Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona medycyna reklama liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba pocztówki Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes skarby region kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa kopalnia Poznań życie zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły dwór Bielsko-Biała Sosnowiec wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka obóz fizyka Opolszczyzna gwara plastyka UE logistyka sport naród Rudy ciało lwów pałac gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia energetyka cenzura opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs demografia reportaż katastrofa słowianie pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Zabrze Chorzów duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka stara fotografia język polski Kaszuby podróże legenda prawo karne Góra Św. Anny powieść islam Monachium mechanika Świdnica Francja Strzelce Opolskie rynek Prezydent sentencje barok kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria inzynieria neolit procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina regionalizm kolej Wielkopolska kartografia Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie historiografia diecezja Galicja hutnictwo dom USA powstania śląskie geologia sanacja atlas mapa Gombrowicz sanktuarium protestantyzm energia Rej Polacy uniwersytet pomoc społeczna cesarstwo handel metalurgia Ameryka służba fotografia artystyczna informatyka projektowanie twórczość miłość 1939 artysta XX wiek Jan tekst Będzin projekt dramat apteka konserwacja Chorwacja mieszkańcy identyfikacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa kronika Nietzsche farmacja muzealnictwo Włochy inwestycje Wilno komunikowanie bank firma język angielski wino nazizm szkice Rybnik kara kryzys granice strategie prawo europejskie XX w. III Rzesza mediacja powstania urbanizacja szczęście antologia XIX wiek Anglia okupacja zachowanie ludzie pożar Hegel Krapkowice konflikt powódź osadnictwo frazeologia modelowanie konsumpcja flora konkurencyjność propaganda Izrael księstwo mniejszość metodologia jedzenie zabytek praktyka Indie Odra ikona pracownik socjalny esej jubileusz W Siewierz zwierzęta Gdańsk gimnazjum fauna public relations organizacja przemoc przedszkole myśli Prusy Słowacja pogrzeb postępowanie Wittgenstein dyplomacja hermeneutyka ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor Wielka Brytania Chiny Jura więziennictwo przepisy produkt psychologia rozwojowa język rosyjski ryzyko pamiętnik ochrona środowiska rzecznik kalendarz system metropolia problematyka król pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI pacjent chrześcijaństwo kicz Ruda Śląska katolicyzm transformacja klient Księstwo Raciborskie komiks Hitler osobowość Polonia dusza karne monografia symbol Mikołów poradnik plan lęk aksjologia hobby ikonografia Fabian Birkowski zawód wybory kształcenie Gleiwitz feminizm Conrad humanizm psychika woda pradzieje anglistyka kodeks AZP infrastruktura zwyczaje terroryzm Romowie socrealizm jaskinia gotyk kapitał kolekcjonerstwo politologia Japonia sacrum historia literatury topografia kościół katolicki korupcja Kant DNA granica migracja autonomia psychologia osobowości papież Białoszewski biblioteka Bydgoszcz Miłosz Habermas święty genetyka mit biologia broń wody interpretacje analiza dokumenty fałszerstwo leksyka franciszkanie semantyka POLONISTYKA złote Łambinowice Piłsudski epoka brązu Grodków rasa wieś etniczność polski postępowanie administracyjne przesladowania etymologia socjalizacja rzeka ołtarz katedra industrializacja globalizacja Matejko lotnictwo endecja Italia pocztówka podręcznik gmina autyzm Ślązacy grodziska album medioznawstwo Jasna Góra Hiszpania prawa człowieka powstanie śląskie święci Normanowie patologia akwaforta mieszkalnictwo Kapuściński mowy linoryt czasopisma Księstwo Cieszyńskie Olkusz konflikty 1945 Słowacki Szczepański frazeologizmy obraz architektura drewniana Ślązaczka okultyzm biogram praca socjalna Śląski dziennikarz rzemiosło Żywiec instytucje wysiedlenia przeszłość odpowiedzialność Potocki nowy jork kapituła zbrodnia informacja publiczna erotyka ewangelicy arcydzieła powstanie kardynał podróż produkcja ADHD zabory militaria duszpasterstwo metafizyka Piastowie kodeks postępowania administracy chór Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie jezuici Namysłów obszar chronionego krajobrazu

Szukaj

Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast

Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast

pod redakcją Janusza Słodczyka i Edyty Szafranek, rok wyd. 2006, stron 561, ilustr. cz.-b., tab., przypisy, oprawa miękka foliowana, format ok. 23,5 cm x 16,5 cm

Więcej szczegółów


46,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Książka podzielona jest na trzy części, poświęcone:
1. ekonomicznym, 2. demograficznym oraz 3. społecznym aspektom rozwoju miast. Zakres zagadnień poruszanych w części ekonomicznej jest bardzo zróżnicowany, obejmuje m.in. ocenę sytuacji polskich miast w procesie globalizacji, problem konkurencyjności gospodarki wielkiego miasta, zagadnienia: funkcji i przekształceń struktury funkcjonalnej miast, miejskich rynków pracy. Część demograficzna obrazuje najważniejsze kierunki przemian demograficznych w miastach w skali Polski lub wybranych regionów. Autorzy poszczególnych artykułów dokonują analizy zmian powierzchni i gęstości zaludnienia miast, zmian w zakresie rozrodczości i płodności ludności miejskiej oraz mobilności przestrzennej związanej z miastami. Przedmiotem analizy jest również sytuacja ludnościowa miast regionu opolskiego w perspektywie długookresowej. Tematyka ostatniej części jest zróżnicowana. Obejmuje badania poziomu dobrobytu w miastach Polski, struktur ludności migrującej w miastach, problemów integracji społeczności miejskich i wiejskich, a także partycypacji mieszkańców w życiu publicznym. Rozpatrywane są również problemy społeczne miast województwa śląskiego oraz zagadnienie religijności a miejskiego stylu życia w Republice Czeskiej.

Opracowanie może być wykorzystane do celów naukowych oraz dydaktycznych, skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów ekonomii, geografii, gospodarki przestrzennej, urbanistyki i wszystkich zainteresowanych problematyką miejską.


SPIS TREŚCI :

Wprowadzenie (Janusz Słodczyk, Edyta Szafranek)

EKONOMICZNE ASPEKTY ROZWOJU MIAST

Jerzy PARYSEK — Miasta polskie w procesie globalizacji
Marek SOBCZYŃSKI, Anita WOLANIUK — Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi na przełomie XX i XXI wieku


Wanda M. GACZEK, Józef W. KOMOROWSKI — Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie

Maria TKOCZ — Przemiany funkcjonalne miast konurbacji katowickiej w latach 1989—2003

Franciszek KŁOSOWSKI — Tendencje zmian w sektorze usług konurbacji katowickiej w latach 1991—2002

Robert SZMYTKIE — Sytuacja społeczno-ekonomiczna byłych miast wojewódzkich

Elżbieta CHĄDZYŃSKA — Procesy dopasowywania się struktur przestrzennych do nowych uwarunkowań — na przykładzie wybranych miast

Magdalena MLEK — Rozwój usług w miastach Dolnego Śląska w latach 1996—2002

Anna GRUNWALD — Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do podziału miast województwa opolskiego na grupy typologiczne według rozwoju społeczno-gospodarczego

Zofia HASIŃSKA — Wielkomiejskie rynki pracy w Polsce - średniookresowe tendencje zmian sytuacji rynkowej

Irena KOCISZEWSKA — Polityka przeciwdziałania bezrobociu na rynkach lokalnych (na przykładzie powiatów ostrzeszowskiego i świdnickiego w latach 1999—2004)

Jacek PETRYSZYN — Nowe ośrodki powiatowe w regionie śląskim

Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO — Generalne cechy procesu transformacji. Studium przypadku małych miast na Górnym Śląsku

Anna BISAGA — Funkcje małych i średnich miast wobec obszarów wiejskich w nowym paradygmacie rozwoju regionalnego

Maria BUCKA — Przestrzenne zróżnicowanie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych miastach w Polsce

Józef JAGAS — Kapitał zagraniczny greenfield w aglomeracjach miejskich

Maciej POPŁAWSKI — Rozwój i rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w aglomeracji wrocławskiej w latach 1989—2004

Beata NAMYŚLAK — Przestrzenne aspekty funkcjonowania inwestycji zagranicznych na przykładzie podmiotów przemysłowych we Wrocławiu

Dariusz ILNICKI, Katarzyna KRAWCZYK — Karty płatnicze w ujęciu przestrzennym i czasowym (przykład Wrocławia)

Helena DOBROWOLSKA-KANIEWSKA, Marta KRUC — Nowy element sfery usług w mieście na przykładzie punktów protetyki słuchu

Władysław HASIŃSKI, Krzysztof WIDAWSKI — Zmiany w funkcjonowaniu bazy noclegowej we Wrocławiu w okresie przemian 1988—2003

Leszek GRAMZA — Baza noclegowa Legnicy w okresie transformacji systemowej

Władysław HASIŃSKI, Krzysztof WIDAWSKI — Folklor i popularna kultura ludowa w ofercie turystycznej miast w okresie przemian


DEMOGRAFICZNE ASPEKTY ROZWOJU MIAST

Daniela SZYMAŃSKA, Elżbieta GRZELAK-KOSTULSKA, Beata HOŁOWIECKA — Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast polskich w latach 1960—2003

Andrzej RĄCZASZEK — Zmiany zaludnienia wybranych miast wojewódzkich w latach 1975—2003

Piotr TRZEPACZ — Przemiany wzorca rozrodczości i płodności ludności miejskiej w Polsce w latach 1945—2003

Sławomir KUREK — Wybrane uwarunkowania starzenia się ludności powiatów grodzkich na tle pozostałych powiatów w okresie 1991—2001

Zbigniew DŁUGOSZ — Ruch naturalny ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków w świetle wybranych parametrów tego procesu

Eugeniusz BAGIŃSKI — Etapy rozwoju demograficznego byłych miast wojewódzkich w latach 1975—2003

Adam JELONEK — Sytuacja ludnościowa w miastach województwa opolskiego w perspektywie prognozy demograficznej do 2030 roku

Beata NYTKO-WOŁOSZCZUK — Demograficzne aspekty przemian w małych miastach województwa opolskiego w latach 1992—2003

Jerzy KOCISZEWSKI — Wpływ miast i aglomeracji miejskich na mobilność przestrzenną ludności Polski w procesie transformacji do gospodarki rynkowej


SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU MIAST

Krystyna HANUSIK, Urszula ŁANGOWSKA-SZCZĘŚNIAK — Dochody i wyposażenie w dobra trwałego użytku jako determinanty dobrobytu gospodarstw domowych w miastach

Anna WARYCH-JURAS — Struktury ludności migrującej w miastach Polski południowo-wschodniej

Tadeusz SIWEK — Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej

Alicja SZAJNOWSKA-WYSOCKA — Przemiany społeczne ośrodka przemysłowego (przykład Sosnowca)

Anna RUNGE, Jerzy RUNGE — Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego

Marek OBRĘBALSKI — Integracja miejskich i wiejskich społeczności subregionu jeleniogórskiego

Daniel WACINKIEWICZ — Partycypacja mieszkańców miast w lokalnym życiu publicznym

Magdalena FILIPEK — Osoby niepełnosprawne w Jaworznie