Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen Częstochowa przemysł biografia technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona medycyna reklama liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes skarby region kino wspomnienia etyka turystyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa kopalnia Poznań życie zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Bielsko-Biała Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka obóz Opolszczyzna fizyka gwara plastyka UE logistyka sport naród Rudy ciało pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka cenzura hagiografia energetyka opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs demografia reportaż katastrofa słowianie pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Zabrze Chorzów duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka stara fotografia język polski Kaszuby podróże legenda prawo karne Góra Św. Anny islam powieść mechanika Monachium Świdnica Francja Strzelce Opolskie rynek Prezydent barok sentencje kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze kulinaria studia miejskie reprint inzynieria neolit procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina kartografia regionalizm kolej Wielkopolska modernizm Żyd polszczyzna Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja hutnictwo Galicja dom USA mapa powstania śląskie geologia sanacja atlas Gombrowicz Rej sanktuarium protestantyzm energia Polacy uniwersytet pomoc społeczna cesarstwo metalurgia handel fotografia artystyczna informatyka Ameryka służba projektowanie twórczość miłość artysta 1939 XX wiek Jan tekst Będzin projekt dramat materiałoznawstwo inżynieria materiałowa apteka konserwacja Chorwacja mieszkańcy identyfikacja kronika Nietzsche inwestycje farmacja muzealnictwo Włochy Wilno komunikowanie bank firma język angielski wino nazizm szkice Rybnik kara strategie kryzys granice XX w. prawo europejskie III Rzesza mediacja powstania urbanizacja okupacja szczęście antologia XIX wiek Anglia zachowanie ludzie Krapkowice pożar Hegel konflikt powódź osadnictwo frazeologia modelowanie konsumpcja flora konkurencyjność propaganda Izrael księstwo mniejszość metodologia praktyka Indie jedzenie zabytek W Odra ikona pracownik socjalny esej jubileusz zwierzęta Siewierz fauna Gdańsk gimnazjum public relations organizacja przemoc przedszkole myśli Prusy Słowacja Wittgenstein dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor psychologia rozwojowa Wielka Brytania Chiny więziennictwo Jura przepisy produkt rzecznik język rosyjski ryzyko pamiętnik ochrona środowiska kalendarz system metropolia problematyka król ROSYJSKI pisarz narkotyki Niemodlin klient pacjent chrześcijaństwo kicz Ruda Śląska katolicyzm transformacja Księstwo Raciborskie komiks Hitler osobowość Polonia dusza symbol karne monografia Mikołów poradnik plan lęk aksjologia hobby Fabian Birkowski ikonografia zawód wybory kształcenie Gleiwitz feminizm Conrad humanizm psychika woda pradzieje anglistyka kodeks AZP infrastruktura socrealizm zwyczaje terroryzm Romowie jaskinia gotyk kapitał politologia kolekcjonerstwo Japonia korupcja Kant sacrum historia literatury topografia kościół katolicki psychologia osobowości papież DNA granica migracja autonomia Habermas święty Białoszewski biblioteka Miłosz Bydgoszcz genetyka mit leksyka biologia broń wody interpretacje analiza dokumenty fałszerstwo książę franciszkanie semantyka POLONISTYKA złote epoka brązu Łambinowice Piłsudski postępowanie administracyjne Grodków rasa wieś etniczność polski katedra socjalizacja przesladowania etymologia rzeka ołtarz industrializacja globalizacja Matejko lotnictwo endecja gmina Italia pocztówka podręcznik autyzm Ślązacy Hiszpania grodziska album medioznawstwo Jasna Góra prawa człowieka powstanie śląskie święci linoryt Normanowie patologia akwaforta mieszkalnictwo Kapuściński mowy frazeologizmy Księstwo Cieszyńskie Olkusz czasopisma konflikty Słowacki 1945 Szczepański dziennikarz obraz architektura drewniana Ślązaczka okultyzm biogram praca socjalna Śląski rzemiosło Żywiec instytucje wysiedlenia przeszłość odpowiedzialność Potocki nowy jork kapituła zbrodnia erotyka informacja publiczna ewangelicy arcydzieła powstanie kardynał metafizyka Piastowie chór kodeks postępowania administracy podróż produkcja ADHD zabory militaria duszpasterstwo jezuici Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie decyzja administracyjna

Szukaj

Koncepcja „mostu między wschodem a zachodem” Edwarda Benesza - Marek Migalski

Koncepcja „mostu między wschodem a zachodem” Edwarda Benesza - Marek Migalski

wyd. 2004 r., stron 186, przypisy, bibliografia, miękka oprawa, format ok. 22 cm x 16 cm

Więcej szczegółów


15,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z okładki :

„Książka Marka Migalskiego jest doskonałą analizą skomplikowanego okresu w historii Czechosłowacji w latach 1945—1948. Autor przestudiował ogromną ilość różnorodnej literatury historycznej i potrafił się w niej perfekcyjnie orientować. Wysoko cenię również i to, że nie uległ żadnym, nawet wielce nęcącym, nieuprawnionym skrajnościom i bardzo obiektywnie ocenił rolę prezydenta Benesza i jego specyficzną próbę zachowania niezależności Czechosłowacji na podstawie tzw. koncepcji „mostu”.
Precyzyjnie wyjaśnił założenia tej koncepcji oraz przeszkody w jej realizacji i ostatecznie jej fiasko.”

prof. Miloš Trapi, Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu


Ze Wstępu [obszerny fragment] :

Okres od zakończenia drugiej wojny światowej do zdobycia władzy przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji w lutym 1948 roku jest w świadomości naszych południowych sąsiadów dobą szczególną. Był to bowiem czas, gdy system polityczny i gospodarczy Czechosłowacji balansował mię­dzy Scyllą liberalnej demokracji a Charybdą stalinizmu.
Z jednej strony prze­prowadzono szeroko zakrojoną nacjonalizację wielu gałęzi przemysłu oraz reformę rolną, ograniczono liczbę legalnie działających partii politycznych, wysiedlono miliony obywateli pochodzenia niemieckiego i węgierskiego; ko­muniści sprawowali niekwestionowany rząd dusz, a przyjaźń ze Związkiem Radzieckim obowiązywała zarówno w życiu codziennym, jak i w polityce zagranicznej. Z drugiej jednak strony owa przyjaźń ze wschodnim sąsiadem była popierana przez gros społeczeństwa, odbywały się wolne i demokratycz­ne wybory, legalnie funkcjonowały partie polityczne nie odwołujące się do idei socjalistycznych, działał szeroki sektor prywatny i kwitło życie organi­zacji pozarządowych; prasa wielu odcieni ideologicznych miała swobodę słowa, a każdy, kto chciał, mógł wyjechać z kraju i do niego powrócić.

Przez te trzy lata, lata szczególne w historii Czechów i Słowaków, próbowali oni w taki sposób ułożyć swoje stosunki wewnętrzne i relacje z sąsiadami, aby w dobie nabierania przez świat bipolarnego charakteru zachować pozycję niezależną.
Starali się tak prowadzić swoją politykę, aby w czasie rozpadania się antyhitlerowskiej koalicji na dwa przeciwstawne so­bie bloki militarno-gospodarcze, zachować maksymalną suwerenność. Przez swe geopolityczne położenie nie mogli dołączyć do obozu państw zachodnich, który wydawał się ich naturalnym sprzymierzeńcem. Nie chcieli jednak stać się częścią imperium kierowanego z Kremla.
W zderzeniu interesów państwa Stalina z interesami demokracji zachodnich nasi południowi sąsiedzi próbo­wali utrzymać swoją niezależność.

Główną tezą książki jest pogląd, że intelektualną i praktyczną próbą spełnienia tych planów była koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem”, wypracowana przez prezydenta Edwarda Benesza. Koncepcja ta, która w inkryminowanym okresie stała się oficjalną linią czechosłowackiej polityki zagranicznej i wewnętrznej, była próbą zachowania niezależności tego pań­stwa w zmieniającym się świecie.
Opracowana na emigracji, była realizowana i wprowadzana w życie przez okres trzech lat po zakończeniu działań wojen­nych.

Celem autora jest pokazanie, że Czechosłowacja prowadziła od 1945 roku świadomą politykę zmierzającą do zachowania jej niezależności w obliczu narastania konfliktu na Unii Wschód-Zachód. Koncepcja „mostu” miała stać się gwarancją utrzymania maksymalnej suwerenności kraju na­szych południowych sąsiadów. Gorzkie doświadczenia „zdrady monachij­skiej”, dyplomatyczne i militarne wkroczenie Związku Radzieckiego do Europy Środkowo-Wschodniej, obawa przed zagrożeniem niemieckim, wiara w możliwość koegzystencji świata liberalnej demokracji ze światem socjalistycznym - wszystkie te elementy legły u podstaw tej koncepcji. Niniejsza książka traktuje o narodzinach koncepcji „mostu”, wysiłkach w jej realizacji i przyczynach jej fiaska.

Temat jest o tyle ważny, że wnosi pewne novum w polską recepcję procesu implantacji systemu socjalistycznego w Europie Środkowej; ukazuje specyfikę „czechosłowackiej drogi do stalinizmu”, jej niepowtarzalny rys. Okazuje się bowiem, że nasi południowi sąsiedzi byli w stanie stworzyć i realizować taką politykę, która - w ich mniemaniu - mogła zapewnić im zacho­wanie niezależności w zderzeniu dwóch obozów ideologiczno-wojskowych.

To, co autorowi wydaje się w tej tematyce najistotniejszym, zawiera się w nadzwyczajnym zrozumieniu przez Benesza czechosłowackiej racji stanu. Już na emigracji, tworząc koncepcję „mostu”, zorientował się, iż konieczna jest modyfikacja orientacji zagranicznej, gdyż dotychczasowa była niemożliwa do realizacji i - co ważniejsze - nieskuteczna. Kompromis w stosunkach wewnętrznych wobec wzrastających w siłę komunistów oraz wobec wschodniego sąsiada, był conditio sine qua non zachowania niezależności Czechosłowacji po 1945 roku. Nasi południowi sąsiedzi, miast obrony imponderabiliów, wybrali realną grę o utrzymanie swej suwerenności; grę nie pozbawioną upokorzeń, kompromisów i klęsk. Co jednak istotne - byli zdolni do rewizji swych dotychczasowych poglądów na sprawę bezpieczeństwa pań­stwa, na ich zmianę, na modernizację i dostosowanie do nowych warunków. Ta otwartość na modyfikację starych koncepcji i wypracowywanie nowych, jest - w opinii autora - faktem wartym opisania i analizy.

Trud poświęcenia swej uwagi ocenie działań Benesza i jego obozu w wysiłkach zmierzających do zachowania niezależności Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej jest o tyle zasadny, że w literaturze polskiej niewiele jest pozycji poświęconych tej tematyce.
Również w literaturze czeskiej i sło­wackiej żywa jest dyskusja na temat sensowności i szans powodzenia koncep­cji „mostu”.
Ukazuje się dużo książek i artykułów na ten temat, publikowane są kolejne dokumenty, wydawane są pamiętniki i wspomnienia z tamtego okresu, ale spór o słuszność wyboru Benesza et consortes oraz sposobu jego wprowadzania w życie ciągle daleki jest od zakończenia.

Książka podzielona została na osiem rozdziałów. Rozdział Pierwszy zawiera analizę intelektualną koncepcji „mostu” - jej przesłanki polityczne, historyczne i ideologiczne. Znajduje się tu również opis rozmów, jakie prowadził Benesz i jego współpracownicy ze Stalinem i czechosłowackimi komunistami w grudniu 1943 roku, przy okazji podpisania traktatu o przyjaźni między Czechosłowacją a ZSRR.

Rozdział Drugi obejmuje szczegółowy opis negocjacji z marca 1945 roku między delegacją polityków „londyńskich” z Beneszem na czele, a przebywającymi w Moskwie przedstawicielami Komunistycznej Partii Czecho­słowacji, na temat składu i programu nowego rządu.

W Rozdziale Trzecim przedstawione zostały reformy socjalne, poli­tyczne i narodowe, które stały się doświadczeniem Czechosłowacji w okresie tuż po zakończeniu działań wojennych i ich wpływ na realizację koncepcji „mostu”.

Rozdział Czwarty jest analizą wyborów parlamentarnych z maja 1946 roku ich wewnętrznych i międzynarodowych następstw.
Jest tu również zawarta ocena dotychczasowego rozwoju wydarzeń i ich wpływu na szansę realizacji koncepcji „mostu”.

W Rozdziale Piątym autor opisuje zawirowania wokół Planu Marshalla i ich wpływu na pozycję Czechosłowacji w Europie.

W Rozdziale Szóstym znajduje się analiza przyczyn kryzysu systemu politycznego Czechosłowacji w drugiej połowie 1947 roku i rozpadu wewnętrznego i międzynarodowego kompromisu między siłami komunistycz­nymi i antykomunistycznymi.

Rozdział Siódmy poświęcony jest opisowi wydarzeń z lutego 1948 roku i próbie odpowiedzi na pytanie o demokratyczny charakter tej zmiany.

W Rozdziale Ósmym uwagę autora zajmuje stalinizacja sytemu politycznego Czechosłowacji po przejęciu władzy przez KPCz w lutym 1948 roku i jej wpływ na utratę niezależności przez naszych południowych sąsiadów.

W Zakończeniu autor poddaje ocenie koncepcję „mostu między Wschodem z Zachodem”, szansę jej powodzenia, wskazuje na kluczowe mo­menty i posunięcia, które przesądziły o jej fiasku...


SPIS TREŚCI :

Wstęp

Rozdział Pierwszy. Koncepcja „mostu” i przesłanki jej powstania

Rozdział Drugi. Rokowania moskiewskie (marzec 1945 roku) i Program Koszycki - pierwsze kroki ku realizacji koncepcji „mostu”

Rozdział Trzeci. Od Programu Koszyckiego do wyborów parlamentarnych - wewnętrzny wymiar realizacji koncepcji „mostu”

Rozdział Czwarty. Wybory parlamentarne z maja 1946 roku - „koniec początku”

Rozdział Piąty. Plan Marshalla - „początek końca”

Rozdział Szósty. „Jesień lodu - kryzys koncepcji „mostu”

Rozdział Siódmy. Luty 1948 roku - między komunistycznym puczem a legalnym przejęciem władzy

Rozdział Ósmy. Stalinizacja systemu

Zakończenie

Bibliografia

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj