Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia Katowice muzeum malarstwo pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska dziecko etnografia Rzym Europa kolekcja parafia XIX w. przyroda geografia Rosja komunikacja grafika rodzina wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel ksiądz rozwój wystawa nauka muzyka semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka antyk Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja Judaica internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież kresy teatr choroba Zaolzie sąd poezja ustrój teoria pocztówki szkolnictwo biznes region wspomnienia kino turystyka etyka planowanie antropologia proza skarby krajobraz proces synagoga folklor rzeźba PRL Nysa życie Poznań kopalnia zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska zdrowie dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo rysunek miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi Bielsko-Biała transport plastyka więzienie dydaktyka tożsamość przestępczość uczeń finanse kultura łużycka historia kultury matematyka informacja obóz Opolszczyzna fizyka UE logistyka gwara sport naród ciało Rudy pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja energetyka hagiografia cenzura opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia Litwa książka Zagłębie Dąbrowskie historia sztuki dyskurs demografia stara fotografia słowianie katastrofa duchowieństwo Zabrze środowisko język niemiecki cesarz wiara Białoruś archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja reportaż gospodarka język polski Kaszuby podróże prawo karne legenda sztuka nieprofesjonalna powieść islam Pszczyna mechanika Świdnica Chorzów Francja Prezydent Strzelce Opolskie sentencje rynek barok prawosławie narodowość kryminalistyka księga wolność Pomorze studia miejskie reprint kulinaria fotografia artystyczna inzynieria stres gazeta procesy slawistyka integracja kartografia artysta łacina 1939 Wielkopolska kolej regionalizm Żyd pielgrzymka polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie Będzin historiografia diecezja hutnictwo Galicja dom USA sanacja powstania śląskie atlas mapa geologia Gombrowicz energia Rej protestantyzm uniwersytet pomoc społeczna Polacy neolit cesarstwo handel metalurgia służba informatyka zamek Ameryka twórczość W projektowanie miłość Góra Św. Anny XX wiek Monachium tekst Jan projekt dramat mieszkańcy materiałoznawstwo identyfikacja inżynieria materiałowa Chorwacja konserwacja apteka Nietzsche kronika inwestycje Włochy farmacja bank firma wino szkice Dominikanie język angielski Odra Rybnik kara Siewierz strategie granice kryzys prawo europejskie XX w. mediacja urbanizacja antologia okupacja XIX wiek Anglia szczęście ludzie pożar Hegel Krapkowice powódź konflikt osadnictwo frazeologia muzealnictwo konsumpcja komunikowanie modelowanie flora sanktuarium konkurencyjność nazizm metodologia mniejszość propaganda Izrael księstwo praktyka jedzenie zabytek Indie esej jubileusz pracownik socjalny zwierzęta Gdańsk powstania III Rzesza gimnazjum fauna public relations przemoc przedszkole organizacja myśli zachowanie Prusy Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein psychologia osobowości ryby prawo cywilne 1914 granica wielokulturowość kompozytor przepisy Wielka Brytania Chiny więziennictwo produkt Jura Wilno ochrona środowiska pamiętnik ryzyko system metropolia problematyka król kalendarz epoka brązu pisarz narkotyki ROSYJSKI Niemodlin Piłsudski kicz postępowanie administracyjne katolicyzm transformacja klient pacjent chrześcijaństwo Polonia dusza przesladowania rzeka osobowość Księstwo Raciborskie socjalizacja karne monografia symbol lęk poradnik plan gmina aksjologia Fabian Birkowski Italia podręcznik autyzm feminizm kształcenie Conrad humanizm woda grodziska medioznawstwo album psychika prawa człowieka infrastruktura kodeks anglistyka Romowie zwyczaje terroryzm socrealizm politologia Japonia gotyk kapitał topografia kościół katolicki korupcja Kant historia literatury sacrum psychologia rozwojowa autonomia papież DNA migracja rzecznik Bydgoszcz biblioteka Miłosz język rosyjski Habermas święty Białoszewski genetyka mit analiza biologia leksyka interpretacje dokumenty fałszerstwo broń wody semantyka POLONISTYKA złote Łambinowice komiks Hitler Grodków rasa wieś etniczność polski etymologia Mikołów katedra ołtarz globalizacja industrializacja hobby ikonografia zawód wybory endecja lotnictwo Gleiwitz pocztówka pradzieje Ślązacy AZP Hiszpania Jasna Góra powstanie śląskie jaskinia święci kolekcjonerstwo Normanowie Kapuściński mowy Świerklaniec zarządzanie kryzysowe mieszkalnictwo huta patologia leksykon Słowacki Dabrowa Górnicza frazeologizmy Olkusz Księstwo Cieszyńskie Szczepański Ślązaczka Śląski Sławków okultyzm obraz dziennikarz dysfunkcje przeszłość odpowiedzialność dowód nowy jork wysiedlenia Potocki instytucje powstanie kardynał erotyka ruch kapituła Beuthen krytyka literacka literatura polska hitleryzm ewangelicy zabory wznowienie postępowania ADHD architekt militaria duszpasterstwo Piastowie chór produkcja metafizyka gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo Habsburgowie matka 1918 jezuici tvn konferencja obszar chronionego krajobrazu zwłoki

Szukaj

Koncepcja „mostu między wschodem a zachodem” Edwarda Benesza - Marek Migalski

Koncepcja „mostu między wschodem a zachodem” Edwarda Benesza - Marek Migalski

wyd. 2004 r., stron 186, przypisy, bibliografia, miękka oprawa, format ok. 22 cm x 16 cm

Więcej szczegółów


15,00 zł

Stan: Towar na wyczerpaniu. Przed zamówieniem sprawdź dostępność wysyłając do nas e-mail !

30 other products in the same category:

Z okładki :

„Książka Marka Migalskiego jest doskonałą analizą skomplikowanego okresu w historii Czechosłowacji w latach 1945—1948. Autor przestudiował ogromną ilość różnorodnej literatury historycznej i potrafił się w niej perfekcyjnie orientować. Wysoko cenię również i to, że nie uległ żadnym, nawet wielce nęcącym, nieuprawnionym skrajnościom i bardzo obiektywnie ocenił rolę prezydenta Benesza i jego specyficzną próbę zachowania niezależności Czechosłowacji na podstawie tzw. koncepcji „mostu”.
Precyzyjnie wyjaśnił założenia tej koncepcji oraz przeszkody w jej realizacji i ostatecznie jej fiasko.”

prof. Miloš Trapi, Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu


Ze Wstępu [obszerny fragment] :

Okres od zakończenia drugiej wojny światowej do zdobycia władzy przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji w lutym 1948 roku jest w świadomości naszych południowych sąsiadów dobą szczególną. Był to bowiem czas, gdy system polityczny i gospodarczy Czechosłowacji balansował mię­dzy Scyllą liberalnej demokracji a Charybdą stalinizmu.
Z jednej strony prze­prowadzono szeroko zakrojoną nacjonalizację wielu gałęzi przemysłu oraz reformę rolną, ograniczono liczbę legalnie działających partii politycznych, wysiedlono miliony obywateli pochodzenia niemieckiego i węgierskiego; ko­muniści sprawowali niekwestionowany rząd dusz, a przyjaźń ze Związkiem Radzieckim obowiązywała zarówno w życiu codziennym, jak i w polityce zagranicznej. Z drugiej jednak strony owa przyjaźń ze wschodnim sąsiadem była popierana przez gros społeczeństwa, odbywały się wolne i demokratycz­ne wybory, legalnie funkcjonowały partie polityczne nie odwołujące się do idei socjalistycznych, działał szeroki sektor prywatny i kwitło życie organi­zacji pozarządowych; prasa wielu odcieni ideologicznych miała swobodę słowa, a każdy, kto chciał, mógł wyjechać z kraju i do niego powrócić.

Przez te trzy lata, lata szczególne w historii Czechów i Słowaków, próbowali oni w taki sposób ułożyć swoje stosunki wewnętrzne i relacje z sąsiadami, aby w dobie nabierania przez świat bipolarnego charakteru zachować pozycję niezależną.
Starali się tak prowadzić swoją politykę, aby w czasie rozpadania się antyhitlerowskiej koalicji na dwa przeciwstawne so­bie bloki militarno-gospodarcze, zachować maksymalną suwerenność. Przez swe geopolityczne położenie nie mogli dołączyć do obozu państw zachodnich, który wydawał się ich naturalnym sprzymierzeńcem. Nie chcieli jednak stać się częścią imperium kierowanego z Kremla.
W zderzeniu interesów państwa Stalina z interesami demokracji zachodnich nasi południowi sąsiedzi próbo­wali utrzymać swoją niezależność.

Główną tezą książki jest pogląd, że intelektualną i praktyczną próbą spełnienia tych planów była koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem”, wypracowana przez prezydenta Edwarda Benesza. Koncepcja ta, która w inkryminowanym okresie stała się oficjalną linią czechosłowackiej polityki zagranicznej i wewnętrznej, była próbą zachowania niezależności tego pań­stwa w zmieniającym się świecie.
Opracowana na emigracji, była realizowana i wprowadzana w życie przez okres trzech lat po zakończeniu działań wojen­nych.

Celem autora jest pokazanie, że Czechosłowacja prowadziła od 1945 roku świadomą politykę zmierzającą do zachowania jej niezależności w obliczu narastania konfliktu na Unii Wschód-Zachód. Koncepcja „mostu” miała stać się gwarancją utrzymania maksymalnej suwerenności kraju na­szych południowych sąsiadów. Gorzkie doświadczenia „zdrady monachij­skiej”, dyplomatyczne i militarne wkroczenie Związku Radzieckiego do Europy Środkowo-Wschodniej, obawa przed zagrożeniem niemieckim, wiara w możliwość koegzystencji świata liberalnej demokracji ze światem socjalistycznym - wszystkie te elementy legły u podstaw tej koncepcji. Niniejsza książka traktuje o narodzinach koncepcji „mostu”, wysiłkach w jej realizacji i przyczynach jej fiaska.

Temat jest o tyle ważny, że wnosi pewne novum w polską recepcję procesu implantacji systemu socjalistycznego w Europie Środkowej; ukazuje specyfikę „czechosłowackiej drogi do stalinizmu”, jej niepowtarzalny rys. Okazuje się bowiem, że nasi południowi sąsiedzi byli w stanie stworzyć i realizować taką politykę, która - w ich mniemaniu - mogła zapewnić im zacho­wanie niezależności w zderzeniu dwóch obozów ideologiczno-wojskowych.

To, co autorowi wydaje się w tej tematyce najistotniejszym, zawiera się w nadzwyczajnym zrozumieniu przez Benesza czechosłowackiej racji stanu. Już na emigracji, tworząc koncepcję „mostu”, zorientował się, iż konieczna jest modyfikacja orientacji zagranicznej, gdyż dotychczasowa była niemożliwa do realizacji i - co ważniejsze - nieskuteczna. Kompromis w stosunkach wewnętrznych wobec wzrastających w siłę komunistów oraz wobec wschodniego sąsiada, był conditio sine qua non zachowania niezależności Czechosłowacji po 1945 roku. Nasi południowi sąsiedzi, miast obrony imponderabiliów, wybrali realną grę o utrzymanie swej suwerenności; grę nie pozbawioną upokorzeń, kompromisów i klęsk. Co jednak istotne - byli zdolni do rewizji swych dotychczasowych poglądów na sprawę bezpieczeństwa pań­stwa, na ich zmianę, na modernizację i dostosowanie do nowych warunków. Ta otwartość na modyfikację starych koncepcji i wypracowywanie nowych, jest - w opinii autora - faktem wartym opisania i analizy.

Trud poświęcenia swej uwagi ocenie działań Benesza i jego obozu w wysiłkach zmierzających do zachowania niezależności Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej jest o tyle zasadny, że w literaturze polskiej niewiele jest pozycji poświęconych tej tematyce.
Również w literaturze czeskiej i sło­wackiej żywa jest dyskusja na temat sensowności i szans powodzenia koncep­cji „mostu”.
Ukazuje się dużo książek i artykułów na ten temat, publikowane są kolejne dokumenty, wydawane są pamiętniki i wspomnienia z tamtego okresu, ale spór o słuszność wyboru Benesza et consortes oraz sposobu jego wprowadzania w życie ciągle daleki jest od zakończenia.

Książka podzielona została na osiem rozdziałów. Rozdział Pierwszy zawiera analizę intelektualną koncepcji „mostu” - jej przesłanki polityczne, historyczne i ideologiczne. Znajduje się tu również opis rozmów, jakie prowadził Benesz i jego współpracownicy ze Stalinem i czechosłowackimi komunistami w grudniu 1943 roku, przy okazji podpisania traktatu o przyjaźni między Czechosłowacją a ZSRR.

Rozdział Drugi obejmuje szczegółowy opis negocjacji z marca 1945 roku między delegacją polityków „londyńskich” z Beneszem na czele, a przebywającymi w Moskwie przedstawicielami Komunistycznej Partii Czecho­słowacji, na temat składu i programu nowego rządu.

W Rozdziale Trzecim przedstawione zostały reformy socjalne, poli­tyczne i narodowe, które stały się doświadczeniem Czechosłowacji w okresie tuż po zakończeniu działań wojennych i ich wpływ na realizację koncepcji „mostu”.

Rozdział Czwarty jest analizą wyborów parlamentarnych z maja 1946 roku ich wewnętrznych i międzynarodowych następstw.
Jest tu również zawarta ocena dotychczasowego rozwoju wydarzeń i ich wpływu na szansę realizacji koncepcji „mostu”.

W Rozdziale Piątym autor opisuje zawirowania wokół Planu Marshalla i ich wpływu na pozycję Czechosłowacji w Europie.

W Rozdziale Szóstym znajduje się analiza przyczyn kryzysu systemu politycznego Czechosłowacji w drugiej połowie 1947 roku i rozpadu wewnętrznego i międzynarodowego kompromisu między siłami komunistycz­nymi i antykomunistycznymi.

Rozdział Siódmy poświęcony jest opisowi wydarzeń z lutego 1948 roku i próbie odpowiedzi na pytanie o demokratyczny charakter tej zmiany.

W Rozdziale Ósmym uwagę autora zajmuje stalinizacja sytemu politycznego Czechosłowacji po przejęciu władzy przez KPCz w lutym 1948 roku i jej wpływ na utratę niezależności przez naszych południowych sąsiadów.

W Zakończeniu autor poddaje ocenie koncepcję „mostu między Wschodem z Zachodem”, szansę jej powodzenia, wskazuje na kluczowe mo­menty i posunięcia, które przesądziły o jej fiasku...


SPIS TREŚCI :

Wstęp

Rozdział Pierwszy. Koncepcja „mostu” i przesłanki jej powstania

Rozdział Drugi. Rokowania moskiewskie (marzec 1945 roku) i Program Koszycki - pierwsze kroki ku realizacji koncepcji „mostu”

Rozdział Trzeci. Od Programu Koszyckiego do wyborów parlamentarnych - wewnętrzny wymiar realizacji koncepcji „mostu”

Rozdział Czwarty. Wybory parlamentarne z maja 1946 roku - „koniec początku”

Rozdział Piąty. Plan Marshalla - „początek końca”

Rozdział Szósty. „Jesień lodu - kryzys koncepcji „mostu”

Rozdział Siódmy. Luty 1948 roku - między komunistycznym puczem a legalnym przejęciem władzy

Rozdział Ósmy. Stalinizacja systemu

Zakończenie

Bibliografia

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj