Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje kobieta szkoła literatura administracja ekonomia język Niemcy archeologia średniowiecze Żydzi miasto Wrocław media budownictwo wojna prasa społeczeństwo edukacja Gliwice Racibórz starożytność katalog językoznawstwo wojsko etnologia marketing Bytom filozofia dzieci dziennikarstwo wykopaliska parafia film Rzym dziecko XIX w. etnografia kolekcja przyroda geografia Europa ekologia Kraków grafika Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik Czechy Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel wystawa ksiądz rozwój Częstochowa przemysł biografia nauka semen muzyka antyk technika terapia urbanistyka Łódź BEZPIECZEŃSTWO sąd medycyna reklama tradycja Grecja liturgia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona Judaica poezja ustrój teoria szkolnictwo internet kult II RP badania teatr choroba literaturoznawstwo młodzież pocztówki Zaolzie PRL Nysa rzeźba kopalnia Poznań zakon region kino turystyka etyka życie skarby planowanie biznes wspomnienia synagoga antropologia proza krajobraz proces folklor władza radio przestępstwo usługi emigracja dziedzictwo telewizja Unia Europejska zdrowie niepełnosprawność państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg teologia przestrzeń Warszawa miasta II wojna światowa pamięć transport kościoły szlachta samorząd cystersi las nauczanie kulturoznawstwo oświata rysunek samorząd terytorialny dwór Sosnowiec praca wizerunek Bielsko-Biała biskup przedsiębiorstwo plastyka lwów UE przestępczość gender Rudy Konstytucja pałac rozwój przestrzenny kultura łużycka prawosławie informacja fizyka tożsamość więzienie Litwa dydaktyka historia kultury uczeń matematyka obóz Opolszczyzna finanse gwara logistyka sport naród ciało Zabrze logika cesarz demokracja gospodarka język polski Kaszuby podróże legenda prawo karne islam Zagłębie Dąbrowskie powieść Monachium Świdnica cenzura hagiografia Góra Św. Anny ekonomika rewitalizacja język niemiecki opieka dyskurs Księstwo Opolskie demografia technologia katastrofa słowianie filologia reportaż książka stara fotografia historia sztuki duchowieństwo środowisko mechanika wiara sztuka nieprofesjonalna Białoruś Pszczyna pielgrzymka archiwalia energetyka resocjalizacja Chorzów USA kryminalistyka sanacja handel energia sanktuarium protestantyzm pomoc społeczna inzynieria fotografia artystyczna cesarstwo XX wiek stres Ameryka projekt artysta kartografia twórczość Francja Strzelce Opolskie miłość rynek barok okupacja Cesarstwo Rzymskie Będzin narodowość księga hutnictwo tekst Jan granica geologia Dominikanie Pomorze kulinaria Prezydent studia miejskie reprint wolność łacina neolit metalurgia kolej modernizm informatyka Żyd polszczyzna służba zamek projektowanie gazeta historiografia diecezja procesy Galicja slawistyka integracja 1939 dom Wielkopolska powstania śląskie regionalizm atlas mapa Gombrowicz Rej Polacy uniwersytet sentencje mniejszość Indie powódź jedzenie konflikt zabytek frazeologia jubileusz język angielski zwierzęta fauna metodologia Gdańsk propaganda Izrael księstwo Odra wywiad kara praktyka przemoc przedszkole kryzys Prusy esej Siewierz ikona Słowacja pracownik socjalny dramat apteka III Rzesza Chorwacja kronika gimnazjum Nietzsche farmacja terroryzm organizacja Włochy pożar myśli Wilno bank firma wino szkice mieszkańcy identyfikacja muzealnictwo modelowanie konserwacja komunikowanie Rybnik konkurencyjność inwestycje broń granice nazizm XX w. prawo europejskie W mediacja urbanizacja XIX wiek Anglia ludzie strategie Hegel Krapkowice public relations powstania osadnictwo zachowanie konsumpcja antologia flora szczęście materiałoznawstwo inżynieria materiałowa politologia psychologia osobowości franciszkanie gotyk Łambinowice Jura historia literatury Grodków autonomia rasa język rosyjski papież wieś ryzyko etniczność polski biblioteka etymologia ołtarz ROSYJSKI industrializacja mit epoka brązu analiza leksyka lotnictwo Piłsudski wody postępowanie administracyjne książę pocztówka semantyka POLONISTYKA przesladowania rzeka plan Hiszpania katedra powstanie śląskie Matejko święci globalizacja gmina postępowanie podręcznik Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 autyzm grodziska kodeks medioznawstwo Wielka Brytania Ślązacy Chiny prawa człowieka więziennictwo produkt pamiętnik kapitał Jasna Góra kalendarz metropolia problematyka król topografia pisarz DNA dyplomacja narkotyki hermeneutyka pogrzeb Niemodlin migracja psychologia rozwojowa pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm Bydgoszcz rzecznik osobowość wielokulturowość kompozytor przepisy symbol monografia ochrona środowiska lęk złote system Ruda Śląska aksjologia Fabian Birkowski komiks feminizm Hitler Conrad humanizm transformacja klient socjalizacja Polonia dusza Mikołów infrastruktura Księstwo Raciborskie endecja socrealizm karne Romowie hobby ikonografia zawód wybory Italia Gleiwitz Japonia poradnik sacrum kościół katolicki korupcja Kant pradzieje AZP album kształcenie psychika święty woda Białoszewski Miłosz Habermas genetyka jaskinia anglistyka kolekcjonerstwo biologia zwyczaje interpretacje dokumenty fałszerstwo piwo międzynarodowe tragedia Dabrowa Górnicza sekularyzacja pieniądz Lublin rośliny geneza duchowość Sławków żegluga instytucje Maghreb kuchnia dowód moda decyzje Miciński ewangelicy Warmia cielesność styl kapłan ruch Caritas produkcja współczesność Moskwa Beuthen Kożle krytyka literacka literatura polska hitleryzm podatek XVIII w. militaria Rejencja opolska wznowienie postępowania architekt kobiety Olesno Kłodzko prawo handlowe gotowanie tvn kadra Beskidy Londyn Mysłowice świat kreatywność edukacja regionalna planowanie przestrzenne

Szukaj

Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej - IWONA LOEWE

Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej - IWONA LOEWE

wyd. Katowice 2007, stron 242 + wklejki ilustr., bibliogr., wklejka, fot., rés., summ., oprawa miękka matowa, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład tylko: 350 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


29,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought:

Na okładce znajduje się fragment plakatu Rafała Olbińskiego do Turandota, wystawionego w roku 1993 w New York City Opera.


Tekst z okładki :

„ [...] odbiorca chce mieć dzisiaj całą opowieść w trzy minuty" - pisał w Lapidarium V Ryszard Kapuściński.

Książka, którą dostaje Czytelnik do rąk, jest rozwinięciem myśli „cesarza reportażu". Oto jej przedmiotem jest bowiem swoisty tekstowy rodzaj akwizycji, który we współczesnej kulturze stał się wyrazisty i rozpoznawalny pod postacią gatunków.

Praca traktuje o eskortach, które prezentują i rekomendują teksty właściwe, doprowadzając do nich czytelnika, słuchacza, widza, nawigatora. Rozdziały poświęcone notom edytorskim, lidom, zapowiedziom, zajawkom, czyli strategiom autopromocyjnym, kierowane są do szerokiego grona badaczy współczesnych mediów, to znaczy językoznawców, medioznawców, komunikologów oraz czeladników tychże nauk - studentów kierunków humanistycznych.

 

Z notatki wydawniczej :

Praca zawiera efekty badań nad obecnymi we współczesnej kulturze gatunkami w funkcji prezentacyjno-rekomendujacej. Autorka opisała noty edytorskie (blurbs), zajawki telewizyjne (forszpany), zapowiedzi radiowe i telewizyjne, prasowe i internetowe lidy (leads) itd.

Parateksty oddzieliła od gatunków metatekstowych i od reklamy. Opracowanie zawiera wykłady na temat kondycji współczesnych mediów oraz gatunku jako pojęcia operacyjnego dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i medioznawstwa. Książka adresowana jest do szerokiego grona badaczy współczesnych mediów, to znaczy językoznawców, medioznawców, komunikologów oraz studentów kierunków humanistycznych.


WPROWADZENIE :

Punktem wyjścia moich rozważań było rosnące przekonanie o tym, że współczesny odbiorca tekstów kultury coraz ekspansywniej jest zapraszany do ich odbioru. Służy temu rozmaitość paratekstów, które pomniejszają oba­wę dystrybutora, że tekst (książka, słuchowisko radiowe, widowisko tele­wizyjne, artykuł prasowy/internetowy) może być przeoczony.

Zjawisko prefacjalności (uprzedzania, wprowadzania, doprowadzania) w kulturze może być — jak sądzę — przedmiotem zainteresowania wielu humanistów. Niniej­sza książka prezentuje stanowisko językoznawcy, który wszak nie stroni od polimetodologicznego podejścia. Lingwistycznie oświetlony przedmiot za­interesowania sytuuje się w ramach tzw. tekstów towarzyszących, które Genette nazwał niegdyś paratekstami.

O nich traktowały co prawda publika­cje powstałe na gruncie teorii literatury, ale znalazłam w nich inspiracje do podjęcia badań zdecydowanie szerzej zakrojonych. Do wypracowania zaś metody postępowania wykorzystałam przede wszystkim paradygmat genologii językoznawczej (rozdział 2). Współczesny stan badań tej nauki pozwala na umieszczenie obiektu ba­dań w wielorakich konstelacjach.

Nie można już dziś mówić, że istnieje jedyny poprawny model, w ramach którego rozpatrywać można badany obiekt. Niech ilustracją tego będzie kilka zaledwie porządków modulujących zakres tych samych obiektów położonych wszak na różnych poziomach. Nie są to z pew­nością wszystkie możliwe układy, w jakich postrzegać można parateksty:

rodzaj: gatunki radiowe vs. prasowe
gatunek: słuchowisko, wiadomości, powieść, lista przebojów, zajawka, zapowiedź itd.
odmiany gatunkowe (tylko w ramach para tekstów): makrozajawka, zapowiedź autorska, headline news itd.

rodzaj: gatunki polimedialne vs. monomedialne
gatunek: gatunki paratekstowe (parateksty), gatunki epickie, gatunki dramatyczne, wypowiedzi publiczne itd.
odmiany gatunkowe (tylko w ramach paratekstów): parateksty książkowe, prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe itd.

rodzaj: wypowiedzi publiczne vs. prywatne
gatunek: reklama, orędzie, artykuł prasowy, parateksty, ogłoszenie itd.
odmiany gatunkowe (tylko w ramach paratekstów): parateksty książkowe, prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe itd.

rodzaj: gatunki paratekstowe vs. metatekstowe, intertekstowe oryginal­ne
gatunek: parateksty książkowe, parateksty prasowe, parateksty radiowe, parateksty telewizyjne, parateksty internetowe
odmiany gatunkowe: nota wydawcy, zajawka radiowa, zapowiedź telewizyjna, lid, strona główna itd.

W przyjętej przeze mnie koncepcji badawczej parateksty sytuuję w polu gatunków publicznych i medialnych, dostrzegając w przestrzeni współczesnej kultury motywację do ich kształtowania się oraz istnienia. To zajmuje przede wszystkim analityczną część mojego wykładu (rozdziały 5—9). Inspi­racje (rozdział 1) zaczerpnięte z prac Genette'a doprowadziły ponadto do przekonania, że warto zestawić parateksty z metatekstami, gdyż przyjęta orientacja badawcza pozwoli najprawdopodobniej skutecznie rozdzielić ich zakresy (rozdział 3). Za istotne dla wykonanych interpretacji uznaję rozważania na temat ogólnokulturowej potrzeby promowania także tekstów współczesnej kultury mającej bezpośredni skutek w rozwijającym się autotematyzmie mediów [...] albo ekspansywnej funkcji fatycznej tychże [...]. Pisze bowiem Ryszard Kapuściński:

W sytuacji panującego dziś na rynku tłoku szczególnego znaczenia nabiera sprawa promocji [...] wszelkiego rodzaju akwizytorów kultury. Już nie wystarczy, aby rzecz stworzyć. Teraz trzeba z tym utworem dotrzeć do odbiorcy, do widza, do czytelnika [...].

Kapuściński 1996:63

Swoisty tekstowy rodzaj akwizycji jest przedmiotem mojej pracy, bo czymże innym są parateksty jak nie sposobem dotarcia tekstu do jego odbiorcy. Niektóre z nich oczywiście mogą stać się nawet namiastką (erzatzem) właściwego tekstu kultury, skoro — jak spostrzega także bystry obserwator naszej rzeczywistości — odbiorca chce mieć dzisiaj całą opowieść w trzy minuty!

Kapuściński 1996:25


SPIS TREŚCI :

WPROWADZENIE

1. ZDEFINIOWANIE OBIEKTU BADAŃ I KONTEKSTY METODOLOGICZNE

1.1. Terminologia
1.2. Konteksty dla badań nad paratekstami
1.2.1. Kontekst teoretycznoliteracki
1.2.2. Kontekst językoznawczy
1.2.3. Kontekst edytorski
1.2.4. Tekstologiczna definicja paratekstu
1.2.5. Postępowanie metodologiczne i kontekst komunikologiczny

2. POJĘCIE GATUNKU W PRZYJĘTYCH KONTEKSTACH METODOLOGICZNYCH. REKONESANS

2.1. Gatunek w literaturoznawstwie
2.2. Gatunek w filmoznawstwie
2.3. Gatunek w medioznawstwie
2.4. Gatunek w językoznawstwie

3. PARATEKST A METATEKST

3.1. Metajęzyk
3.2. Metatekst i paratekst
3.3. Jednak paratekst!

4. PARATEKST A REKLAMA

4.1. Co reklamą nie jest?
4.2. Autopromocja

5. PARATEKSTY NA OKŁADKACH

5.1. Książka szuka odbiorcy
5.2. Nota wydawcy
5.2.1. Prezentacja
5.2.2. Waloryzacja
5.2.3. Wzorce alternacyjne
5.2.4. Wzorce adaptacyjne

6. PARATEKSTY W PRASIE

6.1. Prasa jako medium
6.2. Tekst w prasie
6.3. Parateksty w prasie
6.3.1. Spis treści
6.3.2. Lid
6.3.2.1. Lid migrujący
6.3.3. Zapowiedź
6.3.4. Edytorial
6.3.4.1. Edytorial list i edytorial komentarz

7. PARATEKSTY W RADIU

7.1. Radio jako medium
7.2. Tekst w radiu
7.3. Parateksty w radiu
7.3.1. Zajawka
7.3.1.1. Makrozajawka
7.3.2. Zapowiedź prezentera
7.3.2.1. Zapowiedź autorska
7.3.2.2. Zapowiedź mozaikowa
7.3.3. Headlinenews

8. PARATEKSTY W TELEWIZJI

8.1. Neotelewizja
8.2. Podejścia badawcze
8.3. Tekst w telewizji
8.4. Parateksty w telewizji
8.4.1. Zajawka
8.4.1.1. Baner
8.4.2. Zapowiedź prezentera
8.4.2.1. Zapowiedź autorska
8.4.2.2. Flesz
8.4.3. Wzorce adaptacyjne
8.4.3.1. Wywiad
8.4.3.2. Zapowiedzi fabularyzowane

9. PARATEKSTY W INTERNECIE

9.1. Internet jako medium
9.2. Tekst w Internecie
9.3. Parateksty w Internecie

10. EPITEKSTY

WYKAZ ŹRÓDEŁ

BIBLIOGRAFIA

Summary
Resume

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj