Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie szkoła literatura archeologia administracja ekonomia kobieta Niemcy średniowiecze język Żydzi miasto Wrocław media wojna prasa budownictwo społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog wojsko etnologia Bytom filozofia marketing dzieci dziennikarstwo parafia wykopaliska film Rzym dziecko XIX w. etnografia geografia Europa kolekcja przyroda Rosja komunikacja rodzina wychowanie grafika Cieszyn słownik ekologia Kraków Czechy Śląsk Cieszyński wystawa technika śmierć nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka antyk medycyna semen przemysł biografia Częstochowa Łódź terapia urbanistyka tradycja Grecja górnictwo klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy BEZPIECZEŃSTWO liturgia ochrona sąd reklama teoria literaturoznawstwo szkolnictwo młodzież internet kult II RP pocztówki badania Judaica teatr choroba Zaolzie poezja ustrój zakon synagoga region kino turystyka etyka emigracja planowanie antropologia rzeźba proza życie krajobraz proces folklor biznes wspomnienia PRL Nysa skarby kopalnia Poznań transport przestępstwo teologia zdrowie usługi dziedzictwo II wojna światowa telewizja niepełnosprawność Warszawa państwo radio Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń Unia Europejska miasta władza szlachta samorząd rysunek las samorząd terytorialny praca kulturoznawstwo Bielsko-Biała oświata dwór Sosnowiec cystersi wizerunek biskup przedsiębiorstwo nauczanie kościoły pamięć finanse prawosławie tożsamość UE Litwa Rudy pałac historia kultury plastyka matematyka rozwój przestrzenny obóz Opolszczyzna przestępczość logistyka gwara sport naród ciało więzienie dydaktyka lwów kultura łużycka gospodarka gender informacja Konstytucja uczeń fizyka Monachium granica Świdnica hagiografia cenzura pielgrzymka farmacja technologia ekonomika rewitalizacja Zabrze reportaż cesarz stara fotografia dyskurs demografia sztuka nieprofesjonalna mechanika Pszczyna katastrofa Chorzów energetyka słowianie XIX wiek Góra Św. Anny duchowieństwo środowisko powstania śląskie wiara Białoruś archiwalia resocjalizacja Zagłębie Dąbrowskie opieka Księstwo Opolskie logika demokracja język polski Kaszuby podróże legenda filologia prawo karne historia sztuki książka powieść język niemiecki islam slawistyka integracja geologia projekt Wielkopolska regionalizm Francja Strzelce Opolskie rynek barok narodowość księga metalurgia neolit służba USA informatyka zamek Dominikanie Pomorze sanacja projektowanie studia miejskie reprint kulinaria energia sanktuarium 1939 protestantyzm powstania pomoc społeczna łacina cesarstwo kolej sentencje Żyd polszczyzna Ameryka modernizm twórczość historiografia miłość kryminalistyka diecezja Galicja dom tekst atlas Jan mapa Gombrowicz inzynieria Rej Polacy stres uniwersytet fotografia artystyczna Odra Prezydent handel wolność kartografia artysta Cesarstwo Rzymskie okupacja Będzin zwierzęta hutnictwo gazeta XX wiek procesy strategie Prusy muzealnictwo Słowacja modelowanie komunikowanie dramat konkurencyjność apteka Chorwacja broń kronika nazizm Nietzsche szczęście antologia Włochy Wilno bank powódź W konflikt firma frazeologia wino szkice Rybnik public relations propaganda Izrael granice księstwo metodologia zachowanie praktyka prawo europejskie XX w. materiałoznawstwo mediacja inżynieria materiałowa urbanizacja ikona pracownik socjalny esej Anglia ludzie gimnazjum Hegel Krapkowice organizacja osadnictwo język angielski myśli konsumpcja flora mieszkańcy rzeka identyfikacja kara konserwacja wywiad mniejszość kryzys inwestycje jedzenie zabytek Siewierz Indie jubileusz III Rzesza terroryzm Gdańsk pożar fauna przemoc przedszkole DNA poradnik Hiszpania migracja Bydgoszcz powstanie śląskie psychologia rozwojowa święci kształcenie rzecznik postępowanie Wittgenstein woda ryby prawo cywilne 1914 psychika anglistyka złote Wielka Brytania Chiny zwyczaje więziennictwo produkt Ruda Śląska komiks Hitler pamiętnik gotyk politologia metropolia problematyka król historia literatury kalendarz autonomia pisarz narkotyki papież Niemodlin Mikołów biblioteka hobby chrześcijaństwo kicz 1921 endecja katolicyzm socjalizacja ikonografia zawód pacjent leczenie Gleiwitz Italia wybory osobowość mit analiza leksyka monografia wody symbol książę semantyka lęk album pradzieje POLONISTYKA AZP aksjologia Fabian Birkowski kolekcjonerstwo feminizm Conrad humanizm jaskinia katedra pies psychologia osobowości infrastruktura globalizacja Romowie Jura socrealizm Japonia język rosyjski ryzyko sacrum Ślązacy kościół katolicki korupcja Kant ROSYJSKI Jasna Góra Białoszewski Piłsudski epoka brązu Miłosz Habermas święty genetyka dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie administracyjne biologia interpretacje dokumenty fałszerstwo przesladowania franciszkanie wielokulturowość kompozytor plan Matejko Łambinowice żegluga przepisy ochrona środowiska Grodków rasa podręcznik gmina wieś etniczność polski autyzm etymologia leki ołtarz system industrializacja kodeks grodziska medioznawstwo transformacja klient lotnictwo prawa człowieka Polonia dusza pocztówka Księstwo Raciborskie kapitał topografia osady karne wierzenia biogram praca socjalna VINCENZ funkcjonariusz Stary Testament architektura drewniana Herbert estetyka Beckett ustawa kultura ludowa Piekary Śląskie leksykon stadion komputer komunizm rzemiosło samochód Żywiec informacja publiczna arcydzieła Normanowie odpust mieszkalnictwo zbrodnia osiedle wartości prawo międzynarodowe Księstwo Cieszyńskie mowa dysfunkcje Słowacki eucharystia kodeks postępowania administracy armia podróż hałas Ślązaczka okultyzm chrystologia retoryka dziennikarz proboszcz gramatyka Kluczbork wysiedlenia matka

Szukaj

O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy - Anna Sitkowa

O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy - Anna Sitkowa

wyd. Katowice 2006, stron 218, bibliogr., indeks, fot., rez., summ., oprawa miękka foliowana, format ok. 16,5 cm x 23,5 cm

Nakład tylko: 250 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


28,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Tom jest próbą przypomnienia twórczości Józefa Wereszczyńskiego, opata benedyktynów w Sieciechowie, biskupa kijowskiego, kaznodziei, pisarza politycznego i publicysty antytureckiego.

Na drukowaną spuściznę pisarza składa się 17 utworów, wydanych w latach 1572 — 1597 w 20 znanych dziś edycjach. Do swych tekstów Wereszczyński włączył liczne „jawne" i „ukryte" cytaty z dzieł polskich autorów doby renesansu (m.in. M. Reja, M. Bielskiego, S. Orzechowskiego, J. Kochanowskiego, Ł. Górnickiego, M. Stryjowskiego).

Autorka monografii wskazuje typy zmian, jakim biskup poddawał przejmowane ekscerpty, klasyfikuje podstawowe techniki wykorzystywania wzorów literackich w staropolszczyźnie oraz omawia funkcje wyzyskanej przez pisarza materii.

 

Z Uwag wstępnych [fragment] :

Drukowana spuścizna Józefa Wereszczyńskiego od wielu lat pozostawała poza centrum zainteresowań badaczy literatury staropolskiej. Opat benedyk­tynów w Sieciechowie i biskup kijowski, autor siedemnastu dzieł wydanych w ostatnich dziesięcioleciach XVI wieku pozostawił po sobie: kazania (Passio, 1572; Wizerunk, 1585; Kazanie na dzień zaduszny, 1585; Instrukcyja, 1585; Kazanie przy przyjmowaniu świątości małżeństwa, 1585; Kazania albo ćwiczenia chrześcijańskie, 1587); pisma polemiczne (List Michaela Żyda okrzczonego, 1584); dziełka moralistyczne i polityczne (Gościniec, 1585; Reguła, 1587, wersja łac. Reguła, 1588; Suffragium, 1587; Adhortatio, 1587); utwory publicystyczne, w których wzywał do gospodarczej odbudowy Ukrainy i zabezpieczenia wschodnich granic Rzeczypospolitej (Droga pewna, 1590; Publika, 1594; Sposób osady, 1595) oraz nawoływał do wojny z Turcją (Ekscytarz, 1592; Pobudka, 2 edycje w 1594 roku; Votum, 1597). Dorobek ten nie doczekał się reedycji ani w XVII, ani w XVIII wieku. Dziesięć prac opata ukazało się drukiem ponownie w połowie XIX stulecia. Książki Wereszczyńskiego publikowane były w języku polskim. Trzy jego utwory wydane w języku łacińskim przełożył Sebastian Fabian Klonowic (ok. 1545—1602). Opat sieciechowski zlecił również lubelskiemu poecie przetłuma­czenie z łaciny na język polski Reguły błogosławionego i Bogu upodobanego ojca Benedykta ś., opublikowanej w 1597 roku. Przegląd dotychczasowego stanu badań nad dorobkiem pisarskim opata ujawnia, iż wydobytą z zapomnienia twórczość Wereszczyńskiego badacze początkowo zaliczyli do wybitnych osiągnięć prozy renesansowej, by ostatecz­nie umieścić ją na marginesie szesnastowiecznego piśmiennictwa. Z całej spuścizny Wereszczyńskiego szerzej znany pozostał właściwie tylko fragment Gościńca, w którym opat przedstawił Mikołaja Reja (1505—1569) jako „niepo­miernego" obżartucha i pijaka. Karykatura, przypomniana przez Hieronima Juszyńskiego, jest do dzisiaj komentowana i cytowana w pracach poświęconych Mikołajowi Rejowi z Nagłowic, w omówieniach twórczości Józefa z Wereszczyna, jak i w studiach na temat innych twórców. Wspomniany fragment Gościńca odnaleźć można także w antologiach, słownikach i kompendiach. Sposób wartościowania Wereszczyńskiego wyznaczył na następne stulecia, jeszcze za życia kaznodziei, Bartosz Paprocki w Herbach rycerstwa polskiego, na podstawie - jak się wydaje - bezpośredniego kontaktu z opatem oraz lektury Wizerunku. Autorzy opracowań z XVII wieku nie wnieśli nowych wątków do oceny działalności Wereszczyńskiego. Szymon Starowolski krótką informację o twórcy Reguły zamieścił w rozdziale dotyczącym Marcina Białobrzeskiego (ok. 1530—1586).

Zdaniem polihistora, tych dwóch opatów zgromadzeń zakon­nych, biskupów i pisarzy, łączyła osoba wspólnego nauczyciela Macieja Costenusa, profesora Akademii Krakowskiej. Starowolski, który w swych dziełach politycznych nawiązywał do pism Wereszczyńskiego, sporządził niepełny i błęd­ny wykaz jego druków. Przedstawił opata jako pisarza tworzącego w języku łacińskim i prawidłowo podał jedynie tytuł Ekscytarza, jako utworu napisane­go po polsku. Wzmiance na temat Wereszczyńskiego, stanowiącej „wtrącenie" do biogramu Białobrzeskiego, nie towarzyszył żaden wiersz pochwalny.

W następnych latach Wereszczyńskiego wymieniano wśród biskupów kijowskich, niekiedy akcentując różne aspekty jego działalności. Szymon Okolski przypomniał m.in. fakt założenia przez Wereszczyńskiego Nowego Wereszczyna, Samuel Nakielski zaś wskazał Zbaraż jako miejsce urodzenia opata ...

 

SPIS TREŚCI :

Uwagi wstępne

1. Józef Wereszczyński — „ojczyzny i kraju miłośnik"

2. „Tegom ja dobrze znał". Józef Wereszczyński wobec dzieł literatury renesansowej w języku polskim

2.1. Wprowadzenie
2.2. Cytaty „jawne"
2.3. Cytaty „ukryte"
2.3.1. Mikołaj Rej
2.3.2. Maciej Stryjkowski
2.3.3. Jan Kochanowski

3. „Chudych pachołków ociec prawy i hojny chlebodawca". Józef Wereszczyński w opinii literackich współpracowników

3.1. Wprowadzenie
3.2. Wizerunek Wereszczyńskiego w Herbach rycerstwa polskiego
3.3. O związkach Wereszczyńskiego i Sebastiana Fabiana Klonowica
3.3.1. Pisarz z Wereszczyna w świetle wypowiedzi poety z Sulmierzyc
3.3.2. Klonowic jako „bibliograf" Wereszczyńskiego
3.4. Wereszczyński w ujęciu rymopisów

Uwagi końcowe

Bibliografia

Indeks osobowy

Streszcz. w jęz. ros. i ang.