Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo muzeum Katowice policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie literatura archeologia administracja ekonomia kobieta szkoła Niemcy średniowiecze język miasto Żydzi media wojna prasa budownictwo Wrocław społeczeństwo edukacja Gliwice Racibórz starożytność językoznawstwo wojsko katalog Bytom etnologia marketing filozofia dziennikarstwo dzieci parafia wykopaliska film XIX w. dziecko etnografia geografia Rzym kolekcja przyroda Europa komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków grafika Rosja śmierć nauczyciel wystawa ksiądz rozwój Czechy technika Śląsk Cieszyński muzyka antyk semen medycyna biografia Częstochowa przemysł nauka Łódź terapia urbanistyka biblia BEZPIECZEŃSTWO człowiek plebiscyt Ukraina kresy liturgia ochrona sąd reklama tradycja Grecja górnictwo klasztor kult II RP badania teatr choroba Zaolzie pocztówki Judaica poezja ustrój teoria literaturoznawstwo szkolnictwo młodzież internet planowanie skarby antropologia synagoga rzeźba proza krajobraz życie proces folklor biznes wspomnienia PRL Nysa kopalnia Poznań zakon region kino turystyka etyka emigracja dziedzictwo II wojna światowa telewizja niepełnosprawność państwo radio Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń Unia Europejska miasta zdrowie władza transport teologia przestępstwo usługi Warszawa las kulturoznawstwo oświata rysunek dwór Sosnowiec kościoły cystersi wizerunek biskup Bielsko-Biała przedsiębiorstwo nauczanie pamięć samorząd terytorialny praca szlachta samorząd tożsamość UE Litwa Rudy pałac przestępczość historia kultury rozwój przestrzenny matematyka obóz Opolszczyzna logistyka gwara informacja sport naród fizyka więzienie ciało lwów dydaktyka plastyka gospodarka gender Konstytucja uczeń finanse prawosławie kultura łużycka energetyka Zabrze rewitalizacja cesarz dyskurs demografia katastrofa słowianie XIX wiek reportaż środowisko Góra Św. Anny duchowieństwo Białoruś powstania śląskie wiara archiwalia sztuka nieprofesjonalna resocjalizacja opieka Pszczyna język niemiecki Chorzów granica Księstwo Opolskie logika demokracja podróże język polski Kaszuby filologia technologia legenda prawo karne historia sztuki książka powieść islam Monachium stara fotografia Świdnica Zagłębie Dąbrowskie hagiografia cenzura pielgrzymka mechanika farmacja ekonomika USA sentencje Będzin Dominikanie Pomorze sanacja reprint kulinaria kryminalistyka studia miejskie sanktuarium protestantyzm energia pomoc społeczna łacina cesarstwo inzynieria kolej polszczyzna stres modernizm Ameryka Żyd twórczość neolit miłość diecezja historiografia zamek kartografia Galicja dom Cesarstwo Rzymskie tekst atlas mapa okupacja Jan powstania Gombrowicz Rej hutnictwo Polacy uniwersytet Prezydent geologia wolność handel zwierzęta metalurgia służba XX wiek informatyka procesy gazeta integracja projektowanie slawistyka projekt fotografia artystyczna Odra Francja regionalizm 1939 Wielkopolska barok Strzelce Opolskie rynek artysta narodowość księga Wilno bank firma materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konflikt powódź szkice frazeologia wino Rybnik muzealnictwo granice propaganda Izrael język angielski księstwo metodologia komunikowanie praktyka nazizm XX w. prawo europejskie ikona kara pracownik socjalny mediacja esej urbanizacja Anglia kryzys ludzie Hegel Krapkowice gimnazjum osadnictwo organizacja III Rzesza myśli terroryzm konsumpcja pożar flora zachowanie identyfikacja konserwacja mieszkańcy mniejszość zabytek inwestycje Indie modelowanie jedzenie konkurencyjność jubileusz broń fauna Gdańsk przedszkole W przemoc Prusy strategie rzeka Słowacja wywiad dramat Chorwacja apteka public relations Siewierz Nietzsche kronika szczęście antologia Włochy pamiętnik gotyk grodziska medioznawstwo politologia problematyka król kalendarz historia literatury prawa człowieka metropolia autonomia papież pisarz narkotyki Niemodlin pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm Jura biblioteka osobowość leczenie mit język rosyjski ryzyko leksyka monografia symbol psychologia rozwojowa wody analiza lęk książę ROSYJSKI semantyka rzecznik POLONISTYKA Fabian Birkowski aksjologia feminizm Conrad humanizm katedra pies Ruda Śląska komiks Hitler globalizacja plan infrastruktura socrealizm Romowie socjalizacja Japonia Mikołów Ślązacy 1921 kościół katolicki korupcja Kant ikonografia zawód sacrum hobby Gleiwitz Jasna Góra kodeks wybory Miłosz Habermas święty Białoszewski dyplomacja hermeneutyka pogrzeb genetyka pradzieje AZP kapitał interpretacje dokumenty topografia fałszerstwo biologia kolekcjonerstwo franciszkanie DNA wielokulturowość kompozytor jaskinia migracja żegluga Bydgoszcz przepisy Łambinowice etniczność polski psychologia osobowości Grodków rasa ochrona środowiska wieś ołtarz etymologia system industrializacja złote klient transformacja lotnictwo Polonia dusza Księstwo Raciborskie pocztówka Piłsudski osady epoka brązu karne Hiszpania postępowanie administracyjne poradnik święci endecja przesladowania powstanie śląskie postępowanie Wittgenstein kształcenie Italia Matejko leki psychika ryby prawo cywilne 1914 woda podręcznik anglistyka gmina album produkt zwyczaje Wielka Brytania Chiny więziennictwo autyzm międzynarodowe sekularyzacja erotyka Bielsko metafizyka ADHD Maghreb konflikty 1945 opactwo geneza Szczepański akwaforta moda decyzje jezuici linoryt Warmia Lewin Brzeski prawoznawstwo współczesność dzieciństwo Ewangelia Kożle czasopisma XVIII w. obszar chronionego krajobrazu styl instytucje kapłan leksykon biogram kobiety praca socjalna Olesno mitologia 1919 Tatarzy architektura drewniana ewangelicy koncepcje Londyn militaria Mysłowice produkcja rzemiosło Żywiec konwencja

Szukaj

Rodzina na Górnym Śląsku - IRENA BUKOWSKA-FLOREŃSKA

wyd. Katowice 2007, stron 328, bibliogr., aneks, słowniczek gwarowy, fotografie, oprawa kartonowa z zakładkami, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład tylko: 500 + 50 egz. !

Więcej szczegółów

Promocja tygodniowa !
35,00 zł

38,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Prezentowana książka jest efektem naukowego zainteresowania Autorki rodziną górnośląską.

Stanowi zapis jakościowych badań terenowych połączonych z obserwacją uczestniczącą – z wykorzystaniem zasobów wiedzy etnologicznej, socjologicznej i historycznej o Śląsku.

Publikacja zawiera opis tworzenia, współistnienia i funkcjonowania górnośląskiej rodziny w aspekcie wartości nadrzędnych, do których zalicza się człowieka, rodzinę, pracę, religię, normy obyczajowe oraz stan posiadania. Do takich wartości wychowywano i wychowuje się do dziś w rdzennych rodzinach śląskich kolejne pokolenia. Kultywuje się obyczaje i gwarę, utrwala się poczucie wartości i godności własnej.

W książce zarysowano także przestrzeń kulturową środowiska i domu rodzinnego, zagadnienia dotyczące pracy i czasu wolnego, życia religijnego, kulturalnego oraz świętowań. W tej przestrzeni - jak wykazują wieloaspektowe badania - harmonia współistnienia społeczności i społeczeństw opiera się przede wszystkim na harmonii życia rodzinnego, tradycyjnej hierarchii wartości i na przestrzeganiu norm obyczajowych.

 

Z zakładki oprawy :

Książka Rodzina na Górnym Śląsku to opis współistnienia wspólnoty pokoleniowej, która w naturalny sposób inicjuje harmonię społeczną i kulturową, tworząc podstawowe ramy jakości i sensu życia. „Lektura recenzowanej pozycji przybliża, i to dobrze, rodzinę śląską. Ukazuje jej specyfikę, jej rolę w kształto­waniu i podtrzymywaniu tradycji lokalnej, regionalnej i na­rodowej, a może najważniejsze, jej rolę w kształtowaniu osobowości swoich członków. Rodzina jest tu przedstawiona jako podstawowe środowisko życia jednostki i kształtowania jej osobowości.

A osobowość przez nią kształtowana cechuje się religijnością, trwaniem przy swoich korzeniach kulturowo-społecznych, pracowitością i oszczędnością, wy­trwałością w znoszeniu różnych trudności życia, troską o rodzinę, poczuciem swojej wartości i godności, szacun­kiem dla rodziców i starszych, zaangażowaniem w dzia­łalność zbiorową, solidarnością z ludźmi ciężko i solidnie pracującymi, a także swoistą zamkniętością i uporem. Rodzinę śląską Autorka ukazuje w kontekście uwarunkowań gospodarczych,
społecznych, kulturowych, politycznych (choć w niewielkim zakresie) XIX i XX wieku. Ramy historyczne nie są tu wyraźnie zakreślane.

Autorka opisuje współczesną rodzinę śląską, ale często odwołuje się do czasu drugiej połowy XIX wieku, zaznaczając, że coś zo­stało w tej rodzinie osłabione lub wzmocnione. Schemat opisu i analizy rodziny śląskiej przyjęty przez Autorkę jest bardzo interesujący. Swoje analizy prowadzi dwiema ścież­kami. Jedną ścieżkę stanowią stwierdzenia o rodzinie ślą­skiej o charakterze syntetycznym i uogólniającym. Autorka usiłuje niejako wprost wskazać na cechy rodziny śląskiej, nazwać je. Drugą ścieżkę stanowi materiał egzemplifikujący stwierdzenia na temat rodziny śląskiej i jej cech".

[z recenzji prof. zw. dr. hab. Leona Dyczewskiego]


Irena BUKOWSKA-FLOREŃSKA - etnolog i antropolog kulturowy, kieruje Instytutem Etnologii i Folklorystyki oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie Śląskim; związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzy­skała stopień doktora i doktora habilitowanego: wiceprzewodnicząca Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska i członek Komisji ds. Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN Oddział Katowice, Ko­misji Etnologii Miasta w Komitecie Nauk Etnologicznych PAN w Poznaniu, Komisji Nauki w The International Organization of Folk Art., Austria; Rady Naukowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Miejskiego w Żorach i Rybniku. Twórca kierunku „etnologia" na Uniwersy­tecie Śląskim i koncepcji wieloletnich badań zespołowych nad funkcją tradycji w społeczeństwie nowoczesnym, reali­zowanych w społecznościach industrialnych Górnego Ślą­ska, jej głównym laboratorium badawczym.

Autorka wielu prac i publikacji naukowych.SPIS TREŚCI :

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy

Rodzina w kręgu zainteresowań badawczych

1. Rodzina w kulturze tradycyjnej — proces zmian
2. Funkcje rodziny oraz główne nurty i ośrodki badawcze w Polsce
2.1. O kategoriach funkcji rodziny
2.2. Ośrodki i nurty badawcze
3. Badania nad rodziną śląską

Rozdział drugi

Człowiek i rodzina jako wartość

1. Rodzina — tworzenie i współistnienie
2. Wychowanie do wartości
3. Seniorzy i pokrewieństwo
4. System wartości

Rozdział trzeci

Przestrzeń kulturowa środowiska i domu rodzinnego

1. Środowisko jako przestrzeń „swojska”
2. Dom rodzinny i jego przestrzeń kulturowa

Rozdział czwarty

Praca i organizacja życia codziennego

1. Warunki bytu, praca i organizacja życia codziennego
2. Praca i nauka
3. Zajęcia w czasie wolnym po pracy
4. Praca jako wartość
5. Brak pracy — grupy marginalne — dążenia stabilizacyjne

Rozdział piąty

Życie religijne i świętowanie rodzinne

1. Praktyki religijne a życie codzienne
2. Kult świętych
3. Świętowanie związane z rokiem liturgicznym
4. Świętowanie odpustu parafialnego
5. Zwyczaje i obrzędy przejścia oraz świętowanie rodzinne
5.1. Zwyczaje i świętowanie wejścia w społeczność
5.2. Zwyczaje i świętowanie odejścia ze społeczności, czyli przejścia z „tego” do „tamtego” świata
5.3. Jubileusze rodzinne

Rozdział szósty

Udział rodziny w życiu społecznym i kulturalnym

1. Rodzina a życie społeczne
1.1. Stosunki społeczne
1.2. Uczestnictwo w społeczno-kulturalnym życiu parafialnym
2. Życie kulturalne, zabawy i świętowania okolicznościowe
3. Aktywność czytelnicza i twórcza

Rozdział siódmy

Tożsamość regionalna i narodowa

1. Podłoże kształtowania się tożsamości regionalnej i narodowej rodzin śląskich
1.1. Warunki społeczno-polityczne
1.2. Tradycje patriotyczne
2. Tożsamość rodzin śląskich na styku „swój” — „obcy”
2.1. Osadnictwo — zderzenie kultur, wzajemne oddziaływanie
2.2. Rodziny śląskie na styku „swój” — „obcy”
3. Współczesna aktywność lokalna i regionalna na straży tożsamości społecznej i kulturowej

Zakończenie

Aneks

Słowniczek gwarowy

Bibliografia

Summary
Zusammenfassung

 

Uwaga: ostatnie egzemplarze nakładu z niewielkimi śladami magazynowymi !

Egzemplarz z niewielkim zagięciem magazynowym przedniej okładki (na dole) oraz części początkowych kart jak na fot. szczegółowych. Ostatnie pięć fot. przedstawia oferowany egzemplarz.