Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła Niemcy archeologia średniowiecze język Żydzi miasto media wojna prasa budownictwo Wrocław społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog wojsko etnologia marketing Bytom filozofia dzieci dziennikarstwo parafia wykopaliska film dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn grafika słownik ekologia Kraków Śląsk Cieszyński wystawa śmierć nauczyciel ksiądz rozwój Czechy nauka muzyka technika antyk semen przemysł biografia Częstochowa Łódź terapia urbanistyka górnictwo klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy BEZPIECZEŃSTWO liturgia ochrona sąd reklama medycyna tradycja Grecja internet kult II RP pocztówki badania teatr Judaica choroba Zaolzie poezja ustrój literaturoznawstwo teoria szkolnictwo młodzież region kino turystyka etyka planowanie antropologia rzeźba proza krajobraz życie proces folklor biznes wspomnienia PRL Nysa skarby Poznań kopalnia zakon synagoga przestępstwo teologia zdrowie usługi emigracja dziedzictwo telewizja niepełnosprawność Warszawa państwo radio Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń Unia Europejska władza szlachta samorząd rysunek samorząd terytorialny las praca II wojna światowa kulturoznawstwo oświata Bielsko-Biała Sosnowiec dwór cystersi wizerunek biskup przedsiębiorstwo nauczanie miasta kościoły pamięć transport prawosławie tożsamość UE Litwa Rudy pałac historia kultury rozwój przestrzenny matematyka plastyka Opolszczyzna obóz przestępczość logistyka gwara sport naród ciało więzienie lwów dydaktyka kultura łużycka gender informacja uczeń Konstytucja fizyka finanse hagiografia cenzura pielgrzymka ekonomika technologia rewitalizacja Zabrze reportaż cesarz stara fotografia dyskurs demografia sztuka nieprofesjonalna mechanika Pszczyna energetyka słowianie katastrofa Chorzów duchowieństwo środowisko Góra Św. Anny wiara Białoruś archiwalia resocjalizacja opieka Zagłębie Dąbrowskie Księstwo Opolskie logika demokracja gospodarka język polski Kaszuby podróże prawo karne filologia legenda książka historia sztuki język niemiecki powieść islam Monachium Świdnica Wielkopolska Francja regionalizm Strzelce Opolskie rynek barok narodowość księga neolit metalurgia służba USA informatyka zamek projektowanie sanacja Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria protestantyzm energia sanktuarium 1939 pomoc społeczna łacina cesarstwo kolej Ameryka Żyd sentencje polszczyzna modernizm twórczość miłość diecezja kryminalistyka historiografia Galicja dom powstania śląskie Jan tekst atlas mapa Gombrowicz inzynieria Rej uniwersytet stres Prezydent fotografia artystyczna Polacy handel artysta kartografia wolność Cesarstwo Rzymskie okupacja Będzin hutnictwo procesy gazeta XX wiek slawistyka integracja granica geologia projekt konkurencyjność dramat komunikowanie broń Chorwacja apteka szczęście nazizm antologia Nietzsche kronika Włochy farmacja Wilno bank powódź W firma konflikt wino szkice frazeologia Rybnik powstania public relations księstwo metodologia granice propaganda Izrael zachowanie praktyka prawo europejskie XX w. pracownik socjalny mediacja esej urbanizacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa ikona XIX wiek Anglia ludzie Hegel Krapkowice gimnazjum osadnictwo organizacja myśli język angielski konsumpcja flora konserwacja mieszkańcy identyfikacja Odra wywiad kara kryzys mniejszość jedzenie zabytek inwestycje Siewierz Indie jubileusz III Rzesza terroryzm zwierzęta Gdańsk pożar fauna przemoc przedszkole Prusy strategie muzealnictwo modelowanie Słowacja rzecznik postępowanie Wittgenstein kształcenie psychika ryby prawo cywilne 1914 woda złote anglistyka Chiny więziennictwo produkt zwyczaje Ruda Śląska Wielka Brytania komiks gotyk Hitler politologia pamiętnik historia literatury metropolia problematyka król kalendarz socjalizacja pisarz narkotyki Niemodlin autonomia papież Mikołów katolicyzm ikonografia zawód biblioteka endecja pacjent chrześcijaństwo hobby kicz Gleiwitz mit osobowość wybory Italia wody analiza leksyka monografia symbol POLONISTYKA lęk pradzieje książę AZP semantyka album aksjologia Fabian Birkowski kolekcjonerstwo feminizm Conrad humanizm jaskinia katedra globalizacja infrastruktura psychologia osobowości Jura Romowie socrealizm ryzyko Japonia język rosyjski Ślązacy kościół katolicki korupcja Kant sacrum Jasna Góra ROSYJSKI Piłsudski Miłosz epoka brązu Habermas święty Białoszewski genetyka postępowanie administracyjne dyplomacja hermeneutyka pogrzeb rzeka biologia interpretacje dokumenty fałszerstwo przesladowania wielokulturowość plan kompozytor franciszkanie Matejko przepisy Łambinowice rasa podręcznik ochrona środowiska wieś gmina etniczność polski Grodków etymologia system ołtarz autyzm industrializacja grodziska kodeks medioznawstwo transformacja lotnictwo klient prawa człowieka kapitał pocztówka Polonia dusza Księstwo Raciborskie karne topografia poradnik migracja Hiszpania DNA powstanie śląskie Bydgoszcz psychologia rozwojowa święci arcydzieła osiedle wartości prawo międzynarodowe mieszkalnictwo odpust zbrodnia informacja publiczna Normanowie Słowacki mowa kodeks postępowania administracy podróż eucharystia armia Księstwo Cieszyńskie Ślązaczka okultyzm hałas chrystologia dziennikarz retoryka układ biografie wysiedlenia proboszcz Potocki decyzja administracyjna gramatyka matka 1918 Namysłów Kluczbork moralność erotyka międzynarodowe Wisła sekularyzacja elita inżynieria środowiska geometria ADHD Maghreb geneza język francuski ścieki wzornictwo metafizyka Warmia Lewin Brzeski prawoznawstwo syjonizm moda cmentarzysko

Szukaj

Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca w zachodniej ...

Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca w zachodniej ...

... I ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WYŻYN POLSKICH — MAŁGORZATA NITA

wyd. 2009 r., stron 158, bibliografia, plansze, wkładki, tab., mapki, krzywe pyłkowe, diagramy, (część jako rozkładane załączniki pod opaską), miękka oprawa foliowana, duży format ok. A-4

Niski nakład !

Więcej szczegółów

Promocja tygodniowa !
24,00 zł

48,00 zł

(cena obniżona o 50 %)

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Jest to opracowanie monograficzne poświęcone przemianom roślinności i klimatu w interglacjale mazowieckim i starszej części zlodowacenia Liwca na obszarze zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich.
Krajobraz leśny tej części Polski był zróżnicowany lokalnie, co dokumentują bogate dane pyłkowo-sporowe z 12 profili osadów organicznych.
Dane te, a także skład szczątków makroskopowych roślin oraz różnorodność zielenic z rodzaju Pediastrum podkreślają też wyraźne zmiany trofii w niektórych jeziorach.

WSTĘP

Interglacjał mazowiecki (Mindel-Riss, holsztyński, Hoxnian, Praclaux, lichwiński, aleksandryjski) jest ciepłym piętrem środkowego plejstocenu, korelowanym z 11 poziomem tlenowym w rdzeniach głębokomorskich (SHACKLETON, OPDYKE, 1973).
Według różnych autorów czas jego trwania szacowano od 15—16 tys. lat (MÜLLER, 1974) do 200 tys. lat (RÓŻYCKI, 1978). Nowsze badania wskazują na około 20—50 tys. lat (MOJSKI, 1993; KRUPIŃSKI 1995 a; WOJTANOWICZ, 1995).
Osady organiczne interglacjału mazowieckiego są znane z wielu stanowisk w Europie, np. Marks Tey (TURNER, 1970; ROWE i in., 1999), Tye Green (BOREHAM i in., 1999), Praclaux Crater (BEAULIEU, REILLE, 1995; REILLE, BEAULIEU, 1995; REILLE i in., 2000), Pritzwalk i Granzin (ERD, 1970), Tornskov (ANDERSEN, 1963).
Historia badań palinologicznych osadów tego interglacjału ma też swoją długą historię w Polsce. Pomimo tego, że stanowiska osadów organicznych są licznie udokumentowane na terenie naszego kraju, większość opracowań nie ma wystarczająco gęstego opróbowania profilów, które pozwalałyby na szczegółowe interpretacje i porównania między różnymi regionami kraju.
Jedynym obszarem, dla którego wykonano szczegółowe badania osadów organicznych tego interglacjału, jest Podlasie. Liczne sukcesje pyłkowe zostały tam udokumentowane przez KRUPIŃSKIEGO (1988 a,b, 1993, 1995 a,b,c, 1996 a,b, 1997, 2000), KRUPIŃSKIEGO, LINDNERA (1991), KRUPIŃSKIEGO, NITYCHORUKA (1991), KRUPIŃSKIEGO i in. (1986, 1988) oraz, w mniejszym zakresie, przez BIŃKĘ, NITYCHORUKA (1995, 1996) oraz BIŃKĘ i in. (1996, 1997).
Szczegółowego opracowania doczekało się też stanowisko Brus we wschodniej Polsce (PIDEK, 2003) oraz kilka innych, np. Wylezin (DYAKOWSKA, 1953), zbadany powtórnie przez KRUPIŃSKIEGO i in. (2004 b). Liczne prace powstały w połowie XX wieku, a więc w okresie, w którym pyłek Taxus nie był oznaczany. Mimo wielu, bo około 70 stanowisk wraz z opracowaniami ekspertyzowymi (MAMAKOWA, 2003), stopień poznania sukcesji interglacjału mazowieckiego, zwłaszcza na niektórych obszarach, wcale nie jest wystarczający.
W większości prac brak też opracowań szczątków makroskopowych roślin. Analiza ta jest ważnym uzupełnieniem analizy pyłkowej, ponieważ pozwala na oznaczenie wielu taksonów do poziomu gatunku, również takich, które nie są oznaczane w analizie pyłkowej, oraz jest dobrym wskaźnikiem obecności danego taksonu in situ (TOBOLSKI, AMMANN, 2000).
Istotnym zagadnieniem w historii przemian roślinności są badania osadów organicznych zlodowacenia, które nastąpiło po interglacjale mazowieckim.
Nazwa tego zlodowacenia, a przede wszystkim sposób jego ujmowania jest w chwili obecnej przedmiotem szerokiej dyskusji. W niniejszej pracy oparto się na podziale stratygraficznym czwartorzędu, zaproponowanym przez LINDNERA (1984, 1992), który starszy, przedmaksymalny stadiał w obrębie zlodowacenia środkowopolskiego (G III-2 według RÓŻYCKIEGO, 1972; modliński według BARANIECKIEJ, 1984) określił mianem zlodowacenia liwca. Zlodowacenie to obecnie uznaje wielu geologów i palinologów (BARANIECKA, 1990; LINDNER, 2005; LINDNER, MARCINIAK, 2008; LINDNER, MARKS, 1995, 1999; LINDNER i in., 1995, 2002 a,b, 2004; LISICKI, 2003; MAMAKOWA, 2003; BER, 2000, 2006; BER i in., 2005).
Jego wydzielanie jest też zgodne z wytycznymi zawartymi w obecnie obowiązującej Instrukcji do „Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000” (2004). Nazwa i ranga tej jednostki została utrzymana również w najnowszym podziale stratygraficznym plejstocenu, zaproponowanym przez BERA i in. (2007), w którym interglacjał mazowiecki (mazowsze) i zlodowacenie liwca stanowią najstarszą część kompleksu środkowopolskiego.

Nie wszyscy badacze czwartorzędu akceptują jednak przytoczone tu poglądy. W podziale stratygraficznym, proponowanym przez MOJSKIEGO (1993, 2005), zlodowacenie liwca nie jest wydzielane, stadiał przedmaksymalny, stadiał maksymalny (zlodowacenie odry s.s.) i stadiał warty są zaliczane do zlodowacenia odry.
Podobne poglądy odnośnie do rangi wymienionych jednostek wyraża między innymi KRUPIŃSKI (1995 a) oraz WINTER, URBAŃSKI (2007).
Mimo wielu lat badań tylko nieliczne stanowiska osadów organicznych mają udokumentowaną sukcesję pyłkową starszej części zlodowacenia, które nastąpiło po interglacjale mazowieckim.
Najpełniej osady glacjalne są wykształcone w Ossówce i Hrudzie (KRUPIŃSKI, 1995 a, 2000), zarejestrowano je także między innymi w stanowisku Nowiny Żukowskie (DYAKOWSKA, 1952), Adamówka (BIŃKA i in., 1987), Poznań (WINTER, 1991), Krzyżewo (JANCZYK-KOPIKOWA, 1996), Kaliłów (BIŃKA, NITYCHORUK, 1996), Przasnysz (MAMAKOWA, 1998), Konieczki (NITA, 1999) i Brus (PIDEK, 2003).
Niniejsza praca jest kontynuacją badań prowadzonych na terenie południowej Polski od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Efektem tych zainteresowań było opracowanie między innymi flor interglacjału mazowieckiego z Konieczek (NITA, 1999), położonych na obszarze Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.
Sukcesja pyłkowa miała tam wiele interesujących cech, które odbiegały nieco od sukcesji stratotypowych. Jedną z nich były np. wyjątkowo wysokie wartości pyłku cisa (Taxus).
Celem autorki było opracowanie innych flor tego interglacjału i sprawdzenie, czy tak wysokie wartości pyłku Taxus są tylko cechą lokalną, czy też są może typowe dla całego obszaru Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.
Inną cechą sukcesji z Konieczek był dość gwałtowny wzrost udziału pyłku brzozy (Betula alba t.) w schyłkowej części świerkowo-olszowego odcinka profilu przed pojawieniem się pyłku Taxus, duża rola brzozy w środkowej fazie intrainterglacjalnego ochłodzenia, a także bardzo wyraźny spadek wartości pyłku graba (Carpinus) w starszej części III okresu pyłkowego według podziału JANCZYK-KOPIKOWEJ (1991).
W trakcie zbierania materiałów nadarzyła się okazja rozszerzenia obszaru badań o stanowisko Białe Ługi, położone w południowej części Wyżyny Kieleckiej, w Górach Świętokrzyskich.
Już niemal w ostatniej chwili otworzyła się możliwość pobrania prób z terenu miasta Katowice, a więc z obszaru silnie zurbanizowanego i niemożliwego do penetracji za pomocą wierceń geologicznych w inny sposób, jak tylko przy okazji prac budowlanych.
Pozwoliło to na dalsze poszerzenie terenu badań o Wyżynę Śląską.

W niniejszej pracy jest używany termin „czwartorzęd”, ponieważ po latach dyskusji nazwa ta została utrzymana (BER, MARKS, 2004; BER i in., 2007; MARKS, 2005, 2006, 2007).

SPIS TREŚCI :

1. Wstęp

2. Obszar badań

2.1. Wyżyna Śląsko-Krakowska
2.1.1. Wyżyna Woźnicko-Wieluńska
2.1.2. Wyżyna Śląska
2.2. Wyżyna Małopolska
2.2.1. Wyżyna Kielecka

3. Metody badań

3.1. Pobieranie prób
3.2. Analiza osadu
3.3. Analiza pyłkowa
3.4. Analiza szczątków makroskopowych roślin
3.5. Prezentacja wyników

4. Lokalna stratygrafia pyłkowa

4.1. Lokalne poziomy pyłkowe
4.2. Korelacja lokalnych poziomów pyłkowych

5. Historia roślinności lądowej na obszarze zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich

5.1. Interglacjał mazowiecki
5.1.1. I okres pyłkowy
5.1.2. II okres pyłkowy
5.1.3. III okres pyłkowy
5.1.4. IV okres pyłkowy
5.2. Zlodowacenie liwca

6. Historia roślinności wodnej i szuwarowej

6.1. Stanowisko Raków
6.2. Stanowisko Malice
6.3. Stanowisko Wielki Bór
6.4. Stanowisko Katowice
6.5. Stanowisko Białe Ługi

7. Wahania poziomu wody w jeziorach

8. Korelacja lokalnych poziomów pyłkowych z regionalnymi poziomami pyłkowymi według KRUPIŃSKIEGO (2000)

9. Uwagi o klimacie interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca na podstawie danych paleobotanicznych

9.1. Interglacjał mazowiecki
9.2. Zlodowacenie liwca

10. Wnioski

Podziękowania

Literatura

Plansze

Summary
Zusammenfassung

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj