Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo muzeum Katowice policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie literatura archeologia administracja ekonomia kobieta szkoła Niemcy średniowiecze język miasto Żydzi media wojna prasa budownictwo Wrocław społeczeństwo edukacja Gliwice Racibórz starożytność językoznawstwo katalog wojsko Bytom etnologia marketing filozofia dziennikarstwo dzieci parafia wykopaliska film XIX w. dziecko etnografia geografia Rzym kolekcja przyroda Europa komunikacja rodzina grafika wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków Rosja śmierć nauczyciel rozwój ksiądz Czechy wystawa technika Śląsk Cieszyński muzyka antyk semen medycyna przemysł biografia Częstochowa nauka Łódź terapia urbanistyka człowiek biblia BEZPIECZEŃSTWO plebiscyt Ukraina kresy liturgia ochrona sąd reklama tradycja Grecja górnictwo klasztor Judaica kult II RP badania teatr choroba Zaolzie poezja ustrój teoria literaturoznawstwo szkolnictwo młodzież internet pocztówki planowanie antropologia rzeźba proza krajobraz życie proces folklor biznes skarby wspomnienia synagoga Nysa PRL Poznań kopalnia zakon region kino turystyka etyka emigracja dziedzictwo II wojna światowa telewizja niepełnosprawność państwo radio Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń Unia Europejska miasta zdrowie władza transport teologia przestępstwo usługi Warszawa las kulturoznawstwo oświata Sosnowiec dwór kościoły cystersi wizerunek biskup przedsiębiorstwo nauczanie rysunek pamięć samorząd terytorialny praca szlachta samorząd Bielsko-Biała tożsamość plastyka UE Litwa Rudy pałac przestępczość historia kultury matematyka rozwój przestrzenny obóz Opolszczyzna kultura łużycka informacja logistyka gwara sport naród fizyka ciało więzienie lwów dydaktyka gospodarka gender Konstytucja uczeń finanse prawosławie Chorzów rewitalizacja energetyka Zabrze cesarz demografia dyskurs słowianie katastrofa Zagłębie Dąbrowskie XIX wiek duchowieństwo środowisko Góra Św. Anny Białoruś powstania śląskie wiara archiwalia resocjalizacja język niemiecki opieka granica Księstwo Opolskie logika demokracja Kaszuby podróże język polski filologia technologia legenda prawo karne książka historia sztuki reportaż powieść islam Monachium stara fotografia Świdnica hagiografia cenzura pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna mechanika ekonomika Pszczyna farmacja USA sentencje Dominikanie Pomorze sanacja studia miejskie reprint kulinaria kryminalistyka energia sanktuarium protestantyzm pomoc społeczna łacina cesarstwo kolej inzynieria polszczyzna stres fotografia artystyczna modernizm Odra Ameryka Żyd twórczość miłość diecezja historiografia artysta kartografia Galicja dom Cesarstwo Rzymskie tekst atlas mapa okupacja Jan Gombrowicz Będzin Rej hutnictwo Prezydent Polacy uniwersytet geologia wolność handel zwierzęta neolit metalurgia gazeta służba XX wiek informatyka procesy zamek projektowanie slawistyka integracja projekt Wielkopolska Francja regionalizm 1939 powstania rynek barok Strzelce Opolskie narodowość księga bank Wilno powódź firma materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konflikt wino szkice frazeologia Rybnik metodologia granice propaganda Izrael język angielski księstwo praktyka XX w. prawo europejskie esej rzeka urbanizacja ikona wywiad kara pracownik socjalny mediacja kryzys Anglia ludzie Siewierz Hegel Krapkowice gimnazjum osadnictwo organizacja III Rzesza myśli konsumpcja terroryzm pożar flora mieszkańcy identyfikacja konserwacja mniejszość muzealnictwo modelowanie jedzenie zabytek inwestycje Indie konkurencyjność komunikowanie broń jubileusz nazizm fauna Gdańsk przemoc przedszkole W Prusy strategie Słowacja dramat Chorwacja apteka public relations antologia Nietzsche kronika szczęście zachowanie Włochy politologia kolekcjonerstwo pamiętnik gotyk jaskinia metropolia problematyka król kalendarz historia literatury Niemodlin autonomia papież psychologia osobowości pisarz narkotyki Jura biblioteka pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm ryzyko osobowość leczenie mit język rosyjski analiza leksyka monografia symbol wody lęk książę ROSYJSKI semantyka POLONISTYKA Piłsudski Fabian Birkowski epoka brązu aksjologia feminizm Conrad humanizm postępowanie administracyjne katedra pies przesladowania plan infrastruktura globalizacja Matejko leki socrealizm Romowie podręcznik Japonia gmina Ślązacy kościół katolicki korupcja Kant sacrum autyzm grodziska Jasna Góra kodeks medioznawstwo Miłosz Habermas święty Białoszewski prawa człowieka kapitał dyplomacja hermeneutyka pogrzeb genetyka interpretacje dokumenty topografia fałszerstwo biologia migracja franciszkanie DNA wielokulturowość kompozytor żegluga Bydgoszcz psychologia rozwojowa przepisy Łambinowice ochrona środowiska wieś etniczność polski rzecznik Grodków rasa ołtarz etymologia system złote industrializacja transformacja lotnictwo klient Ruda Śląska komiks Hitler Polonia dusza Księstwo Raciborskie pocztówka karne osady socjalizacja Hiszpania Mikołów poradnik powstanie śląskie 1921 ikonografia święci zawód endecja hobby Gleiwitz postępowanie Wittgenstein kształcenie wybory Italia 1914 woda psychika ryby prawo cywilne anglistyka pradzieje AZP album więziennictwo produkt zwyczaje Wielka Brytania Chiny międzynarodowe sekularyzacja erotyka geneza huta Szczepański metafizyka źródła Świerklaniec ADHD zarządzanie kryzysowe Maghreb konflikty 1945 moda decyzje zielnik jezuici Warmia Dabrowa Górnicza Lewin Brzeski prawoznawstwo styl instytucje kapłan współczesność dzieciństwo Ewangelia Sławków Kożle XVIII w. obszar chronionego krajobrazu ewangelicy koncepcje kobiety Olesno mitologia dowód 1919 Tatarzy konwencja Beuthen kadra krytyka literacka obrzędy literatura polska hitleryzm Londyn

Szukaj

Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Kalagi

Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Kalagi

pod redakcją Leszka Dronga i Jacka Mydli
Stron 190 + wkl., przypisy, bibliografia, twarda oprawa z obwolutą, format ok. 21 cm x 15,5 cm

Niski nakład !

Więcej szczegółów

Promocja tygodniowa !
18,00 zł

20,00 zł

(cena obniżona o 10 %)

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Książka jest wyrazem szacunku i wdzięczności współpracowników, uczniów i przyjaciół Pana Profesora Wojciecha Kalagi. Zamieszczone w niej teksty – jak piszą we Wstępie redaktorzy – cechuje, obok różnorodności i eklektyzmu, także rozmaity stopień powiązań z dorobkiem Pana Profesora.

Z obwoluty :

Wojciech Kalaga.
Urodzony w 1949 roku, prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga, anglista i filozof, teoretyk literatury angielskiej, jest dyrektorem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz kierownikiem Zakładu Teorii Literatury i Kultury w tymże instytucie.
Studiował anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1979 uzyskał stopień doktora w dziedzinie literatury angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w roku 1986 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie im, Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1998 roku jest profesorem nauk humanistycznych.
Wojciech Kalaga prowadził badania i wykładał na uniwersytetach Yale, Mannheim, Queensland i Murdoch. Jest członkiem szeregu stowarzyszeń i komitetów naukowych, w tym wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, oraz redaktorem serii wydawniczych (m.rn. Literary and Cultural Theory w wydawnictwie Peter Lang) i periodyku „ER(R}GO: Teoria - Literatura - Kultura".
Wśród publikacji Wojciecha Kalagi znajdują się monografie, w tym Nebulae of Discourse: Interpretation, Textuality, and the Subject (1997, następnie również w przekładzie na język polski i czeski), tomy zbiorowe redagowane lub współredagowane oraz wiele artykułów naukowych.

Leszek Drong, doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi zajęcia z literatury irlandzkiej, retoryki, komunikacji językowej oraz teorii literatury. Autor ponad 30 artykułów naukowych w języku angielskim i polskim, dwóch monografii wydanych przez Peter Lang Verlag: Masks and Icons: Subjectivity in Post-Nietzschean Autobiography (2001) oraz Disciplining the New Pragmatism: Theory, Rhetoric, and the Ends of Literary Studies (2007). Współredaktor czterech tomów zbiorowych.
Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Er(r)go”.
Zainteresowania badawcze: retoryka dyskursu naukowego, historia oraz instytucjonalny wymiar literaturoznawstwa jako dyscypliny akademickiej, tradycja pragmatyzmu i neopragmatyzmu amerykańskiego (m.in. William James, John Dewey, Richard Rorty, Stanley Fish, Gerald Graff), kultura i literatura irlandzka XX i XXI w. (szczególnie powieść).

Jacek Mydla – dr hab., adiunkt w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych (Wydział Filologiczny UŚ), gdzie prowadzi zajęcia z historii literatury brytyjskiej oraz teorii literatury. Jego zainteresowania i badania naukowe mają charakter zarówno historyczny, jak i teoretyczny i koncentrują się na wybranych zagadnieniach literaturoznawczych, np.: czas literacko przedstawiony; wpływy, zapożyczenia, intrtekstualność (szczególnie literackie „zawłaszczenia” twórczości Szekspira); groza literacka (wczesny i dzięwiętnastowieczny „gotyk” w Anglii); teoria narracji (w tym zjawiska tajemnicy i suspensu). Autor ponad 30 artykułów oraz dwóch książek o charakterze monografii, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: The Dramatic Potential of Time in Shakespeare (Katowice 2002) oraz Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic (Katowice 2009). Współredagował wiele tomów zbiorowych opracowywanych w Instytucie, w tym: Mapping Literary Spaces: Memory, Place, Locality (Katowice 2009) i A Culture of Recycling / Recycling Culture (Peter Lang 2011).

WSTĘP

Richard Rorty w jednej ze swoich najciekawszych prac poświęco­nych edukacji napisał znamienne słowa:
jedynym powodem, dla którego zachowuje się na uczelniach prawdziwych, żywych profesorów zamiast wprowadzać terminale komputerowe, projekcje wideo i odbitki notatek z wykładów, jest potrzeba namacalnego doświadczenia przez studentów wolności tak, jak jest ona demonstrowana przez konkretne jednostki.
Takich powodów jest z całą pewnością znacznie więcej. Auten­tyczny profesor to nie tylko żywy przykład nonkonformizmu inte­lektualnego — to człowiek, którego chce się naśladować, pomimo że on takiego naśladownictwa się nie domaga. Dla wielu z nas — przy­jaciół, koleżanek, kolegów, uczniów i studentów — takim człowie­kiem jest Profesor Wojciech Kalaga, któremu dedykowane są eseje zebrane w niniejszym tomie.
W sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin postanowiliśmy wyrazić Mu wdzięczność i szacunek między innymi za to, że nie tylko sam często manifestuje potrzebę wolności, ale także potrafi uszanować ją u innych. Trudny to rodzaj wolności, albowiem niełatwo pogo­dzić się z tym, że ktoś obok nas inaczej myśli, ma inną wrażliwość i wyznaje odmienny system wartości. A jednak takim pragnieniem do kroczenia własną ścieżką większość z nas Profesor zaraził, a sam także dokonywał trudnych i śmiałych wyborów. Jako literaturoznawca musiał zdobyć się na dużą odwagę, by podjąć pionierskie tematy badawcze, uprawomocnić w swoim środowisku naukowym teorię jako dziedzinę równorzędną wobec historii oraz interpretacji literatury i zachęcić rzeszę swoich doktorantów do rozwijania roz­maitych zainteresowań. Od podstaw zbudował nowe czasopismo naukowe Er(r)go o unikalnym profilu wydawniczym, po czym skupił wokół siebie grupę ludzi podobnie jak On zaangażowanych w powodzenie tego przedsięwzięcia.
Od wielu lat sprawuje równo­cześnie pieczę redakcyjną nad prestiżową serią wydawniczą Literary and Cultural Theory, publikowaną przez oficynę naukową Peter Lang, umożliwiając wielu polskim badaczom dotarcie do międzyna­rodowego czytelnika.
Znaki, tropy, mgławice to szczególny hołd złożony na wiele róż­nych sposobów przez osoby związane z Jubilatem, a przede wszyst­kim przez tych, dla których On jest postacią bliską i znaczącą.
Przy­gotowując ten tom, nie zakładaliśmy jednego wspólnego klucza metodologicznego czy formalnego.
W gronie najbliższych współpra­cowników Profesora doszliśmy do wniosku, że należy uszanować w przypadku każdego zainteresowanego wyrażeniem Mu sympatii i wdzięczności prawo do wyboru formuły i stylu wypowiedzi. Otwarte ramy naszej księgi pamiątkowej to także odzwierciedlenie postawy Jubilata wobec tych, nad których ścieżkami naukowymi czuwał i nadal czuwa, jednocześnie nie wytyczając kierunku, ani nie forsując za wszelką cenę tempa marszu.
Zamieszczone tutaj teksty cechuje — obok różnorodności i zna­miennego eklektyzmu — także rozmaity stopień powiązań z dorob­kiem Profesora. Trudno dać wyraz zainteresowaniu, podziwowi czy inspiracji, po prostu przepisując czyjeś słowa, niczym Pierre Menard w opowiadaniu Jorge Luisa Borgesa, kopiujący Don Kichota w przekonaniu, że tworzy własny utwór. Dlatego też nie w każdym tekście tomu znajdziemy bezpośrednie odniesienia do publikacji Profesora Wojciecha Kalagi.
Jednak o skali Jego wpływu świadczy to, że wielu z nas nieustannie dostrzega w tym, co czyta i pisze, ślad osobowości lub wątek zbieżny z myślą Jubilata. A nawet jeśli przychodzi nam polemizować z Jego stanowiskiem, czynimy to w duchu Nietzscheańskiego przezwyciężania tego, co nas ukształ­towało, w imię ideałów, które niemiecki filozof przekazywał swoim uczniom ustami Zaratustry: „Tak więc wzywam was, abyście mnie zgubili, a w zamian samych siebie znaleźli; i kiedy wszyscy mnie się zaprzecie, naonczas dopiero do was powrócę. Tak naprawdę wie­lu spośród autorów odnalazło swoją ścieżkę w ostępach współcze­snej humanistyki właśnie dzięki Profesorowi.
Rolą księgi pamiątkowej, przynajmniej w tym wypadku, nie jest wykuwanie marmurowych posągów i wynoszenie ich na piedestał. Wojciech Kalaga pozostanie dla nas „profesorem żywym, człowie­kiem z krwi i kości, kimś, kto z z życzliwym uśmiechem wita daw­no niewidzianych przyjaciół, kto ma dużo cierpliwości dla opie­szałego lub intelektualnie zadyszanego ucznia i wyrozumiałości dla ułomności swoich współpracowników oraz podwładnych, lecz też nie wypiera się własnych słabości, których miłym symbolem pozostanie nieodłączna fajka. Zapewne niełatwo jest szanować kogoś, w kim dostrzegamy podobną sobie istotę ludzką (a nie przysłowio­wy posąg odlany z brązu czy wykuty w marmurze), ale jeśli szacu­nek wspiera się na solidnym fundamencie autorytetu, to wierzymy, iż nic nie wyrazi go lepiej niż słowo wydrukowane na karcie książki jemu poświęconej.

Leszek Drong, Jacek MydlaSPIS TREŚCI :

Bibliografia prac Wojciecha Kalagi

Wstęp (Leszek Drong, Jacek Mydla)

Katarzyna Ancuta
W przestrzeniach gotyku: Bangkok, czyli Miasto Odmiennych Aniołów

Zbigniew Bialas
Litwin jako zagadka. Eseje Tomasa Venclovy

Ewa Borkowska
„Mapa czasu. Kilka refleksji o kulturze, dyskursie, interpretacji i nauczaniu

Anna Chromik-Krzykawska
Sum res mythologica: cogito jako mit

Leszek Drong
Narodziny literaturoznawstwa neopragmatycznego z ducha starożytnej sofistyki

Marzena Kubisz
Ekologia codzienności w czasach nadmiaru. Poszukiwacze skradzionego czasu

Marek Kulisz
Obrazy obcowania. Analiza wiersza CK. Norwida: Bliscy

Ewa Łukaszyk
Mistrzowie i nomadzi. Strategie intelektualnego przetrwania

Marcin Mazurek
Wiedza odkształcona. Podróż, wiedza i alienacja w Ameryce Jeana Baudrillarda

Jacek Mydla
Mowa ciała — ciało mowy. Język sceniczny w koncepcji Joanny Baillie

Małgorzata Nitka
Światło w „Szatańskich Młynach

Anna Popiel
Zwiastuny transcendencji

Emanuel Prower
O znakach, które tropiliśmy z Wojciechem Kalagą

Ewa Rychter
Dość metalepsji?

Katarzyna Smyczyńska
W świecie ekspertów i konsumentów. Kształtowanie tożsamości odbiorców w brytyjskich reality show

Marta Wiszniowska-Majchrzyk
Szekspir, recykling i teatr współczesny, czyli znaki, tropy, mgławice

Marta Zając
Gilles Deleuze. Filozofia. Znaki destrukcji