doprowadzić w najbliższym czasie do istotnych zmian w roślinności kserotermicznej Wyżyny...


TREŚĆ :

Wstęp

1. Charakterystyka terenu badań
1.1. Geologia, rzeźba i gleby
1.2. Hydrografia
1.3. Klimat
1.4. Przekształcenia środowiska przyrodniczego

2. Metodyka badań

3. Flora kserotermiczna Wyżyny Śląskiej
3.1. Kryteria wyboru gatunków do grupy kserotermów
3.2. Charakterystyka rozmieszczenia poszczególnych gatunków kserotermicznych i ciepłolubnych oraz ich siedlisk
3.3. Zróżnicowanie synekologiczne flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej
3.4. Charakterystyka fitogeograficzna flory kserotermicznej Wyżyny Śląskiej
3.4.1. Elementy geograficzne
3.4.2. Elementy kierunkowe
3.4.3. Lokalne zasięgi gatunków
3.4.4. Prawdopodobne szlaki migracji
3.5. Porównanie flor kserotermicznych Wyżyny Śląskiej i terenów do niej przyległych

4. Zbiorowiska murawowe Wyżyny Śląskiej
4.1. Systematyka
4.2. Charakterystyka poszczególnych zbiorowisk
4.2.1. Zbiorowiska siedlisk naskalnych
4.2.1.1. Zbiorowisko Teucrium botrys-Sedum acre
4.2.1.2. Zbiorowisko Allium montanum-Sedum album
4.2.2.    Murawy piasków nawapieniowych ze związku Phleion boehmeri (Głowacki 1975)
4.2.2.1. Sileno-Phleetum (Libb. 1933) (Głowacki 1975)
4.2.3. Murawy nawiązujące do zbiorowisk ze związku Festuco-Stipion (Klika 1931) (Krausch 1961)
4.2.3.1. Koelerio-Festucetum rupicolae (Kornaś 1952)
4.2.4. Murawy ze związku Cirsio-Brachypodion pinnati (Hadać et Klika 1944 em. Krausch 1961)
4.2.4.1. Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) (Krausch 1961)
4.2.4.2. Zbiorowisko Carex flacca-Briza media
4.2.4.3. Zbiorowisko z Festuca rupicola
4.2.4.4. Zbiorowisko z Bromus erectus
4.2.4.5. Zbiorowisko Centaurea scabiosa-Agrimonia eupatoria
4.2.4.6. Zbiorowisko z Libanotis pyrenaica
4.3. Zróżnicowanie florystyczne muraw kserotermicznych
4.4. Krótka charakterystyka stosunków glebowych w murawach

5. Zagrożenia kserotermów i problemy ich ochrony
5.1. Przekształcenia zbiorowisk murawowych
5.2. Zanikanie gatunków

6. Zestawienie wyników i wnioski

Literatura   

Summary

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj