Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje ekonomia kobieta szkoła literatura administracja średniowiecze język Niemcy archeologia Żydzi miasto budownictwo prasa Wrocław media wojna społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog wojsko etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci film parafia wykopaliska Rzym dziecko XIX w. etnografia przyroda geografia Europa kolekcja Cieszyn słownik ekologia Kraków Rosja komunikacja grafika rodzina wychowanie ksiądz rozwój wystawa Czechy Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel semen przemysł biografia Częstochowa technika nauka muzyka antyk Łódź terapia urbanistyka ochrona sąd reklama medycyna tradycja górnictwo Grecja klasztor BEZPIECZEŃSTWO człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy liturgia Zaolzie poezja ustrój literaturoznawstwo młodzież teoria szkolnictwo pocztówki internet Judaica kult II RP badania teatr choroba krajobraz proces biznes skarby wspomnienia folklor synagoga PRL Nysa Poznań kopalnia zakon region kino turystyka etyka planowanie rzeźba antropologia proza życie Bóg Bizancjum przestrzeń Unia Europejska zdrowie władza teologia przestępstwo Warszawa usługi emigracja dziedzictwo telewizja niepełnosprawność radio państwo Śląsk Opolski wizerunek biskup nauczanie przedsiębiorstwo miasta rysunek samorząd terytorialny pamięć praca transport Bielsko-Biała szlachta samorząd las II wojna światowa kulturoznawstwo oświata Sosnowiec kościoły dwór cystersi informacja obóz Opolszczyzna fizyka logistyka gwara sport więzienie naród dydaktyka ciało lwów uczeń gender Konstytucja finanse prawosławie plastyka UE tożsamość Litwa Rudy pałac przestępczość rozwój przestrzenny historia kultury matematyka kultura łużycka duchowieństwo środowisko wiara Białoruś język niemiecki archiwalia opieka resocjalizacja Księstwo Opolskie logika demokracja filologia technologia język polski Kaszuby książka podróże historia sztuki gospodarka prawo karne reportaż legenda stara fotografia powieść islam Monachium Świdnica pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna hagiografia mechanika cenzura Pszczyna Chorzów energetyka Zabrze ekonomika rewitalizacja cesarz dyskurs demografia Zagłębie Dąbrowskie słowianie katastrofa Góra Św. Anny Jan Cesarstwo Rzymskie tekst Galicja okupacja dom Będzin powstania śląskie atlas mapa hutnictwo Prezydent Gombrowicz granica geologia Rej uniwersytet Polacy wolność handel neolit metalurgia procesy gazeta służba informatyka zamek projektowanie slawistyka integracja XX wiek 1939 Wielkopolska regionalizm projekt Francja rynek barok Strzelce Opolskie narodowość USA sentencje księga sanacja kryminalistyka protestantyzm energia Dominikanie Pomorze sanktuarium pomoc społeczna studia miejskie reprint kulinaria cesarstwo inzynieria Ameryka łacina stres fotografia artystyczna kolej twórczość Żyd polszczyzna miłość modernizm artysta kartografia diecezja historiografia myśli Hegel Krapkowice osadnictwo terroryzm pożar konserwacja konsumpcja mieszkańcy identyfikacja flora muzealnictwo modelowanie inwestycje komunikowanie konkurencyjność mniejszość broń jedzenie zabytek Indie nazizm jubileusz zwierzęta W strategie fauna Gdańsk przemoc przedszkole Prusy powstania Słowacja public relations szczęście antologia dramat zachowanie Chorwacja apteka Nietzsche kronika powódź Włochy materiałoznawstwo inżynieria materiałowa farmacja konflikt Wilno bank frazeologia firma wino szkice język angielski księstwo Rybnik metodologia propaganda Izrael praktyka granice kara pracownik socjalny esej Odra ikona wywiad prawo europejskie kryzys XX w. mediacja urbanizacja Siewierz XIX wiek Anglia gimnazjum III Rzesza ludzie organizacja Jasna Góra kodeks medioznawstwo Japonia grodziska prawa człowieka kościół katolicki korupcja Kant sacrum kapitał dyplomacja hermeneutyka pogrzeb Miłosz topografia Habermas święty Białoszewski DNA wielokulturowość kompozytor migracja genetyka biologia przepisy interpretacje dokumenty Bydgoszcz fałszerstwo psychologia rozwojowa ochrona środowiska rzecznik franciszkanie Łambinowice system złote wieś etniczność polski Grodków rasa Ruda Śląska etymologia transformacja ołtarz klient industrializacja komiks Hitler Polonia dusza Księstwo Raciborskie socjalizacja karne lotnictwo poradnik pocztówka Mikołów hobby ikonografia zawód endecja Italia Gleiwitz Hiszpania kształcenie wybory psychika powstanie śląskie woda święci AZP album postępowanie Wittgenstein anglistyka pradzieje ryby prawo cywilne 1914 zwyczaje gotyk jaskinia politologia kolekcjonerstwo historia literatury więziennictwo produkt Wielka Brytania Chiny pamiętnik autonomia papież psychologia osobowości Jura metropolia biblioteka problematyka król kalendarz pisarz mit język rosyjski narkotyki Niemodlin ryzyko katolicyzm wody analiza leksyka pacjent chrześcijaństwo kicz POLONISTYKA osobowość książę ROSYJSKI semantyka Piłsudski monografia symbol epoka brązu lęk postępowanie administracyjne przesladowania aksjologia rzeka Fabian Birkowski katedra globalizacja plan feminizm Conrad humanizm Matejko infrastruktura podręcznik gmina Romowie autyzm Ślązacy socrealizm Kaszubi metafora Czechow pedagog opactwo Bielsko wiatr studia Heidegger horror ciąża baśń Kapuściński akwaforta przesiedlenia mowy Król Polski Kierkegaard linoryt patologia Mickiewicz leksykon negocjacje pracownik frazeologizmy misja Olkusz KATYŃ czasopisma biogram Śląski praca socjalna Breslau VINCENZ obraz Legnica architektura drewniana Żywiec komputer dysfunkcje przeszłość odpowiedzialność nowy jork teren nacjonalizm stadion rzemiosło tragedia informacja publiczna pieniądz arcydzieła osiedle Lublin powstanie

Szukaj

„Acta Biologica Silesiana”. T. 36/53: Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych

„Acta Biologica Silesiana”. T. 36/53: Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych

red. JERZY CABAŁA 

Katowice 2002 r. , stron 189 , format ok. 23,5 cm x 16,5 cm


Niski nakład : 200 + 50 egz. + 25 nadb. !Więcej szczegółów


14,99 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought:

Fragment treści Części I Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych
w warunkach silnej antropopresji - stan obecny :

" Wstęp

Zlewnia rzeki Kłodnica należy do największych w Górnośląskim Okrę­gu Przemysłowym,
zajmującym centralną część województwa śląskiego i Wyżyny Śląskiej [...]
Obszar ten należy do najbardziej uprzemysłowionych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Najstar­sze ślady osadnictwa pochodzą tu już z paleolitu (8 tys. lat p.n.e.), a w miarę upływu
czasu stają się coraz liczniejsze. Dotyczy to zwłaszcza rejonu Gli­wic, Katowic i Zabrza.
Do XII w. głównym zajęciem ludności było łowiec­two i rolnictwo. Odkrycie złóż rud metali
kolorowych przyczyniło się do rozwoju hutnictwa. W późniejszym okresie rozpoczęto
wydobywanie węgla kamiennego. Pierwsza kopalnia powstała w Rudzie Śląskiej w 1751 r.[...]
Węgiel umożliwił rozwój wielu gałęzi przemysłu, szczególnie hut żelaza, a także wsi, miast
i szlaków komunikacyjnych. Presja człowieka na otaczające go środowisko przyrodnicze
nie ograniczała się do jednora­zowych zmian, lecz trwa nieustannie od co najmniej 10 tys. lat,
powodując ciągłe jego przekształcenia [...]. Wraz ze zmianą natężenia i typu antropopresji
przekształceniom w różnym stopniu podlegają zbiorowiska roślinne...

Badania florystyczne Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, obejmujące także obszar
doliny Kłodnicy, prowadzone były od połowy XIX w.[...]
Umożliwiają prześledzenie zmian, jakie dokonały się we florze tych terenów na przestrzeni
ostatnich 150 lat. Pierwsze badania fitosocjologiczne przeprowadzono w latach siedemdziesiątych
XX w.[...] Mimo stosunkowo niedługiego odcinka czasu, jaki upłynął od wymienionych badań,
można zauważyć istotne zmiany w szacie roślinnej badanego obszaru [...]
Celem niniejszego opracowania jest:
- przedstawienie aktualnego stanu flory doliny Kłodnicy i przylegających do niej obszarów leśnych,
- analiza flory pod kątem udziału procentowego poszczególnych rodzin, gatunków górskich,
form życiowych według C. Raunkiaera, grup geograficzno-historycznych (udziału gatunków
obcego pochodzenia), gatunków podlegających ochronie prawnej, rzadkich i zagrożonych,
oraz pod względem ich przywiązania do poszczególnych zbiorowisk roślinnych.

Położenie

Kłodnica jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Pod względem geograficznym [...] oraz przyrodniczym
[...] zaklasyfikowano ją do Wyżyny Śląskiej w Pasie Wyżyn Środkowych. Badany odcinek należy
do jednych z niewielu fragmentów, na których rzeka zachowała półnaturalny charakter przebiegu
koryta wraz z rozległą doliną, mającą tu średnio około 100 m szerokości. Usytuowany jest pomiędzy
Starymi Panewnikami - dzielnicą Katowic, a Kłodnicą - dzielnicą Rudy Śląskiej, i liczy około 3,5 km
długości. W obrębie płaskiego dna doliny znajdują się liczne starorzecza, będące ostoją roślinności
wodnej i szuwarowej.."

Oprócz problematyki Doliny Kłodnicy w publikacji znajdują sie również inne teksty.
Pozostałe teksty, których tytuły w jęz. polskim zaznaczono w spisie treści
w nawiasach kwadratowych zostały wydane w jęz. angielskim. Teksty te posiadają streszczenia
w jęz. polskim i rosyjskim.


Poniżej szczegółowy spis treści :


SPIS RZECZY

Stanisław Cabała, Czesław Greń: Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych
w warunkach silnej antropopresji - stan obecny. Część I. Analiza flory

Stanisław Cabała, Czesław Greń: Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych
w warunkach silnej antropopresji - stan obecny. Część II. Zbiorowiska nieleśne

Stanisław Cabała, Czesław Greń: Szata roślinna doliny Kłodnicy i terenów przyległych
w warunkach silnej antropopresji - stan obecny. Część III. Zbiorowiska leśne

Stanisław Cabała, Teresa Zaufal, Sylwia Jojczyk: Badania populacyjne Vaccinium myrtillus L.
na terenie aglomeracji katowickiej i Beskidu Śląskiego

Anna Orczewska, Edyta Sierka: Charakterystyka fitosocjologiczna grądów Tilio cordatae-Carpinetum
betuli w wariancie z Carex brizoides występujących na Płaskowyżu Głubczyckim i Wyżynie Śląskiej

Irena Bielańska-Grajner, Barbara Kłos: Planktonic rotifers (Rotifera) in two field ponds in Rudziniec
(Upper Silesia) [Planktonowe wrotki (Rotifera) w dwóch stawach śródpolnych na terenie Rudzińca (Górny Śląsk)]

Ryszard Ciepał, Bernard Palowski, Iwona Łukasik: Contamination of nature reserves "Stok Szyndzielni" and "Barania Góra"
by heavy metals and sulphur [Poziom zanieczyszczenia rezerwatów przyrody „Stok Szyndzielni" i „Barania Góra"
przez metale ciężkie i siarkę]

Maja Głowacka, Grzegorz Michalski, Marzena Gancarczyk-Gola, Tomasz Gola: The common yew (Taxus baccata L.)
population in Wysoka Lelowska Kępino near Żarki in Southern Poland [Populacja cisa pospolitego (Taxus baccata L.)
w Wysokiej Lelowskiej Kępinie koło Żarek (południowa Polska)]

Anna Orczewska: The effect of disturbance on the herb layer composition of isolated woodlands [Wpływ zaburzeń na skład
runa izolowanych lasów]

Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Tadeusz Kimsa, Edyta Sierka, Barbara Majchrzak: Analysis of the spatial structure
of a pinewood phytocoenosis on basis of ecological indicators [Analiza struktury przestrzennej fitocenozy boru sosnowego
na podstawie wskaźników ekologicznych]

Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Tadeusz KimsaI, Edyta Sierka, Barbara Majchrzak: Spatial structure of the herb layer
of a pinewood community Leucobryo-Pinetum in Kraków-Częstochowa Upland (southern Poland) [Struktura prze­strzenna
runa boru sosnowego Leucobryo-Pinetum na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (południowa Polska)]

Teresa Zaufal: Effectiveness of the generative reproduction of Vaccinium myrtillus and Vaccinium vitis-idaea in the environment
under strong antropopressure [Efektywność reprodukcji generatywnej Vaccinium myrtillus i Vaccinium vitis-idaea w środowisku
pod silną antropopresją]


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj