Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole Polska zabytki polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie ekonomia kobieta szkoła literatura archeologia administracja średniowiecze język Niemcy Żydzi miasto prasa budownictwo Wrocław media wojna społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz katalog wojsko językoznawstwo Bytom etnologia marketing filozofia dzieci dziennikarstwo parafia wykopaliska film geografia Rzym XIX w. dziecko etnografia przyroda Europa kolekcja Cieszyn słownik ekologia Kraków Rosja komunikacja rodzina wychowanie grafika rozwój ksiądz Czechy wystawa technika Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel semen medycyna biografia Częstochowa przemysł nauka muzyka antyk terapia urbanistyka Łódź liturgia ochrona sąd reklama tradycja Grecja klasztor górnictwo biblia człowiek plebiscyt BEZPIECZEŃSTWO Ukraina kresy Zaolzie poezja ustrój teoria szkolnictwo literaturoznawstwo internet młodzież pocztówki kult Judaica II RP badania teatr choroba proces życie folklor biznes skarby wspomnienia PRL Nysa synagoga kopalnia Poznań zakon region kino turystyka etyka emigracja planowanie antropologia rzeźba proza krajobraz przestrzeń miasta Unia Europejska zdrowie władza transport przestępstwo usługi teologia dziedzictwo Warszawa telewizja II wojna światowa niepełnosprawność państwo Śląsk Opolski radio Bóg Bizancjum kościoły wizerunek cystersi biskup przedsiębiorstwo nauczanie pamięć rysunek samorząd terytorialny szlachta praca samorząd Bielsko-Biała las kulturoznawstwo oświata Sosnowiec dwór logistyka gwara kultura łużycka sport naród informacja ciało lwów fizyka więzienie dydaktyka gospodarka gender Konstytucja uczeń finanse prawosławie tożsamość Litwa UE plastyka Rudy pałac historia kultury przestępczość matematyka obóz Opolszczyzna rozwój przestrzenny Białoruś Góra Św. Anny powstania śląskie wiara archiwalia resocjalizacja logika opieka język niemiecki granica demokracja Księstwo Opolskie Kaszuby podróże język polski legenda prawo karne filologia powieść islam technologia książka historia sztuki Monachium Świdnica reportaż hagiografia cenzura stara fotografia pielgrzymka farmacja ekonomika rewitalizacja sztuka nieprofesjonalna mechanika Pszczyna energetyka Zabrze Chorzów cesarz demografia dyskurs słowianie katastrofa XIX wiek Zagłębie Dąbrowskie duchowieństwo środowisko atlas mapa artysta kartografia Gombrowicz Cesarstwo Rzymskie tekst Rej okupacja Jan Polacy Będzin uniwersytet hutnictwo Prezydent handel geologia wolność zwierzęta XX wiek neolit metalurgia gazeta służba projekt informatyka procesy slawistyka integracja Francja zamek projektowanie barok Strzelce Opolskie rynek Wielkopolska regionalizm 1939 narodowość księga powstania Dominikanie Pomorze USA sentencje reprint kulinaria studia miejskie sanacja kryminalistyka energia sanktuarium protestantyzm łacina pomoc społeczna kolej polszczyzna modernizm cesarstwo Żyd inzynieria stres diecezja fotografia artystyczna Odra historiografia Ameryka twórczość Galicja miłość dom gimnazjum konsumpcja organizacja III Rzesza flora myśli terroryzm mniejszość pożar jedzenie mieszkańcy identyfikacja zabytek Indie konserwacja muzealnictwo modelowanie jubileusz inwestycje konkurencyjność komunikowanie broń nazizm fauna Gdańsk przemoc przedszkole Prusy Słowacja W dramat strategie Chorwacja apteka Nietzsche kronika Włochy public relations Wilno szczęście bank antologia firma zachowanie wino szkice powódź materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konflikt frazeologia Rybnik granice XX w. propaganda Izrael język angielski księstwo prawo europejskie metodologia urbanizacja praktyka mediacja Anglia ludzie ikona wywiad kara pracownik socjalny esej rzeka kryzys Hegel Krapkowice osadnictwo Siewierz podręcznik gmina Ślązacy Miłosz Habermas święty Białoszewski autyzm grodziska genetyka Jasna Góra kodeks medioznawstwo interpretacje dokumenty fałszerstwo biologia prawa człowieka kapitał dyplomacja hermeneutyka pogrzeb franciszkanie żegluga topografia Łambinowice migracja wieś etniczność polski Grodków rasa DNA wielokulturowość kompozytor ołtarz Bydgoszcz psychologia rozwojowa etymologia przepisy ochrona środowiska rzecznik industrializacja lotnictwo system złote pocztówka transformacja klient Ruda Śląska Hitler Polonia dusza Hiszpania Księstwo Raciborskie komiks święci osady socjalizacja powstanie śląskie karne postępowanie Wittgenstein Mikołów poradnik ikonografia zawód endecja ryby prawo cywilne hobby 1914 1921 kształcenie wybory Italia Gleiwitz woda produkt Wielka Brytania Chiny psychika więziennictwo pamiętnik anglistyka pradzieje AZP album metropolia problematyka król zwyczaje kalendarz kolekcjonerstwo gotyk pisarz jaskinia narkotyki politologia Niemodlin pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm historia literatury autonomia osobowość papież psychologia osobowości leczenie biblioteka monografia symbol Jura ryzyko lęk mit język rosyjski analiza Fabian Birkowski leksyka aksjologia wody feminizm książę Conrad humanizm ROSYJSKI semantyka POLONISTYKA Piłsudski pies epoka brązu infrastruktura postępowanie administracyjne katedra socrealizm Romowie przesladowania plan Japonia globalizacja Matejko leki kościół katolicki korupcja Kant sacrum przesiedlenia symbolika renesans Król Polski uzbrojenie Kierkegaard straż miejska architektura zabytkowa II sieć rodzicielstwo negocjacje strategia studium misja student mord społeczność Mickiewicz Kaszubi metafora Breslau Legnica wiatr studia teren nacjonalizm ciąża pedagog opactwo Bielsko Lublin mowy rośliny linoryt piwo patologia tragedia pieniądz Kapuściński akwaforta pracownik frazeologizmy Olkusz KATYŃ czasopisma duchowość leksykon

Szukaj

Prawo kartelowe a prawo prywatne międzynarodowe - Bernadetta Fuchs

Prawo kartelowe a prawo prywatne międzynarodowe - Bernadetta Fuchs

wyd. Katowice 2006, stron 171, bibliogr., summ., Zsfg., oprawa miękka foliowana, format ok. 16,5 cm x 23,5 cm

Nakład tylko: 250 + 50 egz. !


Więcej szczegółów

Promocja tygodniowa !
15,00 zł

21,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Praca prezentuje związki prawa chroniącego wolną konkurencję (prawa kartelowego, antymonopolowego) z prawem prywatnym międzynarodowym.

Zasadnicza jej część to omówienie, na przykładzie orzeczeń sądów amerykańskich oraz organów Wspólnot Europejskich, sposobu rozumienia teorii skutku, które uzasadnia eksterytorialne stosowanie prawa.

Autorka omawia w pracy także inne możliwości stosowania norm prawa kartelowego, zwłaszcza z wykorzystaniem koncepcji tzw. przepisów wymuszających swe zastosowanie.

 

Z przedmowy :

Problematyka zbiegu prawa antymonopolowego i prawa prywatnego międzynarodowego, mająca niezwykle bogatą literaturę zagraniczną, w naszym kraju nie doczekała się dotychczas opracowania monograficznego. Tym­czasem problem ten jest niezwykle doniosły praktycznie. Zagadnieniem pierw­szoplanowym jest tu kwestia eksterytorialnego stosowania prawa chronią­cego wolną konkurencję. Polska i polskie podmioty były już adresatami orzeczeń Komisji Europejskiej i to w czasach poprzedzających nasze człon­kostwo we Wspólnocie. Pojawia się zatem pytanie, kiedy i w jakich sytua­cjach możliwe jest wydanie decyzji i orzeczeń wobec podmiotów mających siedzibę poza Wspólnotą (poza krajem, którego organ prowadzi postępo­wanie). Eksterytorialne stosowanie prawa antymonopolowego nie wyczerpuje jed­nak tematu zbiegu prawa chroniącego wolną konkurencję z prawem prywat­nym międzynarodowym, ale — można rzec — stanowi jedynie wycinek tego zagadnienia.

Pojawia się bowiem także problem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną stosowaniem niedozwolonych praktyk, zatem kwestia odpowiedzialności deliktowej. Można się również zastanawiać nad tym, czy przepisów chroniących wolną konkurencję nie można dopuścić do głosu — oprócz lub w ramach prawa zasadniczo właściwego — z tej przyczyny, że stanowią tzw. przepisy wymuszające swe zastosowanie.

Złożoność problematyki sprawia, że temat ten wymaga szczegółowej analizy...

 

TREŚĆ :

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I
Charakterystyka ustawodawstwa antymonopolowego

Rozdział II
Teoria następstwa (effects doctrine, Auswirkungsprinzip) i jej znaczenie dla prawa konkurencji

Wprowadzenie
Charakterystyka orzeczenia w sprawie „Lotus"
— Uwagi ogólne
— Stan faktyczny
— Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości
Obiektywna zasada terytorializmu

Rozdział III
Effects doctrine w świetle orzecznictwa sądów amerykańskich

Uwagi ogólne
„Banana"
— Stan faktyczny
— Orzeczenie
„Alcoa"
— Stan faktyczny
— Orzeczenie
„Timberlane"
— Stan faktyczny
— Orzeczenie
„Westinghouse"
— Stan faktyczny
— Przebieg postępowania
— Orzeczenie
— Zagraniczne reakcje na sprawę „Westinghouse" (blocking statutes)
Hartford Fire
FTAIA
Eksterytorialne stosowanie amerykańskiego prawa konkurencji a Foreign Relations Law Restatement (Third)
Podsumowanie

Rozdział IV
Teoria następstwa w świetle wybranych orzeczeń organów Wspólnot Europejskich

Wprowadzenie
Charakterystyka orzeczenia w sprawie „Barwniki"
— Stan faktyczny. Decyzja Komisji
— Brak kompetencji Komisji jako przyczyna skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
— Wnioski rzecznika generalnego Henri Mayrasa
— Wyrok Trybunału
— Uwagi końcowe
Orzeczenie w sprawie „Bequelin"
— Stan faktyczny
— Orzeczenie
Orzeczenie w sprawie „Celuloza"
— Stan faktyczny
— Orzeczenie Trybunału w sprawie „Celuloza I"
—— Postępowanie przed Trybunałem
—— Wnioski końcowe rzecznika generalnego Marco Darmona
—— Wyrok Trybunału
— „Celuloza II"
— „Celuloza III"
Orzeczenie w sprawie „Gencor/Lonrho"
— Uwagi ogólne
— Stan faktyczny
— Decyzja Komisji Wspólnoty
— Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji
„Airtours"
— Stan faktyczny
— Rozstrzygnięcie Sądu
Tetra Laval
— Stan faktyczny
— Rozstrzygnięcie Trybunału
MCI, Inc.
— Stan faktyczny
— Rozstrzygnięcie Sądu Pierwszej Instancji
Uwagi końcowe

Rozdział V
Eksterytorialne stosowanie polskiej ustawy antymonopolowej

Rozdział VI
Działania na płaszczyźnie międzynarodowej

Wprowadzenie
Porozumienia międzynarodowe
UNCTAD
OECD
ONZ
WTO (GATT)
Rezolucja nowojorska Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa
Światowe prawo kartelowe?
International Antitrust Code
Uwagi końcowe

Rozdział VII
Poszukiwanie ocen kolizyjnych dla naruszeń wolnej konkurencji

Wprowadzenie
Przepisy chroniące wolną konkurencję jako przepisy wymuszające swe zastosowanie
— Uwagi ogólne
— Stosowanie norm prawa kartelowego legis causae
— Stosowanie norm prawa kartelowego państwa trzeciego
Dwustronne zupełne normy kolizyjne w dziedzinie prawa kartelowego?
— Artykuł 137 IPRG
—— Ogólna charakterystyka art. 137 IPRG
—— Kwalifikacja
—— Roszczenia objęte art. 137 IPRG
—— Rynek jako miejsce wystąpienia skutku
—— „Bezpośredniość"
—— Zakres zastosowania legis causae
—— Ograniczenia na podstawie art. 137 ust. 2 IPRG
— Rzym II
—— Uwagi ogólne
—— Prawo antymonopolowe a „Rzym II"
— Projekt polskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe
Podsumowanie

Uwagi końcowe

Bibliografia

Zusammenfassung
Summary