Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel rozwój ksiądz nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo region biznes skarby wspomnienia kino turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba Nysa PRL Poznań życie kopalnia zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Bielsko-Biała Sosnowiec dwór wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse historia kultury informacja matematyka fizyka obóz Opolszczyzna UE plastyka logistyka gwara sport naród ciało Rudy pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka energetyka hagiografia cenzura opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia książka historia sztuki dyskurs demografia reportaż słowianie katastrofa pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Chorzów duchowieństwo środowisko Zabrze język niemiecki wiara cesarz Białoruś archiwalia resocjalizacja technologia logika demokracja Zagłębie Dąbrowskie język polski Kaszuby podróże stara fotografia gospodarka prawo karne legenda Góra Św. Anny powieść islam mechanika Monachium Świdnica Francja Prezydent rynek sentencje barok Strzelce Opolskie narodowość księga kryminalistyka wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria inzynieria neolit gazeta stres procesy slawistyka zamek integracja łacina Wielkopolska kolej kartografia regionalizm Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia hutnictwo Galicja USA dom sanacja powstania śląskie atlas mapa geologia Gombrowicz energia sanktuarium Rej protestantyzm uniwersytet Polacy pomoc społeczna cesarstwo metalurgia handel służba informatyka fotografia artystyczna Ameryka projektowanie twórczość miłość artysta 1939 XX wiek tekst Jan projekt Będzin dramat mieszkańcy identyfikacja Chorwacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa konserwacja apteka Nietzsche kronika muzealnictwo inwestycje Włochy farmacja Wilno komunikowanie bank firma wino nazizm szkice język angielski Rybnik kara kryzys strategie granice prawo europejskie XX w. mediacja powstania urbanizacja III Rzesza antologia XIX wiek okupacja Anglia szczęście zachowanie ludzie pożar Hegel Krapkowice powódź osadnictwo konflikt frazeologia modelowanie konsumpcja konkurencyjność flora metodologia mniejszość propaganda Izrael księstwo jedzenie praktyka zabytek Indie esej jubileusz W ikona Odra pracownik socjalny zwierzęta Siewierz fauna gimnazjum Gdańsk przemoc przedszkole organizacja public relations myśli Prusy Słowacja dyplomacja postępowanie hermeneutyka pogrzeb Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor przepisy Jura więziennictwo produkt psychologia rozwojowa Wielka Brytania Chiny ryzyko ochrona środowiska pamiętnik rzecznik język rosyjski system metropolia problematyka król kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI katolicyzm transformacja klient pacjent chrześcijaństwo kicz Ruda Śląska komiks Polonia dusza Hitler osobowość Księstwo Raciborskie karne monografia symbol plan lęk poradnik Mikołów aksjologia hobby Fabian Birkowski ikonografia zawód Gleiwitz feminizm kształcenie Conrad humanizm wybory woda psychika AZP infrastruktura anglistyka kodeks pradzieje zwyczaje socrealizm terroryzm Romowie jaskinia politologia kapitał kolekcjonerstwo Japonia gotyk topografia kościół katolicki korupcja Kant sacrum historia literatury migracja autonomia papież psychologia osobowości DNA granica biblioteka Bydgoszcz Miłosz Habermas święty Białoszewski mit genetyka broń biologia analiza leksyka interpretacje dokumenty fałszerstwo wody złote książę semantyka franciszkanie POLONISTYKA Łambinowice Piłsudski epoka brązu wieś etniczność polski postępowanie administracyjne Grodków rasa przesladowania etymologia rzeka katedra ołtarz socjalizacja globalizacja industrializacja Matejko endecja lotnictwo pocztówka podręcznik gmina Italia autyzm Ślązacy medioznawstwo Hiszpania Jasna Góra album grodziska prawa człowieka powstanie śląskie święci Kapuściński akwaforta mowy mieszkalnictwo linoryt patologia Normanowie Słowacki Szczepański frazeologizmy Olkusz Księstwo Cieszyńskie konflikty czasopisma 1945 okultyzm Śląski biogram praca socjalna obraz dziennikarz architektura drewniana Ślązaczka Żywiec przeszłość odpowiedzialność instytucje wysiedlenia nowy jork Potocki rzemiosło ewangelicy erotyka informacja publiczna powstanie kardynał arcydzieła kapituła zbrodnia zabory militaria duszpasterstwo Piastowie chór metafizyka produkcja kodeks postępowania administracy podróż ADHD Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie Habsburgowie jezuici kreatywność

Szukaj

Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast

Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast

pod redakcją Janusza Słodczyka i Edyty Szafranek, rok wyd. 2006, stron 561, ilustr. cz.-b., tab., przypisy, oprawa miękka foliowana, format ok. 23,5 cm x 16,5 cm

Więcej szczegółów


46,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Książka podzielona jest na trzy części, poświęcone:
1. ekonomicznym, 2. demograficznym oraz 3. społecznym aspektom rozwoju miast. Zakres zagadnień poruszanych w części ekonomicznej jest bardzo zróżnicowany, obejmuje m.in. ocenę sytuacji polskich miast w procesie globalizacji, problem konkurencyjności gospodarki wielkiego miasta, zagadnienia: funkcji i przekształceń struktury funkcjonalnej miast, miejskich rynków pracy. Część demograficzna obrazuje najważniejsze kierunki przemian demograficznych w miastach w skali Polski lub wybranych regionów. Autorzy poszczególnych artykułów dokonują analizy zmian powierzchni i gęstości zaludnienia miast, zmian w zakresie rozrodczości i płodności ludności miejskiej oraz mobilności przestrzennej związanej z miastami. Przedmiotem analizy jest również sytuacja ludnościowa miast regionu opolskiego w perspektywie długookresowej. Tematyka ostatniej części jest zróżnicowana. Obejmuje badania poziomu dobrobytu w miastach Polski, struktur ludności migrującej w miastach, problemów integracji społeczności miejskich i wiejskich, a także partycypacji mieszkańców w życiu publicznym. Rozpatrywane są również problemy społeczne miast województwa śląskiego oraz zagadnienie religijności a miejskiego stylu życia w Republice Czeskiej.

Opracowanie może być wykorzystane do celów naukowych oraz dydaktycznych, skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów ekonomii, geografii, gospodarki przestrzennej, urbanistyki i wszystkich zainteresowanych problematyką miejską.


SPIS TREŚCI :

Wprowadzenie (Janusz Słodczyk, Edyta Szafranek)

EKONOMICZNE ASPEKTY ROZWOJU MIAST

Jerzy PARYSEK — Miasta polskie w procesie globalizacji
Marek SOBCZYŃSKI, Anita WOLANIUK — Przemiany funkcji metropolitalnych Łodzi na przełomie XX i XXI wieku


Wanda M. GACZEK, Józef W. KOMOROWSKI — Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie

Maria TKOCZ — Przemiany funkcjonalne miast konurbacji katowickiej w latach 1989—2003

Franciszek KŁOSOWSKI — Tendencje zmian w sektorze usług konurbacji katowickiej w latach 1991—2002

Robert SZMYTKIE — Sytuacja społeczno-ekonomiczna byłych miast wojewódzkich

Elżbieta CHĄDZYŃSKA — Procesy dopasowywania się struktur przestrzennych do nowych uwarunkowań — na przykładzie wybranych miast

Magdalena MLEK — Rozwój usług w miastach Dolnego Śląska w latach 1996—2002

Anna GRUNWALD — Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do podziału miast województwa opolskiego na grupy typologiczne według rozwoju społeczno-gospodarczego

Zofia HASIŃSKA — Wielkomiejskie rynki pracy w Polsce - średniookresowe tendencje zmian sytuacji rynkowej

Irena KOCISZEWSKA — Polityka przeciwdziałania bezrobociu na rynkach lokalnych (na przykładzie powiatów ostrzeszowskiego i świdnickiego w latach 1999—2004)

Jacek PETRYSZYN — Nowe ośrodki powiatowe w regionie śląskim

Elżbieta ZUZAŃSKA-ŻYŚKO — Generalne cechy procesu transformacji. Studium przypadku małych miast na Górnym Śląsku

Anna BISAGA — Funkcje małych i średnich miast wobec obszarów wiejskich w nowym paradygmacie rozwoju regionalnego

Maria BUCKA — Przestrzenne zróżnicowanie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych miastach w Polsce

Józef JAGAS — Kapitał zagraniczny greenfield w aglomeracjach miejskich

Maciej POPŁAWSKI — Rozwój i rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w aglomeracji wrocławskiej w latach 1989—2004

Beata NAMYŚLAK — Przestrzenne aspekty funkcjonowania inwestycji zagranicznych na przykładzie podmiotów przemysłowych we Wrocławiu

Dariusz ILNICKI, Katarzyna KRAWCZYK — Karty płatnicze w ujęciu przestrzennym i czasowym (przykład Wrocławia)

Helena DOBROWOLSKA-KANIEWSKA, Marta KRUC — Nowy element sfery usług w mieście na przykładzie punktów protetyki słuchu

Władysław HASIŃSKI, Krzysztof WIDAWSKI — Zmiany w funkcjonowaniu bazy noclegowej we Wrocławiu w okresie przemian 1988—2003

Leszek GRAMZA — Baza noclegowa Legnicy w okresie transformacji systemowej

Władysław HASIŃSKI, Krzysztof WIDAWSKI — Folklor i popularna kultura ludowa w ofercie turystycznej miast w okresie przemian


DEMOGRAFICZNE ASPEKTY ROZWOJU MIAST

Daniela SZYMAŃSKA, Elżbieta GRZELAK-KOSTULSKA, Beata HOŁOWIECKA — Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast polskich w latach 1960—2003

Andrzej RĄCZASZEK — Zmiany zaludnienia wybranych miast wojewódzkich w latach 1975—2003

Piotr TRZEPACZ — Przemiany wzorca rozrodczości i płodności ludności miejskiej w Polsce w latach 1945—2003

Sławomir KUREK — Wybrane uwarunkowania starzenia się ludności powiatów grodzkich na tle pozostałych powiatów w okresie 1991—2001

Zbigniew DŁUGOSZ — Ruch naturalny ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków w świetle wybranych parametrów tego procesu

Eugeniusz BAGIŃSKI — Etapy rozwoju demograficznego byłych miast wojewódzkich w latach 1975—2003

Adam JELONEK — Sytuacja ludnościowa w miastach województwa opolskiego w perspektywie prognozy demograficznej do 2030 roku

Beata NYTKO-WOŁOSZCZUK — Demograficzne aspekty przemian w małych miastach województwa opolskiego w latach 1992—2003

Jerzy KOCISZEWSKI — Wpływ miast i aglomeracji miejskich na mobilność przestrzenną ludności Polski w procesie transformacji do gospodarki rynkowej


SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU MIAST

Krystyna HANUSIK, Urszula ŁANGOWSKA-SZCZĘŚNIAK — Dochody i wyposażenie w dobra trwałego użytku jako determinanty dobrobytu gospodarstw domowych w miastach

Anna WARYCH-JURAS — Struktury ludności migrującej w miastach Polski południowo-wschodniej

Tadeusz SIWEK — Religijność a miejski styl życia w Republice Czeskiej

Alicja SZAJNOWSKA-WYSOCKA — Przemiany społeczne ośrodka przemysłowego (przykład Sosnowca)

Anna RUNGE, Jerzy RUNGE — Wybrane problemy społeczne w miastach województwa śląskiego

Marek OBRĘBALSKI — Integracja miejskich i wiejskich społeczności subregionu jeleniogórskiego

Daniel WACINKIEWICZ — Partycypacja mieszkańców miast w lokalnym życiu publicznym

Magdalena FILIPEK — Osoby niepełnosprawne w Jaworznie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj