Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje administracja ekonomia kobieta szkoła literatura archeologia średniowiecze język Niemcy Żydzi miasto wojna prasa Wrocław budownictwo media społeczeństwo edukacja Gliwice Racibórz starożytność katalog językoznawstwo wojsko etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci film wykopaliska parafia XIX w. dziecko etnografia Rzym kolekcja przyroda geografia Europa wychowanie Cieszyn grafika słownik ekologia Kraków Rosja komunikacja rodzina wystawa śmierć nauczyciel ksiądz rozwój Czechy Śląsk Cieszyński technika antyk biografia Częstochowa przemysł semen nauka muzyka urbanistyka Łódź terapia Ukraina kresy górnictwo ochrona BEZPIECZEŃSTWO sąd reklama medycyna tradycja liturgia Grecja klasztor biblia człowiek plebiscyt badania literaturoznawstwo młodzież pocztówki teatr choroba Judaica Zaolzie poezja ustrój teoria szkolnictwo internet kult II RP proza krajobraz proces folklor PRL Nysa rzeźba kopalnia Poznań skarby zakon życie region synagoga kino turystyka biznes etyka wspomnienia planowanie antropologia państwo teologia Śląsk Opolski Bóg Bizancjum Warszawa przestrzeń władza radio przestępstwo usługi emigracja dziedzictwo Unia Europejska telewizja zdrowie niepełnosprawność oświata samorząd terytorialny Bielsko-Biała praca dwór Sosnowiec wizerunek biskup przedsiębiorstwo II wojna światowa miasta pamięć kościoły transport cystersi szlachta samorząd nauczanie rysunek las kulturoznawstwo historia kultury finanse matematyka obóz Opolszczyzna plastyka logistyka gwara sport naród UE ciało lwów Rudy pałac przestępczość gender kultura łużycka Konstytucja rozwój przestrzenny informacja fizyka prawosławie więzienie dydaktyka tożsamość Litwa uczeń historia sztuki książka katastrofa stara fotografia sztuka nieprofesjonalna słowianie Pszczyna Chorzów pielgrzymka duchowieństwo środowisko mechanika Białoruś energetyka Zabrze wiara archiwalia resocjalizacja cesarz logika Zagłębie Dąbrowskie demokracja podróże gospodarka język polski Kaszuby legenda prawo karne powieść islam Góra Św. Anny Monachium Świdnica hagiografia cenzura opieka język niemiecki ekonomika rewitalizacja Księstwo Opolskie reportaż filologia technologia dyskurs demografia metalurgia łacina informatyka procesy gazeta służba kolej projektowanie slawistyka integracja polszczyzna modernizm Żyd regionalizm 1939 Wielkopolska diecezja historiografia Galicja dom atlas mapa powstania śląskie sentencje Gombrowicz USA Rej sanacja Polacy kryminalistyka uniwersytet sanktuarium protestantyzm energia fotografia artystyczna pomoc społeczna handel cesarstwo artysta inzynieria Ameryka stres twórczość XX wiek Będzin miłość kartografia projekt tekst Francja okupacja Jan Cesarstwo Rzymskie barok Strzelce Opolskie rynek hutnictwo narodowość księga Prezydent granica geologia Dominikanie Pomorze neolit wolność reprint kulinaria studia miejskie zamek granice W powstania strategie XX w. prawo europejskie zachowanie mediacja urbanizacja XIX wiek Anglia public relations ludzie Hegel Krapkowice szczęście antologia osadnictwo materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konflikt powódź konsumpcja frazeologia flora mniejszość zabytek Odra wywiad Indie jedzenie propaganda Izrael język angielski księstwo metodologia praktyka jubileusz Siewierz zwierzęta ikona kara pracownik socjalny esej fauna Gdańsk kryzys przemoc przedszkole Prusy gimnazjum Słowacja organizacja III Rzesza myśli dramat Chorwacja terroryzm apteka muzealnictwo pożar Nietzsche kronika komunikowanie identyfikacja Włochy farmacja konserwacja mieszkańcy Wilno nazizm bank inwestycje firma modelowanie szkice konkurencyjność wino broń Rybnik lęk wybory Księstwo Raciborskie Gleiwitz Polonia dusza Fabian Birkowski aksjologia karne feminizm pradzieje Conrad humanizm AZP poradnik endecja infrastruktura kształcenie jaskinia Italia kolekcjonerstwo socrealizm Romowie psychika woda Japonia psychologia osobowości anglistyka album kościół katolicki zwyczaje korupcja Kant sacrum gotyk politologia Miłosz Habermas święty Białoszewski historia literatury papież genetyka autonomia interpretacje dokumenty epoka brązu fałszerstwo Piłsudski biologia Jura biblioteka postępowanie administracyjne franciszkanie mit język rosyjski ryzyko leksyka przesladowania wody rzeka Łambinowice analiza etniczność książę polski ROSYJSKI semantyka Grodków POLONISTYKA rasa wieś ołtarz etymologia Matejko gmina industrializacja podręcznik lotnictwo katedra autyzm grodziska medioznawstwo globalizacja pocztówka plan prawa człowieka Hiszpania święci powstanie śląskie Ślązacy postępowanie Wittgenstein Jasna Góra kodeks psychologia rozwojowa ryby prawo cywilne 1914 dyplomacja hermeneutyka rzecznik pogrzeb kapitał topografia produkt Wielka Brytania Chiny więziennictwo pamiętnik DNA wielokulturowość kompozytor migracja Bydgoszcz problematyka król Ruda Śląska kalendarz przepisy metropolia komiks pisarz narkotyki ochrona środowiska Hitler Niemodlin pacjent chrześcijaństwo kicz socjalizacja katolicyzm system osobowość Mikołów złote klient monografia symbol hobby transformacja ikonografia zawód tkanina pragmatyzm Twardowski buddyzm elita Huculszczyzna inżynieria środowiska geometria język francuski osady Derrida ścieki modlitwa aspekty Bończyk Kattowitz syjonizm cierpienie strój ludowy unia funkcjonariusz Siemianowice Śląskie Stary Testament antroponimia ustawa Piekary Śląskie Kanada pies komunizm samochód gleba kultura ludowa odpust natura wizja ptaki wartości prawo międzynarodowe regionalistyka toponimia eucharystia Świerklaniec zarządzanie kryzysowe huta aforyzmy dieta mowa chrystologia retoryka Dabrowa Górnicza Kujawy Czechow zamiast gramatyka

Szukaj

Matka Boska Rudzka. Dzieje Sanktuarium w Rudach Wielkich - Ks. Franciszek Wolnik

Matka Boska Rudzka. Dzieje Sanktuarium w Rudach Wielkich - Ks. Franciszek Wolnik

rok wyd. 1995, stron 92 + wkl. ilustr., bibliografia, miękka oprawa foliowana, format ok. 20,5 cm x 14,5 cm


Więcej szczegółów


15,00 zł

Stan: Towar na wyczerpaniu. Przed zamówieniem sprawdź dostępność wysyłając do nas e-mail !

30 other products in the same category:

Wydano w serii : Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku

 

[ Rudy (niem. Rudy, Groß Rauden) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Kuźnia Raciborska. W latach 1973-1977 miejscowość była siedzibą gminy Rudy.]

Fragment z przedmowy :

W granicach nowo utworzonej 25 marca 1992 roku Diecezji Gli­wickiej znalazły się dwa sanktuaria maryjne.
Na północy diecezji w Lubecku czczony jest cudami słynący wizerunek Matki Boskiej, który jest małą kopią Obrazu Jasnogórskiego. Na południu diecezji w Rudach Wielkich kultem otoczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który zdaniem historyków sztuki jest kopią obrazu Matki Boskiej „Salus Populi Romani" znajdującego się w Bazylice S. Maria Maggiore w Rzymie.

Dawna tradycja wskazuje na rok 1228 jako datę przekazania obra­zu cystersom.
Cudowne wprost ocalenie klasztoru przed wojskami szwedzkimi podczas wojny trzydziestoletniej przypisywane wstawien­nictwu Matki Boskiej wzmocniło kult obrazu i ruch pielgrzymkowy.
Z sekularyzacją klasztoru w 1810 roku i odejściem cystersów malał ruch pielgrzymkowy.
W związku z obchodami Roku Świętego (1974) i Roku Jubile­uszowego (1983) nastąpiło ożywienie kultu Matki Boskiej Rudzkiej. Renowacja Obrazu i Jego ponowna intronizacja w 1991 roku przyczyniły się do wyraźnego wzmożenia ruchu pielgrzymkowego.

Autorowi monografii ks. Franciszkowi Wolnikowi należą się wyrazy wdzięczności za podjęty trud, a Wydawnictwu św. Krzyża w Opolu za staranne wydanie opracowania...


WSTĘP


Wśród wielu maryjnych miejsc pielgrzymkowych na terenie Ślą­ska znajduje się również Sanktuarium Matki Bożej w Rudach Wiel­kich. To popularne dawniej miejsce pielgrzymkowe, wraz z upły­wem czasu uległo całkowitemu zapomnieniu.

O dziejach rudzkiego sanktuarium wspominają w sposób bardzo ogól­ny, w monografiach dotyczących opactwa cysterskiego w Rudach A. Potthast, A. Gessner, a także T. Konietzny w monografii o rudzkim kościele. Autorzy ci ograniczają się tylko do krótkich wzmianek o obrazie Matki Boskiej i odbywanych do niego pielgrzymkach. Brak szerszego opracowania dziejów rudzkiego sanktuarium, był powodem podjęcia tego tematu. Jest to próba ocalenia od zapomnienia wszystkiego, co obecnie o dziejach kultu Matki Boskiej Rudzkiej, o jej obrazie można powiedzieć. Nieliczne zachowane źródła historyczne dotyczące tego sanktuarium, uzupełnione zostały niejednokrotnie legendami przekazywanymi od wielu pokoleń przez mieszkańców Rud.

Spośród źródeł świadczących o kulcie Matki Boskiej Rudzkiej, zwanej też Matką Boską Pokorną, zasadnicze znaczenie odgrywa rękopis przechowywany w Bibliotece Wyższego Seminarium Du­chownego Śląska Opolskiego w Nysie: „Origo humaniorum studiorum Raudae, anno MDCCXLIV" — spis uczniów byłego przyklasztornego gimnazjum, ukazujący między innymi kult Matki Bożej wśród wychowanków gimnazjum.
Wykorzystano także księgi liturgiczne pochodzące z dawnego opactwa cysterskiego w Rudach, a przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu i w Archiwum Parafialnym w Rudach.
Najważniejsze wykorzystane źródła i opracowania związane z omawianą problematyką umieszczono w wykazie bibliografii. Mogą one służyć Czytelnikowi pomocą  w pogłębieniu omawianej tematyki.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy ukazuje w zarysie dzieje rudzkiego opactwa, kościoła, parafii i obrazu. W drugim rozdziale przedstawiono dzieje kultu obrazu: jego rozwój przed sekularyzacją klasztoru (1810 r.), okres jego zaniku i próby ożywienia go w związku z obchodami Roku Świętego (1974 r.).
Trzeci rozdział omawia poszczególne formy kultu. Zagadnienia te zostały omówione w układzie chronologicznym, od pierwszych śladów, aż po czasy nam współczesne.SPIS TREŚCI :

Przedmowa

Wstęp

I. Zarys dziejów klasztoru, kościoła, parafii i obrazu

1. Dzieje klasztoru cystersów w Rudach
2. Dzieje kościoła i parafii w Rudach
a. Dzieje kościoła w Rudach
b. Dzieje parafii Rudy
3. Pochodzenie obrazu Matki Boskiej i jego opis

II. Rozwój kultu Matki Boskiej w Rudach

1. Kult Matki Boskiej Rudzkiej do czasu sekularyzacji klasztoru (1810 r.)
2. Zanik kultu obrazu Matki Boskiej Rudzkiej w latach 1810—1974
3. Próby ożywienia kultu Matki Bożej Rudzkiej w związku z obchodami Roku Świętego (1974r.)

III. Przejawy kultu Matki Boskiej Rudzkiej

1. Kult Matki Bożej w zakonie cysterskim
2. Formy kultu Matki Boskiej Rudzkiej
a. Pielgrzymki
b. Wota
c. Odpust parafialny
d. Modlitwy
e. Pieśń do Matki Boskiej Rudzkiej
f. Sodalicja Mariańska
3. Kopie obrazu Matki Boskiej Rudzkiej
a. Obraz Matki Bożej w kościele pojezuickim w Opawie
b. Obraz Matki Bożej w kościele w Krowiarkach
c. Obraz Matki Bożej w Stanicy
d. Mezzotinta w kościele pw. świętego Krzyża w Pietrowicach Wielkich
e. Obraz w kościele św. św. Piotra i Pawła w Nysie
f. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w kościele w Rudach Wielkich

Zakończenie

Zusammenfassung

Bibliografia

Aneks: Ksiądz Emil Theodor Jatzek, dziekan, radca duchowny (1881—1959), oprac. L. Durszlag
Ogólnodiecezjalne uroczystości w Sanktuarium w Rudach Wielkich w 1995 roku

 

Uwaga : ostatni egzemplarz z wyczerpanego nakładu !

Ze względu na uszkodzenia folii pokrywającej miękką oprawę i zagięcie narożnika, książkę sprzedajemy jako używaną.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj