Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje szkoła literatura administracja ekonomia kobieta Niemcy archeologia średniowiecze język Żydzi miasto Wrocław media budownictwo wojna prasa społeczeństwo edukacja Gliwice Racibórz starożytność językoznawstwo katalog wojsko etnologia filozofia marketing Bytom dzieci dziennikarstwo wykopaliska parafia film Rzym dziecko XIX w. etnografia geografia Europa kolekcja przyroda Rosja komunikacja rodzina wychowanie grafika Cieszyn słownik ekologia Kraków Czechy Śląsk Cieszyński wystawa śmierć nauczyciel ksiądz rozwój przemysł biografia Częstochowa semen nauka muzyka technika antyk Łódź urbanistyka terapia tradycja Grecja klasztor liturgia człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy BEZPIECZEŃSTWO ochrona górnictwo sąd reklama medycyna ustrój teoria szkolnictwo internet kult II RP badania pocztówki teatr Judaica choroba literaturoznawstwo młodzież Zaolzie poezja skarby Poznań kopalnia rzeźba zakon synagoga region kino turystyka etyka planowanie życie biznes antropologia wspomnienia proza krajobraz proces folklor PRL Nysa władza przestępstwo zdrowie usługi radio emigracja dziedzictwo telewizja niepełnosprawność Unia Europejska Warszawa państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń teologia II wojna światowa pamięć transport szlachta samorząd rysunek las cystersi samorząd terytorialny praca kulturoznawstwo nauczanie oświata Bielsko-Biała dwór Sosnowiec wizerunek biskup przedsiębiorstwo kościoły miasta gender UE informacja Konstytucja fizyka Rudy pałac prawosławie rozwój przestrzenny tożsamość Litwa więzienie dydaktyka historia kultury matematyka plastyka uczeń obóz Opolszczyzna przestępczość logistyka gwara sport finanse naród ciało lwów kultura łużycka gospodarka język polski Kaszuby cesarz podróże prawo karne legenda język niemiecki powieść islam Monachium Świdnica hagiografia cenzura technologia ekonomika rewitalizacja Góra Św. Anny reportaż stara fotografia dyskurs demografia opieka mechanika sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Księstwo Opolskie energetyka słowianie Chorzów katastrofa filologia książka duchowieństwo środowisko historia sztuki wiara Białoruś archiwalia resocjalizacja pielgrzymka Zagłębie Dąbrowskie logika demokracja Zabrze sanacja okupacja Cesarstwo Rzymskie Będzin protestantyzm hutnictwo energia sanktuarium pomoc społeczna XX wiek granica geologia cesarstwo projekt Francja Strzelce Opolskie Ameryka rynek barok twórczość narodowość miłość księga neolit metalurgia informatyka służba Jan Dominikanie tekst Pomorze zamek projektowanie studia miejskie reprint kulinaria 1939 Prezydent łacina kolej wolność Żyd polszczyzna modernizm sentencje historiografia kryminalistyka diecezja Galicja dom procesy gazeta powstania śląskie slawistyka integracja atlas mapa Gombrowicz regionalizm inzynieria Wielkopolska Rej uniwersytet fotografia artystyczna stres Polacy handel artysta kartografia USA frazeologia terroryzm zwierzęta Gdańsk pożar fauna przemoc przedszkole księstwo metodologia Prusy propaganda Izrael Słowacja praktyka muzealnictwo modelowanie dramat komunikowanie konkurencyjność pracownik socjalny esej Chorwacja broń ikona apteka Nietzsche nazizm kronika Włochy farmacja Wilno bank gimnazjum W firma organizacja myśli wino szkice Rybnik konserwacja public relations mieszkańcy identyfikacja powstania granice zachowanie inwestycje prawo europejskie XX w. materiałoznawstwo inżynieria materiałowa mediacja urbanizacja XIX wiek Anglia ludzie Hegel Krapkowice osadnictwo język angielski strategie konsumpcja flora Odra wywiad kara szczęście antologia mniejszość kryzys Siewierz jedzenie zabytek Indie powódź III Rzesza jubileusz konflikt industrializacja grodziska kodeks medioznawstwo autonomia papież biblioteka lotnictwo prawa człowieka mit pocztówka kapitał topografia wody analiza leksyka POLONISTYKA DNA książę migracja Hiszpania semantyka Bydgoszcz psychologia rozwojowa powstanie śląskie święci rzecznik postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 katedra globalizacja złote Wielka Brytania Chiny więziennictwo Ruda Śląska produkt pamiętnik komiks Hitler metropolia Ślązacy problematyka król kalendarz Jasna Góra pisarz narkotyki Niemodlin Mikołów kicz zawód endecja katolicyzm hobby pacjent chrześcijaństwo ikonografia wybory Italia osobowość dyplomacja Gleiwitz hermeneutyka pogrzeb monografia symbol wielokulturowość kompozytor pradzieje lęk AZP album aksjologia przepisy Fabian Birkowski ochrona środowiska jaskinia feminizm Conrad humanizm kolekcjonerstwo system psychologia osobowości infrastruktura Romowie transformacja klient Jura socrealizm Księstwo Raciborskie język rosyjski Polonia Japonia dusza ryzyko karne kościół katolicki korupcja Kant socjalizacja sacrum poradnik ROSYJSKI epoka brązu Miłosz Habermas Piłsudski święty Białoszewski genetyka postępowanie administracyjne kształcenie biologia psychika woda przesladowania interpretacje dokumenty fałszerstwo rzeka plan anglistyka franciszkanie Łambinowice Matejko zwyczaje Grodków rasa gotyk gmina politologia wieś etniczność polski podręcznik etymologia historia literatury ołtarz autyzm Warmia Kłodzko prawo handlowe moda decyzje Kaszubi Rejencja opolska studia Beskidy XVIII w. ciąża styl świat kapłan opactwo edukacja regionalna współczesność Bielsko wiatr Kożle linoryt literatura francuska Różewicz świadomość kobiety Olesno akwaforta Ruś KATYŃ czasopisma kadra Londyn Mysłowice pracownik Krzysztoń VINCENZ architektura drewniana planowanie przestrzenne biogram praca socjalna Herbert estetyka Beckett wierzenia amerykanistyka stadion rzemiosło Żywiec Serbia komputer Normanowie zbrodnia mieszkalnictwo informacja publiczna

Szukaj

Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Łukasz Żarnowiec, Monografię wydano jako Tom 6 Serii : Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis
wyd. Katowice 2008, stron 200, przypisy, bibliografia,
oprawa miękka matowa, format ok. 24 cm x 17 cm


Więcej szczegółów


16,99 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Publikacja dotyczy ważności umów.
Wywody oparte zostały na analizie tekstu konwencji, a także na innych aktach prawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem regulacji kolizyjnych: niemieckiej, szwajcarskiej, austriackiej
oraz obowiązującej w większości państw Unii Europejskiej, w tym również w Polsce
– konwencji rzymskiej z 19 VI 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.
Są one także wynikiem przeglądu stanowisk prezentowanych w literaturze krajowej i zagranicznej:
niemiecko- i anglojęzycznej oraz coraz liczniejszych judykatach wydawanych przez sądy państwowe
i polubowne, orzekające w państwach-stronach konwencji.
Praca dzieli się na pięć rozdziałów. W pierwszym omówiono przesłanki ogólne zastosowania konwencji,
a w kolejnych: problematykę ważności umów w toku prac nad projektem, znaczenie pojęcia „ważność”
na tle art. 4 lit. a CISG, przesłanki ważności umów objętych regulacją prawa jednolitego oraz kontrowersje
wiążące się z kwalifikacją błędu dotyczącego właściwości towaru lub zdolności do spełnienia świadczenia
przez kontrahenta, przesłanki ważności umów będących poza zakresem konwencji.


ŁUKASZ ŻARNOWIEC jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego
i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
autorem kilku opracowań z zakresu prawa prywatnego między­narodowego oraz międzynarodowego
prawa handlowego. Głów­nym przedmiotem zainteresowań autora pozostaje problematyka umów
międzynarodowej sprzedaży towarów. Obszar jego aktyw­ności naukowej obejmuje jednakże
również zagadnienia ogólne prawa prywatnego międzynarodowego, w tym problematykę wy­boru prawa.

Książka stanowi uaktualnioną wersję rozprawy doktorskiej.


SPIS TREŚCI :

Wykaz skrótów
— Akty prawne
— Organy orzekające
— Periodyki
— Inne

Wstęp

Rozdział I
Charakterystyka przesłanek zastosowania konwencji

1. Uwagi ogólne
2. Pojęcie towaru w rozumieniu konwencji
3. Pojęcie sprzedaży w rozumieniu konwencji
4. Kryterium międzynarodowości umowy
5. Związek umowy z państwem konwencyjnym
A. Uwagi ogólne
B. Pojęcie państwa-strony
a. Prawne formy związania się konwencją
b. Moment wejścia konwencji w życie
c. Wpływ zastrzeżeń z art. 92 CISG oraz 93 CISG na kwalifikację państwa jako strony konwencji
C. Zastosowanie konwencji na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a CISG
D. Zastosowanie konwencji na podstawie art. 1 ust. 1 lit. b CISG. Zastrzeżenie z art. 95 CISG

Rozdział II
Rys historyczny. Przyczyny wyłączenia materii ważności poza zakres konwencji

Rozdział III
Pojęcie ważności w rozumieniu art. 4 lit. a CISG

Rozdział IV
Przesłanki ważności objęte regulacją konwencji

1. Uwagi ogólne
2. Forma umowy
A. Wprowadzenie
B. Zagadnienie formy w toku prac nad konwencją
C. Swoboda formy międzynarodowej umowy sprzedaży
D. Zasada swobody formy umów sprzedaży międzynarodowej a zastrzeżenia z art. 96 CISG oraz art. 92 CISG
E. Wyłączenie zasady swobody formy mocą porozumienia stron
3. Problematyka błędu dotyczącego właściwości towaru lub możliwości spełnienia świadczenia przez kontrahenta
4. Pierwotna niemożliwość świadczenia

Rozdział V
Przesłanki ważności leżące poza zakresem regulacji konwencji

1. Uwagi ogólne
2. Zdolność
A. Zdolność w ogólności
B. Prawo właściwe do oceny zdolności osób fizycznych
C. Prawo właściwe do oceny zdolności osób prawnych
3. Wady oświadczenia woli
4. Treść umowy
A. Treść jako przesłanka ważności umowy
B. Prawo właściwe do oceny ważności umów podlegających konwencji ze względu na treść
C. Prawo właściwe do oceny ogólnych warunków umów
5. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie
A. Uwagi ogólne
B. Poglądy przedstawicieli doktryny w kwestii podstawy zastosowania przepisów wymuszających swoją właściwość
a. Teoria jednolitego powiązania
b. Teoria szczególnego łącznika
c. Teoria faktu
d. Teoria materialnoprawnego powiązania
e. Koncepcja kumulatywnego wskazania
f. Stosowanie przepisów wymuszających swoją właściwość jako wyraz działania klauzuli porządku publicznego
C. Podstawy normatywne stosowania przepisów wymuszających swoją właściwość
a. Przepisy wymuszające swoją właściwość w obcych systemach kolizyjnych
b. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie polskim
D. Skutki obowiązywania przepisów wymuszających swoje zastosowanie
E. Wpływ przepisów wymuszających swoje zastosowanie na ocenę ważności umów sprzedaży międzynarodowej
6. Przedstawicielstwo
A. Kwalifikacja przedstawicielstwa w kontekście normy art. 4 lit. a CISG
B. Prawo właściwe do oceny, w czyim imieniu czynności dokonano
C. Prawo właściwe dla przedstawicielstwa
a. Uwagi ogólne
b. Prawo właściwe dla przedstawicielstwa ustawowego
c. Prawo właściwe dla pełnomocnictwa

Zakończenie

BibliografiaKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj