Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona medycyna reklama liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes skarby region kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa kopalnia Poznań życie zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Bielsko-Biała Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja obóz Opolszczyzna fizyka plastyka logistyka UE gwara sport naród Rudy ciało pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka energetyka hagiografia cenzura opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs demografia reportaż katastrofa słowianie pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Zabrze Chorzów duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka język polski Kaszuby stara fotografia podróże legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam mechanika Monachium Świdnica Francja Strzelce Opolskie rynek barok Prezydent sentencje kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria procesy gazeta stres zamek slawistyka integracja łacina kartografia regionalizm kolej Wielkopolska Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja hutnictwo Galicja dom USA powstania śląskie geologia sanacja atlas mapa Gombrowicz sanktuarium protestantyzm energia Rej uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo handel metalurgia informatyka Ameryka służba fotografia artystyczna projektowanie twórczość miłość artysta 1939 XX wiek Jan tekst Będzin projekt dramat apteka materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konserwacja Chorwacja mieszkańcy identyfikacja kronika Nietzsche farmacja inwestycje muzealnictwo Włochy Wilno bank komunikowanie firma język angielski wino szkice nazizm Rybnik kara strategie granice kryzys prawo europejskie XX w. mediacja urbanizacja III Rzesza powstania okupacja szczęście XIX wiek antologia Anglia zachowanie ludzie pożar Hegel Krapkowice konflikt osadnictwo powódź frazeologia konsumpcja modelowanie flora konkurencyjność propaganda Izrael księstwo mniejszość metodologia praktyka jedzenie zabytek Indie Odra W ikona pracownik socjalny jubileusz esej Siewierz zwierzęta Gdańsk gimnazjum fauna organizacja public relations przemoc przedszkole Prusy myśli Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor Wielka Brytania Chiny więziennictwo przepisy Jura produkt psychologia rozwojowa język rosyjski pamiętnik ryzyko ochrona środowiska rzecznik metropolia system problematyka król kalendarz ROSYJSKI pisarz narkotyki Niemodlin chrześcijaństwo kicz klient katolicyzm Ruda Śląska transformacja pacjent Księstwo Raciborskie komiks Hitler osobowość Polonia dusza karne monografia symbol Mikołów poradnik lęk plan aksjologia hobby Fabian Birkowski ikonografia zawód wybory kształcenie Gleiwitz feminizm Conrad humanizm psychika woda pradzieje anglistyka AZP kodeks infrastruktura zwyczaje Romowie terroryzm socrealizm jaskinia gotyk kolekcjonerstwo Japonia politologia kapitał sacrum historia literatury kościół katolicki korupcja Kant topografia papież DNA granica migracja autonomia psychologia osobowości Białoszewski Miłosz biblioteka Habermas święty Bydgoszcz genetyka mit leksyka biologia wody interpretacje broń dokumenty fałszerstwo analiza franciszkanie semantyka POLONISTYKA złote epoka brązu Łambinowice Piłsudski postępowanie administracyjne Grodków rasa wieś etniczność polski socjalizacja katedra etymologia przesladowania rzeka ołtarz industrializacja globalizacja Matejko lotnictwo endecja pocztówka Italia podręcznik gmina autyzm Ślązacy grodziska medioznawstwo Jasna Góra album Hiszpania prawa człowieka powstanie śląskie święci Normanowie patologia mieszkalnictwo akwaforta Kapuściński linoryt mowy frazeologizmy czasopisma Olkusz Słowacki konflikty 1945 Szczepański Księstwo Cieszyńskie Ślązaczka obraz architektura drewniana okultyzm biogram praca socjalna Śląski dziennikarz rzemiosło Żywiec wysiedlenia Potocki przeszłość odpowiedzialność instytucje nowy jork kapituła zbrodnia erotyka informacja publiczna arcydzieła ewangelicy powstanie kardynał kodeks postępowania administracy Piastowie chór podróż ADHD produkcja zabory metafizyka militaria duszpasterstwo Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie jezuici decyzja administracyjna tvn

Szukaj

Społeczeństwo w obiektywie + Płyta CD

Społeczeństwo w obiektywie + Płyta CD

Redakcja naukowa Kamilla Biskupska, Paweł Apollo, rok wyd. 2009, stron 147 + płyta CD zawierające cyfrowe fotografie, oprawa matowa format ok. 20,5 cm x 14,5 cm


Więcej szczegółów


13,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

„Społeczeństwo w obiektywie” to zbiór artykułów związanych z szeroką pojętą naukową refleksją nad wizualnością i obrazem. Teksty te poruszają tematykę związaną z ontologią i epistemologią obrazu, szczególnie fotografii, ale również miejscem tegoż obrazu w procesie badawczym ujmowanym z perspektywy nauk społecznych.
Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajdują się zdjęcia, obrazujące poruszane w poszczególnych artykułach zagadnienia.

Książka jest adresowana do przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, studentów kierunków socjologia, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, pedagogika zainteresowanych problematyką wizualności. Jednak treść może okazać się interesująca dla każdego,
dla kogo świadome obserwowanie otaczającego społecznego świata stanowi wartość samą w sobie.Ze wstępu [fragmenty] :

Wśród wynalazków, które zmieniły nieodwracalnie rzeczywistość społeczną i kulturową człowieka, ważne miejsce — zaraz po wynalazku druku — zajmuje fotografia.
Być może od powstania fotografii rozpoczął się powolny, lecz nieustający proces zmieniania „człowieka oczytanego" w „człowieka opatrzonego" (używając określeń autorstwa Susan Sontag).

Genezy zainteresowania nauk społecznych wizualnością należy szukać przede wszystkim w przemianach, jakim nauki te zostały poddane na przestrzeni XX wieku.
Dzięki rozwojowi socjologii interpretatywnej (Max Weber), postulatom fenomenologicznym Alfreda Schütza, etnometodologii Harolda Garfinkela czy interakcjonizmowi symbolicznemu Herberta Meada — celem pracy badaczy stało się pytanie o codzienne, zwykłe praktyki społeczne jednostek, a później o konstruowanie przez jednostki rzeczywistości społecznej. Zwrócenie uwagi na konwencjonalność świata społecznego otworzyło drogę ku pytaniom o tę sferę kulturowej działalności człowieka, która do tej pory była uważana za naturalną, przeźroczystą, innymi słowy - obiektywną.

Jednak badacze społeczni dość późno, dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku, zwrócili uwagę na istotność tego, co w świecie społecznym odbierane jest za pomocą zmysłu wzroku. Jak stwierdzają Grzegorz Pełczyński i Ryszard Vorbrich, „ten brak zaufania do obrazu i odmawianie mu prawa obecności w dziełach «prawdziwej nauki» był pozostałością kartezjańskiej wizji procesu poznania — przez rozum, a nie przez zmysły"...

Prace, które składają się na ten tom, są zbiorem takich „cząstkowych odpowiedzi" na pytanie o miejsce fotografii (jednego tylko elementu z szerokiego spektrum wizualnych aspektów rzeczywistości) w pewnym szczególnym i wąskim ujęciu - praktyce badawczej socjologa. Rolę, jaką pełnią zdjęcia w zebranych artykułach, można ująć zgodnie z zaproponowaną przez Krzysztofa Olechnickiego po­trójną funkcją tychże: „jako metody, czyli sposobu poznawania rze­czywistości, jako medium - środka wyrazu, jako przedmiotu - ma­terii badań". W artykule otwierającym zbiór Łukasz Rogowski rozważa problem związku między rzeczywistością a jej fotograficznym odbi­ciem.
Zadaje pytanie o reprezentację świata w fotografii, o wpływ kultury wizualnej na rzeczywistość realną i działania ludzi.
Rozwa­żania teoretyczne wzbogaca refleksją nad rodzajami przedstawień wi­zualnych cielesności.
Interesuje go sposób przedstawiania (czy też kreowania przedstawień) ciała ludzkiego w kontekście śmierci, sta­rości, kalectwa, ale też wojny czy pornografii amatorskiej.

W kolejnym artykule Anna Gruszka pisze o mapach — o tym, jak (paradoksalnie) nieobiektywne i wybiórcze mogą być współczesne mapy internetowe — oparte przecież na dokładnych zdjęciach sateli­tarnych i lotniczych. Autorka zwraca również uwagę na projekty wirtualne pokazujące alternatywne (wymykające się dominującemu spojrzeniu przewodnikowo-turystycznemu) ujęcia dwóch miast: Pa­ryża i Poznania.

W następnym artykule, autorstwa Karoliny Boguckiej, tematem przewodnim również jest miasto, lecz tym razem autorkę interesuje
oficjalna, utrwalana na pocztówkach i za pomocą pomników i tablic pamiątkowych, szata ideologiczna miasta.
Bogucka — analizując utrwa­lone na widokówkach przedstawienia Krapkowic — opisuje zmienia­jące się w czasie i historycznie uwarunkowane wyobrażenia co do te­go, za pomocą jakich elementów przestrzeni miejskiej należy two­rzyć wizytówki miast.

Katarzyna Templin natomiast podejmuje analizę tych elementów przestrzeni miejskiej, które są niezauważalne dla mieszkańców i tu­rystów, a których istnienie jest dla badacza poznawczo intrygujące. Autorka zwraca szczególną uwagę na przestrzeń półprywatną — ele­ment przejścia między sferą prywatną domu i sferą publiczną ulicy — balkony i ogródki przydomowe.

Z kolei Anna Barska w swoim artykule przedstawia egzotyczny dla polskiego czytelnika świat Maghrebu (obszar Tunezji, Algierii i Maroka).
Korzystając z zapisu fotograficznego utrwalającego życie tamtejszej społeczności, autorka wprowadza nas w świat zarówno uroczystości rodzinnych i religijnych, jak i życia codziennego miesz­kańców Maghrebu.

Kolejny tekst, autorstwa Anny Śliz i Marka S. Szczepańskiego, również zabiera czytelnika w egzotyczną podróż przez ziemie Izrae­la i Jordanii.
I również w tym tekście wnikliwa obserwacja antro­pologiczna wsparta jest fotografiami.

Trzy zamykające tom artykuły odbiegają od dominującej w nim tematyki wizualności (w) przestrzeni miasta, proponują inne ujęcie i rozumienie wizualności przez przedstawicieli nauk społecznych.

Agata Toman i Paweł Apollo posługują się fotografią jako narzę­dziem dokumentującym obserwację w kontekście analizowanych przez autorów kategorii — społeczeństwa spektaklu i procesu makdonaldyzacji. W przeprowadzonych badaniach Toman i Apollo wykorzy­stali metodę zaproponowaną przez Piotra Sztompkę — matrycę da­nych wizualnych.

Tekst autorstwa Ewy Podsiadłej dotyczy wizualizowania w mediach masowych stereotypu kobiety, szczególnie w kontekście starzenia się i cielesności. Autorka zajęła się analizą strony wizualnej prasy poradnikowej skierowanej do kobiet.

W zamykającym tom artykule Kamilla Biskupska traktuje foto­grafię, szczególnie tę ikoniczną, powszechnie znaną i jednoznacznie społecznie odczytywaną, jako bodziec wyzwalający narrację podczas wywiadów pogłębionych. Jednocześnie, na przykładzie zdjęcia obra­zującego wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, pokazuje, w jaki sposób powstaje pamięć zbiorowa, a indywidualne wspomnienia ulegają ujednoliceniu...

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajdują się zdjęcia przedstawiające fotografie, obrazujące niektóre wątki artykułów
au­torstwa Anny Gruszki, Karoliny Boguckiej, Katarzyny Templin, Anny Barskiej, Anny Śliz i Marka S. Szczepańskiego, Pawła Apollo i Agaty Toman oraz Kamilli Biskupskiej...


SPIS TREŚCI :

Wstęp

Łukasz ROGOWSKI — Idealne obrazy i zły świat, czyli o kontekstach i granicach wizualnego tworzenia rzeczywistości

Anna GRUSZKA — Mapa — reprezentacja ikonosfery miasta (i świata) w sieci

Karolina BOGUCKA — Wizytówki Krapkowic. Obrazy jako nośniki ideologii

Katarzyna TEMPLIN — Czego w mieście nie widać gołym okiem — fotografia jako metoda w badaniach antropologii codzienności

Anna BARSKA — Inny świat w obiektywie — obrazy Maghrebu

Anna ŚLIZ, Marek S. SZCZEPAŃSKI — Dwa brzegi Jordanu...

Paweł APOLLO, Agata TOMAN — Wizualność makdonaldyzacji. Badanie zmiany społecznej metodami socjologii wizualnej

Ewa PODSIADŁA — Kobiece ciało, starzenie się i prasa poradnikowa. Kilka uwag na temat wizerunku kobiecości w wybranym tytule prasowym

Kamilla BISKUPSKA — Fotografia a pamięć społeczna


 

 

Uwaga : w kilku miejscach drukarnia wydrukowała strony z nieco słabszym drukiem !