Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka semen antyk Częstochowa przemysł biografia technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona medycyna reklama liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes skarby region kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa życie kopalnia Poznań zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Sosnowiec Bielsko-Biała wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie dydaktyka prawosławie tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja obóz Opolszczyzna fizyka gwara plastyka UE logistyka sport naród Rudy ciało pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka cenzura energetyka hagiografia opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia historia sztuki książka reportaż dyskurs demografia katastrofa słowianie pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Zabrze duchowieństwo środowisko Chorzów język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka język polski Kaszuby stara fotografia podróże legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam mechanika Monachium Świdnica Francja sentencje Strzelce Opolskie rynek barok Prezydent kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze kulinaria studia miejskie reprint inzynieria neolit stres procesy gazeta zamek slawistyka integracja łacina kartografia regionalizm kolej Wielkopolska modernizm Żyd polszczyzna Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja Galicja hutnictwo dom USA powstania śląskie sanacja atlas geologia mapa Gombrowicz Rej sanktuarium protestantyzm energia Polacy uniwersytet pomoc społeczna cesarstwo handel metalurgia służba fotografia artystyczna informatyka Ameryka projektowanie twórczość miłość artysta 1939 XX wiek tekst Jan Będzin projekt dramat identyfikacja apteka materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konserwacja Chorwacja mieszkańcy kronika Nietzsche farmacja inwestycje Włochy muzealnictwo Wilno bank komunikowanie firma nazizm język angielski wino szkice Rybnik kara strategie granice kryzys prawo europejskie XX w. mediacja urbanizacja III Rzesza powstania okupacja szczęście antologia XIX wiek Anglia ludzie zachowanie pożar Hegel Krapkowice konflikt powódź osadnictwo frazeologia konsumpcja modelowanie flora konkurencyjność propaganda Izrael księstwo mniejszość metodologia Indie praktyka jedzenie zabytek ikona W Odra pracownik socjalny jubileusz esej Siewierz zwierzęta fauna Gdańsk gimnazjum organizacja public relations przemoc przedszkole myśli Prusy Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor Wielka Brytania Chiny psychologia rozwojowa więziennictwo przepisy Jura produkt rzecznik język rosyjski pamiętnik ochrona środowiska ryzyko kalendarz metropolia system problematyka król ROSYJSKI pisarz narkotyki Niemodlin pacjent chrześcijaństwo klient kicz katolicyzm Ruda Śląska transformacja dusza Hitler Księstwo Raciborskie osobowość komiks Polonia symbol karne monografia poradnik Mikołów lęk plan ikonografia zawód aksjologia Fabian Birkowski hobby kształcenie wybory feminizm Gleiwitz Conrad humanizm psychika woda anglistyka pradzieje kodeks infrastruktura AZP socrealizm zwyczaje Romowie terroryzm gotyk jaskinia Japonia politologia kapitał kolekcjonerstwo topografia sacrum historia literatury kościół katolicki korupcja Kant papież psychologia osobowości DNA granica migracja autonomia święty Bydgoszcz Białoszewski Miłosz biblioteka Habermas genetyka mit leksyka biologia wody interpretacje dokumenty broń fałszerstwo analiza franciszkanie semantyka POLONISTYKA złote epoka brązu Łambinowice Piłsudski Grodków rasa postępowanie administracyjne wieś etniczność polski katedra etymologia przesladowania ołtarz socjalizacja rzeka industrializacja globalizacja endecja lotnictwo Matejko podręcznik gmina pocztówka Italia autyzm Ślązacy Jasna Góra grodziska album medioznawstwo Hiszpania powstanie śląskie prawa człowieka święci Normanowie linoryt patologia mieszkalnictwo Kapuściński akwaforta mowy Księstwo Cieszyńskie frazeologizmy Olkusz Słowacki czasopisma konflikty 1945 Szczepański dziennikarz obraz Ślązaczka okultyzm architektura drewniana Śląski biogram praca socjalna nowy jork rzemiosło wysiedlenia Żywiec Potocki przeszłość odpowiedzialność instytucje kapituła erotyka zbrodnia informacja publiczna ewangelicy powstanie arcydzieła kardynał duszpasterstwo Piastowie militaria chór ADHD kodeks postępowania administracy podróż produkcja zabory metafizyka gotowanie jezuici Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo tvn decyzja administracyjna

Szukaj

Katecheza w służbie słowa Bożego - BP GERARD KUSZ

Katecheza w służbie słowa Bożego - BP GERARD KUSZ

Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Gerardowi Kuszowi
z okazji 70. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy naukowej i 25-lecia sakry biskupiej. Redakcja Ks. Jan Kochel, rok wyd. 2009, stron 245 + wkl., przypisy, miękka oprawa z obwolutą, format ok. 24 cm x 17 cm


Więcej szczegółów


0,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

WPROWADZENIE BISKUPA GLIWICKIEGO

Książka Katecheza w służbie słowa Bożego jest oryginalną propozycją podręcznika dydaktyki i metodyki katechezy biblijnej. Jest też owocem bogatego doświadczenia dydaktycznego i eklezjalnego.

Chociaż w ostatnim czasie ukazało się kilka pozycji prezentujących styk Biblia — katecheza, to niniejsza praca jest dziełem prekursora tejże dziedziny w naszym kraju.
Bp Gerard Kusz — sięgając do twórczości niemieckiego pastoralisty Bruno Drehera — wskazywał na aktualne propozycje dydaktyczne i metodyczne katechezy biblijnej.

Na czym polega jego oryginalne spojrzenie na miejsce i rolę Biblii w katechezie?
Spuścizna pisarska i wkład dydaktyczny bpa Kusza jest wyrazem jego realistycznego spojrzenia na posługę katechetyczną. Interesuje go przede wszystkim problem przekazu orędzia biblijnego we współczesnym zlaicyzowanym świecie.
Jego spojrzenie na katechezę biblijną, oparte na najnowszych badaniach, egzegetycznych, jest wierne Bogu i człowiekowi. Biblia jest bowiem księgą spotkania i osobistego doświadczenia człowieka z Bogiem, stąd samodzielna katecheza biblijna musi uwzględniać zasadę podwójnej i zarazem jedynej wierności.
Katecheza biblijna jest prawdziwym świadectwem drogi wiary, jest przekonywaniem o prawdziwości otrzymanego pouczenia oraz żywym przedstawieniem dziejów ludzi, którzy pozostają, w bliskim kontakcie z Bogiem. W Biblii urzeczywistnia się prawdziwa korelacja między Bogiem a człowiekiem, wiarą a życiem, słowem a prawdą.

Książka bpa Kusza składa się z czterech części. W pierwszym rozdziale przedstawia dzieje kształtowania się samodzielnej katechezy biblijnej oraz całościowe spoj­rzenie na przekaz orędzia biblijnego w katechezie.
Fakt, że Jezus Chrystus jest pełnią Objawienia, jest podstawą „chrystocentryzmu" katechezy (por. CTr 5; KKK 520, 2053; DOK 41, 98-100), stąd katecheza jako głoszenie słowa Bożego jest przekazywaniem Osoby Jezusa Chrystusa — Wcielonego Słowa. To założenie wytycza biblijne drogi historii zbawienia. W części drugiej zawarte są podstawowe wskazania dydaktyczne katechezy biblijnej. Współczesne osiągnięcia odnowy biblijnej wyznaczają, aktualne kierunki rozwoju posługi katechetycznej. W trzecim rozdziale znajdują się jeszcze pewne wskazania metodyczne dla katechezy biblijnej.
Ostatni rozdział uzupełnia wskazania teoretyczne o żywe nauczanie Księdza Biskupa, tj. o jego listy pasterskie na rozpoczęcie każdego nowego roku szkolno-katechetycznego (1986—2009), wykłady oraz katechezy wygłoszone podczas Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, Paryżu i Rzymie.

Katecheza biblijna w ujęciu bpa Gerarda Kusza jest katechezą naszych czasów, katechezą w opcji ewangelizacyjnej i misyjnej. Gdy człowiek ochrzczony i przynależący do Kościoła zgubił sens swojej wiary, potrzebuje na nowo usłyszeć echo Słowa Życia (gr. katechein). Współczesny katecheta winien zatem, jak Łukasz Ewangelista, podjąć ponownie trud opowiedzenia historii Jezusa „zgodnie z tym, jak nam [ją] przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa". Musi „zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei", aby współczesny uczeń „przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia" (por. Łk 1,1-4).

Dziękuję Redaktorowi — ks. Janowi Kochelowi — za trud przygotowania do druku dorobku naukowego i pastoralnego naszego jubilata.
Jest to wyraz pięknej kontynuacji i współpracy, by „słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało" (2 Tes 3,1)

Gliwice, 8 luty 2010 r. Bp. Jan Wieczorek


KALENDARIUM ŻYCIA KS. BISKUPA GERARDA KUSZA

Biskup pomocniczy diecezji gliwickiej urodził 23 października 1939 r. w Dziergowicach (pow. Kędzierzyn-Koźle). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnych Dziergowicach. Maturę uzyskał w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie
rozpoczął 1 października 1957 r. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. w Opolu z rąk ks. bpa Franciszka Jopa.
Po święceniach naj­pierw pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach (1962—1964), a następnie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (1964—1973). Od 30 lis­topada 1973 do czerwca 1974 r. pełnił funkcje prefekta w WSD w Nysie, a 1 paździer­nika 1974 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (z katechetyki).
Na tejże uczelni najpierw uzyskał licencjat z teologii na podstawie pra­cy pt. Egzegetyczna katecheza biblijna według Brunona Drehera, a 24 stycznia 1978 r. obronił pracę doktorską pt. Koncepcja katechezy biblijnej według Bruno Drehera, napisaną pod kie­runkiem ks. prof. Józefa Kudasiewicza. Po powrocie do diecezji został mianowany wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, kościelnego cenzora ksią­żek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, prezesa woje­wódzkiego oddziału TP KUL w Opolu. Od 6 lutego 1983 r. do 14 sierpnia 1985 r. pełnił również funkcję wicerektora WSD w Nysie.

W dniu 27 czerwca 1985 r. mianowany został biskupem tytularnym Tagarbala i pomocniczym opolskim. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 r. w katedrze opolskiej (wraz z biskupem Janem Bagińskim). Obu nominatom sakry biskupiej udzielił prymas Polski kard. Józef Glemp. Na terenie diecezji opolskiej ze względu na dotychczasowe przygotowanie katechetyczno-dydaktyczne powierzony mu zostaje następujący zakres działań pastoralnych: sprawy katechetyczne, wizytatorzy diecezjalni, sprawy kultury chrześcijańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, TP KUL, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu, szczególna opieka nad raciborskim rejonem duszpasterskim. Od 30 kwietnia 1987 r. do chwili utworzenia diecezji gliwickiej pełnił w Opolu funkcję członka (z urzędu) Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, funkcję tę spełnia od 1 grudnia 1992 r. w diecezji gliwickiej.

25 marca 1992 r. zostaje biskupem pomocni­czym nowo powstałej diecezji gliwickiej, gdzie zostaje przewodniczącym Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 r. należy do Komisji Katechetycznej Epis­kopatu Polski. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania.SPIS TREŚCI :

Przedmowa Dziekana Wydziału Teologicznego

Słowo Arcybiskupa Kazimierza Nycza

Wprowadzenie Biskupa Gliwickiego

Kalendarium życia bpa Gerarda Kusza

Bibliografia Publikacji


PISMO ŚWIĘTE W KATECHEZIE

Biblia w katechezie wczoraj i dziś

Chrystocentryzm biblijny w katechezie

Katecheza jako głoszenie słowa Bożego

Biblijna droga katechezy


DYDAKTYKA KATECHEZY BIBLIJNEJ

Specyfika dydaktyki biblijnej

Wykorzystanie zasad współczesnej hermeneutyki biblijnej w katechezie

Kierunki katechezy biblijnej


METODYKA KATECHEZY BIBLIJNEJ

Katecheza z Pismem Świętym

Metodyczne założenia katechezy biblijnej

Opowiadanie w katechezie


Listy pasterskie, wykłady i katechezy


Wykaz źródeł
Wykaz skrótów

 

Drobne zadrapanie obwoluty na grzbiecie !