Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen Częstochowa przemysł biografia technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona medycyna reklama liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes region skarby wspomnienia kino turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa kopalnia życie Poznań zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Bielsko-Biała dwór Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury matematyka informacja obóz Opolszczyzna fizyka gwara plastyka UE logistyka sport naród ciało Rudy pałac lwów rozwój przestrzenny gender Konstytucja kultura łużycka cenzura energetyka hagiografia opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia książka historia sztuki reportaż dyskurs demografia katastrofa słowianie pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Chorzów duchowieństwo Zabrze środowisko język niemiecki cesarz wiara Białoruś archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka język polski stara fotografia Kaszuby podróże legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam mechanika Monachium Świdnica Francja Prezydent Strzelce Opolskie rynek barok sentencje kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze kulinaria studia miejskie reprint inzynieria neolit procesy gazeta stres zamek slawistyka integracja łacina kartografia Wielkopolska kolej regionalizm modernizm Żyd polszczyzna Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja Galicja hutnictwo dom USA sanacja powstania śląskie geologia atlas mapa Gombrowicz Rej protestantyzm energia sanktuarium pomoc społeczna Polacy uniwersytet cesarstwo handel metalurgia Ameryka informatyka fotografia artystyczna służba twórczość projektowanie miłość 1939 artysta XX wiek Jan tekst Będzin projekt dramat konserwacja apteka materiałoznawstwo inżynieria materiałowa mieszkańcy identyfikacja Chorwacja kronika Nietzsche farmacja muzealnictwo inwestycje Włochy komunikowanie Wilno bank firma nazizm język angielski wino szkice Rybnik kara strategie kryzys granice prawo europejskie XX w. powstania mediacja III Rzesza urbanizacja szczęście antologia okupacja XIX wiek Anglia zachowanie ludzie pożar Hegel Krapkowice powódź konflikt osadnictwo frazeologia konsumpcja modelowanie flora konkurencyjność księstwo metodologia mniejszość propaganda Izrael Indie praktyka jedzenie zabytek pracownik socjalny esej W Odra jubileusz ikona Siewierz zwierzęta fauna Gdańsk gimnazjum public relations przemoc przedszkole organizacja myśli Prusy Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor przepisy Wielka Brytania Chiny więziennictwo psychologia rozwojowa Jura produkt ochrona środowiska język rosyjski rzecznik pamiętnik ryzyko kalendarz system metropolia problematyka król ROSYJSKI pisarz narkotyki Niemodlin pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm transformacja klient Ruda Śląska komiks Hitler Polonia dusza osobowość Księstwo Raciborskie symbol karne monografia poradnik lęk plan Mikołów hobby aksjologia ikonografia zawód Fabian Birkowski Gleiwitz wybory feminizm kształcenie Conrad humanizm psychika woda kodeks infrastruktura pradzieje anglistyka AZP socrealizm Romowie terroryzm zwyczaje gotyk kolekcjonerstwo politologia Japonia kapitał jaskinia topografia historia literatury sacrum kościół katolicki korupcja Kant autonomia DNA granica psychologia osobowości papież migracja święty Bydgoszcz Białoszewski biblioteka Miłosz Habermas mit genetyka wody analiza biologia leksyka broń interpretacje dokumenty fałszerstwo POLONISTYKA franciszkanie książę złote semantyka Piłsudski Łambinowice epoka brązu Grodków rasa postępowanie administracyjne wieś etniczność polski socjalizacja rzeka etymologia katedra ołtarz przesladowania globalizacja industrializacja endecja Matejko lotnictwo podręcznik pocztówka Italia gmina autyzm Ślązacy Jasna Góra album grodziska medioznawstwo Hiszpania prawa człowieka powstanie śląskie święci akwaforta Normanowie Kapuściński mowy linoryt mieszkalnictwo patologia Księstwo Cieszyńskie Słowacki konflikty frazeologizmy 1945 czasopisma Olkusz Szczepański dziennikarz biogram praca socjalna Ślązaczka Śląski okultyzm obraz architektura drewniana przeszłość odpowiedzialność nowy jork wysiedlenia Potocki instytucje rzemiosło Żywiec informacja publiczna arcydzieła powstanie kardynał erotyka kapituła ewangelicy zbrodnia militaria zabory ADHD produkcja duszpasterstwo Piastowie kodeks postępowania administracy chór podróż metafizyka jezuici Lewin Brzeski prawoznawstwo Habsburgowie gotowanie tvn

Szukaj

Organizacja administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego - Ernest Knosala

Organizacja administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego - Ernest Knosala

wyd. 2005 r., stron 165, przypisy, bibliografia, miękka oprawa, format ok. 24 cm x 17 cm

Więcej szczegółów


20,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Od Autora

Oddawana w ręce czytelników monografia stanowi kontynuację problematyki podjętej we wcześniejszych moich opracowaniach (Decyzja i doradztwo w admini­stracji publicznej, Bytom 2003 oraz Rozważania z teorii nauki administracji, Tychy 2004), a jej przedmiotem jest organizacja administracji publicznej analizowana z punktu widzenia nauki administracji.
Zasadniczo prezentowana monografia stanowi zakończenie projektu badawczego, którego realizację rozpocząłem przed około dziesięcioma laty. Głównym motywem, który skłonił mnie do skoncentro­wania moich wysiłków badawczych na problematyce nauki administracji, wyni­kał już z widocznej - w połowie lat dziewięćdziesiątych - dysproporcji w rozwoju nauk administracyjnych.
Już w tym okresie można było dostrzec burzliwy rozwój dogmatyki prawa administracyjnego, co jest naturalne w momencie kształtowania się państwa prawa. Niepokojący był jednak brak zainteresowania nauką administracji, której przecież zasadniczym przedmiotem badań jest racjonalność admi­nistracji zwłaszcza, że nieuchronna w niedalekiej perspektywie była modernizacja administracji publicznej. Nie ulega wątpliwości, że naturalnym zapleczem koncep­cyjnym dla większych reform administracyjnych są badania prowadzone w obrębie nauki administracji. Dowodem są Niemcy, w których bardzo istotnym impulsem do rozwoju nauki administracji były projektowane reformy administracyjne.
W moim przekonaniu nauka administracji, aby jako nauka społeczna spełni­ła swoją rolę w społeczeństwie, powinna zmienić swój charakter.
Wydaje się, że minął już bezpowrotnie okres triady nauk administracyjnych (prawo administra­cyjne, nauka administracji, polityka administracyjna), natomiast obok prawa ad­ministracyjnego można dziś jedynie wymienić naukę administracji, która spełnia funkcję zarówno deskryptywną, jak też preskryptywną. A więc jest aktywna wobec swojego przedmiotu.
Niniejsza monografia może być użyteczna dla wszystkich zainteresowanych organizacją i działaniem administracji publicznej.
W szczególności jest skiero­wana do studentów i pracowników naukowych państwowych i prywatnych szkół wyższych, w których prowadzone są kierunki administracji. Może być ona także przydatna dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy zamie­rzają uzyskać ogólniejsze spojrzenie na administrację publiczną.


SPIS TREŚCI :

Od Autora

Wykaz skrótów

Rozdział pierwszy
ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

I. Pojęcie i elementy organizacji
II. Teoria organizacji
III. Organizacja a człowiek
IV. Działanie organizacji
V. Rozwój organizacji
VI. Informacja i komunikacja
VII. Hierarchia i kooperacja
VIII. Jedność i różnorodność

Rozdział drugi
ORGANIZACJA PRZESTRZENNA ADMINISTRACJI

I. Zagadnienia ogólne
II. Krótki zarys historyczny
III. Wielkość struktur terytorialnych
IV. Przesłanki kształtowania jednostek terytorialnych
V. Problemy organizacyjne aglomeracji
VI. Siedziba władz administracyjnych

Rozdział trzeci
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

I. Uwagi wprowadzające
II. Rząd jako część administracji
III. Wyodrębnione podmioty wykonujące funkcje administracyjne
IV. Lokalna administracja rządowa

Rozdział czwarty
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

I. Istota samorządu terytorialnego
II. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
III. Wewnętrzna struktura gminy
IV. Współdziałania międzygminne jako forma wzmocnienia zdolności małych gmin do wykonywania zadań publicznych
V. Powiat
V. Województwo
VI. Zadania samorządu w zakresie gospodarki przestrzennej
VII. Polityczne płaszczyzny współdziałania państwa i samorządu

Rozdział piąty
ORGANIZACJA URZĘDU ADMINISTRACYJNEGO

I. Struktura wewnętrzna urzędu
II. Kierowanie urzędem
III. Zadania pomocnicze
IV. Komisje (zespoły)

BIBLIOGRAFIA

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj