Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska XIX w. dziecko etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen biografia Częstochowa przemysł technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo region biznes skarby wspomnienia kino turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa życie kopalnia Poznań zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Sosnowiec dwór Bielsko-Biała wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka fizyka obóz Opolszczyzna logistyka gwara plastyka UE sport naród Rudy ciało pałac lwów rozwój przestrzenny gender Konstytucja kultura łużycka hagiografia cenzura energetyka opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs reportaż demografia słowianie katastrofa pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna duchowieństwo środowisko Zabrze Chorzów język niemiecki Białoruś wiara cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie stara fotografia podróże gospodarka język polski Kaszuby legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam Monachium mechanika Świdnica Francja barok Strzelce Opolskie sentencje Prezydent rynek narodowość kryminalistyka księga wolność Dominikanie Pomorze reprint kulinaria studia miejskie neolit inzynieria procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina kolej regionalizm Wielkopolska kartografia polszczyzna modernizm Żyd Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia Galicja hutnictwo dom USA atlas mapa geologia sanacja powstania śląskie Gombrowicz sanktuarium Rej protestantyzm energia Polacy pomoc społeczna uniwersytet cesarstwo handel metalurgia fotografia artystyczna Ameryka służba informatyka projektowanie twórczość miłość artysta 1939 XX wiek tekst Jan projekt Będzin dramat identyfikacja Chorwacja konserwacja apteka mieszkańcy materiałoznawstwo inżynieria materiałowa Nietzsche kronika inwestycje Włochy farmacja muzealnictwo komunikowanie Wilno bank firma wino szkice język angielski nazizm Rybnik kara strategie granice kryzys XX w. prawo europejskie III Rzesza powstania mediacja urbanizacja XIX wiek Anglia szczęście antologia okupacja ludzie zachowanie Hegel Krapkowice pożar osadnictwo konflikt powódź frazeologia konsumpcja modelowanie konkurencyjność flora mniejszość propaganda Izrael księstwo metodologia jedzenie praktyka zabytek Indie jubileusz Odra ikona pracownik socjalny esej W Siewierz zwierzęta fauna gimnazjum Gdańsk public relations przemoc przedszkole organizacja Prusy myśli Słowacja dyplomacja postępowanie hermeneutyka pogrzeb Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor psychologia rozwojowa produkt Jura Wielka Brytania Chiny przepisy więziennictwo pamiętnik rzecznik język rosyjski ryzyko ochrona środowiska problematyka król kalendarz system metropolia pisarz narkotyki ROSYJSKI Niemodlin klient Ruda Śląska pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm transformacja dusza osobowość Księstwo Raciborskie komiks Hitler Polonia monografia symbol karne lęk Mikołów plan poradnik Fabian Birkowski hobby aksjologia ikonografia zawód feminizm wybory kształcenie Conrad humanizm Gleiwitz psychika woda infrastruktura kodeks pradzieje anglistyka AZP terroryzm zwyczaje socrealizm Romowie Japonia jaskinia kapitał gotyk kolekcjonerstwo politologia kościół katolicki korupcja Kant sacrum historia literatury topografia psychologia osobowości DNA papież granica migracja autonomia Miłosz Habermas święty Białoszewski Bydgoszcz biblioteka mit genetyka leksyka interpretacje dokumenty fałszerstwo broń wody biologia analiza książę semantyka złote franciszkanie POLONISTYKA epoka brązu Piłsudski Łambinowice wieś etniczność postępowanie administracyjne polski Grodków rasa katedra ołtarz socjalizacja przesladowania rzeka etymologia industrializacja globalizacja lotnictwo Matejko endecja gmina Italia podręcznik pocztówka autyzm Ślązacy album grodziska Hiszpania medioznawstwo Jasna Góra święci prawa człowieka powstanie śląskie linoryt patologia Normanowie akwaforta Kapuściński mowy mieszkalnictwo frazeologizmy konflikty czasopisma Olkusz 1945 Księstwo Cieszyńskie Szczepański Słowacki obraz architektura drewniana dziennikarz biogram Ślązaczka praca socjalna okultyzm Śląski nowy jork Potocki rzemiosło Żywiec instytucje przeszłość odpowiedzialność wysiedlenia kapituła zbrodnia ewangelicy informacja publiczna arcydzieła erotyka powstanie kardynał duszpasterstwo produkcja Piastowie kodeks postępowania administracy chór podróż metafizyka ADHD zabory militaria Habsburgowie jezuici gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo decyzja administracyjna

Szukaj

Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską

Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską

 – przykład aglomeracji wrocławskiej, Monika Paradowska, wyd. Opole 2011, stron 391, rys., tab, przypisy, bibliografia, miękka oprawa foliowana, format ok. 23,5 cm x 16,5 cm

Bardzo niski nakład — tylko 150 egzemplarzy !Więcej szczegółów


39,99 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Niniejsza książka porusza problematykę zrównoważonego transportu miejskiego z punktu widzenia procesów integracyjnych zachodzących w Europie oraz szczególnej sytuacji, w jakiej na początku obecnego stulecia znalazły się polskie miasta i aglomeracje. Unia Europejska od kilkunastu lat dąży do zapewnienia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju miejskich systemów transportowych, co powinno przyczynić się do korzystnych przekształceń w tej sferze także w Polsce. Tymczasem bardziej szczegółowa analiza efektów integracyjnych, przeprowadzona na przykładzie aglomeracji wrocławskiej, pozwala zauważyć, że bilans zmian wcale nie jest jednoznaczny, a wnioski z przeprowadzonych badań można uznać za interesujące, czy wręcz nawet nieco niepokojące. Stosunkowo rozległa tematyka i wielość poruszanych wątków sprawia, że publikacja ta może okazać się przydatna dla szerokiego grona odbiorców. Dzięki swemu utylitarnemu charakterowi może zostać wykorzystana m.in. przez analityków opracowujących i wdrażających strategie rozwoju systemów transportowych lub też strategie rozwoju całych miast i aglomeracji, decydentów różnych sfer wpływających na funkcjonowanie gospodarki lokalnej i regionalnej, teoretyków zajmujących się koncepcją zrównoważonego transportu, jak również przedstawicieli kadry dydaktycznej w procesie nauczania. W zamierzeniu autorki publikacja ta jest skierowana także do wszystkich osób pragnących zapoznać się z ideą zrównoważonego rozwoju transportu w miastach i aglomeracjach, m.in. z punktu widzenia uwarunkowań i możliwości jej implikacji w kontekście integracji europejskiej.

 

SPIS TREŚCI :

Wstęp

Rozdział 1. Transport jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego oraz specyfika jego funkcjonowania w miastach i aglomeracjach

1.1. Wprowadzenie
1.2. Istota transportu oraz polityki transportowej
1.2.1. Definicje oraz klasyfikacje transportu
1.2.2. Charakterystyka gałęzi transportu
1.2.3. Pojęcie, zasady oraz determinanty polityki transportowej
1.2.3.1. Definicja polityki transportowej
1.2.3.2. Podmioty, przedmioty, cele, narzędzia i uwarunkowania polityki transportowej
1.2.3.3. Podstawowe kompetencje podmiotów polityki transportowej w Polsce
1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarczy i konkurencyjność regionów
1.4. Znaczenie systemu transportowego na obszarach miejskich i aglomeracyjnych
1.4.1. Pojęcie systemu transportowego. Funkcje transportu w miastach i aglomeracjach
1.4.2. Przepływy osób i towarów na obszarach zurbanizowanych
1.4.2.1. Sposoby realizacji przepływów osób w miastach i aglomeracjach
1.4.2.2. Sposoby realizacji przepływów towarów w miastach i aglomeracjach
1.4.3. Charakterystyka i organizacja transportu miejskiego
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. Problematyka zrównoważonych systemów transportowych na obszarach zurbanizowanych

2.1. Wprowadzenie
2.2. Geneza idei zrównoważonego rozwoju
2.3. Negatywne implikacje działalności transportowej
2.3.1. Kongestia
2.3.2. Wypadki
2.3.3. Zanieczyszczenie powietrza
2.3.4. Hałas
2.3.5. Zmiany klimatyczne
2.3.6. Pozostałe negatywne zjawiska wynikające z działalności transportowej
2.3.7. Zużycie energii w transporcie
2.3.8. Pejoratywne konsekwencje działalności transportowej dla sfery społeczno-gospodarczej
2.4. Próba definicji transportu zrównoważonego
2.5. Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych w miastach i zespołach miast
2.5.1. Główne problemy funkcjonowania transportu na obszarach zurbanizowanych
2.5.2. Rozwiązania służące poprawie sytuacji transportowej miast i aglomeracji
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Rozwój polityki zrównoważonego transportu na obszarach zurbanizowanych w ramach Unii Europejskiej

3.1. Wprowadzenie
3.2. Ewolucja polityki zrównoważonego transportu miejskiego na szczeblu eropejskim

3.2.1. Transport a jakość życia i atrakcyjność europejskich miast i aglomeracji

3.2.2. Koncepcja zrównoważonego transportu na obszarach zurbanizowanych w polityce Unii Europejskiej

3.2.3. Elementy oddziaływania Wspólnoty na charakter polityki zrównoważonego transportu miejskiego w państwach członkowskich

3.3. Główne czynniki wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kształtowanie zrównoważonych systemów transportowych w miastach i aglomeracjach w Polsce

3.3.1. Wsparcie finansowe dla polskiego sektora transportu

3.3.2. Transpozycja acquis communautaire w kontekście zrównoważonego transportu

3.3.3. Pozostałe kategorie czynników oddziałujących na poziom zrównoważenia systemów transportu w aglomeracjach miejskich

3.3.3.1. Główne czynniki wpływu oddziałujące na zachowania konsumentów

3.3.3.2. Główne czynniki wpływu oddziałujące na przewozy towarowe

3.3.3.3. Inne czynniki

3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Rozwój transportu w aglomeracji wrocławskiej

4.1. Wprowadzenie
4.2. Charakterystyka aglomeracji wrocławskiej
4.2.1. Geneza i delimitacja aglomeracji wrocławskiej
4.2.2. Potencjał społeczno-gospodarczy aglomeracji wrocławskiej
4.2.2.1. Wrocław i aglomeracja wrocławska a renta położenia
4.2.2.2. Demografia
4.2.2.3. PKB i przedsiębiorczość
4.2.2.4. Zatrudnienie i poziom bezrobocia
4.2.2.5. Atrakcyjność inwestycyjna aglomeracji. Inwestycje i handel zagraniczny
4.2.2.6. Turystyka
4.2.2.7. Komunikacja
4.3. System transportowy aglomeracji wrocławskiej
4.3.1. Uwarunkowania polityki transportowej aglomeracji wrocławskiej wynikające z dokumentów europejskich, krajowych i wojewódzkich

4.3.2. Cele i priorytety polityki transportowej realizowanej na obszarze aglomeracji wrocławskiej

4.3.3. Potencjał transportowy i przekształcenia systemu transportowego aglomeracji

4.3.3.1. Transport drogowy
4.3.3.2. Transport kolejowy
4.3.3.3. Transport zbiorowy (autobusowy i tramwajowy)
4.3.3.4. Żegluga śródlądowa
4.3.3.5. Transport lotniczy
4.3.4. Główne zmiany w systemie transportowym aglomeracji wrocławskiej pod koniec XX i w pierwszej dekadzie XXI wieku

4.3.4.1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej
4.3.4.2. Transport publiczny (kolejowy, autobusowy i tramwajowy)
4.3.4.3. Pozostałe zmiany systemu transportowego aglomeracji wrocławskiej

4.3.4.4. Wkład Unii Europejskiej w przemiany systemu transportowego aglomeracji wrocławskiej
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5. Ekologiczny i społeczny wymiar zmian w systemie transportowym aglomeracji wrocławskiej

5.1. Wprowadzenie
5.2. Poziom głównych kategorii kosztów zewnętrznych transportu w aglomeracji wrocławskiej
5.2.1. Jakość powietrza
5.2.2. Hałas i wibracje
5.2.3. Kongestia
5.2.4. Wypadki
5.2.5. Pozostałe koszty zewnętrzne transportu w aglomeracji wrocławskiej
5.2.6. Główne zmiany i kierunki działań na rzecz ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych transportu w aglomeracji wrocławskiej
5.3. Przekształcenia systemu transportowego aglomeracji wrocławskiej w oczach jej mieszkańców - wstępna analiza badania ankietowego
5.3.1. Użytkownicy transportu jako istotne ogniwo funkcjonowania systemu transportowego aglomeracji - cel i zakres badania ankietowego
5.3.2. Ocena funkcjonowania systemu transportowego oraz jego oddziaływania na środowisko i jakość życia z punktu widzenia mieszkańców aglomeracji wrocławskiej - wyniki badań ankietowych
5.3.2.1. Charakterystyka respondentów
5.3.2.2. Poziom świadomości co do negatywnego oddziaływania transportu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi
5.3.2.3. Zachowania komunikacyjne użytkowników systemu transportowego aglomeracji wrocławskiej
5.3.2.4. Zmiany jakości realizacji podróży różnymi środkami transportu w latach 2004-2009
5.3.2.5. Poglądy respondentów dotyczące negatywnych efektów zewnętrznych transportu
5.3.2.6. Ocena polityki transportowej aglomeracji wrocławskiej przez użytkowników systemu transportowego
5.3.2.7. Kluczowe wnioski wynikające z analizy danych
5.4. Podsumowanie

Rozdział 6. Przekształcenia systemu transportowego aglomeracji wrocławskiej a kwestie zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności regionu i jakości życia mieszkańców

6.1. Wprowadzenie
6.2. Ocena funkcjonowania systemu transportowego aglomeracji wrocławskiej z punktu widzenia założeń zrównoważonego transportu
6.3. Wpływ zmian systemu transportowego na konkurencyjność aglomeracji wrocławskiej

6.4. Oddziaływanie systemu transportowego aglomeracji wrocławskiej na jakość życia mieszkańców

6.5. Podsumowanie

Zakończenie

Załącznik A. Główne założenia i priorytety polityki transportowej Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej w kluczowych dokumentach
Załącznik B. Projekty transportowe realizowane w aglomeracji wrocławskiej przy współfinansowaniu z funduszy europejskich

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Summary

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj