Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa parafia kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona medycyna reklama liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo region skarby biznes kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa kopalnia Poznań życie zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Bielsko-Biała dwór Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka fizyka obóz Opolszczyzna gwara plastyka UE logistyka sport naród Rudy ciało lwów pałac gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka energetyka hagiografia cenzura opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia historia sztuki książka reportaż dyskurs demografia katastrofa słowianie sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Chorzów Zabrze duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara cesarz Białoruś archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie stara fotografia gospodarka język polski Kaszuby podróże legenda prawo karne powieść islam mechanika Świdnica Francja Strzelce Opolskie sentencje rynek Prezydent barok narodowość księga kryminalistyka wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina regionalizm kolej Wielkopolska kartografia Żyd polszczyzna pielgrzymka modernizm Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja Galicja hutnictwo dom USA geologia powstania śląskie sanacja atlas mapa Gombrowicz protestantyzm energia Rej Polacy uniwersytet pomoc społeczna cesarstwo handel metalurgia Ameryka służba fotografia artystyczna informatyka projektowanie twórczość miłość 1939 artysta Góra Św. Anny XX wiek Monachium Jan tekst Będzin projekt dramat apteka konserwacja mieszkańcy Chorwacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa identyfikacja kronika Nietzsche farmacja muzealnictwo Włochy inwestycje komunikowanie Wilno bank firma nazizm wino szkice język angielski Rybnik kara kryzys granice strategie prawo europejskie XX w. III Rzesza powstania mediacja urbanizacja szczęście antologia XIX wiek okupacja Anglia zachowanie ludzie pożar Hegel Krapkowice konflikt powódź osadnictwo frazeologia modelowanie konsumpcja konkurencyjność flora sanktuarium propaganda Izrael księstwo metodologia mniejszość jedzenie zabytek praktyka Indie ikona pracownik socjalny esej Odra jubileusz W Siewierz zwierzęta gimnazjum Gdańsk fauna organizacja przemoc przedszkole public relations myśli Prusy Słowacja postępowanie dyplomacja Wittgenstein hermeneutyka pogrzeb ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor Wielka Brytania Chiny Jura więziennictwo przepisy psychologia rozwojowa produkt język rosyjski ryzyko rzecznik ochrona środowiska pamiętnik kalendarz system metropolia problematyka król pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm transformacja klient komiks Księstwo Raciborskie Hitler Polonia osobowość dusza karne monografia symbol plan poradnik lęk Mikołów aksjologia ikonografia zawód Fabian Birkowski hobby kształcenie Gleiwitz wybory feminizm Conrad humanizm psychika woda anglistyka infrastruktura pradzieje AZP kodeks Romowie terroryzm socrealizm zwyczaje kolekcjonerstwo gotyk kapitał politologia Japonia jaskinia sacrum historia literatury topografia kościół katolicki korupcja Kant granica migracja psychologia osobowości autonomia papież DNA Białoszewski Bydgoszcz biblioteka Miłosz Habermas święty genetyka mit broń biologia wody analiza interpretacje dokumenty fałszerstwo leksyka semantyka złote POLONISTYKA Piłsudski Łambinowice epoka brązu Grodków rasa postępowanie administracyjne wieś etniczność polski rzeka etymologia ołtarz katedra przesladowania socjalizacja industrializacja globalizacja endecja lotnictwo podręcznik pocztówka gmina Italia autyzm Ślązacy album Jasna Góra grodziska medioznawstwo Hiszpania powstanie śląskie święci prawa człowieka akwaforta Normanowie patologia linoryt mieszkalnictwo Kapuściński mowy konflikty Księstwo Cieszyńskie 1945 Szczepański Słowacki czasopisma frazeologizmy Olkusz obraz biogram praca socjalna Ślązaczka okultyzm Śląski architektura drewniana dziennikarz instytucje przeszłość odpowiedzialność wysiedlenia Potocki nowy jork rzemiosło Żywiec arcydzieła ewangelicy erotyka powstanie kardynał zbrodnia kapituła informacja publiczna ADHD zabory militaria kodeks postępowania administracy podróż duszpasterstwo Piastowie produkcja metafizyka chór gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo Habsburgowie jezuici kreatywność obszar chronionego krajobrazu decyzja administracyjna tvn konferencja

Szukaj

Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych

Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych

Redakcja naukowa Marek S. Szczepański i Anna Śliz

wyd. Opole 2014, stron 483, bibliografia, miękka oprawa, format ok.23, cm x 16,5 cm

Nakład tylko 250 egzemplarzy !

Więcej szczegółów


42,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

„Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych” to nie pierwszy u nas podręcznik akademicki traktujący o współczesnych teoriach społecznych i socjologicznych.
Redaktorzy naukowi i autorzy starali się tak tę książkę przygotować, by zaprezentować nowe interpretacje, nowe odczytanie niektórych ujęć paradygmatycznych, np. teorie konfliktu, pokazując równocześnie nowe nurty w socjologii, np. krytyczną analizę dyskursu czy teorie queer.
Mamy nadzieję, że przekazywany Czytelnikowi podręcznik będzie uzupełnieniem dla już istniejących zarówno autorstwa polskich socjologów, jak i zagranicznych, że będzie także ważną wskazówką intelektualną dla wszystkich zainteresowanych nowymi interpretacjami rzeczywistości społecznej odczytywanej przez socjologów i przedstawicieli pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.

Książka powstała z myślą o studentach socjologii, ale nie tylko… Jako przewodnik po najnowszych teoriach socjologicznych została pomyślana jako ważna lektura dla studentów i wykładowców także innych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami teoretycznymi we współczesnej socjologii.


SPIS TREŚCI :

Wstępna refleksja nad istotą podręcznika (Marek S. Szczepański, Anna Śliz)

Teorie funkcjonalne (Beata Pawlica)
Społeczeństwo jako organizm – prekursorzy funkcjonalizmu
Funkcjonalizm w antropologii kulturowej
Funkcjonalizm Roberta K. Mertona
Funkcjonalizm Talcotta Parsonsa
Neofunkcjonalizm
Podsumowanie

Teorie ewolucyjne i teorie modernizacji (Aleksandra A. Wycisk)
Inspiracje ewolucjonizmu
Ewolucja – zmiana – postęp – rozwój: w kręgu pojęć
Dychotomiczne wizje społeczeństwa
Modernizacja i człowiek nowoczesny
Teorie modernizacji
Krytyka modernizacji: teorie rozwoju zależnego
Nowe spojrzenie – neoewolucjonizm
Dokąd zmierza rozwój ?
Krytyka teorii ewolucjonistycznych i modernizacji
Teoria modernizacji – użyteczność w socjologii

Społeczny świat konfliktów (Anna Śliz, Marek S. Szczepański)
Koncepcje i konteksty – wstęp
Pierwotne paradygmatyczne ujęcie konfliktu
Konflikt w klasyce socjologii
Współczesne modele konfliktu społecznego
Konflikt etniczny – współczesny konflikt społeczny ?
Konflikt w zróżnicowanym etnicznie świecie
Etiologia współczesnego konfliktu – konfliktu etnicznego
Konflikt czy koegzystencja ? Dylemat na zakończenie

Teoria wymiany społecznej (Marek S. Szczepański, Anna Śliz, Joanna Wojtkun)
Konwencje i fundamenty – wstęp
Klasyczna teoria ekonomii
Paradygmat antropologiczny w teorii wymiany
Behawioryzm a teoria wymiany społecznej
Teoria wymiany w socjologii. Początki
Sieciowa teoria wymiany
Teoria racjonalnego wyboru – neoklasyczna ekonomia i socjologia
Współczesne konteksty wymiany społecznej
Teoria wymiany społecznej. Chwila refleksji na zakończenie

Od socjobiologii do psychologii ewolucyjnej (Beata Pawlica)
Etiologia i pierwsi socjobiolodzy
Biologia ewolucyjna w służbie socjobiologii
Teoria gier
Ikony socjobiologii
Psychologia ewolucyjna
Sociobiologia polonica
Podsumowanie

Fenomenologia, socjologia fenomenologiczna i etnometodologia (Anna Kopczak-Wirga, Borys Cymbrowski)
U źródeł
Ku socjologii fenomenologicznej
Socjologia fenomenologiczna Alfreda Schütza
Fenomenologiczne źródła konstruktywizmu
Postfenomenologia
Założenia antropologii symbolicznej Clifforda Geertza
Program etnometodologiczny
Inne metodologiczne implikacje fenomenologii: kondensacja znaczenia i interpretacyjna analiza fenomenologiczna (IPA)

Strukturalizm (Justyna Kijonka)
Wprowadzenie
Językoznawstwo strukturalne
Strukturalizm w antropologii społecznej
Analiza strukturalna i semiotyka
Boris Uspienski i Jurij Łotman – szkoła tartusko-moskiewska
Strukturalizm a psychologia i psychoanaliza
Poststrukturalizm, epigoni oraz krytycy
Podsumowanie

Teoria krytyczna – szkoła frankfurcka (Aleksandra A. Wycisk)
Szkoła frankfurcka
Instytut Badań Społecznych
Dialektyka i sztuka eseju
Krytyczne oświecenie
Krytyka instrumentalnego rozumu
Przemysł kulturowy
Walter Benjamin i upadek aury
György Lukács: powrót do Marksa
Herbert Marcuse: fuzja marksizmu i psychoanalizy
Powojenna szkoła frankfurcka
Kontynuacje: Jürgen Habermas
Krok dalej: Axel Honneth
Krytyka szkoły frankfurckiej
Użyteczność teorii krytycznej w socjologii

Myśl filozoficzna wobec wielkich wydarzeń społecznych. Panoramy dziejowe 1918–1996 (Piotr Skudrzyk)
Historyczne okoliczności powstania panoram
Biologistyczne ujęcie dziejów przez Oswalda Spenglera
Religijno-duchowy charakter procesu dziejowego według Arnolda Toynbeego
Wywyższenie cywilizacji łacińskiej w teorii Feliksa Konecznego
Ideacyjno-sensywny cykl dziejów według Pitirima Sorokina
Wiara w liberalną demokrację Francisa Fukuyamy
Dzieje jako zderzenie cywilizacji według Samuela Huntingtona
Odważne podsumowanie

Ponowoczesność i postmodernizm (Barbara Lewicka)
Uwagi wstępne
Źródła
Krytyka
Ponowoczesność a socjologia

Teorie dyskursu. Pola przybliżenia (Wioletta Tomala-Kania)
„Dyskurs”, czyli co ? Możliwości ujęć definicyjnych
Teorie dyskursu a socjologia
Ustalenia wstępne, ustalenia zasadnicze
Przegląd stanowisk dyskursywnych
Dlaczego Lévi-Strauss, Foucault, Derrida ? Dlaczego Laclau i Mouffe ?
Pola uzasadnienia
Uwag o metodzie ciąg dalszy
Refleksje wokół antropologicznego systemu odniesień niemożliwych
Wśród dyskursywnych pól przybliżeń historiozoficznych
Wokół dekonstrukcyjnych przybliżeń dyskursywnych
Między teorią a politycznością albo hegemonia, czyli logika tego, co społeczne

Analiza dyskursu i krytyczna analiza dyskursu (Kamilla Biskupska)
Analiza dyskursu – zakres pojęcia
Korzenie analizy dyskursu
Krytyczna analiza dyskursu – wprowadzenie
Krytyczna analiza dyskursu – geneza
Czym jest krytyczność (w) KAD ?
Krytyczna analiza dyskursu a psychologia dyskursywna
Przedmiot i metody badań AD i KAD
Trudności z interdyscyplinarnością

Teorie feministyczne (Joanna Mizielińska)
Feminizm liberalny i feminizm radykalny
Feminizm a różnice
Socjologia feministyczna
Recepcja feminizmu w Polsce: polskie studia gender, główne ośrodki i ich specyfika

Teorie queer (Joanna Mizielińska)
Ruch homofilny lat 1950–1969
Model etniczno-mniejszościowy: Lesbijsko-Gejowski Ruch Wyzwolenia lat 70
Teoria i praktyka queer
Michel Foucault – patron badań queer
Główne cechy i charakterystyka badań związanych z teorią queer
Judith Butler i jej teoria performatywności płci
Butler i feminizm
Perspektywa queer w badaniach socjologicznych
Recepcja teorii queer w Polsce

Postkolonializm (Izabela Handzlik)
Dekolonizacja i postkolonializm
Antyimperializm Frantza Fanona
Twórczość Alberta Memmiego w obronie skolonizowanych i uciśnionych
Badania postkolonialne na tle „zwrotu lingwistycznego”
Krytyka dyskursu kolonialnego w twórczości Edwarda Saida
Homi K. Bhabha – hybrydowość i trzecia przestrzeń w dyskursie postkolonialnym
Wkład Gayatri Chakravorty Spivak
„Odwrót” od postmodernizmu
Postkolonializm – głosy krytyczne
Postkolonializm – proponowane aplikacje badawcze

Uwagi na zakończenie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj