Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia Katowice muzeum malarstwo pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja parafia przyroda geografia Rosja komunikacja grafika rodzina wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel ksiądz rozwój wystawa nauka muzyka semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka antyk Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona medycyna reklama liturgia tradycja Grecja internet Judaica BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr choroba Zaolzie sąd poezja ustrój pocztówki teoria szkolnictwo biznes region kino wspomnienia turystyka etyka planowanie antropologia proza skarby krajobraz proces synagoga folklor rzeźba PRL Nysa życie kopalnia Poznań zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska zdrowie dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo rysunek miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi Bielsko-Biała transport więzienie plastyka dydaktyka tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse kultura łużycka historia kultury matematyka informacja obóz Opolszczyzna fizyka gwara logistyka UE sport naród Rudy ciało pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja energetyka hagiografia cenzura opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka Zagłębie Dąbrowskie dyskurs demografia stara fotografia katastrofa słowianie Zabrze duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja technologia logika reportaż demokracja gospodarka język polski Kaszuby podróże legenda prawo karne powieść islam sztuka nieprofesjonalna mechanika Pszczyna Świdnica Chorzów Francja sentencje Strzelce Opolskie rynek barok Prezydent prawosławie kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria inzynieria fotografia artystyczna stres procesy gazeta kartografia slawistyka integracja artysta łacina 1939 regionalizm kolej Wielkopolska pielgrzymka Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie Będzin historiografia diecezja Galicja hutnictwo dom USA powstania śląskie sanacja atlas geologia mapa Gombrowicz protestantyzm energia Rej Polacy uniwersytet pomoc społeczna neolit cesarstwo handel metalurgia służba informatyka Ameryka zamek W projektowanie twórczość miłość Góra Św. Anny XX wiek tekst Monachium Jan projekt dramat identyfikacja apteka materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konserwacja Chorwacja mieszkańcy kronika Nietzsche farmacja inwestycje Włochy Wilno bank firma wino język angielski szkice Rybnik Odra kara strategie Siewierz granice kryzys prawo europejskie XX w. mediacja urbanizacja okupacja szczęście XIX wiek antologia Anglia ludzie pożar Hegel Krapkowice konflikt osadnictwo powódź frazeologia muzealnictwo konsumpcja modelowanie komunikowanie sanktuarium flora konkurencyjność nazizm propaganda Izrael księstwo mniejszość metodologia praktyka jedzenie zabytek Indie pracownik socjalny jubileusz esej zwierzęta Gdańsk gimnazjum III Rzesza fauna powstania organizacja public relations przemoc przedszkole Prusy myśli zachowanie Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne psychologia osobowości 1914 granica wielokulturowość kompozytor Wielka Brytania Chiny więziennictwo przepisy produkt Jura pamiętnik ochrona środowiska ryzyko kalendarz metropolia system problematyka król Piłsudski pisarz ROSYJSKI narkotyki epoka brązu Niemodlin pacjent chrześcijaństwo kicz klient katolicyzm postępowanie administracyjne transformacja dusza Księstwo Raciborskie socjalizacja przesladowania osobowość rzeka Polonia karne monografia symbol poradnik lęk plan podręcznik aksjologia gmina Italia Fabian Birkowski kształcenie feminizm Conrad humanizm autyzm grodziska album psychika medioznawstwo woda anglistyka kodeks infrastruktura prawa człowieka zwyczaje Romowie terroryzm socrealizm gotyk Japonia politologia kapitał sacrum topografia historia literatury kościół katolicki korupcja Kant papież psychologia rozwojowa DNA migracja autonomia Białoszewski Bydgoszcz rzecznik język rosyjski Miłosz biblioteka Habermas święty genetyka mit leksyka biologia wody interpretacje dokumenty fałszerstwo broń analiza semantyka POLONISTYKA złote Hitler Łambinowice komiks Grodków rasa wieś etniczność polski katedra etymologia Mikołów ołtarz ikonografia industrializacja zawód globalizacja hobby endecja wybory lotnictwo Gleiwitz pocztówka pradzieje AZP Ślązacy Jasna Góra Hiszpania kolekcjonerstwo powstanie śląskie święci jaskinia huta Normanowie patologia mieszkalnictwo Świerklaniec zarządzanie kryzysowe leksykon Kapuściński mowy Księstwo Cieszyńskie frazeologizmy Olkusz Słowacki Dabrowa Górnicza Szczepański Ślązaczka obraz okultyzm Sławków dysfunkcje Śląski dziennikarz nowy jork dowód wysiedlenia Potocki przeszłość odpowiedzialność instytucje krytyka literacka literatura polska hitleryzm kapituła erotyka ruch ewangelicy powstanie kardynał Beuthen duszpasterstwo Piastowie militaria chór ADHD wznowienie postępowania produkcja architekt zabory metafizyka gotowanie Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo matka 1918 jezuici tvn obszar chronionego krajobrazu zwłoki elita

Szukaj

Koncepcja „mostu między wschodem a zachodem” Edwarda Benesza - Marek Migalski

Koncepcja „mostu między wschodem a zachodem” Edwarda Benesza - Marek Migalski

wyd. 2004 r., stron 186, przypisy, bibliografia, miękka oprawa, format ok. 22 cm x 16 cm

Więcej szczegółów


15,00 zł

Stan: Towar na wyczerpaniu. Przed zamówieniem sprawdź dostępność wysyłając do nas e-mail !

30 other products in the same category:

Z okładki :

„Książka Marka Migalskiego jest doskonałą analizą skomplikowanego okresu w historii Czechosłowacji w latach 1945—1948. Autor przestudiował ogromną ilość różnorodnej literatury historycznej i potrafił się w niej perfekcyjnie orientować. Wysoko cenię również i to, że nie uległ żadnym, nawet wielce nęcącym, nieuprawnionym skrajnościom i bardzo obiektywnie ocenił rolę prezydenta Benesza i jego specyficzną próbę zachowania niezależności Czechosłowacji na podstawie tzw. koncepcji „mostu”.
Precyzyjnie wyjaśnił założenia tej koncepcji oraz przeszkody w jej realizacji i ostatecznie jej fiasko.”

prof. Miloš Trapi, Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu


Ze Wstępu [obszerny fragment] :

Okres od zakończenia drugiej wojny światowej do zdobycia władzy przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji w lutym 1948 roku jest w świadomości naszych południowych sąsiadów dobą szczególną. Był to bowiem czas, gdy system polityczny i gospodarczy Czechosłowacji balansował mię­dzy Scyllą liberalnej demokracji a Charybdą stalinizmu.
Z jednej strony prze­prowadzono szeroko zakrojoną nacjonalizację wielu gałęzi przemysłu oraz reformę rolną, ograniczono liczbę legalnie działających partii politycznych, wysiedlono miliony obywateli pochodzenia niemieckiego i węgierskiego; ko­muniści sprawowali niekwestionowany rząd dusz, a przyjaźń ze Związkiem Radzieckim obowiązywała zarówno w życiu codziennym, jak i w polityce zagranicznej. Z drugiej jednak strony owa przyjaźń ze wschodnim sąsiadem była popierana przez gros społeczeństwa, odbywały się wolne i demokratycz­ne wybory, legalnie funkcjonowały partie polityczne nie odwołujące się do idei socjalistycznych, działał szeroki sektor prywatny i kwitło życie organi­zacji pozarządowych; prasa wielu odcieni ideologicznych miała swobodę słowa, a każdy, kto chciał, mógł wyjechać z kraju i do niego powrócić.

Przez te trzy lata, lata szczególne w historii Czechów i Słowaków, próbowali oni w taki sposób ułożyć swoje stosunki wewnętrzne i relacje z sąsiadami, aby w dobie nabierania przez świat bipolarnego charakteru zachować pozycję niezależną.
Starali się tak prowadzić swoją politykę, aby w czasie rozpadania się antyhitlerowskiej koalicji na dwa przeciwstawne so­bie bloki militarno-gospodarcze, zachować maksymalną suwerenność. Przez swe geopolityczne położenie nie mogli dołączyć do obozu państw zachodnich, który wydawał się ich naturalnym sprzymierzeńcem. Nie chcieli jednak stać się częścią imperium kierowanego z Kremla.
W zderzeniu interesów państwa Stalina z interesami demokracji zachodnich nasi południowi sąsiedzi próbo­wali utrzymać swoją niezależność.

Główną tezą książki jest pogląd, że intelektualną i praktyczną próbą spełnienia tych planów była koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem”, wypracowana przez prezydenta Edwarda Benesza. Koncepcja ta, która w inkryminowanym okresie stała się oficjalną linią czechosłowackiej polityki zagranicznej i wewnętrznej, była próbą zachowania niezależności tego pań­stwa w zmieniającym się świecie.
Opracowana na emigracji, była realizowana i wprowadzana w życie przez okres trzech lat po zakończeniu działań wojen­nych.

Celem autora jest pokazanie, że Czechosłowacja prowadziła od 1945 roku świadomą politykę zmierzającą do zachowania jej niezależności w obliczu narastania konfliktu na Unii Wschód-Zachód. Koncepcja „mostu” miała stać się gwarancją utrzymania maksymalnej suwerenności kraju na­szych południowych sąsiadów. Gorzkie doświadczenia „zdrady monachij­skiej”, dyplomatyczne i militarne wkroczenie Związku Radzieckiego do Europy Środkowo-Wschodniej, obawa przed zagrożeniem niemieckim, wiara w możliwość koegzystencji świata liberalnej demokracji ze światem socjalistycznym - wszystkie te elementy legły u podstaw tej koncepcji. Niniejsza książka traktuje o narodzinach koncepcji „mostu”, wysiłkach w jej realizacji i przyczynach jej fiaska.

Temat jest o tyle ważny, że wnosi pewne novum w polską recepcję procesu implantacji systemu socjalistycznego w Europie Środkowej; ukazuje specyfikę „czechosłowackiej drogi do stalinizmu”, jej niepowtarzalny rys. Okazuje się bowiem, że nasi południowi sąsiedzi byli w stanie stworzyć i realizować taką politykę, która - w ich mniemaniu - mogła zapewnić im zacho­wanie niezależności w zderzeniu dwóch obozów ideologiczno-wojskowych.

To, co autorowi wydaje się w tej tematyce najistotniejszym, zawiera się w nadzwyczajnym zrozumieniu przez Benesza czechosłowackiej racji stanu. Już na emigracji, tworząc koncepcję „mostu”, zorientował się, iż konieczna jest modyfikacja orientacji zagranicznej, gdyż dotychczasowa była niemożliwa do realizacji i - co ważniejsze - nieskuteczna. Kompromis w stosunkach wewnętrznych wobec wzrastających w siłę komunistów oraz wobec wschodniego sąsiada, był conditio sine qua non zachowania niezależności Czechosłowacji po 1945 roku. Nasi południowi sąsiedzi, miast obrony imponderabiliów, wybrali realną grę o utrzymanie swej suwerenności; grę nie pozbawioną upokorzeń, kompromisów i klęsk. Co jednak istotne - byli zdolni do rewizji swych dotychczasowych poglądów na sprawę bezpieczeństwa pań­stwa, na ich zmianę, na modernizację i dostosowanie do nowych warunków. Ta otwartość na modyfikację starych koncepcji i wypracowywanie nowych, jest - w opinii autora - faktem wartym opisania i analizy.

Trud poświęcenia swej uwagi ocenie działań Benesza i jego obozu w wysiłkach zmierzających do zachowania niezależności Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej jest o tyle zasadny, że w literaturze polskiej niewiele jest pozycji poświęconych tej tematyce.
Również w literaturze czeskiej i sło­wackiej żywa jest dyskusja na temat sensowności i szans powodzenia koncep­cji „mostu”.
Ukazuje się dużo książek i artykułów na ten temat, publikowane są kolejne dokumenty, wydawane są pamiętniki i wspomnienia z tamtego okresu, ale spór o słuszność wyboru Benesza et consortes oraz sposobu jego wprowadzania w życie ciągle daleki jest od zakończenia.

Książka podzielona została na osiem rozdziałów. Rozdział Pierwszy zawiera analizę intelektualną koncepcji „mostu” - jej przesłanki polityczne, historyczne i ideologiczne. Znajduje się tu również opis rozmów, jakie prowadził Benesz i jego współpracownicy ze Stalinem i czechosłowackimi komunistami w grudniu 1943 roku, przy okazji podpisania traktatu o przyjaźni między Czechosłowacją a ZSRR.

Rozdział Drugi obejmuje szczegółowy opis negocjacji z marca 1945 roku między delegacją polityków „londyńskich” z Beneszem na czele, a przebywającymi w Moskwie przedstawicielami Komunistycznej Partii Czecho­słowacji, na temat składu i programu nowego rządu.

W Rozdziale Trzecim przedstawione zostały reformy socjalne, poli­tyczne i narodowe, które stały się doświadczeniem Czechosłowacji w okresie tuż po zakończeniu działań wojennych i ich wpływ na realizację koncepcji „mostu”.

Rozdział Czwarty jest analizą wyborów parlamentarnych z maja 1946 roku ich wewnętrznych i międzynarodowych następstw.
Jest tu również zawarta ocena dotychczasowego rozwoju wydarzeń i ich wpływu na szansę realizacji koncepcji „mostu”.

W Rozdziale Piątym autor opisuje zawirowania wokół Planu Marshalla i ich wpływu na pozycję Czechosłowacji w Europie.

W Rozdziale Szóstym znajduje się analiza przyczyn kryzysu systemu politycznego Czechosłowacji w drugiej połowie 1947 roku i rozpadu wewnętrznego i międzynarodowego kompromisu między siłami komunistycz­nymi i antykomunistycznymi.

Rozdział Siódmy poświęcony jest opisowi wydarzeń z lutego 1948 roku i próbie odpowiedzi na pytanie o demokratyczny charakter tej zmiany.

W Rozdziale Ósmym uwagę autora zajmuje stalinizacja sytemu politycznego Czechosłowacji po przejęciu władzy przez KPCz w lutym 1948 roku i jej wpływ na utratę niezależności przez naszych południowych sąsiadów.

W Zakończeniu autor poddaje ocenie koncepcję „mostu między Wschodem z Zachodem”, szansę jej powodzenia, wskazuje na kluczowe mo­menty i posunięcia, które przesądziły o jej fiasku...


SPIS TREŚCI :

Wstęp

Rozdział Pierwszy. Koncepcja „mostu” i przesłanki jej powstania

Rozdział Drugi. Rokowania moskiewskie (marzec 1945 roku) i Program Koszycki - pierwsze kroki ku realizacji koncepcji „mostu”

Rozdział Trzeci. Od Programu Koszyckiego do wyborów parlamentarnych - wewnętrzny wymiar realizacji koncepcji „mostu”

Rozdział Czwarty. Wybory parlamentarne z maja 1946 roku - „koniec początku”

Rozdział Piąty. Plan Marshalla - „początek końca”

Rozdział Szósty. „Jesień lodu - kryzys koncepcji „mostu”

Rozdział Siódmy. Luty 1948 roku - między komunistycznym puczem a legalnym przejęciem władzy

Rozdział Ósmy. Stalinizacja systemu

Zakończenie

Bibliografia

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj