Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen Częstochowa przemysł biografia technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona medycyna reklama liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo skarby region biznes wspomnienia kino etyka turystyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa kopalnia życie Poznań zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Bielsko-Biała Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka obóz Opolszczyzna fizyka gwara plastyka UE logistyka sport naród ciało Rudy pałac lwów rozwój przestrzenny gender Konstytucja kultura łużycka cenzura energetyka hagiografia opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia książka historia sztuki dyskurs reportaż demografia katastrofa słowianie pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Chorzów duchowieństwo środowisko Zabrze język niemiecki cesarz wiara Białoruś archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka język polski Kaszuby stara fotografia podróże legenda prawo karne Góra Św. Anny islam powieść Monachium mechanika Świdnica Francja sentencje Strzelce Opolskie Prezydent rynek barok kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze kulinaria studia miejskie reprint neolit inzynieria procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina regionalizm Wielkopolska kartografia kolej modernizm Żyd polszczyzna Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja Galicja hutnictwo dom USA mapa sanacja powstania śląskie atlas geologia Gombrowicz Rej protestantyzm energia sanktuarium pomoc społeczna Polacy uniwersytet cesarstwo handel metalurgia Ameryka służba informatyka fotografia artystyczna projektowanie twórczość miłość artysta 1939 XX wiek Jan tekst Będzin projekt dramat konserwacja apteka mieszkańcy materiałoznawstwo inżynieria materiałowa identyfikacja Chorwacja kronika Nietzsche farmacja muzealnictwo inwestycje Włochy Wilno komunikowanie bank firma nazizm wino język angielski szkice Rybnik kara kryzys strategie granice XX w. prawo europejskie powstania mediacja urbanizacja III Rzesza szczęście antologia okupacja XIX wiek Anglia zachowanie ludzie Krapkowice pożar Hegel konflikt powódź osadnictwo frazeologia modelowanie konsumpcja konkurencyjność flora propaganda Izrael księstwo metodologia mniejszość Indie praktyka jedzenie zabytek Odra pracownik socjalny esej W jubileusz ikona zwierzęta Siewierz gimnazjum fauna Gdańsk public relations przemoc przedszkole organizacja myśli Prusy Słowacja Wittgenstein dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor Jura Wielka Brytania przepisy Chiny więziennictwo psychologia rozwojowa produkt ryzyko ochrona środowiska pamiętnik język rosyjski rzecznik kalendarz system metropolia problematyka król pisarz narkotyki ROSYJSKI Niemodlin pacjent chrześcijaństwo Ruda Śląska kicz katolicyzm transformacja klient Księstwo Raciborskie komiks Polonia dusza Hitler osobowość symbol karne monografia plan poradnik Mikołów lęk hobby aksjologia ikonografia zawód Fabian Birkowski wybory Gleiwitz feminizm kształcenie Conrad humanizm psychika woda pradzieje AZP infrastruktura kodeks anglistyka socrealizm Romowie terroryzm zwyczaje kapitał gotyk jaskinia politologia kolekcjonerstwo Japonia korupcja Kant historia literatury sacrum topografia kościół katolicki migracja autonomia DNA papież granica psychologia osobowości Habermas święty Białoszewski Bydgoszcz biblioteka Miłosz mit genetyka broń wody biologia analiza leksyka interpretacje dokumenty fałszerstwo złote POLONISTYKA franciszkanie semantyka epoka brązu Łambinowice Piłsudski postępowanie administracyjne Grodków rasa wieś etniczność polski socjalizacja przesladowania etymologia rzeka katedra ołtarz globalizacja industrializacja endecja Matejko lotnictwo pocztówka podręcznik Italia gmina autyzm Ślązacy Hiszpania Jasna Góra grodziska medioznawstwo album prawa człowieka powstanie śląskie święci patologia Normanowie Kapuściński akwaforta mowy mieszkalnictwo linoryt czasopisma Szczepański Księstwo Cieszyńskie Słowacki frazeologizmy konflikty Olkusz 1945 dziennikarz architektura drewniana Ślązaczka Śląski okultyzm biogram praca socjalna obraz instytucje rzemiosło Żywiec przeszłość odpowiedzialność nowy jork wysiedlenia Potocki ewangelicy zbrodnia informacja publiczna powstanie erotyka arcydzieła kardynał kapituła kodeks postępowania administracy metafizyka podróż zabory ADHD militaria duszpasterstwo produkcja Piastowie chór jezuici gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo Habsburgowie decyzja administracyjna kreatywność

Szukaj

Zasada ciągłości w postępowaniu karnym - Jan Kudrelek

Zasada ciągłości w postępowaniu karnym - Jan Kudrelek

wyd. Szczytno 2008, stron 498, przypisy, tab., bibliografia, twarda oprawa, format ok. 24,5 cm x 17,5 cm

Więcej szczegółów


42,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Ze wstępu [fragment] :

... Zadaniem publikacji jest ukazanie uregulowań procedury karnej mających wpływ na ciągłość postępowania, koncentrację materiału dowodowego, szybkość i ekonomikę procesu karnego, a także uzasadnienie tezy, że ciągłość procesu karnego może być potraktowana jako norma ogólna o cechach naczelnej zasady procesowej, której realizacja w praktyce może skutecznie przeciwdziałać zjawisku nieuzasadnionej przewlekłości postępowań karnych.

Analiza stanu prawnego de lege lata, a także praktyki sądowej, pozwala przedstawić przyczyny przewlekłości w kontekście przepisów ograniczających zasadę ciągłości i ich wykładni, w praktyce nierzadko wadliwej, naruszającej zasady prakseologii, szybkości i ekonomii postępowania. Ograniczenia ciągłości niezwiązane z rzeczywistą ochroną praw strony, a wynikające z wadliwych unormowań lub niewłaściwej praktyki organów procesowych należy traktować jako przejawy oportunizmu faktycznego tolerującego lub wręcz powodującego przewlekłość postępowania.
Proces przewlekle prowadzony oddala moment orzekania od czasu popełnienia przestępstwa (tempus criminis) nie tylko zacierając obraz czynu, lecz także pogarszając możliwości odtworzenia go, w następstwie utraty lub zniekształcenia dowodów.
Z kolei wszelkie przestoje i zahamowania toczącego się postępowania stają się źródłem następnych przeszkód, prowadząc niejednokrotnie do zniweczenia uzyskanych wcześniej rezultatów dowodowych.

Od pewnego czasu praktyka karnoprocesowa w Polsce podąża niewłaściwą - jak się wydaje - drogą. Sprawy karne miesiącami oczekują na rozpoznanie, a postępowania trwają długo, niekiedy kilka lat. Oskarżeni lekceważą swoje obowiązki, zaś próby wyegzekwowania ich okazują się bezskuteczne. Naraża to sądy na krytykę. Wiele tzw. „wielkich afer gospodarczych” związanych z transformacją ustrojową państwa nie doczekało się swojego prawomocnego rozstrzygnięcia.
Obserwuje się zjawisko oczekiwania na przedawnienie karalności, zapewniające sprawcom przestępstw faktyczną bezkarność.
Efektem prowadzenia postępowań w sposób naruszający ciągłość są znaczne zaległości w rozpoznawaniu spraw, niepozwalające na sprawne i racjonalne gospodarowanie wysiłkiem organów procesowych...


SPIS TREŚCI :

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

POJĘCIE ZASADY CIĄGŁOŚCI I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ZASAD PROCESOWYCH

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie ciągłości procesu karnego
3. Ciągłość procesu jako zasada procesu karnego
4. Zasada ciągłości a inne naczelne zasady procesowe
4.1. Ciągłość postępowania a zasada prawdy
4.2. Ciągłość postępowania a zasada szybkości i ekonomii procesowej
4.3. Ciągłość postępowania a zasada bezpośredniości
4.4. Ciągłość postępowania a zasada koncentracji materiału dowodowego
4.5. Ciągłość procesu a zasada legalizmu
4.6. Zasada ciągłości procesu a zasada uczciwego procesu w świetle orzecznictwa Trybunału w Strasburgu
4.6.1. Ogólne gwarancje procesowe wynikające z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Konwencji Europejskiej)
4.6.2. Rozsądny termin postępowania jako gwarancja uczciwego procesu w świetle orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
4.6.3. Ustawa regulująca postępowanie w sprawie skargi na przewlekłość postępowania karnego
5. Gwarancyjny charakter zasady ciągłości procesu karnego

GENEZA I KSZTAŁTOWANIE SIĘ INSTYTUCJI PROCESOWYCH OGRANICZAJĄCYCH CIĄGŁOŚĆ PROCESU KARNEGO

1. Formy ograniczania ciągłości postępowania - uwagi ogólne
2. Zawieszenie postępowania w aspekcie historycznoporównawczym
2.1. Instytucja zawieszenia postępowania w kodeksie postępowania karnego z 1928 r.
2.2. Zawieszenie postępowania w kodeksie postępowania karnego z 1969 r.
2.3. Prejudycjalność jako przyczyna zawieszenia postępowania
2.4. Immunitety a zawieszenie postępowania
3. Ewolucja instytucji odroczenia i przerwy w rozprawie
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Przyczyny przerwy w rozprawie według k.p.k. z 1928 r.
3.3. Konsekwencje przerwy w rozprawie
3.4. Odroczenie rozprawy w k.p.k. z 1928 r.
3.5. Przerwa w rozprawie według k.p.k. z 1969 r.
3.6. Odroczenie rozprawy według k.p.k. z 1969 r.
3.7. Prawne uwarunkowania prowadzenia rozprawy odroczonej „w dalszym ciągu”
3.8. Instytucja odroczenia rozprawy w świetle zasady ciągłości
3.9. Odroczenie wydania wyroku

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO WEDŁUG K.P.K. Z 1997 R.

1. Koncepcja zawieszenia postępowania w świetle przepisów k.p.k. z 1997 r.
2. Podstawy i przyczyny zawieszenia postępowania karnego
2.1. Uwagi ogólne
2.1.1. Nieujęcie oskarżonego (podejrzanego)
2.1.2. Choroba psychiczna oskarżonego
2.1.3. Zasadność trybu ustalania choroby psychicznej jako przyczyny zawieszenia
2.1.4. Opinia biegłego a ciągłość postępowania karnego
2.1.5. Sądowe uzupełnienie opinii biegłych psychiatrów
2.1.6. Choroba somatyczna oskarżonego
2.2. Podstawy określone ogólnie w k.p.k.
2.2.1. Prejudycjalność
2.2.2. Inne podstawy zawieszenia
3. Zawieszenie postępowania w poszczególnych stadiach procesu karnego
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Postępowanie przygotowawcze
3.3. Postępowanie sądowe
3.4. Postępowanie odwoławcze
3.5. Postępowanie wykonawcze
4. Zawieszenie postępowania w szczególnych trybach procesu karnego
4.1. Uwagi ogólne - dochodzenie
4.2. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
4.3. Postępowanie nakazowe
4.4. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
4.5. Postępowanie przyspieszone
4.6. Postępowanie w sprawach nieletnich
4.7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
4.8. Postępowanie przed Trybunałem Stanu
4.9. Zawieszenie postępowania poprzedzające tzw. umorzenie absorpcyjne
4.10. Instytucja świadka koronnego a zawieszenie postępowania karnego
5. Zawieszenie postępowania a spoczywanie terminu przedawnienia
5.1. Konsekwencje zakłócenia biegu terminu przedawnienia dla ciągłości procesu
5.2. Skutki zawieszenia postępowania w procesie złożonym

ODROCZENIE I PRZERWA W ROZPRAWIE WEDŁUG PRZEPISÓW K.P.K. Z 1997 R.

1. Koncepcja odroczenia i przerwy w świetle przepisów k.p.k. z 1997 r.
2. Podstawy odroczenia i przerwy w rozprawie
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Niestawiennictwo oskarżonego
2.3. Udział oskarżonego w postępowaniu uproszczonym
2.4. Wnioski de lege ferenda w zakresie udziału oskarżonego w rozprawie
2.5. Tryb usprawiedliwiania absencji procesowej - postępowanie odwoławcze
2.6. Obrońca a ciągłość postępowania
2.6.1. Problematyka udziału obrońców w postępowaniu karnym w świetle zasady ciągłości postępowania
2.7. Wykorzystanie dowodów zawartych w protokołach a sprawność postępowania karnego
2.8. Przerwa na wypoczynek i z innej ważnej przyczyny
2.9. Przyczyny odroczenia rozprawy głównej
2.10. Odroczenie rozprawy głównej a zawieszenie postępowania
3. Charakter prawny terminu „przerwa"
4. Dopuszczalność kontynuowania rozprawy odroczonej „w dalszym ciągu”
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Wyjątkowość sytuacji kontynuowania rozprawy odroczonej
4.3. Skutki zawieszenia postępowania sądowego
5. Przesłanki prowadzenia rozprawy przerwanej „od początku”
5.1. Konieczność prowadzenia przerwanej rozprawy „od początku”
5.2. Zmiana składu orzekającego
6. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu a ciągłość postępowania karnego
7. Przerwa w rozprawie a tryb uproszczony
8. Skutki procesowe naruszenia przepisów o przerwie i odroczeniu rozprawy
8.1. Niedotrzymanie terminu przerwy
8.2. Zmiana składu orzekającego
9. Ocena zasadności skutków przekroczenia terminu przerwy

ODROCZENIE WYDANIA WYROKU - TERMINY OGŁOSZENIA I UZASADNIENIA

1. Odroczenie wydania wyroku a przerwa i odroczenie rozprawy
2. Przyczyny odroczenia wyroku
3. Charakter prawny odroczenia wydania wyroku i skutki procesowe przekroczenia (niezachowania) terminu 7 dni (art. 411 k.p.k.)
4. Uzasadnienie wyroku a sprawność postępowania
5. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

INSTYTUCJE PROCESOWE ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Instytucja doręczania pism procesowych
1.1. Brak doręczenia
1.2. Typy doręczania pism
1.3. Konsekwencje prawne niewypełnienia obowiązku doręczenia pisma
1.4. Doręczenie zastępcze
1.5. Konsekwencje procesowe doręczenia zastępczego
1.6. Doręczanie pism w stosunkach międzynarodowych
1.7. Doręczenie niecierpiące zwłoki
1.8. Inne sposoby doręczania
2. Kontrola aktu oskarżenia oraz wstępne badanie sprawy a zasada ciągłości
2.1. Kontrola warunków formalnych
2.2. Konsekwencje procesowe nieuzupełnienia braków w terminie
2.3. Brak podpisu aktu oskarżenia
2.4. Wstępne badanie sprawy
2.5. Zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego
3. Zlecenie czynności dowodowych przez sąd w toku rozprawy głównej w świetle zasady ciągłości
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Przesłanki zlecenia oskarżycielowi publicznemu wykonania czynności dowodowych
3.3. Dalsze prowadzenie rozprawy głównej po uzupełnieniu dowodów przez oskarżyciela publicznego
3.4. Zwrot sprawy z powodu rozszerzenia podmiotowego
4. Rola konwalidacji a ciągłość postępowania karnego
4.1. Wadliwość czynności prawnych a ciągłość procesu
4.2. Konwalidacja a sprawność postępowania
4.2.1. Istota konwalidacji
4.2.2. Konwalidacja a nieważność orzeczeń z mocy prawa
4.2.3. Konwalidacja czynności procesowych dotkniętych bezwzględnymi uchybieniami
4.2.4. Powstanie stanu nieodwracalnego i możliwości konwalidacji
4.2.5. Konwalidacja dowodów niedopuszczalnych
4.2.6. Konwalidacja wyroków sądowych
4.3. Reasumpcja wadliwych decyzji
5. Bezzasadne wnioski dowodowe
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Inicjatywa dowodowa a zasada ciągłości
5.3. Wnioski dowodowe złożone w celu przedłużenia postępowania
5.4. Powody oddalania wniosków dowodowych a ciągłość postępowania
5.5. Wniosek dowodowy złożony w celu przewlekania postępowania
5.6. Zakaz antycypacji dowodu
5.7. Reasumpcja wadliwej decyzji oddalającej wniosek dowodowy

WNIOSKI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

1. Regulacje prawne wymuszające dynamikę postępowania karnego
2. Konsekwencje przewlekłości procesu karnego

BIBLIOGRAFIA

1. Publikacje zwarte i ciągłe
2. Wykaz przytoczonych uchwał i orzeczeń sądowych
2.1. Uchwały
2.2. Wyroki
2.3. Postanowienia
3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
3.1. Orzeczenia
3.2. Raporty
3.3. Wyroki