Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona medycyna reklama liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo skarby biznes region wspomnienia kino turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa kopalnia życie Poznań zakon przestępstwo usługi Unia Europejska emigracja dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Sosnowiec Bielsko-Biała wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury informacja matematyka obóz fizyka Opolszczyzna UE plastyka logistyka gwara sport naród ciało Rudy pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia energetyka cenzura opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia książka historia sztuki dyskurs demografia reportaż katastrofa słowianie pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna duchowieństwo Chorzów Zabrze środowisko język niemiecki cesarz wiara Białoruś archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka stara fotografia język polski Kaszuby podróże legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam Monachium mechanika Świdnica Francja Prezydent Strzelce Opolskie rynek sentencje barok kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria gazeta stres procesy slawistyka integracja zamek łacina Wielkopolska kolej regionalizm kartografia Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja hutnictwo Galicja dom USA powstania śląskie geologia atlas mapa sanacja Gombrowicz energia sanktuarium protestantyzm Rej uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo handel metalurgia fotografia artystyczna służba Ameryka informatyka twórczość projektowanie miłość artysta 1939 XX wiek tekst Jan Będzin projekt dramat apteka mieszkańcy identyfikacja Chorwacja konserwacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa kronika Nietzsche farmacja inwestycje muzealnictwo Włochy Wilno bank komunikowanie firma język angielski wino szkice nazizm Rybnik kara strategie kryzys granice prawo europejskie XX w. III Rzesza mediacja urbanizacja powstania antologia XIX wiek Anglia okupacja szczęście ludzie zachowanie pożar Hegel Krapkowice powódź konflikt osadnictwo frazeologia modelowanie konsumpcja flora konkurencyjność metodologia mniejszość propaganda Izrael księstwo praktyka jedzenie zabytek Indie esej Odra ikona jubileusz pracownik socjalny W Siewierz zwierzęta Gdańsk gimnazjum fauna organizacja przemoc przedszkole public relations myśli Prusy Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor psychologia rozwojowa Wielka Brytania Chiny Jura więziennictwo produkt przepisy rzecznik ochrona środowiska język rosyjski ryzyko pamiętnik metropolia problematyka król system kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI chrześcijaństwo kicz transformacja katolicyzm Ruda Śląska klient pacjent Polonia dusza komiks Księstwo Raciborskie osobowość Hitler karne monografia symbol Mikołów plan lęk poradnik aksjologia hobby Fabian Birkowski ikonografia zawód wybory kształcenie Gleiwitz feminizm Conrad humanizm woda psychika kodeks pradzieje AZP anglistyka infrastruktura terroryzm Romowie zwyczaje socrealizm politologia jaskinia kapitał Japonia kolekcjonerstwo gotyk sacrum topografia kościół katolicki korupcja Kant historia literatury psychologia osobowości DNA granica autonomia migracja papież Białoszewski biblioteka Bydgoszcz Miłosz Habermas święty genetyka mit analiza biologia leksyka broń interpretacje dokumenty fałszerstwo wody franciszkanie książę złote semantyka POLONISTYKA epoka brązu Łambinowice Piłsudski postępowanie administracyjne Grodków rasa wieś etniczność polski etymologia katedra przesladowania socjalizacja rzeka ołtarz industrializacja globalizacja lotnictwo Matejko endecja gmina Italia pocztówka podręcznik Ślązacy autyzm album grodziska medioznawstwo Jasna Góra Hiszpania powstanie śląskie prawa człowieka święci Kapuściński Normanowie mowy mieszkalnictwo akwaforta patologia linoryt konflikty czasopisma 1945 Słowacki frazeologizmy Szczepański Olkusz Księstwo Cieszyńskie Śląski Ślązaczka okultyzm architektura drewniana obraz biogram praca socjalna dziennikarz przeszłość odpowiedzialność nowy jork rzemiosło Żywiec instytucje wysiedlenia Potocki powstanie kardynał zbrodnia erotyka ewangelicy kapituła informacja publiczna arcydzieła produkcja kodeks postępowania administracy ADHD podróż duszpasterstwo Piastowie chór militaria metafizyka zabory Lewin Brzeski prawoznawstwo Habsburgowie gotowanie jezuici decyzja administracyjna

Szukaj

Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu ...

Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu ...

... gospodarczego, redakcja naukowa Zbigniew Mikołajewicz, wyd. Opole 2011, stron 189, tab., przypisy, miękka oprawa foliowana, format ok. 23,5 cm x 16,5 cm

Nakład tylko 200 egzemplarzy !


Więcej szczegółów


19,99 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

WPROWADZENIE [fragment]

Publikacja niniejsza zawiera drugą część opracowań przygotowanych na konferencję katedr polityki gospodarczej, polityki społecznej oraz ekonomiki i polityki regionalnej nt. „Gospodarka Polski po 20 latach transformacji i 5 latach akcesji do Unii Europejskiej - sukcesy, porażki, wnioski i propozycje dla polityki rozwoju kraju i regionów”, która odbyła się w Jarnołtówku w dniach 27-28 września 2010 r. Problematyka rozwoju regionalnego okazuje się ważnym i wdzięcznym polem badań i szczegółowych analiz, zwłaszcza w sytuacji ujawnienia się negatywnych skutków światowego kryzysu gospodarczego oraz oczekiwanych nowych regulacji Unii Europejskiej w odniesieniu do jej dotychczasowej polityki regionalnej, a szczególnie unijnej polityki spójności. Również propozycje zawarte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, wprowadzające nowe zasady formułowania celów i kierunków rozwoju regionalnego, narzędzi ich realizacji i źródeł finansowania, inny wymiar terytorialny tej polityki i szereg innych elementów, kształtujących w sumie „nowy paradygmat polityki regionalnej” oraz nowy system zarządzania rozwojem Polski - stwarzają szerokie pole dla analizy, przemyśleń i oceny proponowanych zmian. Opracowane artykuły podejmują niektóre z wyżej wymienionych problemów, w szczególności dotyczące zewnętrznych uwarunkowań polskiej polityki rozwoju regionalnego, instrumentów jej realizacji i roli samorządu terytorialnego jako jednego z głównych podmiotów polityki regionalnej...


TREŚĆ :

WPROWADZENIE (Zbigniew Mikołajewicz)


Jacek Szlachta — ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE

1. Uwagi wstępne
2. Kontekst światowy
3. Kontekst Unii Europejskiej — wymiar terytorialny
4. Oparcie rozwoju Unii Europejskiej na nowoczesnych czynnikach wytwórczych
5. Przygotowywanie rozwiązań europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020
6. Polityka rozwoju regionalnego w Polsce
Literatura

Jerzy Ładysz — EUROPEJSKIE UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ — OD KONKUROWANIA DO INTEGRACJI TRANSGRANICZNEJ

1. Wprowadzenie
2. Pojęcie i przedmiot działalności EUWT
3. Współpraca terytorialna a konkurowanie samorządów terytorialnych
4. Współpraca terytorialna a zadania własne samorządu terytorialnego
5. Relacje transgraniczne
6. Typy współpracy w ramach EUWT
7. Funkcjonujące i potencjalne EUWT
8. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej z udziałem podmiotów polskich
9. Warunki skutecznej współpracy w ramach EUWT
10. Podsumowanie
Literatura

Dorota Rynio — PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (WYBRANE ASPEKTY)

1. Wstęp
2. Podstawowy zakres partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Kategorie partnerstwa publiczno-prywatnego
4. Podstawy prawno-ekonomiczne partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce Polski
5. Regiony a stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego
6. Zakończenie
Literatura

Kinga Szmigiel — OCENA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI W POLSCE
W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 — ANALIZA REGIONALNA

1. Wstęp
2. Środki unijne w Polsce w okresie 2004-2006
3. Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego
4. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
5. Wnioski
Literatura

Justyna Kątnik — OCENA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
NA TLE KRAJU I INNYCH REGIONÓW W LATACH 2004-2009

1. Wprowadzenie
2. Polityka strukturalna Unii Europejskiej w latach 2004-2009
3. Analiza strumieni finansowych z Unii Europejskiej dla województwa śląskiego w latach 2004-2009
4. Wnioski
Literatura

Dorota Nowacka — DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW GMIN W INSTRUMENTALNEJ FUNKCJI POLITYKI ROZWOJU LOKALNEGO

1. Wprowadzenie
2. Samodzielność finansowa samorządu gminnego
3. Instrumenty polityki dochodowej i wydatkowej w zarządzaniu rozwojem lokalnym
4. Poziom i struktura dochodów wybranych gmin zachodniej części Wielkopolski
5. Samodzielność w zakresie stanowienia o wydatkach w wybranych gminach zachodniej części Wielkopolski
6. Wspieranie rozwoju lokalnego w wybranych gminach zachodniej części Wielkopolski w opinii władz samorządowych
7. Podsumowanie
Literatura

Katarzyna Lotko-Czech — AKTYWNOŚĆ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH W UBIEGANIU SIĘ O ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ
(NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO)

1. Wprowadzenie
2. Unijna pomoc dla Polski od 2004 roku
3. Środki UE pozyskane przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie opolskim do 2006 roku
4. Korzystanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
5. Podsumowanie
Literatura

Maria Bucka — PRZEDSIĘBIORSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W OKRESIE PIĘCIU LAT FUNKCJONOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ

1. Wstęp
2. Stan przedsiębiorstw w województwie opolskim z uwzględnieniem małych i średnich
3. Wymiana handlowa przedsiębiorstw, w tym małych i średnich
4. Przychody przedsiębiorstw z uwzględnieniem małych i średnich
5. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto
6. Nakłady inwestycyjne
7. Źródła finansowania
8. Zakończenie
Literatura

Anna Bisaga — ROLNICTWO W GOSPODARCE REGIONU OPOLSKIEGO W WARUNKACH TRANSFORMACJI POLITYKI REGIONALNEJ

1. Wprowadzenie
2. Metodyka badań
3. Społecznie zrównoważona działalność rolnicza
4. Rolnictwo zorientowane na łańcuchy dostaw żywności i łańcuchy agroenergetyczne
5. Regionalizacja Wspólnej Polityki Rolnej
6. Zakończenie. Wnioski i rekomendacje
Literatura

Franciszek Adamczuk — REORIENTACJA CELÓW ROZWOJOWYCH W EUROREGIONIE NYSA — PO PIĘCIU LATACH OD AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

1. Uwagi wstępne
2. Wybrane problemy teoretyczne
3. Cele i zadania ERN według dokumentu powołującego ERN oraz innych dokumentów dotyczących rozwoju ERN
4. Realizacja celów rozwojowych ERN w latach 2004-2010 — próba oceny
5. Uwagi końcowe
Literatura

Wykaz autorów

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj