Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo muzeum Katowice policja pedagogika fotografia dzieje szkoła zarządzanie literatura archeologia administracja ekonomia kobieta Niemcy średniowiecze język Żydzi miasto Wrocław media wojna prasa budownictwo społeczeństwo edukacja Gliwice wojsko etnologia starożytność Racibórz językoznawstwo katalog filozofia Bytom marketing dzieci dziennikarstwo parafia wykopaliska XIX w. etnografia film geografia Rzym dziecko wystawa Europa kolekcja rodzina przyroda Rosja komunikacja grafika wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków Czechy technika Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel ksiądz rozwój medycyna biografia Częstochowa przemysł nauka muzyka antyk semen urbanistyka tradycja plebiscyt Łódź terapia Grecja górnictwo klasztor biblia BEZPIECZEŃSTWO człowiek Ukraina kresy teatr liturgia ochrona sąd reklama ustrój teoria literaturoznawstwo szkolnictwo młodzież internet pocztówki Judaica kult II RP badania choroba Zaolzie poezja kopalnia Poznań zakon region kino etyka turystyka emigracja planowanie antropologia rzeźba proza życie krajobraz proces folklor biznes skarby wspomnienia PRL synagoga Nysa władza praca transport teologia przestępstwo usługi Warszawa dziedzictwo II wojna światowa telewizja niepełnosprawność państwo radio Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń Unia Europejska miasta zdrowie rysunek pamięć samorząd terytorialny szlachta samorząd Bielsko-Biała las kulturoznawstwo oświata dwór Sosnowiec kościoły cystersi wizerunek biskup przedsiębiorstwo nauczanie gospodarka gender Konstytucja uczeń stara fotografia finanse prawosławie farmacja tożsamość plastyka UE Litwa Rudy pałac przestępczość historia kultury rozwój przestrzenny matematyka obóz Opolszczyzna kultura łużycka logistyka gwara informacja sport naród fizyka więzienie ciało lwów dydaktyka podróże język polski Kaszuby filologia technologia legenda prawo karne historia sztuki książka XX wiek powieść islam reportaż Monachium Świdnica hagiografia cenzura pielgrzymka mechanika sztuka nieprofesjonalna Pszczyna ekonomika energetyka Zabrze Chorzów rewitalizacja cesarz dyskurs demografia katastrofa słowianie Zagłębie Dąbrowskie XIX wiek środowisko Góra Św. Anny duchowieństwo Białoruś powstania śląskie wiara archiwalia resocjalizacja opieka język niemiecki granica Księstwo Opolskie logika demokracja zwierzęta neolit metalurgia informatyka procesy gazeta służba zamek projektowanie slawistyka integracja projekt Francja regionalizm 1939 Wielkopolska barok Strzelce Opolskie powstania rynek narodowość księga USA sentencje Dominikanie Pomorze sanacja reprint kulinaria kryminalistyka studia miejskie sanktuarium protestantyzm energia pomoc społeczna łacina cesarstwo inzynieria kolej stres fotografia artystyczna modernizm Odra Ameryka Żyd polszczyzna twórczość miłość diecezja historiografia Hegel artysta kartografia Galicja dom Cesarstwo Rzymskie tekst atlas mapa okupacja Jan Gombrowicz Będzin Rej hutnictwo Polacy uniwersytet Prezydent geologia wolność handel nazizm fauna Gdańsk przedszkole W przemoc Prusy strategie Słowacja hobby dramat Chorwacja apteka public relations Nietzsche kronika szczęście antologia Włochy zwyczaje zachowanie Wilno bank firma materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konflikt powódź szkice frazeologia wino autonomia Rybnik granice propaganda Izrael język angielski księstwo metodologia praktyka XX w. prawo europejskie ikona wywiad kara pracownik socjalny mediacja esej rzeka urbanizacja Anglia kryzys Siewierz ludzie Krapkowice gimnazjum osadnictwo Kant organizacja III Rzesza myśli terroryzm konsumpcja pożar flora identyfikacja konserwacja mieszkańcy mniejszość zabytek inwestycje Indie muzealnictwo modelowanie jedzenie komunikowanie konkurencyjność jubileusz broń industrializacja złote klient Beskidy Ruda Śląska transformacja lotnictwo dusza Księstwo Raciborskie pocztówka komiks Hitler Polonia osady socjalizacja karne Hiszpania Mikołów poradnik ikonografia święci zawód endecja powstanie śląskie 1921 postępowanie Wittgenstein kształcenie wybory Italia Gleiwitz psychika ryby prawo cywilne 1914 woda anglistyka pradzieje AZP album produkt Wielka Brytania Chiny więziennictwo gotyk jaskinia politologia kolekcjonerstwo pamiętnik problematyka król kalendarz historia literatury metropolia zielnik papież psychologia osobowości pisarz narkotyki Niemodlin pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm XVIII w. Jura biblioteka osobowość leczenie mit język rosyjski ryzyko leksyka monografia symbol wody analiza książę ROSYJSKI semantyka POLONISTYKA lęk Fabian Birkowski epoka brązu aksjologia Piłsudski farmakopea feminizm Conrad humanizm postępowanie administracyjne katedra pies przesladowania globalizacja plan infrastruktura socrealizm medycyna ludowa Romowie Matejko leki Japonia gmina podręcznik kościół katolicki korupcja sacrum autyzm Ślązacy grodziska Jasna Góra kodeks medioznawstwo Miłosz Habermas święty Białoszewski prawa człowieka dyplomacja hermeneutyka pogrzeb genetyka kapitał interpretacje dokumenty topografia fałszerstwo biologia franciszkanie DNA wielokulturowość kompozytor migracja Bydgoszcz psychologia rozwojowa botanika przepisy Łambinowice żegluga etniczność polski rzecznik Grodków rasa ochrona środowiska wieś ołtarz etymologia system hałas Habsburgowie Rejencja opolska Kłodzko prawo handlowe edukacja regionalna decyzja administracyjna matka 1918 Namysłów układ świat konferencja Wisła literatura francuska elita inżynieria środowiska geometria Różewicz świadomość język francuski Krzysztoń ścieki modlitwa wzornictwo Ruś aspekty syjonizm funkcjonariusz Herbert estetyka cmentarzysko Beckett wierzenia Stary Testament ustawa epoka kamienia Piekary Śląskie komunizm samochód kultura ludowa odpust

Szukaj

Kultura bez cenzury (?)

Redakcja naukowa : Joanna Czaplińska, Anna Modelska-Kwaśniowska
wyd. OPOLE 2010, stron 237 + wkl. ilustr.,
ilustracje na wklejkach z papieru kredowego, przypisy, bibliografia, miękka oprawa, format ok. 23,5 cm x 16,5 cm

Nakład tylko : 150 egzemplarzy !

Uwaga : część tekstów w językach obcych (wg spisu treści) !

Więcej szczegółów


30,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Problematyka zawartych w tomie Kultura bez cenzury (?) artykułów koncentruje się na relacjach pomiędzy twórcami kultury a cenzurą.
Autorzy artykułów rozważają i analizują takie zjawiska, jak ucieczka od cenzuralnych ograniczeń do „drugiego obiegu”, undergroundu czy na emigrację, ale też ukazują, jaki wpływ miała cenzura na ostateczny kształt powstających do roku 1989 utworów.
Artykuły dotyczą literatury i kultury krajów słowiańskich: Polski, Czech, Rosji (Związku Radzieckiego), Ukrainy, Serbii i Chorwacji.
Ciekawe spostrzeżenia i analizy zainteresować mogą przede wszystkim slawistów i polonistów: literaturoznawców i kulturoznawców, zarówno pracowników akademickich, jak i studentów, lecz także historyków.


Ze wstępu [fragment] :


Urząd cenzora znał już starożytny Rzym, gdzie zawsze dwóch sprawujących tę funkcję urzędników czuwało m.in. nad cura morum, czyli moralnością obywateli. Urząd dawał cenzorom władzę niemal absolutną, podejmowane przez nich decyzje były nieodwołalne— pod warunkiem, iż były jednomyślne a karą za nieprzestrze­ganie zakazów mogło być nawet pozbawienie praw politycznych. Wydaje się, iż z tego właśnie wzorca czerpały (i nadal czerpią) władze totalitarne powstałe po II wojnie światowej.

Słowniki definiują cenzurę jako kontrolę — przede wszystkim państwową — nad wypowiedziami artystycznymi, dzieląc ją na cenzurę: obyczajową, prewencyjną, represyjną, wewnętrzną (autocenzurę) czy też kościelną.

Najdotkliwsza dla twórców była cenzura instytucjonalna, prewencyjna, nakazująca autorom usunięcie pewnych fragmentów tekstu jeszcze przed drukiem, uniemożli­wiająca wypowiadanie własnych przekonań, ograniczająca nie tylko swobodę wy­powiedzi na tyle skutecznie, iż niektórzy twórcy woleli milczeć, niż poddawać swe utwory myślowej kastracji.

Stefan Kisielewski swoje doświadczenia z cenzurą pod­sumował słowami: Cenzura złamała i obrzydziła moje życie, cenzura uniemożliwiła mi wykonywanie zawodu publicysty politycznego, do którego czułem się powołany, cenzura zafałszowała, spaczyła i popsuła 90 procent tego, co wydrukowałem, cenzura sprawiła, że cotygodniowe felietony, jakie pisuję w krakowskim „Tygodniku Powszechnym" od lat trzydziestu dwóch, pojawiają się kaleczone i okłamują często publiczność co do moich intencji, a sprostować tego ani nawet dać do zrozumienia nie można, cenzura bowiem operuje w ścisłej tajemnicy, konfiskując najlżejszą aluzję do swych czynności. Cenzura nasza zresztą w ogóle nie jest żadną cenzurą, choć zapożyczyła swą nazwę od podobnej instytucji, działającej w Polsce przed wojną, a w krajach demokratycznych po dziś dzień. Tam, jeśli konfiskuje się jakiś tekst prasowy ze względów państwowo-politycznych, czyni się to w sposób jawny, po wydrukowaniu owego tekstu, motywuje się swą decyzję, podając ową motywację do wiadomości publicznej, wreszcie wytacza się redaktorom pisma czy wydawnictwa sprawę sądową, której wynik wcale nie jest pewny, może on być również porażką władz odpowiedzialnych za konfiskatę.


SPIS TREŚCI :

Wstęp

CENZURA I AUTOCENZURA

Wojciech Kral — Wypowiedziane między strofami - o pewnych aspektach poezji Michaiła Kuzmina

Witold Kołbuk — Cerkiew prawosławna pod kontrolą władz PRL

Zdravko Stamatoski — Cenzura w życiu kulturalno-oświatowym macedońskich uchodźców politycznych w Polsce po 1948 roku

Małgorzata Wątkowska — Cenzura i wstyd w dziennikach polskich intelektualistów 2. połowy XX wieku

Petra Fojtů — Biblické frazeologické jednotky a cenzura

Marta Banaś — Bohumil Hrabal jako pisarz dwóch obiegów: niezależnego i oficjalnego. Różne warianty Zbyt głośnej samotności

Karel Komárek — Paradox zápasu s cenzurou (v české literatuře 80. a 90. let)

Vladimír Novotný — Česká literatura (i) třetiho tisíciletí a strašidlo cenzury

Persida Lazarević Di Giacomo — Paradoksi (ne)zvaničnih cenzura

Нада Савковић — Књижевност против књиге

POZA CENZURĄ

Izabela Kowalska-Paszt — U źródeł radzieckiego undergroundu kulturowego

Marek Maksymczak — Błędny obywatel. O trzech autoportretach Leszka Sobockiego

Dobrochna Dabert — Śmiech bez debitu. Strategie komiczne w drugim obiegu

Joanna Czaplińska — Poza cenzurą, poza odbiorcą. Problemy w komunikacji literackiej czeskich autorów drugiego obiegu

Kristina Posilović — Queeranje urbane prozę (Underground književnost „znoja, suza i sperme")

EMIGRACJA

Andrzej Wątorski — Ubodzy krewni na trybunie wolności - liryka międzywojennej emigracji ukraińskiej

Aleksandra Seidel-Mączyńska — Metafizyka przestrzeni w emigracyjnych opowiadaniach Jana Čepa

Ilona Gwóźdź-Szewczenko — Zawoalowana rzeczywistość, czyli świat przedstawiony w perspektywie lornetki.
Technika prozatorska w utworach Ako chutí moc Ladislava Mňački i Książę Mediolanu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Olga Czernikow — „Napsat si smím, co chci, nikdo mi neškrtá". Karla Michala twórczość bez cenzury (?)

Martin Pilař — Zdena Tomin - portrét české exilové autorky

Małgorzata Kalita — Emigracja jako przekraczanie granie. O esejach Sylvii Richterovej Místo domova

ANEKS

Ana Kodrić — Kazalište potlačenih Augusta Boala u nastavi hrvatskog kao drugog i stranog jezika

Dragana Vukićević — Divlji intervjui

Uwaga: ostatnie egzemplarze księgarskie z wyczerpanego w wydawnictwie nakładu !

Egzemplarz powystawowy z przetarciami błyszczącej czarnej okładki i drobnymi śladami magazynowymi jak na fot. szczegółowych !Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj