Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska XIX w. dziecko etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen biografia Częstochowa przemysł technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo region biznes skarby kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa życie kopalnia Poznań zakon przestępstwo usługi Unia Europejska emigracja dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Sosnowiec Bielsko-Biała dwór wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka fizyka obóz Opolszczyzna UE plastyka logistyka gwara sport naród Rudy ciało lwów pałac gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia cenzura energetyka opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka reportaż dyskurs demografia słowianie katastrofa pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Chorzów duchowieństwo środowisko Zabrze język niemiecki cesarz Białoruś wiara archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie stara fotografia podróże gospodarka język polski Kaszuby legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam Monachium mechanika Świdnica Francja barok sentencje Strzelce Opolskie Prezydent rynek kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze reprint kulinaria studia miejskie neolit inzynieria stres procesy gazeta slawistyka zamek integracja łacina Wielkopolska kolej regionalizm kartografia polszczyzna modernizm Żyd Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia Galicja hutnictwo USA dom atlas geologia mapa powstania śląskie sanacja Gombrowicz energia sanktuarium Rej protestantyzm Polacy pomoc społeczna uniwersytet cesarstwo handel metalurgia służba fotografia artystyczna Ameryka informatyka twórczość projektowanie miłość 1939 artysta XX wiek tekst Jan projekt Będzin dramat mieszkańcy Chorwacja identyfikacja apteka konserwacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa Nietzsche kronika muzealnictwo Włochy inwestycje farmacja komunikowanie Wilno bank firma wino język angielski szkice nazizm Rybnik kara granice strategie kryzys XX w. prawo europejskie powstania III Rzesza mediacja urbanizacja XIX wiek Anglia szczęście antologia okupacja ludzie zachowanie Hegel Krapkowice pożar osadnictwo konflikt powódź frazeologia konsumpcja modelowanie konkurencyjność flora mniejszość propaganda Izrael księstwo metodologia jedzenie praktyka zabytek Indie jubileusz ikona Odra pracownik socjalny esej W zwierzęta Siewierz fauna gimnazjum Gdańsk przemoc przedszkole organizacja public relations Prusy myśli Słowacja postępowanie dyplomacja hermeneutyka Wittgenstein pogrzeb ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor produkt Jura psychologia rozwojowa Wielka Brytania Chiny przepisy więziennictwo pamiętnik język rosyjski ryzyko rzecznik ochrona środowiska problematyka król kalendarz system metropolia pisarz narkotyki ROSYJSKI Niemodlin transformacja klient pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm Ruda Śląska komiks Polonia dusza osobowość Hitler Księstwo Raciborskie monografia symbol karne lęk plan poradnik Mikołów Fabian Birkowski ikonografia zawód aksjologia hobby Gleiwitz feminizm Conrad humanizm kształcenie wybory psychika woda infrastruktura kodeks anglistyka pradzieje AZP terroryzm zwyczaje socrealizm Romowie Japonia kolekcjonerstwo kapitał gotyk jaskinia politologia kościół katolicki korupcja Kant sacrum topografia historia literatury autonomia DNA granica papież migracja psychologia osobowości Miłosz Habermas święty Białoszewski Bydgoszcz biblioteka genetyka mit analiza interpretacje dokumenty leksyka fałszerstwo broń biologia wody książę złote semantyka franciszkanie POLONISTYKA Piłsudski epoka brązu Łambinowice wieś etniczność polski postępowanie administracyjne Grodków rasa rzeka ołtarz katedra socjalizacja etymologia przesladowania industrializacja globalizacja lotnictwo Matejko endecja Italia podręcznik gmina pocztówka autyzm Ślązacy album Hiszpania Jasna Góra grodziska medioznawstwo święci powstanie śląskie prawa człowieka akwaforta mowy linoryt patologia Normanowie Kapuściński mieszkalnictwo konflikty frazeologizmy 1945 Olkusz Szczepański Księstwo Cieszyńskie czasopisma Słowacki biogram praca socjalna dziennikarz obraz Ślązaczka architektura drewniana okultyzm Śląski Potocki nowy jork instytucje rzemiosło Żywiec przeszłość odpowiedzialność wysiedlenia kardynał arcydzieła kapituła ewangelicy zbrodnia erotyka informacja publiczna powstanie produkcja duszpasterstwo Piastowie chór metafizyka kodeks postępowania administracy ADHD militaria podróż zabory Habsburgowie jezuici gotowanie Lewin Brzeski prawoznawstwo konferencja

Szukaj

Katecheza w służbie słowa Bożego - BP GERARD KUSZ

Katecheza w służbie słowa Bożego - BP GERARD KUSZ

Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Gerardowi Kuszowi
z okazji 70. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej i 25-lecia sakry biskupiej. Redakcja Ks. Jan Kochel, rok wyd. 2009, stron 245 + wkl., przypisy, miękka oprawa z obwolutą, format ok. 24 cm x 17 cm


Więcej szczegółów


0,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

WPROWADZENIE BISKUPA GLIWICKIEGO

Książka Katecheza w służbie słowa Bożego jest oryginalną propozycją podręcznika dydaktyki i metodyki katechezy biblijnej. Jest też owocem bogatego doświadczenia dydaktycznego i eklezjalnego.

Chociaż w ostatnim czasie ukazało się kilka pozycji prezentujących styk Biblia — katecheza, to niniejsza praca jest dziełem prekursora tejże dziedziny w naszym kraju.
Bp Gerard Kusz — sięgając do twórczości niemieckiego pastoralisty Bruno Drehera — wskazywał na aktualne propozycje dydaktyczne i metodyczne katechezy biblijnej.

Na czym polega jego oryginalne spojrzenie na miejsce i rolę Biblii w katechezie?
Spuścizna pisarska i wkład dydaktyczny bpa Kusza jest wyrazem jego realistycznego spojrzenia na posługę katechetyczną. Interesuje go przede wszystkim problem przekazu orędzia biblijnego we współczesnym zlaicyzowanym świecie.
Jego spojrzenie na katechezę biblijną, oparte na najnowszych badaniach, egzegetycznych, jest wierne Bogu i człowiekowi. Biblia jest bowiem księgą spotkania i osobistego doświadczenia człowieka z Bogiem, stąd samodzielna katecheza biblijna musi uwzględniać zasadę podwójnej i zarazem jedynej wierności.
Katecheza biblijna jest prawdziwym świadectwem drogi wiary, jest przekonywaniem o prawdziwości otrzymanego pouczenia oraz żywym przedstawieniem dziejów ludzi, którzy pozostają, w bliskim kontakcie z Bogiem. W Biblii urzeczywistnia się prawdziwa korelacja między Bogiem a człowiekiem, wiarą a życiem, słowem a prawdą.

Książka bpa Kusza składa się z czterech części. W pierwszym rozdziale przedstawia dzieje kształtowania się samodzielnej katechezy biblijnej oraz całościowe spoj­rzenie na przekaz orędzia biblijnego w katechezie.
Fakt, że Jezus Chrystus jest pełnią Objawienia, jest podstawą „chrystocentryzmu" katechezy (por. CTr 5; KKK 520, 2053; DOK 41, 98-100), stąd katecheza jako głoszenie słowa Bożego jest przekazywaniem Osoby Jezusa Chrystusa — Wcielonego Słowa. To założenie wytycza biblijne drogi historii zbawienia. W części drugiej zawarte są podstawowe wskazania dydaktyczne katechezy biblijnej. Współczesne osiągnięcia odnowy biblijnej wyznaczają, aktualne kierunki rozwoju posługi katechetycznej. W trzecim rozdziale znajdują się jeszcze pewne wskazania metodyczne dla katechezy biblijnej.
Ostatni rozdział uzupełnia wskazania teoretyczne o żywe nauczanie Księdza Biskupa, tj. o jego listy pasterskie na rozpoczęcie każdego nowego roku szkolno-katechetycznego (1986—2009), wykłady oraz katechezy wygłoszone podczas Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, Paryżu i Rzymie.

Katecheza biblijna w ujęciu bpa Gerarda Kusza jest katechezą naszych czasów, katechezą w opcji ewangelizacyjnej i misyjnej. Gdy człowiek ochrzczony i przynależący do Kościoła zgubił sens swojej wiary, potrzebuje na nowo usłyszeć echo Słowa Życia (gr. katechein). Współczesny katecheta winien zatem, jak Łukasz Ewangelista, podjąć ponownie trud opowiedzenia historii Jezusa „zgodnie z tym, jak nam [ją] przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa". Musi „zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei", aby współczesny uczeń „przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia" (por. Łk 1,1-4).

Dziękuję Redaktorowi — ks. Janowi Kochelowi — za trud przygotowania do druku dorobku naukowego i pastoralnego naszego jubilata.
Jest to wyraz pięknej kontynuacji i współpracy, by „słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało" (2 Tes 3,1)

Gliwice, 8 luty 2010 r. Bp. Jan Wieczorek


KALENDARIUM ŻYCIA KS. BISKUPA GERARDA KUSZA

Biskup pomocniczy diecezji gliwickiej urodził 23 października 1939 r. w Dziergowicach (pow. Kędzierzyn-Koźle). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnych Dziergowicach. Maturę uzyskał w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie
rozpoczął 1 października 1957 r. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. w Opolu z rąk ks. bpa Franciszka Jopa.
Po święceniach naj­pierw pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach (1962—1964), a następnie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (1964—1973). Od 30 lis­topada 1973 do czerwca 1974 r. pełnił funkcje prefekta w WSD w Nysie, a 1 paździer­nika 1974 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (z katechetyki).
Na tejże uczelni najpierw uzyskał licencjat z teologii na podstawie pra­cy pt. Egzegetyczna katecheza biblijna według Brunona Drehera, a 24 stycznia 1978 r. obronił pracę doktorską pt. Koncepcja katechezy biblijnej według Bruno Drehera, napisaną pod kie­runkiem ks. prof. Józefa Kudasiewicza. Po powrocie do diecezji został mianowany wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, kościelnego cenzora ksią­żek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, prezesa woje­wódzkiego oddziału TP KUL w Opolu. Od 6 lutego 1983 r. do 14 sierpnia 1985 r. pełnił również funkcję wicerektora WSD w Nysie.

W dniu 27 czerwca 1985 r. mianowany został biskupem tytularnym Tagarbala i pomocniczym opolskim. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 r. w katedrze opolskiej (wraz z biskupem Janem Bagińskim). Obu nominatom sakry biskupiej udzielił prymas Polski kard. Józef Glemp. Na terenie diecezji opolskiej ze względu na dotychczasowe przygotowanie katechetyczno-dydaktyczne powierzony mu zostaje następujący zakres działań pastoralnych: sprawy katechetyczne, wizytatorzy diecezjalni, sprawy kultury chrześcijańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, TP KUL, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu, szczególna opieka nad raciborskim rejonem duszpasterskim. Od 30 kwietnia 1987 r. do chwili utworzenia diecezji gliwickiej pełnił w Opolu funkcję członka (z urzędu) Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, funkcję tę spełnia od 1 grudnia 1992 r. w diecezji gliwickiej.

25 marca 1992 r. zostaje biskupem pomocni­czym nowo powstałej diecezji gliwickiej, gdzie zostaje przewodniczącym Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 r. należy do Komisji Katechetycznej Epis­kopatu Polski. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania.SPIS TREŚCI :

Przedmowa Dziekana Wydziału Teologicznego

Słowo Arcybiskupa Kazimierza Nycza

Wprowadzenie Biskupa Gliwickiego

Kalendarium życia bpa Gerarda Kusza

Bibliografia Publikacji


PISMO ŚWIĘTE W KATECHEZIE

Biblia w katechezie wczoraj i dziś

Chrystocentryzm biblijny w katechezie

Katecheza jako głoszenie słowa Bożego

Biblijna droga katechezy


DYDAKTYKA KATECHEZY BIBLIJNEJ

Specyfika dydaktyki biblijnej

Wykorzystanie zasad współczesnej hermeneutyki biblijnej w katechezie

Kierunki katechezy biblijnej


METODYKA KATECHEZY BIBLIJNEJ

Katecheza z Pismem Świętym

Metodyczne założenia katechezy biblijnej

Opowiadanie w katechezie


Listy pasterskie, wykłady i katechezy


Wykaz źródeł
Wykaz skrótów

 

Drobne zadrapanie obwoluty na grzbiecie !

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj