Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa parafia kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel rozwój ksiądz nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo skarby region biznes kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba Nysa PRL Poznań życie kopalnia zakon przestępstwo usługi Unia Europejska emigracja dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Sosnowiec Bielsko-Biała dwór wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury matematyka informacja fizyka obóz Opolszczyzna UE plastyka logistyka gwara sport naród ciało Rudy lwów pałac rozwój przestrzenny gender Konstytucja kultura łużycka hagiografia cenzura energetyka opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia książka historia sztuki demografia reportaż dyskurs słowianie katastrofa sztuka nieprofesjonalna Pszczyna duchowieństwo środowisko Chorzów Zabrze język niemiecki wiara cesarz Białoruś archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie Kaszuby stara fotografia podróże gospodarka język polski prawo karne legenda powieść islam mechanika Świdnica Francja rynek Prezydent barok sentencje Strzelce Opolskie kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria procesy gazeta stres slawistyka integracja zamek łacina kartografia kolej Wielkopolska regionalizm Żyd polszczyzna pielgrzymka modernizm Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia hutnictwo Galicja USA dom sanacja atlas geologia mapa powstania śląskie Gombrowicz protestantyzm energia Rej Polacy uniwersytet pomoc społeczna cesarstwo metalurgia handel informatyka służba fotografia artystyczna Ameryka twórczość projektowanie miłość artysta 1939 Góra Św. Anny XX wiek Jan tekst Monachium Będzin projekt dramat materiałoznawstwo inżynieria materiałowa mieszkańcy Chorwacja identyfikacja apteka konserwacja Nietzsche kronika Włochy muzealnictwo inwestycje farmacja bank komunikowanie Wilno firma wino język angielski szkice nazizm Rybnik kara granice strategie kryzys prawo europejskie XX w. mediacja urbanizacja III Rzesza powstania okupacja szczęście antologia XIX wiek Anglia ludzie zachowanie Hegel Krapkowice pożar powódź osadnictwo konflikt frazeologia konsumpcja modelowanie flora konkurencyjność sanktuarium księstwo metodologia mniejszość propaganda Izrael jedzenie zabytek praktyka Indie W Odra esej jubileusz ikona pracownik socjalny Siewierz zwierzęta fauna gimnazjum Gdańsk public relations przemoc przedszkole organizacja myśli Prusy Słowacja postępowanie dyplomacja Wittgenstein hermeneutyka pogrzeb ryby prawo cywilne 1914 kompozytor wielokulturowość więziennictwo przepisy produkt Jura Wielka Brytania Chiny psychologia rozwojowa ochrona środowiska pamiętnik język rosyjski ryzyko rzecznik system metropolia problematyka król kalendarz narkotyki Niemodlin pisarz ROSYJSKI transformacja klient pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm Polonia osobowość dusza komiks Hitler Księstwo Raciborskie karne monografia symbol Mikołów lęk plan poradnik Fabian Birkowski hobby ikonografia zawód aksjologia wybory feminizm Gleiwitz Conrad humanizm kształcenie psychika woda pradzieje kodeks infrastruktura AZP anglistyka terroryzm socrealizm zwyczaje Romowie politologia jaskinia Japonia kolekcjonerstwo kapitał gotyk historia literatury kościół katolicki korupcja Kant sacrum topografia DNA granica autonomia migracja papież psychologia osobowości biblioteka Miłosz Habermas święty Białoszewski Bydgoszcz mit genetyka biologia wody analiza interpretacje dokumenty fałszerstwo leksyka broń POLONISTYKA złote semantyka epoka brązu Łambinowice Piłsudski postępowanie administracyjne wieś etniczność polski Grodków rasa socjalizacja przesladowania ołtarz rzeka katedra etymologia globalizacja industrializacja lotnictwo endecja pocztówka Italia podręcznik gmina Ślązacy autyzm grodziska medioznawstwo album Hiszpania Jasna Góra powstanie śląskie prawa człowieka święci mieszkalnictwo Kapuściński mowy akwaforta Normanowie linoryt patologia Słowacki czasopisma konflikty 1945 frazeologizmy Szczepański Olkusz Księstwo Cieszyńskie okultyzm architektura drewniana Śląski biogram praca socjalna dziennikarz obraz Ślązaczka przeszłość rzemiosło odpowiedzialność wysiedlenia Żywiec Potocki nowy jork instytucje erotyka zbrodnia powstanie kardynał informacja publiczna arcydzieła ewangelicy kapituła kodeks postępowania administracy podróż zabory produkcja duszpasterstwo Piastowie metafizyka chór militaria ADHD Lewin Brzeski prawoznawstwo Habsburgowie jezuici gotowanie decyzja administracyjna obszar chronionego krajobrazu Ruda Śląska Namysłów konferencja

Szukaj

Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych

Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych

Redakcja naukowa Marek S. Szczepański i Anna Śliz

wyd. Opole 2014, stron 483, bibliografia, miękka oprawa, format ok.23, cm x 16,5 cm

Nakład tylko 250 egzemplarzy !

Więcej szczegółów


42,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

„Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych” to nie pierwszy u nas podręcznik akademicki traktujący o współczesnych teoriach społecznych i socjologicznych.
Redaktorzy naukowi i autorzy starali się tak tę książkę przygotować, by zaprezentować nowe interpretacje, nowe odczytanie niektórych ujęć paradygmatycznych, np. teorie konfliktu, pokazując równocześnie nowe nurty w socjologii, np. krytyczną analizę dyskursu czy teorie queer.
Mamy nadzieję, że przekazywany Czytelnikowi podręcznik będzie uzupełnieniem dla już istniejących zarówno autorstwa polskich socjologów, jak i zagranicznych, że będzie także ważną wskazówką intelektualną dla wszystkich zainteresowanych nowymi interpretacjami rzeczywistości społecznej odczytywanej przez socjologów i przedstawicieli pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.

Książka powstała z myślą o studentach socjologii, ale nie tylko… Jako przewodnik po najnowszych teoriach socjologicznych została pomyślana jako ważna lektura dla studentów i wykładowców także innych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami teoretycznymi we współczesnej socjologii.


SPIS TREŚCI :

Wstępna refleksja nad istotą podręcznika (Marek S. Szczepański, Anna Śliz)

Teorie funkcjonalne (Beata Pawlica)
Społeczeństwo jako organizm – prekursorzy funkcjonalizmu
Funkcjonalizm w antropologii kulturowej
Funkcjonalizm Roberta K. Mertona
Funkcjonalizm Talcotta Parsonsa
Neofunkcjonalizm
Podsumowanie

Teorie ewolucyjne i teorie modernizacji (Aleksandra A. Wycisk)
Inspiracje ewolucjonizmu
Ewolucja – zmiana – postęp – rozwój: w kręgu pojęć
Dychotomiczne wizje społeczeństwa
Modernizacja i człowiek nowoczesny
Teorie modernizacji
Krytyka modernizacji: teorie rozwoju zależnego
Nowe spojrzenie – neoewolucjonizm
Dokąd zmierza rozwój ?
Krytyka teorii ewolucjonistycznych i modernizacji
Teoria modernizacji – użyteczność w socjologii

Społeczny świat konfliktów (Anna Śliz, Marek S. Szczepański)
Koncepcje i konteksty – wstęp
Pierwotne paradygmatyczne ujęcie konfliktu
Konflikt w klasyce socjologii
Współczesne modele konfliktu społecznego
Konflikt etniczny – współczesny konflikt społeczny ?
Konflikt w zróżnicowanym etnicznie świecie
Etiologia współczesnego konfliktu – konfliktu etnicznego
Konflikt czy koegzystencja ? Dylemat na zakończenie

Teoria wymiany społecznej (Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Joanna Wojtkun)
Konwencje i fundamenty – wstęp
Klasyczna teoria ekonomii
Paradygmat antropologiczny w teorii wymiany
Behawioryzm a teoria wymiany społecznej
Teoria wymiany w socjologii. Początki
Sieciowa teoria wymiany
Teoria racjonalnego wyboru – neoklasyczna ekonomia i socjologia
Współczesne konteksty wymiany społecznej
Teoria wymiany społecznej. Chwila refleksji na zakończenie

Od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej (Beata Pawlica)
Etiologia i pierwsi socjobiolodzy
Biologia ewolucyjna w służbie socjobiologii
Teoria gier
Ikony socjobiologii
Psychologia ewolucyjna
Sociobiologia polonica
Podsumowanie

Fenomenologia, socjologia fenomenologiczna i etnometodologia (Anna Kopczak-Wirga, Borys Cymbrowski)
U źródeł
Ku socjologii fenomenologicznej
Socjologia fenomenologiczna Alfreda Schütza
Fenomenologiczne źródła konstruktywizmu
Postfenomenologia
Założenia antropologii symbolicznej Clifforda Geertza
Program etnometodologiczny
Inne metodologiczne implikacje fenomenologii: kondensacja znaczenia i interpretacyjna analiza fenomenologiczna (IPA)

Strukturalizm (Justyna Kijonka)
Wprowadzenie
Językoznawstwo strukturalne
Strukturalizm w antropologii społecznej
Analiza strukturalna i semiotyka
Boris Uspienski i Jurij Łotman – szkoła tartusko-moskiewska
Strukturalizm a psychologia i psychoanaliza
Poststrukturalizm, epigoni oraz krytycy
Podsumowanie

Teoria krytyczna – szkoła frankfurcka (Aleksandra A. Wycisk)
Szkoła frankfurcka
Instytut Badań Społecznych
Dialektyka i sztuka eseju
Krytyczne oświecenie
Krytyka instrumentalnego rozumu
Przemysł kulturowy
Walter Benjamin i upadek aury
György Lukács: powrót do Marksa
Herbert Marcuse: fuzja marksizmu i psychoanalizy
Powojenna szkoła frankfurcka
Kontynuacje: Jürgen Habermas
Krok dalej: Axel Honneth
Krytyka szkoły frankfurckiej
Użyteczność teorii krytycznej w socjologii

Myśl filozoficzna wobec wielkich wydarzeń społecznych. Panoramy dziejowe 1918–1996 (Piotr Skudrzyk)
Historyczne okoliczności powstania panoram
Biologistyczne ujęcie dziejów przez Oswalda Spenglera
Religijno-duchowy charakter procesu dziejowego według Arnolda Toynbeego
Wywyższenie cywilizacji łacińskiej w teorii Feliksa Konecznego
Ideacyjno-sensywny cykl dziejów według Pitirima Sorokina
Wiara w liberalną demokrację Francisa Fukuyamy
Dzieje jako zderzenie cywilizacji według Samuela Huntingtona
Odważne podsumowanie

Ponowoczesność i postmodernizm (Barbara Lewicka)
Uwagi wstępne
Źródła
Krytyka
Ponowoczesność a socjologia

Teorie dyskursu. Pola przybliżenia (Wioletta Tomala-Kania)
„Dyskurs”, czyli co ? Możliwości ujęć definicyjnych
Teorie dyskursu a socjologia
Ustalenia wstępne, ustalenia zasadnicze
Przegląd stanowisk dyskursywnych
Dlaczego Lévi-Strauss, Foucault, Derrida ? Dlaczego Laclau i Mouffe ?
Pola uzasadnienia
Uwag o metodzie ciąg dalszy
Refleksje wokół antropologicznego systemu odniesień niemożliwych
Wśród dyskursywnych pól przybliżeń historiozoficznych
Wokół dekonstrukcyjnych przybliżeń dyskursywnych
Między teorią a politycznością albo hegemonia, czyli logika tego, co społeczne

Analiza dyskursu i krytyczna analiza dyskursu (Kamilla Biskupska)
Analiza dyskursu – zakres pojęcia
Korzenie analizy dyskursu
Krytyczna analiza dyskursu – wprowadzenie
Krytyczna analiza dyskursu – geneza
Czym jest krytyczność (w) KAD ?
Krytyczna analiza dyskursu a psychologia dyskursywna
Przedmiot i metody badań AD i KAD
Trudności z interdyscyplinarnością

Teorie feministyczne (Joanna Mizielińska)
Feminizm liberalny i feminizm radykalny
Feminizm a różnice
Socjologia feministyczna
Recepcja feminizmu w Polsce: polskie studia gender, główne ośrodki i ich specyfika

Teorie queer (Joanna Mizielińska)
Ruch homofilny lat 1950–1969
Model etniczno-mniejszościowy: Lesbijsko-Gejowski Ruch Wyzwolenia lat 70
Teoria i praktyka queer
Michel Foucault – patron badań queer
Główne cechy i charakterystyka badań związanych z teorią queer
Judith Butler i jej teoria performatywności płci
Butler i feminizm
Perspektywa queer w badaniach socjologicznych
Recepcja teorii queer w Polsce

Postkolonializm (Izabela Handzlik)
Dekolonizacja i postkolonializm
Antyimperializm Frantza Fanona
Twórczość Alberta Memmiego w obronie skolonizowanych i uciśnionych
Badania postkolonialne na tle „zwrotu lingwistycznego”
Krytyka dyskursu kolonialnego w twórczości Edwarda Saida
Homi K. Bhabha – hybrydowość i trzecia przestrzeń w dyskursie postkolonialnym
Wkład Gayatri Chakravorty Spivak
„Odwrót” od postmodernizmu
Postkolonializm – głosy krytyczne
Postkolonializm – proponowane aplikacje badawcze

Uwagi na zakończenie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj