Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska XIX w. dziecko etnografia Rzym Europa parafia kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen Częstochowa przemysł biografia technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes region skarby kino wspomnienia etyka turystyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa życie kopalnia Poznań zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Bielsko-Biała dwór Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka obóz Opolszczyzna fizyka logistyka plastyka gwara UE sport naród Rudy ciało pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka cenzura energetyka hagiografia opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka reportaż dyskurs demografia katastrofa słowianie sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Chorzów Zabrze duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie podróże gospodarka język polski Kaszuby stara fotografia legenda prawo karne powieść islam mechanika Świdnica Francja Strzelce Opolskie sentencje rynek Prezydent barok narodowość kryminalistyka księga wolność Dominikanie Pomorze kulinaria studia miejskie reprint inzynieria neolit stres procesy gazeta zamek slawistyka integracja łacina regionalizm kartografia kolej Wielkopolska pielgrzymka modernizm Żyd polszczyzna Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja Galicja hutnictwo dom USA mapa geologia powstania śląskie sanacja atlas Gombrowicz Rej protestantyzm energia Polacy uniwersytet pomoc społeczna cesarstwo handel metalurgia służba Ameryka fotografia artystyczna informatyka projektowanie twórczość miłość Góra Św. Anny artysta 1939 XX wiek tekst Monachium Jan Będzin projekt dramat identyfikacja apteka konserwacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa Chorwacja mieszkańcy Nietzsche kronika inwestycje muzealnictwo farmacja Włochy komunikowanie Wilno bank firma nazizm wino szkice język angielski Rybnik kara strategie kryzys granice XX w. prawo europejskie powstania mediacja urbanizacja III Rzesza Anglia szczęście okupacja antologia XIX wiek zachowanie ludzie Hegel Krapkowice pożar osadnictwo konflikt powódź frazeologia modelowanie konsumpcja sanktuarium konkurencyjność flora propaganda Izrael księstwo mniejszość metodologia zabytek praktyka Indie jedzenie ikona pracownik socjalny W esej Odra jubileusz zwierzęta Siewierz fauna Gdańsk gimnazjum organizacja public relations przemoc przedszkole myśli Prusy Słowacja Wittgenstein dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor produkt Jura Wielka Brytania Chiny więziennictwo psychologia rozwojowa przepisy ryzyko rzecznik pamiętnik ochrona środowiska język rosyjski kalendarz system metropolia problematyka król pisarz narkotyki ROSYJSKI Niemodlin klient pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm transformacja dusza komiks Hitler Księstwo Raciborskie osobowość Polonia symbol karne monografia plan poradnik lęk Mikołów hobby ikonografia aksjologia zawód Fabian Birkowski Conrad humanizm Gleiwitz kształcenie wybory feminizm psychika woda AZP anglistyka pradzieje infrastruktura kodeks socrealizm zwyczaje Romowie terroryzm jaskinia kapitał kolekcjonerstwo gotyk politologia Japonia korupcja Kant sacrum topografia historia literatury kościół katolicki papież migracja psychologia osobowości DNA granica autonomia Habermas święty Białoszewski Bydgoszcz biblioteka Miłosz genetyka mit fałszerstwo leksyka broń biologia wody interpretacje analiza dokumenty złote semantyka POLONISTYKA Piłsudski Łambinowice epoka brązu Grodków rasa postępowanie administracyjne wieś etniczność polski katedra socjalizacja rzeka etymologia ołtarz przesladowania industrializacja globalizacja endecja lotnictwo podręcznik pocztówka gmina Italia autyzm Ślązacy Hiszpania Jasna Góra grodziska album medioznawstwo prawa człowieka powstanie śląskie święci akwaforta Normanowie patologia linoryt mieszkalnictwo Kapuściński mowy 1945 frazeologizmy Księstwo Cieszyńskie Olkusz Szczepański Słowacki czasopisma konflikty dziennikarz biogram obraz praca socjalna Ślązaczka okultyzm Śląski architektura drewniana nowy jork instytucje wysiedlenia przeszłość odpowiedzialność Potocki rzemiosło Żywiec informacja publiczna ewangelicy kapituła arcydzieła erotyka powstanie zbrodnia kardynał duszpasterstwo metafizyka Piastowie chór ADHD militaria zabory kodeks postępowania administracy podróż produkcja jezuici Habsburgowie gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo kreatywność tvn obszar chronionego krajobrazu decyzja administracyjna dzieciństwo

Szukaj

Karnoprawna ochrona informacji - STANISŁAW HOC

Karnoprawna ochrona informacji - STANISŁAW HOC

Wydanie 2 poprawione i uzupełnione

Opole 2012, stron 299, przypisy, aneks, literatura, miękka oprawa, format ok. 23,5 cm x 16,5 cm

Więcej szczegółów


30,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym monografią omawiającą problematykę przestępstw przeciwko ochronie informacji w ujęciu kodeksowym i pozakodeksowym.
Zawiera głębokie wątki teoretyczne, odnosi się do praktyki prokuratorsko sądowej, wskazuje na funkcjonowanie systemu ochrony informacji.
Z badań autora wynika, iż wykrywalność sprawców tych przestępstw jest niska, sytuacja ta powinna ulec zmianie. Rozważania zawarte w pracy ze względu na uwzględnienie orzecznictwa i kompleksowego dorobku doktryny mogą stanowić inspirację do dalszych badań oraz inicjatyw legislacyjnych. Autor odnosi się również do aktów prawa międzynarodowego, które dostrzega zagrożenie cyberprzestępczością.

Monografia adresowana jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także do praktyków – sędziów, prokuratorów, radców prawnych, funkcjonariuszy i żołnierzy służb specjalnych, policjantów, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, pracowników pionu ochrony i odpowiedzialnych za ochronę tajemnic zawodowych.

Z okładki :

Książka niniejsza — to pierwsza na rynku wydawniczym monografia omawiająca problematyką przestępstw przeciwko ochronie informacji w ujęciu kodeksowym i pozakodeksowym.
Uwzględniono w niej dotychczasowe piśmiennictwo oraz orzecz­nictwo, zawiera ona przy tym wiele przemyśleń inspirujących do podejmowania dalszych rozważań, odnosi się do praktyki prokuratorsko-sądowej.

Zdaniem prof. Jerzego Paśnika „monografia Stanisława Hoca nie tylko wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę, ale z uwagi na niemal całościowe ujęcie dorobku doktryny [...] oraz uwzględ­nienie najnowszego orzecznictwa ma istotny walor praktyczny, stanowi ona znaczący wkład w dorobek nauki prawa".

Dr hab. Stanisław Hoc, prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego (kierownik Katedry Prawa Karnego) oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji). W 1969 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, na tej samej uczelni w 1976 r. obronił pracę doktorską, a w 1988 r. na Uniwersytecie Śląskim uzyskał stopień doktora habilitowanego. Autor monografii: Przestępstwa propagandy antypaństwowej w polskim prawie karnym (Wrocław 1981), Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo (Warszawa 1985), Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Opole 2002, 2003), Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia (Opole 2006), autor komentarza do ustawy o ochronie informacji niejawnych (Warszawa 2010), współautor komentarza do części szczególnej kodeksu karnego (Gdańsk 1999, 2002-2003, 2005), współautor komentarza do kodeksu karnego pod red. Mariana Filara (Warszawa 2012), współautor podręcznika do prawa karnego pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej (Warszawa 2012), komentarza do ustawy o CBA (LEX), a ponadto autor ponad 200 rozpraw, artykułów, glos i recenzji, przede wszystkim z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki.
Zajmował się również w praktyce zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Uczestniczył w kursach i konferencjach w Austrii (ONZ), RFN, Francji, USA, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Federacji Rosyjskiej i na Węgrzech. Od 1998 r. stały doradca Sejmu RP.

 

SPIS TREŚCI :

Wykaz skrótów

Zagadnienia wprowadzające

Rozdział I – Ujawnienie informacji niejawnych

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa
5. Zbieg przepisów

Rozdział II – Ujawnienie informacji w związku z wykonywaną funkcją

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa
5. Zbieg przepisów

Rozdział III – Nielegalne uzyskanie informacji

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa
5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
6. Zbieg przepisów

Rozdział IV – Niszczenie informacji

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa
5. Zbieg przepisów

Rozdział V – Szkoda w bazach danych

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa
5. Zbieg przepisów

Rozdział VI – Sabotaż informatyczny

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa
5. Zbieg przepisów

Rozdział VII – Zakłócanie pracy w sieci

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa
5. Zbieg przepisów

Rozdział VIII – Bezprawne wykorzystanie programów i danych

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa
5. Zbieg przepisów

Rozdział IX – Pozakodeksowa odpowiedzialność karna w zakresie ochrony informacji

1. Uwagi ogólne
2. Tajemnica przedsiębiorstwa
3. Tajemnica statystyczna
4. Tajemnica bankowa
5. Tajemnica skarbowa
6. Tajemnica funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i papierów wartościowych
7. Tajemnica podpisu elektronicznego
8. Tajemnica telekomunikacyjna
9. Tajemnica ubezpieczeniowa
10. Tajemnica wynalazcza
11. Tajemnica giełdy towarowej
12. Tajemnica dziennikarska
13. Ochrona danych osobowych
14. Ochrona dostępu do informacji publicznej
15. Tajemnica lekarska

Rozdział X – Ściganie i karanie sprawców przestępstw przeciwko ochronie informacji

Zakończenie

Aneks

Literatura

Summary

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj