Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie literatura archeologia administracja ekonomia kobieta szkoła Niemcy średniowiecze język Żydzi miasto media budownictwo wojna prasa Wrocław społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz katalog językoznawstwo wojsko Bytom etnologia marketing filozofia dzieci dziennikarstwo wykopaliska parafia film dziecko XIX w. etnografia geografia Rzym Europa przyroda kolekcja grafika Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel ksiądz rozwój wystawa technika Czechy nauka muzyka semen antyk medycyna Częstochowa przemysł biografia Łódź urbanistyka terapia klasztor biblia człowiek plebiscyt liturgia Ukraina kresy ochrona sąd górnictwo reklama BEZPIECZEŃSTWO tradycja Grecja internet kult II RP badania teatr choroba Zaolzie literaturoznawstwo młodzież pocztówki poezja ustrój Judaica teoria szkolnictwo rzeźba region kino etyka turystyka emigracja planowanie życie antropologia skarby biznes wspomnienia synagoga proza krajobraz proces folklor PRL Nysa kopalnia Poznań zakon przestępstwo usługi radio dziedzictwo telewizja niepełnosprawność państwo Unia Europejska zdrowie Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń teologia miasta Warszawa władza II wojna światowa transport szlachta samorząd las kościoły cystersi kulturoznawstwo oświata nauczanie dwór Sosnowiec rysunek wizerunek biskup samorząd terytorialny przedsiębiorstwo praca Bielsko-Biała pamięć przestępczość pałac prawosławie rozwój przestrzenny tożsamość kultura łużycka Litwa informacja fizyka więzienie historia kultury dydaktyka matematyka obóz Opolszczyzna uczeń gwara logistyka sport naród ciało finanse lwów gospodarka gender Konstytucja plastyka UE Rudy cenzura hagiografia farmacja Zagłębie Dąbrowskie ekonomika rewitalizacja Góra Św. Anny dyskurs demografia opieka język niemiecki katastrofa granica słowianie Księstwo Opolskie XIX wiek duchowieństwo środowisko technologia filologia historia sztuki powstania śląskie wiara książka Białoruś reportaż archiwalia stara fotografia resocjalizacja logika pielgrzymka demokracja sztuka nieprofesjonalna mechanika Pszczyna Zabrze język polski Chorzów Kaszuby energetyka podróże legenda prawo karne cesarz islam powieść Monachium Świdnica Francja cesarstwo Strzelce Opolskie rynek barok inzynieria Odra Ameryka stres narodowość księga fotografia artystyczna twórczość miłość artysta kartografia Dominikanie Pomorze kulinaria studia miejskie reprint okupacja Jan Cesarstwo Rzymskie tekst Będzin hutnictwo Prezydent łacina geologia kolej modernizm Żyd polszczyzna wolność historiografia diecezja Galicja dom mapa neolit metalurgia atlas informatyka Gombrowicz procesy gazeta służba Rej zamek projektowanie slawistyka integracja Polacy uniwersytet regionalizm 1939 Wielkopolska powstania handel zwierzęta USA sentencje sanacja kryminalistyka XX wiek protestantyzm energia sanktuarium pomoc społeczna projekt propaganda Izrael język angielski księstwo metodologia dramat apteka Chorwacja praktyka kronika Nietzsche ikona wywiad kara pracownik socjalny esej rzeka Włochy Wilno kryzys bank Siewierz firma gimnazjum wino szkice organizacja III Rzesza myśli Rybnik terroryzm granice pożar konserwacja mieszkańcy identyfikacja XX w. prawo europejskie mediacja muzealnictwo modelowanie urbanizacja inwestycje komunikowanie konkurencyjność Anglia broń ludzie Krapkowice nazizm Hegel osadnictwo W konsumpcja flora strategie mniejszość Indie public relations jedzenie zabytek szczęście antologia zachowanie jubileusz materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konflikt powódź fauna Gdańsk frazeologia przemoc przedszkole Prusy Słowacja Wittgenstein semantyka POLONISTYKA postępowanie książę ROSYJSKI epoka brązu ryby prawo cywilne 1914 Piłsudski postępowanie administracyjne Wielka Brytania przesladowania Chiny więziennictwo katedra produkt globalizacja plan pamiętnik kalendarz Matejko metropolia problematyka król pisarz narkotyki Niemodlin podręcznik gmina pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm autyzm Ślązacy leczenie grodziska Jasna Góra kodeks medioznawstwo osobowość symbol prawa człowieka monografia kapitał lęk dyplomacja hermeneutyka pogrzeb aksjologia topografia Fabian Birkowski DNA wielokulturowość kompozytor migracja feminizm Conrad humanizm pies przepisy socjalizacja Bydgoszcz psychologia rozwojowa ochrona środowiska infrastruktura rzecznik socrealizm Romowie system złote Japonia korupcja Kant sacrum Ruda Śląska transformacja kościół katolicki klient Księstwo Raciborskie komiks Hitler Polonia dusza Habermas święty Białoszewski karne Miłosz osady Mikołów poradnik genetyka hobby biologia 1921 ikonografia interpretacje zawód endecja dokumenty fałszerstwo kształcenie wybory franciszkanie Italia Gleiwitz psychika Łambinowice woda żegluga anglistyka pradzieje Grodków rasa AZP album wieś etniczność polski etymologia ołtarz zwyczaje gotyk jaskinia industrializacja politologia kolekcjonerstwo historia literatury lotnictwo pocztówka autonomia papież psychologia osobowości Jura biblioteka Hiszpania mit język rosyjski ryzyko wody powstanie śląskie analiza leksyka leki święci wznowienie postępowania architekt Normanowie planowanie przestrzenne mieszkalnictwo gotowanie Księstwo Cieszyńskie amerykanistyka Słowacki kreatywność Serbia tvn dziennikarz Ślązaczka podstawy okultyzm jakość księga pamiątkowa zwłoki wykroczenia ewolucja wysiedlenia Potocki etnosztuka promocja leśnictwo złotnictwo refleksje erotyka agresja gospodarstwo metafizyka Oświęcim ADHD Oppeln umowy języki słowiańskie leksykon okres międzywojenny antysemityzm śledztwo jezuici straż miejska architektura zabytkowa II sieć Lewin Brzeski prawoznawstwo

Szukaj

Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej - IWONA LOEWE

Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej - IWONA LOEWE

wyd. Katowice 2007, stron 242 + wklejki ilustr., bibliogr., wklejka, fot., rés., summ., oprawa miękka matowa, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład tylko: 350 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


29,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought:

Na okładce znajduje się fragment plakatu Rafała Olbińskiego do Turandota, wystawionego w roku 1993 w New York City Opera.


Tekst z okładki :

„ [...] odbiorca chce mieć dzisiaj całą opowieść w trzy minuty" - pisał w Lapidarium V Ryszard Kapuściński.

Książka, którą dostaje Czytelnik do rąk, jest rozwinięciem myśli „cesarza reportażu". Oto jej przedmiotem jest bowiem swoisty tekstowy rodzaj akwizycji, który we współczesnej kulturze stał się wyrazisty i rozpoznawalny pod postacią gatunków.

Praca traktuje o eskortach, które prezentują i rekomendują teksty właściwe, doprowadzając do nich czytelnika, słuchacza, widza, nawigatora. Rozdziały poświęcone notom edytorskim, lidom, zapowiedziom, zajawkom, czyli strategiom autopromocyjnym, kierowane są do szerokiego grona badaczy współczesnych mediów, to znaczy językoznawców, medioznawców, komunikologów oraz czeladników tychże nauk - studentów kierunków humanistycznych.

 

Z notatki wydawniczej :

Praca zawiera efekty badań nad obecnymi we współczesnej kulturze gatunkami w funkcji prezentacyjno-rekomendujacej. Autorka opisała noty edytorskie (blurbs), zajawki telewizyjne (forszpany), zapowiedzi radiowe i telewizyjne, prasowe i internetowe lidy (leads) itd.

Parateksty oddzieliła od gatunków metatekstowych i od reklamy. Opracowanie zawiera wykłady na temat kondycji współczesnych mediów oraz gatunku jako pojęcia operacyjnego dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i medioznawstwa. Książka adresowana jest do szerokiego grona badaczy współczesnych mediów, to znaczy językoznawców, medioznawców, komunikologów oraz studentów kierunków humanistycznych.


WPROWADZENIE :

Punktem wyjścia moich rozważań było rosnące przekonanie o tym, że współczesny odbiorca tekstów kultury coraz ekspansywniej jest zapraszany do ich odbioru. Służy temu rozmaitość paratekstów, które pomniejszają oba­wę dystrybutora, że tekst (książka, słuchowisko radiowe, widowisko tele­wizyjne, artykuł prasowy/internetowy) może być przeoczony.

Zjawisko prefacjalności (uprzedzania, wprowadzania, doprowadzania) w kulturze może być — jak sądzę — przedmiotem zainteresowania wielu humanistów. Niniej­sza książka prezentuje stanowisko językoznawcy, który wszak nie stroni od polimetodologicznego podejścia. Lingwistycznie oświetlony przedmiot za­interesowania sytuuje się w ramach tzw. tekstów towarzyszących, które Genette nazwał niegdyś paratekstami.

O nich traktowały co prawda publika­cje powstałe na gruncie teorii literatury, ale znalazłam w nich inspiracje do podjęcia badań zdecydowanie szerzej zakrojonych. Do wypracowania zaś metody postępowania wykorzystałam przede wszystkim paradygmat genologii językoznawczej (rozdział 2). Współczesny stan badań tej nauki pozwala na umieszczenie obiektu ba­dań w wielorakich konstelacjach.

Nie można już dziś mówić, że istnieje jedyny poprawny model, w ramach którego rozpatrywać można badany obiekt. Niech ilustracją tego będzie kilka zaledwie porządków modulujących zakres tych samych obiektów położonych wszak na różnych poziomach. Nie są to z pew­nością wszystkie możliwe układy, w jakich postrzegać można parateksty:

rodzaj: gatunki radiowe vs. prasowe
gatunek: słuchowisko, wiadomości, powieść, lista przebojów, zajawka, zapowiedź itd.
odmiany gatunkowe (tylko w ramach para tekstów): makrozajawka, zapowiedź autorska, headline news itd.

rodzaj: gatunki polimedialne vs. monomedialne
gatunek: gatunki paratekstowe (parateksty), gatunki epickie, gatunki dramatyczne, wypowiedzi publiczne itd.
odmiany gatunkowe (tylko w ramach paratekstów): parateksty książkowe, prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe itd.

rodzaj: wypowiedzi publiczne vs. prywatne
gatunek: reklama, orędzie, artykuł prasowy, parateksty, ogłoszenie itd.
odmiany gatunkowe (tylko w ramach paratekstów): parateksty książkowe, prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe itd.

rodzaj: gatunki paratekstowe vs. metatekstowe, intertekstowe oryginal­ne
gatunek: parateksty książkowe, parateksty prasowe, parateksty radiowe, parateksty telewizyjne, parateksty internetowe
odmiany gatunkowe: nota wydawcy, zajawka radiowa, zapowiedź telewizyjna, lid, strona główna itd.

W przyjętej przeze mnie koncepcji badawczej parateksty sytuuję w polu gatunków publicznych i medialnych, dostrzegając w przestrzeni współczesnej kultury motywację do ich kształtowania się oraz istnienia. To zajmuje przede wszystkim analityczną część mojego wykładu (rozdziały 5—9). Inspi­racje (rozdział 1) zaczerpnięte z prac Genette'a doprowadziły ponadto do przekonania, że warto zestawić parateksty z metatekstami, gdyż przyjęta orientacja badawcza pozwoli najprawdopodobniej skutecznie rozdzielić ich zakresy (rozdział 3). Za istotne dla wykonanych interpretacji uznaję rozważania na temat ogólnokulturowej potrzeby promowania także tekstów współczesnej kultury mającej bezpośredni skutek w rozwijającym się autotematyzmie mediów [...] albo ekspansywnej funkcji fatycznej tychże [...]. Pisze bowiem Ryszard Kapuściński:

W sytuacji panującego dziś na rynku tłoku szczególnego znaczenia nabiera sprawa promocji [...] wszelkiego rodzaju akwizytorów kultury. Już nie wystarczy, aby rzecz stworzyć. Teraz trzeba z tym utworem dotrzeć do odbiorcy, do widza, do czytelnika [...].

Kapuściński 1996:63

Swoisty tekstowy rodzaj akwizycji jest przedmiotem mojej pracy, bo czymże innym są parateksty jak nie sposobem dotarcia tekstu do jego odbiorcy. Niektóre z nich oczywiście mogą stać się nawet namiastką (erzatzem) właściwego tekstu kultury, skoro — jak spostrzega także bystry obserwator naszej rzeczywistości — odbiorca chce mieć dzisiaj całą opowieść w trzy minuty!

Kapuściński 1996:25


SPIS TREŚCI :

WPROWADZENIE

1. ZDEFINIOWANIE OBIEKTU BADAŃ I KONTEKSTY METODOLOGICZNE

1.1. Terminologia
1.2. Konteksty dla badań nad paratekstami
1.2.1. Kontekst teoretycznoliteracki
1.2.2. Kontekst językoznawczy
1.2.3. Kontekst edytorski
1.2.4. Tekstologiczna definicja paratekstu
1.2.5. Postępowanie metodologiczne i kontekst komunikologiczny

2. POJĘCIE GATUNKU W PRZYJĘTYCH KONTEKSTACH METODOLOGICZNYCH. REKONESANS

2.1. Gatunek w literaturoznawstwie
2.2. Gatunek w filmoznawstwie
2.3. Gatunek w medioznawstwie
2.4. Gatunek w językoznawstwie

3. PARATEKST A METATEKST

3.1. Metajęzyk
3.2. Metatekst i paratekst
3.3. Jednak paratekst!

4. PARATEKST A REKLAMA

4.1. Co reklamą nie jest?
4.2. Autopromocja

5. PARATEKSTY NA OKŁADKACH

5.1. Książka szuka odbiorcy
5.2. Nota wydawcy
5.2.1. Prezentacja
5.2.2. Waloryzacja
5.2.3. Wzorce alternacyjne
5.2.4. Wzorce adaptacyjne

6. PARATEKSTY W PRASIE

6.1. Prasa jako medium
6.2. Tekst w prasie
6.3. Parateksty w prasie
6.3.1. Spis treści
6.3.2. Lid
6.3.2.1. Lid migrujący
6.3.3. Zapowiedź
6.3.4. Edytorial
6.3.4.1. Edytorial list i edytorial komentarz

7. PARATEKSTY W RADIU

7.1. Radio jako medium
7.2. Tekst w radiu
7.3. Parateksty w radiu
7.3.1. Zajawka
7.3.1.1. Makrozajawka
7.3.2. Zapowiedź prezentera
7.3.2.1. Zapowiedź autorska
7.3.2.2. Zapowiedź mozaikowa
7.3.3. Headlinenews

8. PARATEKSTY W TELEWIZJI

8.1. Neotelewizja
8.2. Podejścia badawcze
8.3. Tekst w telewizji
8.4. Parateksty w telewizji
8.4.1. Zajawka
8.4.1.1. Baner
8.4.2. Zapowiedź prezentera
8.4.2.1. Zapowiedź autorska
8.4.2.2. Flesz
8.4.3. Wzorce adaptacyjne
8.4.3.1. Wywiad
8.4.3.2. Zapowiedzi fabularyzowane

9. PARATEKSTY W INTERNECIE

9.1. Internet jako medium
9.2. Tekst w Internecie
9.3. Parateksty w Internecie

10. EPITEKSTY

WYKAZ ŹRÓDEŁ

BIBLIOGRAFIA

Summary
Resume