Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje ekonomia kobieta szkoła literatura administracja średniowiecze język Niemcy archeologia Żydzi miasto wojna prasa budownictwo Wrocław media społeczeństwo edukacja Gliwice Racibórz starożytność katalog językoznawstwo wojsko etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci film wykopaliska parafia XIX w. dziecko etnografia Rzym kolekcja przyroda geografia Europa Cieszyn słownik ekologia Kraków grafika Rosja komunikacja rodzina wychowanie nauczyciel wystawa ksiądz rozwój Czechy Śląsk Cieszyński śmierć antyk biografia Częstochowa przemysł semen nauka muzyka technika Łódź terapia urbanistyka BEZPIECZEŃSTWO ochrona sąd reklama medycyna liturgia tradycja Grecja klasztor biblia człowiek plebiscyt górnictwo Ukraina kresy teatr choroba pocztówki Zaolzie Judaica poezja ustrój teoria szkolnictwo internet literaturoznawstwo kult młodzież II RP badania proza krajobraz proces rzeźba folklor PRL Nysa życie biznes kopalnia wspomnienia Poznań zakon region kino turystyka etyka skarby planowanie synagoga antropologia Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń radio władza Unia Europejska przestępstwo usługi zdrowie emigracja dziedzictwo telewizja teologia niepełnosprawność Warszawa państwo Sosnowiec dwór II wojna światowa Bielsko-Biała wizerunek biskup przedsiębiorstwo miasta cystersi kościoły pamięć nauczanie transport szlachta samorząd las samorząd terytorialny kulturoznawstwo praca oświata rysunek UE matematyka obóz Opolszczyzna Rudy logistyka gwara pałac sport naród przestępczość ciało lwów rozwój przestrzenny plastyka gender Konstytucja informacja więzienie fizyka dydaktyka kultura łużycka prawosławie uczeń tożsamość Litwa finanse historia kultury cesarz energetyka duchowieństwo środowisko Białoruś sztuka nieprofesjonalna wiara Pszczyna archiwalia Chorzów resocjalizacja logika demokracja Góra Św. Anny Kaszuby podróże gospodarka język polski legenda prawo karne opieka powieść islam Zagłębie Dąbrowskie Monachium Świdnica język niemiecki Księstwo Opolskie hagiografia cenzura filologia ekonomika historia sztuki książka rewitalizacja technologia stara fotografia demografia dyskurs pielgrzymka słowianie Zabrze katastrofa mechanika reportaż sanacja zamek diecezja sentencje historiografia protestantyzm Galicja energia sanktuarium kryminalistyka pomoc społeczna dom atlas mapa powstania śląskie cesarstwo Gombrowicz Rej Ameryka Polacy uniwersytet twórczość inzynieria stres miłość handel Jan tekst kartografia Cesarstwo Rzymskie okupacja fotografia artystyczna XX wiek Prezydent hutnictwo projekt artysta granica geologia Francja wolność barok Strzelce Opolskie rynek narodowość księga Będzin procesy gazeta Dominikanie Pomorze slawistyka integracja metalurgia reprint kulinaria służba informatyka studia miejskie regionalizm projektowanie Wielkopolska 1939 łacina kolej neolit polszczyzna modernizm USA Żyd XIX wiek Anglia frazeologia ludzie materiałoznawstwo inżynieria materiałowa Hegel Krapkowice osadnictwo powstania propaganda Izrael księstwo metodologia konsumpcja zachowanie praktyka język angielski flora ikona pracownik socjalny esej mniejszość jedzenie kara zabytek Indie gimnazjum kryzys organizacja jubileusz myśli III Rzesza zwierzęta fauna Gdańsk terroryzm przemoc przedszkole Odra wywiad konserwacja mieszkańcy identyfikacja Prusy pożar Słowacja Siewierz inwestycje dramat Chorwacja modelowanie apteka Nietzsche konkurencyjność kronika Włochy broń farmacja Wilno bank firma wino szkice strategie muzealnictwo W komunikowanie Rybnik granice szczęście antologia nazizm public relations XX w. prawo europejskie urbanizacja konflikt powódź mediacja infrastruktura Mikołów autonomia papież socrealizm hobby biblioteka Romowie ikonografia zawód Japonia wybory mit Gleiwitz kościół katolicki korupcja Kant Jura wody sacrum analiza leksyka semantyka pradzieje język rosyjski POLONISTYKA AZP ryzyko książę Miłosz Habermas święty Białoszewski jaskinia genetyka kolekcjonerstwo ROSYJSKI interpretacje dokumenty fałszerstwo biologia katedra psychologia osobowości globalizacja franciszkanie Łambinowice wieś etniczność polski plan Grodków rasa ołtarz Ślązacy etymologia Jasna Góra industrializacja lotnictwo epoka brązu Piłsudski postępowanie administracyjne kodeks pocztówka dyplomacja hermeneutyka pogrzeb przesladowania rzeka wielokulturowość Hiszpania kompozytor kapitał święci przepisy Matejko topografia powstanie śląskie gmina DNA postępowanie Wittgenstein migracja ochrona środowiska podręcznik system autyzm Bydgoszcz ryby prawo cywilne 1914 grodziska medioznawstwo produkt prawa człowieka Wielka Brytania transformacja Chiny więziennictwo klient pamiętnik Księstwo Raciborskie złote Polonia dusza metropolia problematyka król kalendarz karne poradnik pisarz narkotyki Niemodlin psychologia rozwojowa pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm rzecznik kształcenie osobowość monografia symbol psychika woda endecja anglistyka lęk Italia Fabian Birkowski Ruda Śląska aksjologia zwyczaje feminizm album gotyk Conrad humanizm politologia komiks Hitler historia literatury socjalizacja cmentarzysko wizja Warmia moda ptaki decyzje regionalistyka Kożle konflikty 1945 XVIII w. Szczepański styl 1921 kapłan współczesność epoka kamienia dieta Czechow kobiety Olesno Heidegger instytucje horror kadra baśń Kattowitz Londyn Mysłowice przesiedlenia strój ludowy Król Polski Siemianowice Śląskie Kierkegaard ewangelicy planowanie przestrzenne produkcja amerykanistyka misja Serbia militaria Mickiewicz negocjacje Breslau gotowanie Legnica teren Świerklaniec nacjonalizm zarządzanie kryzysowe kreatywność ewolucja huta tvn

Szukaj

Rodzina na Górnym Śląsku - IRENA BUKOWSKA-FLOREŃSKA

wyd. Katowice 2007, stron 328, bibliogr., aneks, słowniczek gwarowy, fotografie, oprawa kartonowa z zakładkami, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład tylko: 500 + 50 egz. !

Więcej szczegółów

Promocja tygodniowa !
35,00 zł

38,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Prezentowana książka jest efektem naukowego zainteresowania Autorki rodziną górnośląską.

Stanowi zapis jakościowych badań terenowych połączonych z obserwacją uczestniczącą – z wykorzystaniem zasobów wiedzy etnologicznej, socjologicznej i historycznej o Śląsku.

Publikacja zawiera opis tworzenia, współistnienia i funkcjonowania górnośląskiej rodziny w aspekcie wartości nadrzędnych, do których zalicza się człowieka, rodzinę, pracę, religię, normy obyczajowe oraz stan posiadania. Do takich wartości wychowywano i wychowuje się do dziś w rdzennych rodzinach śląskich kolejne pokolenia. Kultywuje się obyczaje i gwarę, utrwala się poczucie wartości i godności własnej.

W książce zarysowano także przestrzeń kulturową środowiska i domu rodzinnego, zagadnienia dotyczące pracy i czasu wolnego, życia religijnego, kulturalnego oraz świętowań. W tej przestrzeni - jak wykazują wieloaspektowe badania - harmonia współistnienia społeczności i społeczeństw opiera się przede wszystkim na harmonii życia rodzinnego, tradycyjnej hierarchii wartości i na przestrzeganiu norm obyczajowych.

 

Z zakładki oprawy :

Książka Rodzina na Górnym Śląsku to opis współistnienia wspólnoty pokoleniowej, która w naturalny sposób inicjuje harmonię społeczną i kulturową, tworząc podstawowe ramy jakości i sensu życia. „Lektura recenzowanej pozycji przybliża, i to dobrze, rodzinę śląską. Ukazuje jej specyfikę, jej rolę w kształto­waniu i podtrzymywaniu tradycji lokalnej, regionalnej i na­rodowej, a może najważniejsze, jej rolę w kształtowaniu osobowości swoich członków. Rodzina jest tu przedstawiona jako podstawowe środowisko życia jednostki i kształtowania jej osobowości.

A osobowość przez nią kształtowana cechuje się religijnością, trwaniem przy swoich korzeniach kulturowo-społecznych, pracowitością i oszczędnością, wy­trwałością w znoszeniu różnych trudności życia, troską o rodzinę, poczuciem swojej wartości i godności, szacun­kiem dla rodziców i starszych, zaangażowaniem w dzia­łalność zbiorową, solidarnością z ludźmi ciężko i solidnie pracującymi, a także swoistą zamkniętością i uporem. Rodzinę śląską Autorka ukazuje w kontekście uwarunkowań gospodarczych,
społecznych, kulturowych, politycznych (choć w niewielkim zakresie) XIX i XX wieku. Ramy historyczne nie są tu wyraźnie zakreślane.

Autorka opisuje współczesną rodzinę śląską, ale często odwołuje się do czasu drugiej połowy XIX wieku, zaznaczając, że coś zo­stało w tej rodzinie osłabione lub wzmocnione. Schemat opisu i analizy rodziny śląskiej przyjęty przez Autorkę jest bardzo interesujący. Swoje analizy prowadzi dwiema ścież­kami. Jedną ścieżkę stanowią stwierdzenia o rodzinie ślą­skiej o charakterze syntetycznym i uogólniającym. Autorka usiłuje niejako wprost wskazać na cechy rodziny śląskiej, nazwać je. Drugą ścieżkę stanowi materiał egzemplifikujący stwierdzenia na temat rodziny śląskiej i jej cech".

[z recenzji prof. zw. dr. hab. Leona Dyczewskiego]


Irena BUKOWSKA-FLOREŃSKA - etnolog i antropolog kulturowy, kieruje Instytutem Etnologii i Folklorystyki oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Śląskim; związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzy­skała stopień doktora i doktora habilitowanego: wiceprzewodnicząca Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska i członek Komisji ds. Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN Oddział Katowice, Ko­misji Etnologii Miasta w Komitecie Nauk Etnologicznych PAN w Poznaniu, Komisji Nauki w The International Organization of Folk Art., Austria; Rady Naukowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Miejskiego w Żorach i Rybniku. Twórca kierunku „etnologia" na Uniwersy­tecie Śląskim i koncepcji wieloletnich badań zespołowych nad funkcją tradycji w społeczeństwie nowoczesnym, reali­zowanych w społecznościach industrialnych Górnego Ślą­ska, jej głównym laboratorium badawczym.

Autorka wielu prac i publikacji naukowych.SPIS TREŚCI :

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy

Rodzina w kręgu zainteresowań badawczych

1. Rodzina w kulturze tradycyjnej — proces zmian
2. Funkcje rodziny oraz główne nurty i ośrodki badawcze w Polsce
2.1. O kategoriach funkcji rodziny
2.2. Ośrodki i nurty badawcze
3. Badania nad rodziną śląską

Rozdział drugi

Człowiek i rodzina jako wartość

1. Rodzina — tworzenie i współistnienie
2. Wychowanie do wartości
3. Seniorzy i pokrewieństwo
4. System wartości

Rozdział trzeci

Przestrzeń kulturowa środowiska i domu rodzinnego

1. Środowisko jako przestrzeń „swojska”
2. Dom rodzinny i jego przestrzeń kulturowa

Rozdział czwarty

Praca i organizacja życia codziennego

1. Warunki bytu, praca i organizacja życia codziennego
2. Praca i nauka
3. Zajęcia w czasie wolnym po pracy
4. Praca jako wartość
5. Brak pracy — grupy marginalne — dążenia stabilizacyjne

Rozdział piąty

Życie religijne i świętowanie rodzinne

1. Praktyki religijne a życie codzienne
2. Kult świętych
3. Świętowanie związane z rokiem liturgicznym
4. Świętowanie odpustu parafialnego
5. Zwyczaje i obrzędy przejścia oraz świętowanie rodzinne
5.1. Zwyczaje i świętowanie wejścia w społeczność
5.2. Zwyczaje i świętowanie odejścia ze społeczności, czyli przejścia z „tego” do „tamtego” świata
5.3. Jubileusze rodzinne

Rozdział szósty

Udział rodziny w życiu społecznym i kulturalnym

1. Rodzina a życie społeczne
1.1. Stosunki społeczne
1.2. Uczestnictwo w społeczno-kulturalnym życiu parafialnym
2. Życie kulturalne, zabawy i świętowania okolicznościowe
3. Aktywność czytelnicza i twórcza

Rozdział siódmy

Tożsamość regionalna i narodowa

1. Podłoże kształtowania się tożsamości regionalnej i narodowej rodzin śląskich
1.1. Warunki społeczno-polityczne
1.2. Tradycje patriotyczne
2. Tożsamość rodzin śląskich na styku „swój” — „obcy”
2.1. Osadnictwo — zderzenie kultur, wzajemne oddziaływanie
2.2. Rodziny śląskie na styku „swój” — „obcy”
3. Współczesna aktywność lokalna i regionalna na straży tożsamości społecznej i kulturowej

Zakończenie

Aneks

Słowniczek gwarowy

Bibliografia

Summary
Zusammenfassung

 

Uwaga: ostatnie egzemplarze nakładu z niewielkimi śladami magazynowymi !

Egzemplarz z niewielkim zagięciem magazynowym przedniej okładki (na dole) oraz części początkowych kart jak na fot. szczegółowych. Ostatnie pięć fot. przedstawia oferowany egzemplarz.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj