Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa parafia kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo region skarby biznes kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa Poznań życie kopalnia zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Sosnowiec Bielsko-Biała dwór wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury matematyka informacja Opolszczyzna fizyka obóz UE logistyka plastyka gwara sport naród ciało Rudy lwów pałac gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka energetyka hagiografia cenzura opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia książka historia sztuki dyskurs demografia reportaż słowianie katastrofa sztuka nieprofesjonalna Pszczyna duchowieństwo środowisko Chorzów Zabrze język niemiecki wiara cesarz Białoruś archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka język polski Kaszuby podróże stara fotografia prawo karne legenda powieść islam mechanika Świdnica Francja Strzelce Opolskie sentencje rynek Prezydent barok narodowość księga kryminalistyka wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria stres procesy gazeta slawistyka integracja zamek łacina regionalizm kartografia kolej Wielkopolska Żyd polszczyzna pielgrzymka modernizm Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia hutnictwo Galicja dom USA powstania śląskie sanacja atlas mapa geologia Gombrowicz protestantyzm energia Rej uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo handel metalurgia służba Ameryka fotografia artystyczna informatyka twórczość projektowanie miłość artysta Góra Św. Anny 1939 XX wiek Monachium Jan tekst Będzin projekt dramat konserwacja materiałoznawstwo mieszkańcy inżynieria materiałowa Chorwacja identyfikacja apteka Nietzsche kronika Włochy inwestycje muzealnictwo farmacja Wilno bank komunikowanie firma nazizm wino szkice język angielski Rybnik kara granice strategie kryzys prawo europejskie XX w. mediacja urbanizacja III Rzesza powstania szczęście antologia okupacja XIX wiek Anglia ludzie zachowanie pożar Hegel Krapkowice powódź osadnictwo konflikt frazeologia konsumpcja modelowanie flora sanktuarium konkurencyjność księstwo metodologia mniejszość propaganda Izrael jedzenie zabytek praktyka Indie pracownik socjalny esej Odra W jubileusz ikona Siewierz zwierzęta Gdańsk fauna gimnazjum przemoc przedszkole public relations organizacja myśli Prusy Słowacja postępowanie dyplomacja Wittgenstein hermeneutyka pogrzeb ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor Chiny więziennictwo przepisy psychologia rozwojowa produkt Jura Wielka Brytania rzecznik ochrona środowiska pamiętnik język rosyjski ryzyko system metropolia problematyka król kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI katolicyzm transformacja klient pacjent chrześcijaństwo kicz Hitler Polonia osobowość dusza komiks Księstwo Raciborskie karne monografia symbol poradnik lęk Mikołów plan ikonografia aksjologia zawód Fabian Birkowski hobby wybory feminizm Conrad humanizm Gleiwitz kształcenie psychika woda pradzieje infrastruktura AZP kodeks anglistyka Romowie terroryzm socrealizm zwyczaje gotyk politologia Japonia jaskinia kolekcjonerstwo kapitał historia literatury topografia kościół katolicki korupcja Kant sacrum psychologia osobowości autonomia DNA granica papież migracja Bydgoszcz biblioteka Miłosz Habermas święty Białoszewski genetyka mit biologia wody analiza interpretacje dokumenty fałszerstwo leksyka broń POLONISTYKA semantyka złote Łambinowice epoka brązu Piłsudski rasa postępowanie administracyjne wieś etniczność polski Grodków etymologia ołtarz przesladowania katedra rzeka socjalizacja industrializacja globalizacja endecja lotnictwo pocztówka gmina Italia podręcznik Ślązacy autyzm Jasna Góra grodziska medioznawstwo Hiszpania album powstanie śląskie święci prawa człowieka patologia linoryt mieszkalnictwo Kapuściński mowy akwaforta Normanowie Słowacki czasopisma frazeologizmy konflikty Olkusz 1945 Księstwo Cieszyńskie Szczepański Ślązaczka okultyzm Śląski architektura drewniana dziennikarz obraz biogram praca socjalna przeszłość odpowiedzialność wysiedlenia Potocki rzemiosło nowy jork Żywiec instytucje erotyka powstanie kardynał zbrodnia informacja publiczna kapituła arcydzieła ewangelicy ADHD militaria zabory kodeks postępowania administracy podróż produkcja duszpasterstwo Piastowie metafizyka chór gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo Habsburgowie jezuici obszar chronionego krajobrazu tvn decyzja administracyjna konferencja dzieciństwo

Szukaj

Prawo łaski w polskim systemie prawnym na tle powszechnym - Bartosz Baran

Prawo łaski w polskim systemie prawnym na tle powszechnym - Bartosz Baran

wyd. 2011 r., stron 363, tabele i wykresy, przypisy, bibliografia, miękka oprawa, format ok. 24 cm x 17 cm

Więcej szczegółów


24,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Ze Wstępu :

Głównym przedmiotem niniejszego opracowania jest wydobycie oraz omówienie problematyki związanej ze stosowaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej indywidualnego prawa łaski.
W toku prac nad monografią okazało się, iż pełne przedstawienie poruszanej problematyki jest niemożliwym bez wyjścia poza obszar prawa karnego i sięgnięcia do zagadnień dotyczących także prawa konstytucyjnego, administracyjnego, a nawet cywilnego czy rodzinnego.
Co więcej, niezależnie od kwestii prawnych, instytucja prawa łaski okazała się nieść ze sobą obszerne pole rozważań o charakterze filozoficznym oraz filozoficzno-prawnym.
Wybór tematu podyktowany został przede wszystkim niezwykle doniosłą rolą, jaką indywidualne prawo łaski spełnia w systemie prawa, pozostając, pomimo zmieniających się warunków społeczno-prawnych, niezastąpionym elementem systemu prawnego, realizującym różnorodne cele i funkcje o charakterze publicznoprawnym. Do podjęcia powyższej problematyki skłaniał także brak w polskiej literaturze kompleksowych opracowań przywołanych zagadnień. Od czasu publikacji w 1965 r. monografii A. Murzynowskiego pt. „Ułaskawienie w Polsce Ludowej", nastąpiło głębokie przekształcenie całego sytemu procesowego, nie wspominając już o przeobrażeniach o charakterze ustrojowym.
Z kolei we współczesnych opracowaniach perspektywa badawcza zawężona zostaje do obszaru polskiego systemu prawnego, przy niemal całkowitym przemilczeniu regulacji i rozwiązań systemów obcych.
Przygotowując rozprawę, uznałem, iż z uwagi na tożsamość rudymentarnych elementów indywidualnego prawa łaski we wszystkich niemal zbadanych systemach prawnych, koniecznym jest przywołanie najważniejszych głosów przedstawicieli literatury obcojęzycznej nawiązujących do ułaskawienia, w szczególności w płaszczyźnie filozoficzno-prawnej, jak również w zakresie rozwiązań systemowych.
Dzięki temu możliwym stało się wykorzystanie szerszego spektrum poglądów oraz koncepcji, co w konsekwencji zaowocowało pełniejszą i bardziej pogłębioną analizą poruszanych zagadnień.
W toku prac nad rozprawą podjąłem także próbę zgromadzenia oraz przeanalizowania danych dotyczących wszelkich praktycznych aspektów wykorzystywania prawa łaski w latach 1991-2008, tak by - konfrontując wyniki rozważań teoretycznych z funkcjonującą praktyką - uzyskać  aktualny obraz roli miejsca prawa łaski w polskim systemie prawnym, a także by poczynić obserwacje umożliwiające nakreślenie obszarów wymagających wprowadzenia niezbędnych modyfikacji w formie normatywnej lub w zakresie istniejącej praktyki. W niniejszym opracowaniu zrezygnowano z rozbudowanych, teoretycznych rozważań dotyczących kwestii pobocznych oraz drugorzędnych dla istoty tematu monografii, tak by możliwym było sprawne poruszanie się po opracowaniu, a nadto szybkie odnajdywanie odpowiedzi na pojawiające się problemy oraz wątpliwości praktyki.

Pragnę podziękować Panu Profesorowi zw. dr. hab. Kazimierzowi Marszałowi, za pomoc i ukierunkowanie przy przygotowywaniu niniejszej monografii, a także za wiele cennych wskazówek, uwag i materiałów, które pozwoliły mi zgłębić istotę poruszanego problemu oraz spojrzeć na omawiane zagadnienie z różnych perspektyw.
Dziękuję również pracownikom instytucji, dzięki którym miałem możliwość skorzystania z wszelkich niezbędnych informacji oraz statystyk związanych ze stosowaniem prawa łaski w polskim systemie prawnym.
Do instytucji tych należy zaliczyć przede wszystkim Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. Materiały i informacje uzyskane za ich pośrednictwem, stały się kanwą rozważań zawartych w monografii, owocujących licznymi wnioskami de lege ferenda.


SPIS TREŚCI :

Wykaz ważniejszych skrótów
WSTĘP   

ROZDZIAŁ I
MIEJSCE ŁASKI W SYSTEMIE PRAWA

ROZDZIAŁ II
GENEZA, ROZWÓJ ORAZ WSPÓŁCZESNE UJĘCIE NORMATYWNE PRAWA ŁASKI

1. Rys historyczny w ujęciu powszechnym
1.1. Okres przedoświeceniowy
1.2. Od Oświecenia do czasów współczesnych
2. Historia prawa łaski w Polsce
2.1. Okres przedrozbiorowy
2.2. Czasy zaborów
2.3. Okres II Rzeczypospolitej
2.4. Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
3. Prawo łaski w ujęciu doktrynalnym
4. Współczesny kształt normatywny prawa łaski w ujęciu powszechnym

ROZDZIAŁ III
MIEJSCE INSTYTUCJI UŁASKAWIENIA W SYSTEMIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA W POLSCE

1. Organ uprawniony do stosowania indywidualnego prawa łaski
2. Istota prawa łaski
3. Zakres podmiotowy indywidualnego prawa łaski
4. Przedmiot indywidualnego prawa łaski
5. Prawo łaski wobec innych form korygowania prawomocnych rozstrzygnięć sądowych
5.1. Ułaskawienie a nadzwyczajne środki zaskarżenia
5.2. Instytucja nieważności orzeczeń
6. Ułaskawienie a inne formy łagodzenia nadmiernych dolegliwości kary
6.1. Odroczenie i przerwa wykonania kary
6.2. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
7. Ułaskawienie a amnestia

ROZDZIAŁ IV
PRZESŁANKI STOSOWANIA PRAWA ŁASKI

1. Uwagi wprowadzające
2. Nadmierna dolegliwość prawomocnego orzeczenia skazującego
2.1. Istotna zmiana okoliczności sprawy po prawomocnym zakończeniu postępowania
2.2. Okoliczności pozostające poza zakresem kognicji sądowej
2.3. Formalna wadliwość rozstrzygnięcia
2. Przesłanki ułaskawienia o charakterze politycznym
3. Przesłanki ułaskawienia o charakterze emocjonalnym

ROZDZIAŁ V
POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE UŁASKAWIENIA W ŚWIETLE REGULACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

1. Charakter prawny postępowania ułaskawieniowego
2. Zasady i przesłanki postępowania ułaskawieniowego
3. Postępowanie na podstawie prośby o ułaskawienie
3.1. Prośba o ułaskawienie
3.2. Porządek czynności oraz organy postępowania ułaskawieniowego
3.3. Opinia w przedmiocie ułaskawienia
3.4. Pozostawienie prośby bez rozpoznania
3.5. Pozostawienie prośby bez dalszego biegu
3.6. Przerwa i wstrzymanie wykonania kary
4. Postępowanie ułaskawieniowe wszczynane z urzędu
4.1. Postępowanie wszczynane przez Prokuratora Generalnego
4.2. Postępowanie na polecenie Prezydenta RP

ROZDZIAŁ VI
FORMA I TREŚĆ AKTU ŁASKI

1. Kształt prawny aktu łaski
2. Ułaskawienie warunkowe
3. Czasowy zakres obowiązywania aktu łaski
4. Indywidualna abolicja
5. Dyspensa
6. Ułaskawienie amnestyjne

ROZDZIAŁ VII
WADLIWOŚĆ AKTU ŁASKI I JEJ KONSEKWENCJE

1. Uwagi wprowadzające
2. Odpowiedzialność konstytucyjna
3. Odpowiedzialność polityczna

ROZDZIAŁ VIII
WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

ROZDZIAŁ IX
TABELE I WYKRESY
Wykaz literatury

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj