Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole Polska zabytki polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie ekonomia kobieta szkoła literatura archeologia administracja średniowiecze język Niemcy Żydzi miasto prasa budownictwo Wrocław media wojna społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz katalog wojsko językoznawstwo Bytom etnologia marketing filozofia dzieci dziennikarstwo parafia wykopaliska film geografia Rzym dziecko XIX w. etnografia przyroda Europa kolekcja Cieszyn słownik ekologia Kraków Rosja komunikacja rodzina wychowanie grafika ksiądz rozwój Czechy Śląsk Cieszyński wystawa technika śmierć nauczyciel semen medycyna Częstochowa przemysł biografia nauka muzyka antyk terapia urbanistyka Łódź ochrona sąd reklama tradycja Grecja górnictwo klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina BEZPIECZEŃSTWO kresy liturgia Zaolzie poezja ustrój literaturoznawstwo teoria szkolnictwo młodzież internet pocztówki kult II RP Judaica badania teatr choroba proces folklor biznes wspomnienia PRL Nysa skarby synagoga kopalnia Poznań zakon region kino turystyka etyka emigracja planowanie antropologia rzeźba proza życie krajobraz przestrzeń Unia Europejska miasta władza zdrowie transport teologia przestępstwo usługi dziedzictwo Warszawa telewizja II wojna światowa niepełnosprawność państwo radio Śląsk Opolski Bizancjum Bóg wizerunek biskup kościoły przedsiębiorstwo nauczanie pamięć rysunek szlachta samorząd terytorialny samorząd praca las Bielsko-Biała kulturoznawstwo oświata dwór Sosnowiec cystersi gwara logistyka sport naród więzienie ciało kultura łużycka informacja dydaktyka lwów fizyka gospodarka gender uczeń Konstytucja finanse prawosławie tożsamość UE Litwa Rudy plastyka pałac historia kultury matematyka rozwój przestrzenny przestępczość obóz Opolszczyzna powstania śląskie wiara Białoruś archiwalia resocjalizacja opieka Księstwo Opolskie logika demokracja język niemiecki język polski Kaszuby podróże granica filologia legenda prawo karne historia sztuki książka powieść islam Monachium Świdnica technologia cenzura hagiografia pielgrzymka reportaż stara fotografia farmacja ekonomika Zabrze rewitalizacja sztuka nieprofesjonalna mechanika cesarz Pszczyna Chorzów energetyka dyskurs demografia katastrofa słowianie XIX wiek Góra Św. Anny duchowieństwo środowisko Zagłębie Dąbrowskie tekst Jan atlas mapa Gombrowicz Rej artysta kartografia Polacy uniwersytet Prezydent Cesarstwo Rzymskie okupacja Będzin wolność handel hutnictwo geologia zwierzęta procesy XX wiek gazeta slawistyka integracja projekt regionalizm neolit metalurgia Wielkopolska Francja Strzelce Opolskie służba rynek barok informatyka zamek projektowanie narodowość księga 1939 USA powstania sanacja Dominikanie Pomorze kulinaria studia miejskie reprint sanktuarium protestantyzm energia sentencje pomoc społeczna cesarstwo łacina kryminalistyka kolej modernizm Żyd Ameryka polszczyzna twórczość miłość historiografia diecezja Galicja inzynieria dom stres fotografia artystyczna Odra kryzys myśli konsumpcja Siewierz flora III Rzesza identyfikacja konserwacja mieszkańcy mniejszość Indie inwestycje jedzenie zabytek terroryzm pożar jubileusz muzealnictwo modelowanie fauna komunikowanie Gdańsk konkurencyjność broń przemoc przedszkole strategie nazizm Prusy Słowacja dramat apteka Chorwacja W kronika szczęście antologia Nietzsche Włochy Wilno bank konflikt public relations powódź firma frazeologia wino szkice zachowanie Rybnik materiałoznawstwo inżynieria materiałowa propaganda Izrael księstwo granice metodologia praktyka prawo europejskie XX w. ikona mediacja pracownik socjalny urbanizacja esej Anglia język angielski ludzie gimnazjum Hegel Krapkowice rzeka organizacja wywiad osadnictwo kara plan Jasna Góra Białoszewski Matejko leki Miłosz Habermas święty dyplomacja hermeneutyka pogrzeb genetyka podręcznik gmina autyzm biologia interpretacje dokumenty fałszerstwo franciszkanie wielokulturowość kompozytor grodziska kodeks medioznawstwo prawa człowieka Łambinowice żegluga przepisy Grodków rasa kapitał wieś etniczność polski ochrona środowiska etymologia topografia system ołtarz migracja industrializacja DNA klient Bydgoszcz psychologia rozwojowa lotnictwo transformacja dusza pocztówka Księstwo Raciborskie rzecznik Polonia osady karne złote poradnik Hiszpania powstanie śląskie święci Ruda Śląska komiks kształcenie Hitler postępowanie Wittgenstein socjalizacja ryby prawo cywilne 1914 psychika woda anglistyka Mikołów hobby 1921 Wielka Brytania zwyczaje Chiny ikonografia zawód więziennictwo endecja produkt Gleiwitz gotyk pamiętnik wybory politologia Italia kalendarz metropolia historia literatury problematyka król papież pisarz narkotyki Niemodlin pradzieje autonomia AZP album pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm biblioteka leczenie kolekcjonerstwo mit osobowość jaskinia symbol leksyka wody monografia analiza książę semantyka POLONISTYKA psychologia osobowości lęk Jura aksjologia Fabian Birkowski ryzyko feminizm Conrad humanizm język rosyjski pies katedra ROSYJSKI infrastruktura globalizacja Piłsudski Romowie epoka brązu socrealizm postępowanie administracyjne Japonia sacrum kościół katolicki przesladowania korupcja Kant Ślązacy agresja metafora przesiedlenia Król Polski Kierkegaard Oppeln okres międzywojenny Mickiewicz antysemityzm negocjacje pedagog misja mowy rodzicielstwo Legnica renesans uzbrojenie patologia straż miejska Kapuściński architektura zabytkowa Breslau frazeologizmy Olkusz strategia mord teren nacjonalizm piwo Kaszubi obraz tragedia pieniądz Lublin rośliny Śląski nowy jork Bielsko duchowość wiatr studia botanika ciąża przeszłość odpowiedzialność opactwo kuchnia akwaforta

Szukaj

Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Łukasz Żarnowiec, Monografię wydano jako Tom 6 Serii : Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis
wyd. Katowice 2008, stron 200, przypisy, bibliografia,
oprawa miękka matowa, format ok. 24 cm x 17 cm


Więcej szczegółów


16,99 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Publikacja dotyczy ważności umów.
Wywody oparte zostały na analizie tekstu konwencji, a także na innych aktach prawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem regulacji kolizyjnych: niemieckiej, szwajcarskiej, austriackiej
oraz obowiązującej w większości państw Unii Europejskiej, w tym również w Polsce
– konwencji rzymskiej z 19 VI 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych.
Są one także wynikiem przeglądu stanowisk prezentowanych w literaturze krajowej i zagranicznej:
niemiecko- i anglojęzycznej oraz coraz liczniejszych judykatach wydawanych przez sądy państwowe
i polubowne, orzekające w państwach-stronach konwencji.
Praca dzieli się na pięć rozdziałów. W pierwszym omówiono przesłanki ogólne zastosowania konwencji,
a w kolejnych: problematykę ważności umów w toku prac nad projektem, znaczenie pojęcia „ważność”
na tle art. 4 lit. a CISG, przesłanki ważności umów objętych regulacją prawa jednolitego oraz kontrowersje
wiążące się z kwalifikacją błędu dotyczącego właściwości towaru lub zdolności do spełnienia świadczenia
przez kontrahenta, przesłanki ważności umów będących poza zakresem konwencji.


ŁUKASZ ŻARNOWIEC jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego
i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
autorem kilku opracowań z zakresu prawa prywatnego między­narodowego oraz międzynarodowego
prawa handlowego. Głów­nym przedmiotem zainteresowań autora pozostaje problematyka umów
międzynarodowej sprzedaży towarów. Obszar jego aktyw­ności naukowej obejmuje jednakże
również zagadnienia ogólne prawa prywatnego międzynarodowego, w tym problematykę wy­boru prawa.

Książka stanowi uaktualnioną wersję rozprawy doktorskiej.


SPIS TREŚCI :

Wykaz skrótów
— Akty prawne
— Organy orzekające
— Periodyki
— Inne

Wstęp

Rozdział I
Charakterystyka przesłanek zastosowania konwencji

1. Uwagi ogólne
2. Pojęcie towaru w rozumieniu konwencji
3. Pojęcie sprzedaży w rozumieniu konwencji
4. Kryterium międzynarodowości umowy
5. Związek umowy z państwem konwencyjnym
A. Uwagi ogólne
B. Pojęcie państwa-strony
a. Prawne formy związania się konwencją
b. Moment wejścia konwencji w życie
c. Wpływ zastrzeżeń z art. 92 CISG oraz 93 CISG na kwalifikację państwa jako strony konwencji
C. Zastosowanie konwencji na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a CISG
D. Zastosowanie konwencji na podstawie art. 1 ust. 1 lit. b CISG. Zastrzeżenie z art. 95 CISG

Rozdział II
Rys historyczny. Przyczyny wyłączenia materii ważności poza zakres konwencji

Rozdział III
Pojęcie ważności w rozumieniu art. 4 lit. a CISG

Rozdział IV
Przesłanki ważności objęte regulacją konwencji

1. Uwagi ogólne
2. Forma umowy
A. Wprowadzenie
B. Zagadnienie formy w toku prac nad konwencją
C. Swoboda formy międzynarodowej umowy sprzedaży
D. Zasada swobody formy umów sprzedaży międzynarodowej a zastrzeżenia z art. 96 CISG oraz art. 92 CISG
E. Wyłączenie zasady swobody formy mocą porozumienia stron
3. Problematyka błędu dotyczącego właściwości towaru lub możliwości spełnienia świadczenia przez kontrahenta
4. Pierwotna niemożliwość świadczenia

Rozdział V
Przesłanki ważności leżące poza zakresem regulacji konwencji

1. Uwagi ogólne
2. Zdolność
A. Zdolność w ogólności
B. Prawo właściwe do oceny zdolności osób fizycznych
C. Prawo właściwe do oceny zdolności osób prawnych
3. Wady oświadczenia woli
4. Treść umowy
A. Treść jako przesłanka ważności umowy
B. Prawo właściwe do oceny ważności umów podlegających konwencji ze względu na treść
C. Prawo właściwe do oceny ogólnych warunków umów
5. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie
A. Uwagi ogólne
B. Poglądy przedstawicieli doktryny w kwestii podstawy zastosowania przepisów wymuszających swoją właściwość
a. Teoria jednolitego powiązania
b. Teoria szczególnego łącznika
c. Teoria faktu
d. Teoria materialnoprawnego powiązania
e. Koncepcja kumulatywnego wskazania
f. Stosowanie przepisów wymuszających swoją właściwość jako wyraz działania klauzuli porządku publicznego
C. Podstawy normatywne stosowania przepisów wymuszających swoją właściwość
a. Przepisy wymuszające swoją właściwość w obcych systemach kolizyjnych
b. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie polskim
D. Skutki obowiązywania przepisów wymuszających swoje zastosowanie
E. Wpływ przepisów wymuszających swoje zastosowanie na ocenę ważności umów sprzedaży międzynarodowej
6. Przedstawicielstwo
A. Kwalifikacja przedstawicielstwa w kontekście normy art. 4 lit. a CISG
B. Prawo właściwe do oceny, w czyim imieniu czynności dokonano
C. Prawo właściwe dla przedstawicielstwa
a. Uwagi ogólne
b. Prawo właściwe dla przedstawicielstwa ustawowego
c. Prawo właściwe dla pełnomocnictwa

Zakończenie

Bibliografia