Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes skarby region kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa Poznań życie kopalnia zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Bielsko-Biała Sosnowiec dwór wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja Opolszczyzna fizyka obóz plastyka logistyka UE gwara sport naród Rudy ciało lwów pałac gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia cenzura energetyka opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs demografia reportaż słowianie katastrofa pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Zabrze Chorzów duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka język polski stara fotografia Kaszuby podróże prawo karne legenda Góra Św. Anny powieść islam Monachium mechanika Świdnica Francja Strzelce Opolskie rynek barok Prezydent sentencje kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina regionalizm kolej Wielkopolska kartografia Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia Galicja hutnictwo dom USA powstania śląskie geologia sanacja atlas mapa Gombrowicz sanktuarium protestantyzm energia Rej uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo handel metalurgia informatyka Ameryka służba fotografia artystyczna projektowanie twórczość miłość 1939 artysta XX wiek Jan tekst Będzin projekt dramat inżynieria materiałowa konserwacja Chorwacja mieszkańcy identyfikacja apteka materiałoznawstwo Nietzsche kronika muzealnictwo Włochy farmacja inwestycje Wilno bank komunikowanie firma język angielski wino szkice nazizm Rybnik kara kryzys granice strategie prawo europejskie XX w. mediacja III Rzesza urbanizacja powstania okupacja szczęście XIX wiek antologia Anglia zachowanie ludzie Hegel Krapkowice pożar konflikt osadnictwo powódź frazeologia konsumpcja modelowanie flora konkurencyjność propaganda Izrael księstwo mniejszość metodologia jedzenie zabytek Indie praktyka W ikona pracownik socjalny jubileusz esej Odra Siewierz zwierzęta Gdańsk gimnazjum fauna public relations organizacja przemoc przedszkole Prusy myśli Słowacja pogrzeb postępowanie Wittgenstein dyplomacja hermeneutyka ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor Chiny więziennictwo Jura przepisy produkt psychologia rozwojowa Wielka Brytania język rosyjski pamiętnik ryzyko ochrona środowiska rzecznik metropolia system problematyka król kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI katolicyzm Ruda Śląska transformacja pacjent chrześcijaństwo kicz klient Księstwo Raciborskie komiks Hitler osobowość Polonia dusza karne monografia symbol Mikołów poradnik lęk plan aksjologia hobby Fabian Birkowski ikonografia zawód kształcenie Gleiwitz feminizm Conrad humanizm wybory psychika woda anglistyka AZP kodeks infrastruktura pradzieje zwyczaje Romowie terroryzm socrealizm jaskinia gotyk kolekcjonerstwo Japonia kapitał politologia historia literatury kościół katolicki korupcja Kant topografia sacrum DNA granica migracja autonomia psychologia osobowości papież Miłosz biblioteka Habermas święty Bydgoszcz Białoszewski genetyka mit biologia broń wody interpretacje dokumenty fałszerstwo analiza leksyka semantyka POLONISTYKA złote franciszkanie Łambinowice Piłsudski epoka brązu rasa wieś etniczność polski postępowanie administracyjne Grodków etymologia przesladowania rzeka ołtarz socjalizacja katedra industrializacja globalizacja Matejko lotnictwo endecja pocztówka Italia podręcznik gmina autyzm Ślązacy grodziska medioznawstwo album Jasna Góra Hiszpania prawa człowieka powstanie śląskie święci patologia mieszkalnictwo akwaforta Kapuściński linoryt mowy Normanowie Olkusz Słowacki konflikty 1945 Szczepański Księstwo Cieszyńskie frazeologizmy czasopisma Ślązaczka obraz architektura drewniana okultyzm biogram praca socjalna Śląski dziennikarz rzemiosło Żywiec wysiedlenia Potocki instytucje przeszłość odpowiedzialność nowy jork kapituła zbrodnia erotyka informacja publiczna arcydzieła ewangelicy powstanie kardynał podróż ADHD produkcja zabory metafizyka militaria duszpasterstwo kodeks postępowania administracy Piastowie chór Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie jezuici Namysłów obszar chronionego krajobrazu

Szukaj

Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej - STANISŁAW HOC

Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej  - STANISŁAW HOC

rok wyd. 2003, stron 204, przypisy, literatura, oprawa miękka foliowana, format ok. 23,5 cm x 16,5 cm
Nakład tylko: 300 egz. !


Więcej szczegółów


25,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Książka — pierwsza na rynku wydawniczym monografia omawiająca problematykę przestępst przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej — zawiera sys­tematyczną, pogłębioną i szczegółową analizę uregulowań prawnych doty­czących m.in. zdrady głównej, szpiegostwa, dezinformacji wywiadowczej, zamachu na życie Prezydenta RP, a także ścigania i karania sprawców przestępstw przeciw RP.
„Jej opublikowanie — według opinii prof. Tomasza Kaczmarka — uznać należy za wyjątkowo dobrze trafione w czasie, jeśli uwzględnić transformację ustroju politycznego, jaka dokonała się w Polsce, a w kontekście której rozumienie natury przestępstw politycznych musi się przedstawiać oczywiście zasadniczo odmiennie od znaczenia, jakie tym przestępstwom nadawało ustawodawstwo socjalistyczne, i praktyka
jego stosowania w zakresie ochrony interesów politycznych PRL-u. Z tego pun­ktu widzenia podjęta przez autora próba objaśnienia jakby od nowa istoty przestępstw przeciwko RP w ujęciu nowego kodeksu karnego z 1997 r. ma swoją doniosłość teoretyczną i praktyczną".

Dr hab. Stanisław Hoc, prof. nadzw. Uniwersytetu (kierownik Katedry Prawa i Postępowania Karnego) i Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie (kierownik Katedry); autor ponad 150 prac
z zakresu prawa karnego, kryminologii, kryminalistyki, w tym mono­grafii, glos, recenzji, współautor komentarza do kodeksu karnego — część szczególna. Zajmował się również w praktyce zwalczaniem przestępczości.
Od 1998 r. stały doradca Sejmu RP.


Ze wstępu :

Przestępstwa przeciwko państwu wywodzą się z prawa rzymskiego. W okresie cesarstwa najbardziej charakterystyczną była zbrodnia obrazy majestatu władcy, określana jako crimen laesae maiestatis. Prawodawstwo okresu średniowiecza, także polskie, przez długi czas w odniesieniu do tego przestępstwa posługiwało się również pojęciem crimen laesae maiestatis. Nowe rozwiązania w tej dziedzinie wprowadziły kodyfikacje epoki Oświecenia. Ogłoszony w Wiedniu w 1787 r. Kodeks Józefa II (tzw. Josephina) pierwszy zerwał z konstrukcją crimen laesae maiestatis et perduellionis jako uniwersalną kategorią obejmującą całość problematyki przestępczości politycznej, wprowadzając w to miejsce katalog przestępstw przeciwko państwu oraz władcy.

W Landrechcie pruskim z 1794 r. wśród przestępstw przeciwko państwu można wyróżnić konstrukcję zdrady głównej (Hochverrat), która szła w kierunku obję­cia tym typem wszelkich czynów o charakterze politycznym wymierzonych w państwo.

W II Rzeczypospolitej Polskiej problematykę przestępstw przeciwko państwu ujmowały : rozporządzenie Prezydenta RP z 16 lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciw Państwu, rozporządzenie Prezydenta RP z 11 lipca 1932 r. — Kodeks karny, rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa.

K.k. z 1932 r. w art. 93-98 (rozdz. XVII) określił zbrodnie stanu jako: zamachy na byt niepodległy państwa, zamachy na całość i ustrój państwa, zamachy na życie i zdrowie Prezydenta RP, zagarnięcie władzy Prezydenta RP, wywarcie przemocą lub groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Prezydenta RP, usiłowanie usunięcia przemocą Sejmu, Senatu, Rządu, ministra, sądów oraz przy­gotowanie do tych przestępstw. Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko interesom zewnętrznym państwa została uregulowana w rozdz. XVIII.

Po wojnie przestępstwa przeciwko państwu zostały uregulowane w k.k. WP z 30 września 1944 r., w dekrecie z 13 czerwca 1946 r.
o przestępstwach szcze­gólnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa, a następnie w k.k. z 1969 r. (rozdział XIX).
Zwłaszcza w początkowym okresie PRL przestępstwa prze­ciwko państwu traktowane były jako przestępstwa kontrrewolucyjne, co pocią­gało za sobą surową represję karną (do kary śmierci włącznie), stosowanie specjalnych trybów postępowania (tryb doraźny), właściwości sądów i prokuratur, przede wszystkim wojskowych...


SPIS TREŚCI :

WYKAZ SKRÓTÓW

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

ROZDZIAŁ I — Zdrada główna

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa

ROZDZIAŁ II — Zamach stanu

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa

ROZDZIAŁ III — Zdrada dyplomatyczna

1. Przedmiot ochrony
2. Strona przedmiotowa
3. Podmiot i strona podmiotowa

ROZDZIAŁ IV — Szpiegostwo

1. Pojęcie szpiegostwa w prawie karnym
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa szpiegostwa
3.1. Branie udziału w działalności obcego wywiadu
3.2. Działanie na rzecz obcego wywiadu
3.3. Odpowiedzialność karna za czynności przygotowawcze do szpiegostwa
4. Organizowanie lub kierowanie działalnością obcego wywiadu
5. Podmiot i strona podmiotowa szpiegostwa
6. Aspekty prawne działalności wywiadowczej dyplomatów i konsulów

ROZDZIAŁ V — Czynny żal sprawców niektórych przestępstw przeciwko RP

1. Uwagi wstępne
2. Warunek dobrowolności poniechania i ujawnienia
3. Abolicja wobec sprawców przestępstw przeciwko RP

ROZDZIAŁ VI — Dezinformacja wywiadowcza

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa

ROZDZIAŁ VII — Znieważenie Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ VIII — Zamach na życie Prezydenta RP

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa

ROZDZIAŁ IX — Czynna napaść i znieważenie Prezydenta RP

1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony
3. Strona przedmiotowa
4. Podmiot i strona podmiotowa

ROZDZIAŁ X — Czynna napaść i znieważenie przedstawicieli państw obcych oraz symboli państwowych

ROZDZIAŁ XI — Wymóg wzajemności oraz działania na szkodę państwa sprzymierzonego w stosunku do sprawców
niektórych przestępstw przeciwko RP

ROZDZIAŁ XII — Problematyka ścigania i karania sprawców przestępstw przeciwko RP

1. Właściwość organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
2. Stosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych
3. Obowiązek denuncjacji
4. Sprawy o szpiegostwo w praktyce sądowej
5. Kary i środki karne orzekane za przestępstwa przeciwko RP
6. Wymiana agentów wywiadu

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

SUMMARY