Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole Polska zabytki polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie ekonomia kobieta szkoła literatura archeologia administracja średniowiecze język Niemcy Żydzi miasto wojna budownictwo prasa Wrocław media społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz wojsko językoznawstwo katalog Bytom etnologia marketing filozofia dziennikarstwo dzieci film parafia wykopaliska dziecko XIX w. etnografia geografia Rzym przyroda Europa kolekcja Cieszyn słownik ekologia Kraków Rosja komunikacja grafika rodzina wychowanie nauczyciel ksiądz rozwój wystawa technika Czechy Śląsk Cieszyński śmierć antyk semen medycyna przemysł biografia Częstochowa nauka muzyka Łódź terapia urbanistyka ochrona sąd reklama górnictwo tradycja Grecja BEZPIECZEŃSTWO klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy liturgia teatr choroba Zaolzie poezja literaturoznawstwo ustrój młodzież teoria szkolnictwo pocztówki internet Judaica kult II RP badania proza skarby biznes wspomnienia krajobraz proces synagoga folklor PRL Nysa kopalnia Poznań zakon region kino turystyka etyka emigracja planowanie rzeźba antropologia życie Śląsk Opolski Bizancjum Bóg Unia Europejska przestrzeń zdrowie miasta władza teologia Warszawa transport przestępstwo usługi II wojna światowa dziedzictwo telewizja niepełnosprawność radio państwo dwór Sosnowiec nauczanie wizerunek biskup przedsiębiorstwo rysunek samorząd terytorialny praca pamięć Bielsko-Biała szlachta samorząd las kulturoznawstwo oświata kościoły cystersi informacja matematyka obóz fizyka Opolszczyzna więzienie gwara dydaktyka logistyka sport naród ciało lwów uczeń gospodarka gender finanse Konstytucja prawosławie plastyka UE tożsamość Rudy przestępczość pałac Litwa rozwój przestrzenny historia kultury kultura łużycka XIX wiek duchowieństwo środowisko język niemiecki opieka granica powstania śląskie wiara Białoruś Księstwo Opolskie archiwalia resocjalizacja filologia logika technologia demokracja książka historia sztuki reportaż stara fotografia język polski Kaszuby podróże legenda prawo karne pielgrzymka powieść islam Monachium sztuka nieprofesjonalna mechanika Świdnica Pszczyna Chorzów hagiografia energetyka cenzura Zabrze cesarz farmacja ekonomika rewitalizacja dyskurs Zagłębie Dąbrowskie demografia katastrofa słowianie Góra Św. Anny Jan Cesarstwo Rzymskie tekst okupacja Będzin historiografia diecezja Galicja hutnictwo dom Prezydent geologia atlas mapa Gombrowicz wolność Rej Polacy uniwersytet handel neolit metalurgia procesy gazeta służba informatyka zamek projektowanie slawistyka integracja zwierzęta regionalizm 1939 Wielkopolska powstania XX wiek projekt Francja Strzelce Opolskie rynek USA sentencje barok sanacja kryminalistyka narodowość księga protestantyzm energia sanktuarium pomoc społeczna Dominikanie Pomorze cesarstwo studia miejskie reprint kulinaria inzynieria Ameryka stres fotografia artystyczna Odra twórczość miłość łacina kolej artysta kartografia Żyd polszczyzna modernizm myśli Anglia terroryzm ludzie pożar Hegel Krapkowice konserwacja mieszkańcy identyfikacja osadnictwo muzealnictwo modelowanie konsumpcja inwestycje komunikowanie flora konkurencyjność broń nazizm mniejszość jedzenie zabytek Indie jubileusz W strategie Gdańsk fauna public relations przemoc przedszkole szczęście antologia Prusy zachowanie Słowacja dramat apteka powódź Chorwacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konflikt kronika frazeologia Nietzsche Włochy Wilno bank firma propaganda Izrael język angielski księstwo metodologia wino szkice praktyka Rybnik wywiad kara pracownik socjalny esej rzeka ikona kryzys granice Siewierz gimnazjum prawo europejskie XX w. III Rzesza mediacja urbanizacja organizacja grodziska Jasna Góra kodeks medioznawstwo infrastruktura Romowie prawa człowieka socrealizm kapitał Japonia dyplomacja hermeneutyka pogrzeb sacrum topografia kościół katolicki korupcja Kant DNA wielokulturowość kompozytor migracja Białoszewski przepisy Miłosz Bydgoszcz psychologia rozwojowa Habermas święty genetyka ochrona środowiska rzecznik system biologia interpretacje dokumenty fałszerstwo franciszkanie złote Ruda Śląska Łambinowice transformacja żegluga klient Księstwo Raciborskie Grodków rasa komiks Hitler Polonia wieś dusza etniczność polski socjalizacja etymologia karne ołtarz osady Mikołów poradnik industrializacja hobby 1921 lotnictwo ikonografia zawód endecja Italia pocztówka Gleiwitz kształcenie wybory psychika woda AZP album Hiszpania anglistyka pradzieje powstanie śląskie święci zwyczaje gotyk jaskinia politologia kolekcjonerstwo postępowanie Wittgenstein historia literatury ryby prawo cywilne 1914 autonomia papież psychologia osobowości Wielka Brytania Chiny Jura więziennictwo biblioteka produkt mit język rosyjski ryzyko pamiętnik kalendarz wody analiza metropolia leksyka problematyka król POLONISTYKA pisarz narkotyki Niemodlin książę ROSYJSKI semantyka pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm Piłsudski epoka brązu leczenie osobowość postępowanie administracyjne przesladowania katedra monografia symbol globalizacja plan lęk aksjologia Matejko leki Fabian Birkowski podręcznik feminizm gmina Conrad humanizm autyzm Ślązacy pies ptaki Kaszubi metafora wizja ciąża medycyna ludowa pedagog opactwo Bielsko dieta wiatr regionalistyka studia patologia Czechow Kapuściński akwaforta mowy linoryt baśń leksykon pracownik frazeologizmy Heidegger Olkusz KATYŃ czasopisma horror architektura drewniana biogram Śląski praca socjalna przesiedlenia Król Polski VINCENZ Kierkegaard obraz stadion botanika rzemiosło Żywiec komputer dysfunkcje Mickiewicz przeszłość odpowiedzialność negocjacje nowy jork

Szukaj

„Acta Biologica Silesiana”. T. 36/53: Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych

„Acta Biologica Silesiana”. T. 36/53: Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych

red. JERZY CABAŁA 

Katowice 2002 r. , stron 189 , format ok. 23,5 cm x 16,5 cm


Niski nakład : 200 + 50 egz. + 25 nadb. !Więcej szczegółów


14,99 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought:

Fragment treści Części I Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych
w warunkach silnej antropopresji - stan obecny :

" Wstęp

Zlewnia rzeki Kłodnica należy do największych w Górnośląskim Okrę­gu Przemysłowym,
zajmującym centralną część województwa śląskiego i Wyżyny Śląskiej [...]
Obszar ten należy do najbardziej uprzemysłowionych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Najstar­sze ślady osadnictwa pochodzą tu już z paleolitu (8 tys. lat p.n.e.), a w miarę upływu
czasu stają się coraz liczniejsze. Dotyczy to zwłaszcza rejonu Gli­wic, Katowic i Zabrza.
Do XII w. głównym zajęciem ludności było łowiec­two i rolnictwo. Odkrycie złóż rud metali
kolorowych przyczyniło się do rozwoju hutnictwa. W późniejszym okresie rozpoczęto
wydobywanie węgla kamiennego. Pierwsza kopalnia powstała w Rudzie Śląskiej w 1751 r.[...]
Węgiel umożliwił rozwój wielu gałęzi przemysłu, szczególnie hut żelaza, a także wsi, miast
i szlaków komunikacyjnych. Presja człowieka na otaczające go środowisko przyrodnicze
nie ograniczała się do jednora­zowych zmian, lecz trwa nieustannie od co najmniej 10 tys. lat,
powodując ciągłe jego przekształcenia [...]. Wraz ze zmianą natężenia i typu antropopresji
przekształceniom w różnym stopniu podlegają zbiorowiska roślinne...

Badania florystyczne Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, obejmujące także obszar
doliny Kłodnicy, prowadzone były od połowy XIX w.[...]
Umożliwiają prześledzenie zmian, jakie dokonały się we florze tych terenów na przestrzeni
ostatnich 150 lat. Pierwsze badania fitosocjologiczne przeprowadzono w latach siedemdziesiątych
XX w.[...] Mimo stosunkowo niedługiego odcinka czasu, jaki upłynął od wymienionych badań,
można zauważyć istotne zmiany w szacie roślinnej badanego obszaru [...]
Celem niniejszego opracowania jest:
- przedstawienie aktualnego stanu flory doliny Kłodnicy i przylegających do niej obszarów leśnych,
- analiza flory pod kątem udziału procentowego poszczególnych rodzin, gatunków górskich,
form życiowych według C. Raunkiaera, grup geograficzno-historycznych (udziału gatunków
obcego pochodzenia), gatunków podlegających ochronie prawnej, rzadkich i zagrożonych,
oraz pod względem ich przywiązania do poszczególnych zbiorowisk roślinnych.

Położenie

Kłodnica jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Pod względem geograficznym [...] oraz przyrodniczym
[...] zaklasyfikowano ją do Wyżyny Śląskiej w Pasie Wyżyn Środkowych. Badany odcinek należy
do jednych z niewielu fragmentów, na których rzeka zachowała półnaturalny charakter przebiegu
koryta wraz z rozległą doliną, mającą tu średnio około 100 m szerokości. Usytuowany jest pomiędzy
Starymi Panewnikami - dzielnicą Katowic, a Kłodnicą - dzielnicą Rudy Śląskiej, i liczy około 3,5 km
długości. W obrębie płaskiego dna doliny znajdują się liczne starorzecza, będące ostoją roślinności
wodnej i szuwarowej.."

Oprócz problematyki Doliny Kłodnicy w publikacji znajdują sie również inne teksty.
Pozostałe teksty, których tytuły w jęz. polskim zaznaczono w spisie treści
w nawiasach kwadratowych zostały wydane w jęz. angielskim. Teksty te posiadają streszczenia
w jęz. polskim i rosyjskim.


Poniżej szczegółowy spis treści :


SPIS RZECZY

Stanisław Cabała, Czesław Greń: Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych
w warunkach silnej antropopresji - stan obecny. Część I. Analiza flory

Stanisław Cabała, Czesław Greń: Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych
w warunkach silnej antropopresji - stan obecny. Część II. Zbiorowiska nieleśne

Stanisław Cabała, Czesław Greń: Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych
w warunkach silnej antropopresji - stan obecny. Część III. Zbiorowiska leśne

Stanisław Cabała, Teresa Zaufal, Sylwia Jojczyk: Badania populacyjne Vaccinium myrtillus L.
na terenie aglomeracji katowickiej i Beskidu Śląskiego

Anna Orczewska, Edyta Sierka: Charakterystyka fitosocjologiczna grądów Tilio cordatae-Carpinetum
betuli w wariancie z Carex brizoides występujących na Płaskowyżu Głubczyckim i Wyżynie Śląskiej

Irena Bielańska-Grajner, Barbara Kłos: Planktonic rotifers (Rotifera) in two field ponds in Rudziniec
(Upper Silesia) [Planktonowe wrotki (Rotifera) w dwóch stawach śródpolnych na terenie Rudzińca (Górny Śląsk)]

Ryszard Ciepał, Bernard Palowski, Iwona Łukasik: Contamination of nature reserves "Stok Szyndzielni" and "Barania Góra"
by heavy metals and sulphur [Poziom zanieczyszczenia rezerwatów przyrody „Stok Szyndzielni" i „Barania Góra"
przez metale ciężkie i siarkę]

Maja Głowacka, Grzegorz Michalski, Marzena Gancarczyk-Gola, Tomasz Gola: The common yew (Taxus baccata L.)
population in Wysoka Lelowska Kępino near Żarki in Southern Poland [Populacja cisa pospolitego (Taxus baccata L.)
w Wysokiej Lelowskiej Kępinie koło Żarek (południowa Polska)]

Anna Orczewska: The effect of disturbance on the herb layer composition of isolated woodlands [Wpływ zaburzeń na skład
runa izolowanych lasów]

Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Tadeusz Kimsa, Edyta Sierka, Barbara Majchrzak: Analysis of the spatial structure
of a pinewood phytocoenosis on basis of ecological indicators [Analiza struktury przestrzennej fitocenozy boru sosnowego
na podstawie wskaźników ekologicznych]

Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Tadeusz KimsaI, Edyta Sierka, Barbara Majchrzak: Spatial structure of the herb layer
of a pinewood community Leucobryo-Pinetum in Kraków-Częstochowa Upland (southern Poland) [Struktura prze­strzenna
runa boru sosnowego Leucobryo-Pinetum na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (południowa Polska)]

Teresa Zaufal: Effectiveness of the generative reproduction of Vaccinium myrtillus and Vaccinium vitis-idaea in the environment
under strong antropopressure [Efektywność reprodukcji generatywnej Vaccinium myrtillus i Vaccinium vitis-idaea w środowisku
pod silną antropopresją]