Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska XIX w. dziecko etnografia Rzym Europa parafia kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel rozwój ksiądz nauka muzyka antyk semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes region skarby kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba Nysa PRL Poznań kopalnia życie zakon przestępstwo usługi Unia Europejska emigracja dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Sosnowiec dwór Bielsko-Biała wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja fizyka obóz Opolszczyzna logistyka gwara UE plastyka sport naród ciało Rudy pałac lwów rozwój przestrzenny gender Konstytucja kultura łużycka hagiografia cenzura energetyka opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka reportaż demografia dyskurs słowianie katastrofa sztuka nieprofesjonalna Pszczyna duchowieństwo Zabrze środowisko Chorzów język niemiecki Białoruś cesarz wiara archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie Kaszuby podróże stara fotografia gospodarka język polski legenda prawo karne powieść islam mechanika Świdnica Francja rynek barok Prezydent Strzelce Opolskie sentencje narodowość kryminalistyka księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria inzynieria neolit procesy stres gazeta slawistyka integracja zamek łacina kartografia kolej regionalizm Wielkopolska polszczyzna modernizm Żyd pielgrzymka Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia hutnictwo Galicja dom USA atlas mapa geologia sanacja powstania śląskie Gombrowicz protestantyzm Rej energia pomoc społeczna Polacy uniwersytet cesarstwo metalurgia handel informatyka fotografia artystyczna Ameryka służba projektowanie twórczość miłość Góra Św. Anny 1939 artysta XX wiek Jan Monachium tekst projekt Będzin dramat materiałoznawstwo inżynieria materiałowa Chorwacja konserwacja apteka mieszkańcy identyfikacja Nietzsche kronika inwestycje Włochy farmacja muzealnictwo bank Wilno komunikowanie firma nazizm wino szkice język angielski Rybnik kara strategie granice kryzys XX w. prawo europejskie urbanizacja III Rzesza powstania mediacja okupacja XIX wiek Anglia szczęście antologia ludzie zachowanie Hegel Krapkowice pożar konflikt osadnictwo powódź frazeologia konsumpcja modelowanie sanktuarium konkurencyjność flora mniejszość propaganda Izrael księstwo metodologia praktyka jedzenie zabytek Indie W jubileusz ikona pracownik socjalny Odra esej zwierzęta Siewierz gimnazjum fauna Gdańsk przemoc public relations organizacja przedszkole Prusy myśli Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein 1914 ryby prawo cywilne wielokulturowość kompozytor więziennictwo psychologia rozwojowa produkt Jura przepisy Wielka Brytania Chiny pamiętnik język rosyjski rzecznik ryzyko ochrona środowiska metropolia problematyka król kalendarz system ROSYJSKI Niemodlin pisarz narkotyki klient pacjent chrześcijaństwo kicz transformacja katolicyzm Hitler osobowość Księstwo Raciborskie Polonia komiks dusza monografia symbol karne lęk poradnik plan Mikołów ikonografia zawód Fabian Birkowski hobby aksjologia kształcenie feminizm Conrad humanizm wybory Gleiwitz psychika woda infrastruktura anglistyka kodeks pradzieje AZP zwyczaje terroryzm socrealizm Romowie kolekcjonerstwo Japonia gotyk kapitał politologia jaskinia kościół katolicki korupcja Kant historia literatury sacrum topografia papież DNA granica psychologia osobowości migracja autonomia Miłosz Habermas święty Białoszewski biblioteka Bydgoszcz mit genetyka leksyka interpretacje dokumenty fałszerstwo broń wody analiza biologia semantyka POLONISTYKA złote Piłsudski epoka brązu Łambinowice wieś etniczność polski postępowanie administracyjne Grodków rasa katedra socjalizacja ołtarz przesladowania etymologia rzeka globalizacja industrializacja lotnictwo endecja podręcznik Italia gmina pocztówka autyzm Ślązacy album Jasna Góra Hiszpania grodziska medioznawstwo powstanie śląskie święci prawa człowieka mieszkalnictwo linoryt patologia Kapuściński Normanowie mowy akwaforta frazeologizmy Olkusz konflikty 1945 czasopisma Księstwo Cieszyńskie Szczepański Słowacki praca socjalna obraz dziennikarz architektura drewniana Śląski Ślązaczka okultyzm biogram wysiedlenia Potocki rzemiosło instytucje Żywiec przeszłość odpowiedzialność nowy jork kapituła ewangelicy zbrodnia powstanie informacja publiczna kardynał erotyka arcydzieła Piastowie chór produkcja kodeks postępowania administracy metafizyka podróż zabory ADHD militaria duszpasterstwo Habsburgowie jezuici gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo dzieciństwo Ewangelia decyzja administracyjna kreatywność Ruda Śląska

Szukaj

Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe (do 1945 r.) - Michał Tomasz Wilczek

Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe (do 1945 r.) - Michał Tomasz Wilczek

wyd. Katowice 2006, stron 240 w całości na papierze kredowym, barwne ilustracje, źródła, indeks nazwisk, twarda oprawa, format ok. 24,5 cm x 17 cm

Więcej szczegółów


49,99 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought:

SŁOWO WSTĘPNE :

Książka, którą mają Państwo przed sobą stanowi pewnego rodzaju przewodnik po spółkach akcyjnych Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego od połowy XIX w., kiedy powstawały pierwsze z nich, do 1945 r., kiedy ostatnie uległy likwidacji. Górny Śląsk na ówczesnej mapie gospodarczej Europy stano­wił obszar wyjątkowy. Rozwój przemysłu na tym terenie oraz towarzyszący mu rozwój spółek akcyjnych przedstawiono w rozdziale zatytułowanym Kilka faktów...
Spółki akcyjne, zwłaszcza w XIX w., powstawały z majątków pry­watnych przedsiębiorców, którzy w pewnym momencie prowadzonej działal­ności nie byli w stanie unieść ciężaru jej finansowania, dlatego rozdział Kilka nazwisk... poświęcono przybliżeniu wiodących postaci tego procesu.

Informacje o spółkach akcyjnych przedstawiono zgodnie z pewnym schematem, który wymaga wyjaśnienia.
Pierwszą informacją jest nazwa, pod którą była rejestrowana spółka akcyjna.
Wyznacza ona miejsce spółki w książce. Je­żeli spółka działała w zaborze pruskim lub austriackim podano jej nazwę w ję­zyku niemieckim i polskie tłumaczenie. Jeżeli działała pod zaborami, a następ­nie w Polsce podano jej nazwę niemiecką i polską. Spółkę, która rozpoczęła działalność w Polsce umieszczono pod polską nazwą.
W przypadku spółek istniejących zarówno pod zaborami, jak i w Polsce o miejscu spółki w książce decydowała polska nazwa. Kolejne informacje w schemacie przedstawiającym spółki dotyczą daty uruchomienia przedsiębiorstwa (lub okresu jego działalno­ści) oraz daty utworzenia spółki akcyjnej.
Rozróżnienie to wynika z faktu, że duża część przedsiębiorstw dopiero po wielu latach istnienia przekształcała się w spółki akcyjne. Następnie podano miejsca rejestracji oraz siedziby spółki, a także informacje dotyczące kapitału akcyjnego. Historia firmy, będąca kolej­nym elementem opisu prezentowanych spółek, w niektórych przypadkach obej­muje okres dłuższy niż czas istnienia spółki.
Dotyczy to najczęściej okresu funk­cjonowania przedsiębiorstwa przed utworzeniem spółki akcyjnej, ale również losów powojennych (te zaznaczono pochyłym drukiem).
Schemat opisu spółki kończą nazwiska osób, które albo wywarły znaczący wpływ na spółkę, albo tworzyły w określonym czasie jej zarząd lub radę nadzorczą.
Osoby, których nazwiska oznaczono gwiazdką szerzej przedstawiono w rozdziale Kilka na­zwisk...
Jeżeli zaprezentowano papier wartościowy emitowany przez określoną spółkę, to do opisu spółki dołączono opis jego emisji.

Papiery wartościowe śląskich spółek akcyjnych są trudne do zdobycia.
„Walec historii", który niejeden raz przetoczył się przez ten region, spowodował zniszczenie wielu dokumentów oraz rozproszenie papierów wartościowych.
Cześć akcji i obligacji przepadła nieodwracalnie.
Przygotowując książkę korzy­stano z różnych źródeł. Informacje uzyskane w wyniku kwerendy po śląskich archiwach uzupełniono danymi z innych źródeł.
Papiery wartościowe repro­dukowane w książce pochodzą z kolekcji autora, o ile w opisie nie zaznaczono inaczej.
Wykorzystywane źródła podano w nawiasach kwadratowych, a ich spis zamieszczono na końcu książki.

Autor ma świadomość niekompletności opracowania. Nie udało się opi­sać wszystkich spółek akcyjnych, zwłaszcza działających pod zaborami. Informacje o zamieszczonych spółkach nie zawsze są pełne.
Istnieje więc koniecz­ność kontynuowania pracy nad problematyką spółek akcyjnych Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i emitowanych przez nie papierów wartościo­wych.
Można mieć nadzieję, że niniejsza praca stanowi dobry krok we wła­ściwą stronę.


SPIS TREŚCI :

SŁOWO WSTĘPNE

KILKA FAKTÓW...

KILKA NAZWISK...

SPÓŁKI AKCYJNE

Agrar und Commerzbank A.G. (Bank Rolny i Komercyjny S.A.) [ Katowice ]

Alsthom, Societe Generale do Constructions Electriques et Mecaniques [ Katowice ]

Automobil — OMNIBUS A.G. [ Katowice ]

Baildon S.A. [ Katowice ]

Bank Polsko-Rumuński S.A. w Katowicach

Bank Śląski S.A. w Katowicach

Bank Zagłębia S.A. w Katowicach

Bank Ziemski S.A. w Katowicach

Berghütte Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft (Koncern Górniczo-Hutniczy) [ Cieszyn ]

Bergwerksverwaltung Oberschlesien G.m.b.H. Der Reichswerke Hermann Göring (Zarząd Górnośląskich Kopalń Rzeszy Hermann Göring) [ Katowice]

Bielska Fabryka Pasów Pędnych S.A.

Bielsko-Bialska Spółka Elektryczna i Kolejowa S.A.

Bielsko-Bialski Browar Akcyjny S.A.

Bleierz Bergwerk Gut Glück bei Michalkowitz (Kopalnia Rudy Ołowiu Gut Glück koło Michałkowic) [ Michałkowice ]

Bogumińskie Towarzystwo Akcyjne Domów Składowych [ Nowy Bogumin ]

Bogumińskie Zakłady Chemiczne S.A. [ Nowy Bogumin ]

Borsig Kokswerke A.G. (Zakłady Koksownicze Borsiga) [ Zabrze ]

Borsigwerke A.G. (Zakłady Borsiga) [ Zabrze ]

Brevillier i A. Urban Synowie T.A. dla Fabrykacji Śrub i Wyrobów Kutych [ Ustroń ]

Browar Obywatelski S.A. Tychy

Budak, Górnośląska Budowlana S.A. [ Katowice ]

Cehape, Centrala dla Handlu i Przemysłu T.A. [ Katowice ]

Centra, S.A. dla Zawodu Cukierniczego i Piekarskiego w Katowicach

Ceres S.A. dla Produktów Chemicznych [ Brzezie koło Rybnika ]

Concordia-Import-Eksport S.A. [ Katowice ]

Consolidierte Redenhütte A.G. (Skonsolidowana Huta Redena S.A.) [ Zabrze ]

Cukrownia Chybie S.A.

Czechowice S.A. Przemysłu Elektrycznego

Czernickie Towarzystwo Węglowe S.A. [ Niewiadom Górny (pow. rybnicki) ]

Czuday S.A. Fabryka Porcelany [ Bykowina ]

Deges S.A. Katowice

Deichsel Adolf Drahtwerke und Seilfabriken A.G. (Fabryka Lin i Drutu A. Deichsel S.A.) [ Zabrze ]

Deutsch Oberschlesische Zink Industrie A.G. zu Berlin (S.A. Przemysłu Cynkowego Niemieckiego Górnego Śląska w Berlinie)

Donnersmarckhütte, Oberschlesische Eisen- und Kohlenwerke A.G. (Huta Donnersmarck – Górnośląskie Zakłady Hutniczo-Górnicze S.A. [ Zabrze ]

Drzewo Kopalniane S.A. [ Katowice ]

Dyckerhoff i Widmann S.A. [ Katowice ]

Edeka T.A. – A.G. [ Katowice ]

Eintrachthütte A.G. (Huta Zgoda) [ Świętochłowice ]

Eksploatacja S.A. dla Handlu i Przemysłu [ Katowice ]

Elektroporcelana S.A. [ Katowice ]

Elektrownia Bielsko-Biała S.A.

Elewator S.A. Wyroby Mosiężne i Odlewnia Stali w Katowicach

Fabryka Chemiczna dawniej Carl Schaff & Co S.A. [ Katowice ]

Fabryka Kwasu Węglowego Rommenhöller A.G. [ Rybnik ]

Fabryka Wyrobów Emaljowanych i Metalowych S.A. w Bielsku

Fapa, Fabryka Wyrobów Papierowych i Kartonaży S.A. Czechowice

Ferrocarbon S.A. T.A. dla Przemysłu i Rolnictwa [ Katowice ]

Ferrohandel S.A. [ Katowice ]

Ferrometal S.A. Towarzystwo Żelazno-Metalowe [ Katowice ]

Ferrum S.A. [ Katowice ]

Fink M. i Ska. S.A. dla Przemysłu Naftowego [ Katowice Ligota ]

Florian, Huta Żelaza i Stali [ Świętochłowice ]

Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe Śląsk-Bałtyk S.A. [ Warszawa ]

Fürstlich Plessische Bergwerks A.G. (Kopalnie Księcia Pszczyńskiego) [ Katowice ]

Galmei u. Bleierz Bergwerk Friedrich Wilhelm bei Groß Dombrowka (Kopalnia Rudy Cynku i Rudy Ołowiu Friedrich Wilhelm) [ Groß Dombrowa ]

Gasaccumulator S.A. [ Łaziska Górne ]

Gasanstalt Zabrze A.G. (Zakład Gazowy S.A.) [ Zabrze ]

Gastronomja S.A. [ Królewska Huta ]

Gazownie Górnośląskie S.A. [ Katowice ]

Gewerkschaft Castellengo-Abwehr (Gwarectwo Castellengo-Abwehr) [ Gliwice ]

Gewerkschaft cons. Neue Victoria (Gwarectwo Nowa Wiktoria) [ Bytom ]

Giesche Fabryka Porcelany S.A. [ Katowice ]

Giesche S.A. Katowice

Godulla S.A. [ Chebzie ]

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu T.A. w Goleszowie [ Goleszów ]

Górnicza i Hutnicza S.A. [ Cieszyn ]

Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru S.A. [ Mikołów ]

Górnośląska Fabryka Kabli i Rur Izolacyjnych Izola S.A. [ Katowice ]

Górnośląska Garbarnia i Fabryka Pasów Transmisyjnych T.A. Mochala [ Lisów ]

Górnośląska Hurtownia Piwa i Wódek S.A. [ Katowice ]

Górnośląska Wytwórnia Chemiczna, dawniej F. Reichelt, S.A. [ Katowice ]

Górnośląska Wytwórnia Wagonów i Maszyn S.A. [ Katowice ]

Górnośląski Bank Handlowy T.A. w Bytomiu

Górnośląskie T.A. dla Budowli Przemysłowych [ Katowice ]

Górnośląskie T.A. dla Przemysłu Drzewnego [ Chebzie ]

Górnośląskie T.A. dla Przemysłu Drzewnego [ Tarnowskie Góry ]

Górnośląskie Tow. Budowlane S.A. w Hajdukach Wielkich

Górnośląskie Zakłady Drzewne S.A. [ Lubliniec ]

Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura, Spółka Akcyjna Górniczo-Hutnicza w Katowicach

Gräflich Schaffgotsche Werke (Hrabiowskie Zakłady Schaffgotschów) [ Bytom, Gliwice ]

Gwarectwo Waterloo [ Katowice ]

Gwarectwo Węglowe Charlotte [ Katowice ]

Hanka Górnośląska Fabryka Czekolady i Cukrów S.A. [ Siemianowice / Huta Laury ]

Helena S.A., Huta Szkła [ Katowice ]

Henckel Montan S.A. [ Tarnowskie Góry ]

Huta Bismarcka S.A., Huta Batory S.A. [ Wielkie Hajduki, później Chorzów ]

Huta Pokój. Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. [ Friedenshütte, obecnie Ruda Śląska ]

Huta Żelaza Silesia S.A. w Paruszowicach

Jedność S.A. [ Brzeziny ]

Karol Korn Budowlana S.A. [ Bielsko ]

Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa

Katowicki Bank Związkowy S.A.

Kattowitzer Buchdruckerei und Verlag S.A.

Kolej S.A. [ Katowice ]

Konsum Górniczo-Hutniczy S.A. [ Tarnowskie Góry ]

Konsum Spożywców S.A. w Nowej Wsi

Konsum Verein S.A. [ Katowice ]

Kopalnia Węgla Kamiennego „Antonsglück” (Szczęście Antoniego) S.A. w Katowicach

Kopalniak S.A. dla Przemysłu Drzewnego [ Katowice ]

Kötz H., Nast. S.A. Fabryka maszyn, kotłów i Odlewnia żelaza, później Fabryka Maszyn i Kotłów Parowych T.A. Mikołów

Königs- und Bismarckhütte A.G. (Spółka Hut Królewskiej i Bismarcka)

Królewsko-Hucka Gazownia S.A.

Książęce Browary S.A. w Tychach

Księgarnia i Drukarnia Katolicka S.A. [ Katowice ]

Las S.A. [ Ruda Śląska ]

Lenko S.A., Zakłady Przemysłowe Włókiennicze [ Bielsko ]

Lignoza S.A. Wszelkie Materiały Wybuchowe i Środki Zapalnicze w Katowicach

Ligota S.A. [ Katowice ]

Międzynarodowy Bank Handlowy S.A. w Katowicach

Mikeska Fr., Górnośląski Przemysł Spirytusowy S.A. [ Rybnik ]

Mikołowskie Zakłady Metalurgiczne S.A.

Monier S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane dla Prac Podziemnych, Nadziemnych i Żelazo-Betonowych [ Katowice ]

Moritzhütte A.G. für Bergbau- und Hüttenbetrieb (Spółka Huta Moritza dla Potrzeb Górnictwa i Hutnictwa) [ Bytom ]

Naftamin S.A. dla Przemysłu Naftowego [ Katowice ]

Natronag S.A. Fabryka Celulozy i Papieru w Kaletach

Niemojewski S.W., Fabryka Papieru i Wyrobów z Papieru S.A., później S.W. Niemojewski Fabryka Papieru i Tektury S.A. w Bielsku

Oberschlesische A.G. für Kohlenbergbau (Górnośląska Spółka Akcyjna dla Kopalń Węgla)

Oberschlesische A.G. für Steinkohlenbergbau in Orzesche (Towarzystwo Akcyjne Kopalni Węgla w Orzeszu)

Oberschlesische Bank A.G. in Kattowitz (Bank Górnośląski S.A.) [ Katowice ]

Oberschlesische Bierbrauerei A.G. vormals L. Haendler (Browar Górnośląski S.A., dawniej L. Haendler) [ Zabrze ]

Oberschlesische Discontobank A.G. (Górnośląski Bank Dyskontowy S.A.) [ Rybnik, Królewska Huta ]

Oberschlesische Eisenbahn A.G. (Towarzystwo Kolei Górnośląskiej)  [ Wrocław ]

Oberschlesische Eisenbahnbedarfs A.G., Oberbedarf (Górnośląska S.A. Potrzeb Kolejowych) [ Wrocław, Friedenshütte, później Gliwice ]

Oberschlesische Eisenindustrie A.G. für Bergbau und Hüttenbetrieb, Obereisen (Górnośląski Przemysł Żelazny dla Potrzeb Górnictwa i Hutnictwa, Obereisen [ Gliwice ]

Oberschlesische Hydrierwerke A.G. (Górnośląskie Zakłady Wodorkowe) [ Blachownia Śląska ]

Oberschlesische Kleinbahnen und Elektrizitäts Werke A.G. (Górnośląskie Kolejki i Zakłady Elektryczne S.A. [ Katowice ]

Oberschlesische Kokswerke & Chemische Fabriken A.G., Oberkoks (Górnośląski Zakład Koksowniczy i Fabryka Chemiczna S.A. [ Berlin ]

Oberschlesische Stickstoffwerke A.G. (Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie)

Oberschlesischerbankverein A.G. (Górnośląski Bank Związkowy S.A. w Królewskiej Hucie)

Oberschlesische Zinkhütten A.G (Górnośląska Huta Cynku S.A.) [ Katowice ]

Obersky Arnold S.A. [ Katowice ]

Oehringen Bergbau A.G. (Spółka Górnicza Oehringen)

Ołów, Towarzystwo Przemysłowe Jung i Lindig S.A. [ Strzybnica ]

Ornontowitzer Aktiengesellschaft für Kohlen- und Eisen- Produktion zu Berlin (Ornontowicka S.A. dla Produkcji Węgla i Żelaza w Berlinie

Pieckafel S.A., Fabryka Pieców Kaflowych [ Katowice ]

Piotrowicka Fabryka Maszyn S.A. [ Katowice ]

Polski Bank Odrodzenia S.A. w Katowicach

Polski Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Katowicach

Polsko-Holenderska S.A. dla Przemysłu i Handlu [ Bielsko ]

Powszechne Towarzystwo Budowlane S.A. w Katowicach

Preussag. Preussische Bergwerks- und Hütten A.G. (Pruskie Zakłady Górnicze i Hutnicze S.A.) [ Berlin ]

Preußengrube A.G. (Kopalnia Prusy)

Prymas T.A. Fabryka Kawy Słodowej [ Tarnowskie Góry ]

Przemysł Żelazny Jäkla S.A. [ Frysztat ]

A. Rapaport i Synowie S.A., Fabryka Sukna i Towarów Modnych [ Bielsko ]

Rechte-Oder-Ufer-Eisenbahn A.G. (Towarzystwo Kolei Prawego Brzegu Odry)

Redenshütte A.G. für Bergbau Eisenhüttenbetrieb und Koksfabrikation (Spółka Huta Redena dla Potrzeb Górnictwa Hutnictwa Żelaza i Fabrykacji Koksu) [ Berlin ]

Rix S.A. [ Katowice ]

Rudzkie Gwarectwo Węglowe [ Ruda Śląska ]

Russische Eisenindustrie A.G. (Rosyjskie T.A. Przemysłu Żelaznego [ Gliwice ]

Rybnickie Gwarectwo Węglowe S.A. [ Berlin, Radlin, Katowice ]

Rybnickie Zakłady Tekstylne S.A.

SAM S.A. Münstermann [ Katowice ]

Schaffgotsch Bergwerks G.m.b.H (Zakłady Schaffgotschów) [ Gliwice ]

Schlesinger L., Fabryka Czekolady i Cukierków S.A. [ Katowice ]

Schlesische Bergwerks- und Hütten A.G., Schlesag (Spółka Śląskich Kopalń i Hut Schlesag) [ Bytom ]

Schlesische Bergwerks und Hütten A.G., Vulcan (Spółka Śląskich Kopalń i Hut Vulcan) [ Gliwice ]

Schlesische Elektrizitäts und Gas A.G., Sewag (Śląska Elektryczność i Gaz S.A.) [ Gliwice ]

Schlesische Hütten- Forst- und Bergbau- Gesellschaft, Minerva (Śląska Spółka Hutniczo-Leśno-Górnicza, Minerwa) [ Wrocław ]

Schlesische Kleinbahn A.G. (Śląskie Kolejki S.A.) [ Bytom, Katowice ]

Sigma Górnośląska Fabryka Farb S.A. [ Wełnowiec ]

Silarbor, Przemysł Dzrewny S.A. [ Katowice ]

Silesia S.A. Zakłady Górnicze [ Dziedzice ]

Silesia, Górnośląska Fabryka Tytek i Torebek S.A. [ Tarnowskie Góry ]

Silesia S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń [ Bielsko ]

Simens-Plania für Elektroindustrie A.G. Rattibor (obecnie Zakłady Elektrod Węglowych S.A.)

S.I.M.P.E.R. Włosko-Polskie Towarzystwo Górnicze Rybnik S.A.

Skarboferm, Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku, Spółka Dzierżawna S.A. [ Katowice ]

Spółka Spożywcza T.A. [ Świętochłowice ]

Steinkohlen Bergwerk Auguste Hedwig bei Gieraltowitz (Kopalnia Węgla Auguste Hedwig w Gierałtowicach)

Szarla i Szymański T.A. [ Królewska Huta ]

Śląska Fabryka Szkła w Orzeszu

Śląska Hurtownia Włókiennicza S.A. [ Katowice ]

Śląski Bank Eskontowy w Bielsku

Śląski Bank Komercyjny S.A. w Bielsku

Śląski Bank Przemysłowy S.A. w Bielsku

Śląski Bank Tranzytowy S.A. w Katowicach

Śląski Przemysł Cynkowy S.A. [ Mikołów ]

Śląski Zakład Kredytowy S.A. w Bielsku

Śląskie Kolejki S.A. [ Katowice ]

Śląskie Kopalnie i Cynkownie S.A. [ Lipiny ]

Śląskie Zakłady Elektryczne S.A. (od 1933) Ślązel [ Katowice ]

Śląskie Zakłady Graficzne i Wydawnicze Polonia S.A. [ Katowice ]

Światło. Przemysł Graficzny S.A. [ Bielsko ]

Świt S.A. Przemysłowo-Handlowa S.A. w Cieszynie

T.A. dla Budowy Kopalń i Szybów [ Królewska Huta ]

Tarnoferm. Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra w Strzybnicy, Spółka Dzierżawna S.A.

Tarnowitzer A.G. für Bergbau und Eisenhütten-Betrieb (Tarnogórska Spółka dla Potrzeb Górnictwa i Hutnictwa Żelaza)

The Henckel von Donnersmarck Beuthen Estes Limited [ Londyn ]

The Hugonhütte Chemical Works Ltd. [ Tarnowskie Góry ]

Thonet-Mundus, Polskie Fabryki Giętych Mebli S.A. w Bielsku

Towarzystwo Eksploatacyjne Kopalni Polska S.A. w Małej Dąbrówce

Unia S.A. dla Przemysłu Jutowo-Lnianego w Bielsku

Vacuum Oil Company S.A. [ Czechowice ]

Vereinigte Deutsche Nikel-Werke S.A., vormals Westfälisches Nikel Walzwerk Fleitman, Witte & Co., Metallabteilung Paruszowice

Vereinigte Königs- und Laurahütte A.G. (Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura S.A. [ Berlin ]

Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke A.G., Oberhütten (Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze, Oberhütten) [ Gliwice ]

Verkehrsbetriebe Oberschlesien A.G., VBO (Górnośląski Zakład Komunikacyjny S.A.) [ Gliwice ]

Walcownie Metali S.A. Dziedzice

Waleska Kopalnia Węgla S.A. w Łaziskach Średnich

Whole-Worth S.A. [ Katowice ]

Wilhelmsbahn A.G. (Kolej Wilhelma)

Wirek Kopalnie S.A. [ Chebzie ]

Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. [ Katowice ]

Zachodnio Czeskie Górnicze T.A. Gorzyczki

Zagajski Mieczysław, Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. [ Katowice ]

Zakłady Braci Poremskich S.A. [ Roździeń-Szopienice ]

Zakłady Elektro S.A.

Zakłady Hohenlohego S.A. [ Wełnowiec ]

Zakłady Impregnacyjne S.A. [ Katowice ]

Zakłady Mücke-Melder S.A. [ Frysztat ]

Zamkowe Zakłady Przemysłowe S.A. [ Cieszyn ]

Zamułka S.A. [ Katowice ]

Zjednoczone Towarzystwo Przemysłu Drzewnego Wschód S.A. [ Katowice ]

Zjednoczone Zakłady Materiałów Wybuchowych i Azotu S.A. [ Łaziska Górne ]


ŹRÓDŁA

INDEKS NAZWISK

 

Ostatni egzemplarz z wyczerpanego nakładu z niewielkim magazynowym uszkodzeniem (zadarciem) narożnika przedniej okładki !

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj