Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska XIX w. dziecko etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen Częstochowa przemysł biografia technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes skarby region kino wspomnienia etyka turystyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa życie kopalnia Poznań zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Bielsko-Biała Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka fizyka obóz Opolszczyzna logistyka gwara plastyka UE sport naród Rudy ciało pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka cenzura energetyka hagiografia opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs demografia reportaż katastrofa słowianie pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Zabrze Chorzów duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie podróże stara fotografia gospodarka język polski Kaszuby legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam Monachium mechanika Świdnica Francja Strzelce Opolskie sentencje rynek Prezydent barok kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze kulinaria studia miejskie reprint neolit inzynieria stres procesy gazeta zamek slawistyka integracja łacina regionalizm kolej kartografia Wielkopolska modernizm Żyd polszczyzna Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja Galicja hutnictwo dom USA mapa geologia powstania śląskie sanacja atlas Gombrowicz Rej sanktuarium protestantyzm energia Polacy uniwersytet pomoc społeczna cesarstwo handel metalurgia fotografia artystyczna służba Ameryka informatyka projektowanie twórczość miłość 1939 artysta XX wiek tekst Jan Będzin projekt dramat identyfikacja apteka konserwacja materiałoznawstwo Chorwacja mieszkańcy inżynieria materiałowa Nietzsche kronika inwestycje farmacja muzealnictwo Włochy Wilno komunikowanie bank firma język angielski wino nazizm szkice Rybnik kara strategie kryzys granice XX w. prawo europejskie III Rzesza mediacja powstania urbanizacja Anglia szczęście antologia okupacja XIX wiek zachowanie ludzie Hegel Krapkowice pożar osadnictwo konflikt powódź frazeologia modelowanie konsumpcja konkurencyjność flora propaganda Izrael księstwo mniejszość metodologia zabytek praktyka Indie jedzenie Odra ikona pracownik socjalny esej jubileusz W zwierzęta Siewierz fauna Gdańsk gimnazjum organizacja przemoc przedszkole public relations myśli Prusy Słowacja Wittgenstein dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor produkt psychologia rozwojowa Wielka Brytania Jura Chiny więziennictwo przepisy język rosyjski rzecznik ryzyko pamiętnik ochrona środowiska kalendarz system metropolia problematyka król pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI klient pacjent chrześcijaństwo kicz Ruda Śląska katolicyzm transformacja dusza Księstwo Raciborskie komiks Hitler osobowość Polonia symbol karne monografia plan Mikołów poradnik lęk zawód aksjologia hobby Fabian Birkowski ikonografia Conrad humanizm wybory kształcenie Gleiwitz feminizm psychika woda kodeks pradzieje anglistyka AZP infrastruktura terroryzm socrealizm zwyczaje Romowie kapitał jaskinia gotyk politologia kolekcjonerstwo Japonia korupcja Kant sacrum historia literatury topografia kościół katolicki DNA granica psychologia osobowości papież migracja autonomia Habermas święty Białoszewski Bydgoszcz biblioteka Miłosz genetyka mit fałszerstwo leksyka broń biologia wody interpretacje analiza dokumenty franciszkanie semantyka złote POLONISTYKA epoka brązu Łambinowice Piłsudski postępowanie administracyjne Grodków rasa wieś etniczność polski katedra socjalizacja przesladowania etymologia rzeka ołtarz industrializacja globalizacja endecja Matejko lotnictwo Italia gmina pocztówka podręcznik autyzm Ślązacy Hiszpania album grodziska medioznawstwo Jasna Góra prawa człowieka powstanie śląskie święci linoryt Normanowie patologia akwaforta mieszkalnictwo Kapuściński mowy frazeologizmy konflikty Księstwo Cieszyńskie Olkusz 1945 czasopisma Szczepański Słowacki dziennikarz obraz architektura drewniana Ślązaczka okultyzm biogram praca socjalna Śląski nowy jork rzemiosło instytucje Żywiec wysiedlenia przeszłość odpowiedzialność Potocki kapituła ewangelicy zbrodnia erotyka informacja publiczna arcydzieła powstanie kardynał produkcja duszpasterstwo metafizyka Piastowie chór kodeks postępowania administracy podróż ADHD militaria zabory jezuici Habsburgowie gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo decyzja administracyjna kreatywność

Szukaj

Prawo łaski w polskim systemie prawnym na tle powszechnym - Bartosz Baran

Prawo łaski w polskim systemie prawnym na tle powszechnym - Bartosz Baran

wyd. 2011 r., stron 363, tabele i wykresy, przypisy, bibliografia, miękka oprawa, format ok. 24 cm x 17 cm

Więcej szczegółów


24,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Ze Wstępu :

Głównym przedmiotem niniejszego opracowania jest wydobycie oraz omówienie problematyki związanej ze stosowaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej indywidualnego prawa łaski.
W toku prac nad monografią okazało się, iż pełne przedstawienie poruszanej problematyki jest niemożliwym bez wyjścia poza obszar prawa karnego i sięgnięcia do zagadnień dotyczących także prawa konstytucyjnego, administracyjnego, a nawet cywilnego czy rodzinnego.
Co więcej, niezależnie od kwestii prawnych, instytucja prawa łaski okazała się nieść ze sobą obszerne pole rozważań o charakterze filozoficznym oraz filozoficzno-prawnym.
Wybór tematu podyktowany został przede wszystkim niezwykle doniosłą rolą, jaką indywidualne prawo łaski spełnia w systemie prawa, pozostając, pomimo zmieniających się warunków społeczno-prawnych, niezastąpionym elementem systemu prawnego, realizującym różnorodne cele i funkcje o charakterze publicznoprawnym. Do podjęcia powyższej problematyki skłaniał także brak w polskiej literaturze kompleksowych opracowań przywołanych zagadnień. Od czasu publikacji w 1965 r. monografii A. Murzynowskiego pt. „Ułaskawienie w Polsce Ludowej", nastąpiło głębokie przekształcenie całego sytemu procesowego, nie wspominając już o przeobrażeniach o charakterze ustrojowym.
Z kolei we współczesnych opracowaniach perspektywa badawcza zawężona zostaje do obszaru polskiego systemu prawnego, przy niemal całkowitym przemilczeniu regulacji i rozwiązań systemów obcych.
Przygotowując rozprawę, uznałem, iż z uwagi na tożsamość rudymentarnych elementów indywidualnego prawa łaski we wszystkich niemal zbadanych systemach prawnych, koniecznym jest przywołanie najważniejszych głosów przedstawicieli literatury obcojęzycznej nawiązujących do ułaskawienia, w szczególności w płaszczyźnie filozoficzno-prawnej, jak również w zakresie rozwiązań systemowych.
Dzięki temu możliwym stało się wykorzystanie szerszego spektrum poglądów oraz koncepcji, co w konsekwencji zaowocowało pełniejszą i bardziej pogłębioną analizą poruszanych zagadnień.
W toku prac nad rozprawą podjąłem także próbę zgromadzenia oraz przeanalizowania danych dotyczących wszelkich praktycznych aspektów wykorzystywania prawa łaski w latach 1991-2008, tak by - konfrontując wyniki rozważań teoretycznych z funkcjonującą praktyką - uzyskać  aktualny obraz roli miejsca prawa łaski w polskim systemie prawnym, a także by poczynić obserwacje umożliwiające nakreślenie obszarów wymagających wprowadzenia niezbędnych modyfikacji w formie normatywnej lub w zakresie istniejącej praktyki. W niniejszym opracowaniu zrezygnowano z rozbudowanych, teoretycznych rozważań dotyczących kwestii pobocznych oraz drugorzędnych dla istoty tematu monografii, tak by możliwym było sprawne poruszanie się po opracowaniu, a nadto szybkie odnajdywanie odpowiedzi na pojawiające się problemy oraz wątpliwości praktyki.

Pragnę podziękować Panu Profesorowi zw. dr. hab. Kazimierzowi Marszałowi, za pomoc i ukierunkowanie przy przygotowywaniu niniejszej monografii, a także za wiele cennych wskazówek, uwag i materiałów, które pozwoliły mi zgłębić istotę poruszanego problemu oraz spojrzeć na omawiane zagadnienie z różnych perspektyw.
Dziękuję również pracownikom instytucji, dzięki którym miałem możliwość skorzystania z wszelkich niezbędnych informacji oraz statystyk związanych ze stosowaniem prawa łaski w polskim systemie prawnym.
Do instytucji tych należy zaliczyć przede wszystkim Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. Materiały i informacje uzyskane za ich pośrednictwem, stały się kanwą rozważań zawartych w monografii, owocujących licznymi wnioskami de lege ferenda.


SPIS TREŚCI :

Wykaz ważniejszych skrótów
WSTĘP   

ROZDZIAŁ I
MIEJSCE ŁASKI W SYSTEMIE PRAWA

ROZDZIAŁ II
GENEZA, ROZWÓJ ORAZ WSPÓŁCZESNE UJĘCIE NORMATYWNE PRAWA ŁASKI

1. Rys historyczny w ujęciu powszechnym
1.1. Okres przedoświeceniowy
1.2. Od Oświecenia do czasów współczesnych
2. Historia prawa łaski w Polsce
2.1. Okres przedrozbiorowy
2.2. Czasy zaborów
2.3. Okres II Rzeczypospolitej
2.4. Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
3. Prawo łaski w ujęciu doktrynalnym
4. Współczesny kształt normatywny prawa łaski w ujęciu powszechnym

ROZDZIAŁ III
MIEJSCE INSTYTUCJI UŁASKAWIENIA W SYSTEMIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA W POLSCE

1. Organ uprawniony do stosowania indywidualnego prawa łaski
2. Istota prawa łaski
3. Zakres podmiotowy indywidualnego prawa łaski
4. Przedmiot indywidualnego prawa łaski
5. Prawo łaski wobec innych form korygowania prawomocnych rozstrzygnięć sądowych
5.1. Ułaskawienie a nadzwyczajne środki zaskarżenia
5.2. Instytucja nieważności orzeczeń
6. Ułaskawienie a inne formy łagodzenia nadmiernych dolegliwości kary
6.1. Odroczenie i przerwa wykonania kary
6.2. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
7. Ułaskawienie a amnestia

ROZDZIAŁ IV
PRZESŁANKI STOSOWANIA PRAWA ŁASKI

1. Uwagi wprowadzające
2. Nadmierna dolegliwość prawomocnego orzeczenia skazującego
2.1. Istotna zmiana okoliczności sprawy po prawomocnym zakończeniu postępowania
2.2. Okoliczności pozostające poza zakresem kognicji sądowej
2.3. Formalna wadliwość rozstrzygnięcia
2. Przesłanki ułaskawienia o charakterze politycznym
3. Przesłanki ułaskawienia o charakterze emocjonalnym

ROZDZIAŁ V
POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE UŁASKAWIENIA W ŚWIETLE REGULACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

1. Charakter prawny postępowania ułaskawieniowego
2. Zasady i przesłanki postępowania ułaskawieniowego
3. Postępowanie na podstawie prośby o ułaskawienie
3.1. Prośba o ułaskawienie
3.2. Porządek czynności oraz organy postępowania ułaskawieniowego
3.3. Opinia w przedmiocie ułaskawienia
3.4. Pozostawienie prośby bez rozpoznania
3.5. Pozostawienie prośby bez dalszego biegu
3.6. Przerwa i wstrzymanie wykonania kary
4. Postępowanie ułaskawieniowe wszczynane z urzędu
4.1. Postępowanie wszczynane przez Prokuratora Generalnego
4.2. Postępowanie na polecenie Prezydenta RP

ROZDZIAŁ VI
FORMA I TREŚĆ AKTU ŁASKI

1. Kształt prawny aktu łaski
2. Ułaskawienie warunkowe
3. Czasowy zakres obowiązywania aktu łaski
4. Indywidualna abolicja
5. Dyspensa
6. Ułaskawienie amnestyjne

ROZDZIAŁ VII
WADLIWOŚĆ AKTU ŁASKI I JEJ KONSEKWENCJE

1. Uwagi wprowadzające
2. Odpowiedzialność konstytucyjna
3. Odpowiedzialność polityczna

ROZDZIAŁ VIII
WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

ROZDZIAŁ IX
TABELE I WYKRESY
Wykaz literatury