Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje szkoła literatura administracja ekonomia kobieta Niemcy archeologia średniowiecze język Żydzi miasto Wrocław media wojna prasa budownictwo społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia wojsko filozofia marketing Bytom dzieci dziennikarstwo parafia film wykopaliska Rzym dziecko XIX w. etnografia Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina grafika wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków Czechy wystawa Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka semen antyk technika przemysł biografia Częstochowa urbanistyka Łódź terapia tradycja Grecja klasztor człowiek biblia plebiscyt górnictwo Ukraina kresy ochrona sąd medycyna BEZPIECZEŃSTWO reklama liturgia teoria szkolnictwo internet pocztówki literaturoznawstwo Judaica młodzież kult II RP badania teatr choroba Zaolzie poezja ustrój zakon region kino turystyka etyka planowanie antropologia proza krajobraz proces rzeźba folklor skarby PRL synagoga Nysa życie biznes kopalnia wspomnienia Poznań Unia Europejska przestępstwo usługi emigracja dziedzictwo telewizja teologia niepełnosprawność zdrowie państwo Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń Warszawa radio władza transport szlachta samorząd Bielsko-Biała kościoły las kulturoznawstwo oświata dwór Sosnowiec II wojna światowa samorząd terytorialny praca wizerunek biskup przedsiębiorstwo miasta cystersi rysunek pamięć nauczanie dydaktyka prawosławie uczeń informacja tożsamość plastyka fizyka Litwa finanse historia kultury UE matematyka obóz Opolszczyzna Rudy kultura łużycka gwara pałac logistyka sport naród ciało rozwój przestrzenny lwów gender Konstytucja przestępczość więzienie Monachium Księstwo Opolskie Świdnica hagiografia cenzura sztuka nieprofesjonalna filologia ekonomika Pszczyna książka Chorzów rewitalizacja historia sztuki język niemiecki dyskurs pielgrzymka demografia katastrofa słowianie Zabrze Zagłębie Dąbrowskie technologia cesarz duchowieństwo stara fotografia środowisko wiara Białoruś archiwalia mechanika resocjalizacja energetyka logika demokracja Góra Św. Anny gospodarka język polski Kaszuby podróże legenda prawo karne reportaż opieka powieść islam zamek inzynieria stres projekt wolność Francja Strzelce Opolskie rynek barok kartografia narodowość księga Cesarstwo Rzymskie okupacja gazeta procesy slawistyka integracja hutnictwo Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria Wielkopolska granica regionalizm geologia łacina kolej Żyd USA polszczyzna fotografia artystyczna modernizm sanacja metalurgia służba historiografia informatyka diecezja Galicja energia sanktuarium artysta projektowanie protestantyzm dom pomoc społeczna powstania śląskie atlas 1939 mapa Gombrowicz Będzin cesarstwo Rej Polacy uniwersytet Ameryka twórczość sentencje miłość handel kryminalistyka Jan tekst neolit Prezydent XX wiek Prusy inwestycje kara Słowacja dramat kryzys apteka powstania Chorwacja kronika Nietzsche farmacja zachowanie Włochy III Rzesza Wilno bank terroryzm firma pożar strategie wino szkice Rybnik modelowanie konkurencyjność szczęście antologia granice broń prawo europejskie XX w. Odra wywiad powódź mediacja urbanizacja konflikt frazeologia XIX wiek Anglia Siewierz W ludzie Hegel Krapkowice osadnictwo metodologia propaganda Izrael księstwo praktyka public relations konsumpcja flora esej ikona pracownik socjalny mniejszość Indie materiałoznawstwo muzealnictwo inżynieria materiałowa jedzenie zabytek komunikowanie gimnazjum jubileusz organizacja myśli nazizm zwierzęta Gdańsk język angielski fauna mieszkańcy identyfikacja przemoc przedszkole konserwacja kompozytor Mikołów Hiszpania wielokulturowość przepisy hobby powstanie śląskie ikonografia święci zawód wybory ochrona środowiska Gleiwitz postępowanie Wittgenstein plan system ryby prawo cywilne 1914 pradzieje AZP Wielka Brytania Chiny transformacja więziennictwo klient produkt jaskinia Polonia dusza kolekcjonerstwo pamiętnik kodeks Księstwo Raciborskie kalendarz karne metropolia problematyka król kapitał pisarz narkotyki Niemodlin psychologia osobowości poradnik pacjent chrześcijaństwo kicz topografia katolicyzm DNA kształcenie osobowość migracja psychika Bydgoszcz woda monografia symbol lęk anglistyka aksjologia Piłsudski zwyczaje Fabian Birkowski epoka brązu złote politologia feminizm Conrad humanizm gotyk postępowanie administracyjne historia literatury przesladowania rzeka autonomia papież infrastruktura biblioteka Romowie Matejko socrealizm podręcznik Japonia gmina mit wody sacrum endecja analiza autyzm leksyka socjalizacja kościół katolicki korupcja Kant grodziska medioznawstwo książę Italia semantyka POLONISTYKA Białoszewski prawa człowieka Miłosz Habermas święty genetyka album biologia katedra interpretacje dokumenty fałszerstwo franciszkanie globalizacja Łambinowice psychologia rozwojowa Grodków rasa wieś etniczność polski rzecznik etymologia Ślązacy ołtarz Jura industrializacja język rosyjski Jasna Góra ryzyko Ruda Śląska lotnictwo pocztówka ROSYJSKI komiks dyplomacja hermeneutyka pogrzeb Hitler Beckett wierzenia Śląski obraz podstawy jakość Herbert estetyka cmentarzysko przeszłość odpowiedzialność nowy jork 1921 zwłoki wykroczenia epoka kamienia Normanowie powstanie kardynał mieszkalnictwo aktywność kapituła agresja Księstwo Cieszyńskie zabory antysemityzm Słowacki duszpasterstwo Piastowie Kattowitz chór renesans Siemianowice Śląskie Ślązaczka okultyzm Habsburgowie strój ludowy dziennikarz strategia konferencja mord wysiedlenia Potocki leki Kaszubi erotyka wiatr aspekty Świerklaniec zarządzanie kryzysowe ADHD studia huta ciąża

Szukaj

O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy - Anna Sitkowa

O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy - Anna Sitkowa

wyd. Katowice 2006, stron 218, bibliogr., indeks, fot., rez., summ., oprawa miękka foliowana, format ok. 16,5 cm x 23,5 cm

Nakład tylko: 250 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


28,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Tom jest próbą przypomnienia twórczości Józefa Wereszczyńskiego, opata benedyktynów w Sieciechowie, biskupa kijowskiego, kaznodziei, pisarza politycznego i publicysty antytureckiego.

Na drukowaną spuściznę pisarza składa się 17 utworów, wydanych w latach 1572 — 1597 w 20 znanych dziś edycjach. Do swych tekstów Wereszczyński włączył liczne „jawne" i „ukryte" cytaty z dzieł polskich autorów doby renesansu (m.in. M. Reja, M. Bielskiego, S. Orzechowskiego, J. Kochanowskiego, Ł. Górnickiego, M. Stryjowskiego).

Autorka monografii wskazuje typy zmian, jakim biskup poddawał przejmowane ekscerpty, klasyfikuje podstawowe techniki wykorzystywania wzorów literackich w staropolszczyźnie oraz omawia funkcje wyzyskanej przez pisarza materii.

 

Z Uwag wstępnych [fragment] :

Drukowana spuścizna Józefa Wereszczyńskiego od wielu lat pozostawała poza centrum zainteresowań badaczy literatury staropolskiej. Opat benedyk­tynów w Sieciechowie i biskup kijowski, autor siedemnastu dzieł wydanych w ostatnich dziesięcioleciach XVI wieku pozostawił po sobie: kazania (Passio, 1572; Wizerunk, 1585; Kazanie na dzień zaduszny, 1585; Instrukcyja, 1585; Kazanie przy przyjmowaniu świątości małżeństwa, 1585; Kazania albo ćwiczenia chrześcijańskie, 1587); pisma polemiczne (List Michaela Żyda okrzczonego, 1584); dziełka moralistyczne i polityczne (Gościniec, 1585; Reguła, 1587, wersja łac. Reguła, 1588; Suffragium, 1587; Adhortatio, 1587); utwory publicystyczne, w których wzywał do gospodarczej odbudowy Ukrainy i zabezpieczenia wschodnich granic Rzeczypospolitej (Droga pewna, 1590; Publika, 1594; Sposób osady, 1595) oraz nawoływał do wojny z Turcją (Ekscytarz, 1592; Pobudka, 2 edycje w 1594 roku; Votum, 1597). Dorobek ten nie doczekał się reedycji ani w XVII, ani w XVIII wieku. Dziesięć prac opata ukazało się drukiem ponownie w połowie XIX stulecia. Książki Wereszczyńskiego publikowane były w języku polskim. Trzy jego utwory wydane w języku łacińskim przełożył Sebastian Fabian Klonowic (ok. 1545—1602). Opat sieciechowski zlecił również lubelskiemu poecie przetłuma­czenie z łaciny na język polski Reguły błogosławionego i Bogu upodobanego ojca Benedykta ś., opublikowanej w 1597 roku. Przegląd dotychczasowego stanu badań nad dorobkiem pisarskim opata ujawnia, iż wydobytą z zapomnienia twórczość Wereszczyńskiego badacze początkowo zaliczyli do wybitnych osiągnięć prozy renesansowej, by ostatecz­nie umieścić ją na marginesie szesnastowiecznego piśmiennictwa. Z całej spuścizny Wereszczyńskiego szerzej znany pozostał właściwie tylko fragment Gościńca, w którym opat przedstawił Mikołaja Reja (1505—1569) jako „niepo­miernego" obżartucha i pijaka. Karykatura, przypomniana przez Hieronima Juszyńskiego, jest do dzisiaj komentowana i cytowana w pracach poświęconych Mikołajowi Rejowi z Nagłowic, w omówieniach twórczości Józefa z Wereszczyna, jak i w studiach na temat innych twórców. Wspomniany fragment Gościńca odnaleźć można także w antologiach, słownikach i kompendiach. Sposób wartościowania Wereszczyńskiego wyznaczył na następne stulecia, jeszcze za życia kaznodziei, Bartosz Paprocki w Herbach rycerstwa polskiego, na podstawie - jak się wydaje - bezpośredniego kontaktu z opatem oraz lektury Wizerunku. Autorzy opracowań z XVII wieku nie wnieśli nowych wątków do oceny działalności Wereszczyńskiego. Szymon Starowolski krótką informację o twórcy Reguły zamieścił w rozdziale dotyczącym Marcina Białobrzeskiego (ok. 1530—1586).

Zdaniem polihistora, tych dwóch opatów zgromadzeń zakon­nych, biskupów i pisarzy, łączyła osoba wspólnego nauczyciela Macieja Costenusa, profesora Akademii Krakowskiej. Starowolski, który w swych dziełach politycznych nawiązywał do pism Wereszczyńskiego, sporządził niepełny i błęd­ny wykaz jego druków. Przedstawił opata jako pisarza tworzącego w języku łacińskim i prawidłowo podał jedynie tytuł Ekscytarza, jako utworu napisane­go po polsku. Wzmiance na temat Wereszczyńskiego, stanowiącej „wtrącenie" do biogramu Białobrzeskiego, nie towarzyszył żaden wiersz pochwalny.

W następnych latach Wereszczyńskiego wymieniano wśród biskupów kijowskich, niekiedy akcentując różne aspekty jego działalności. Szymon Okolski przypomniał m.in. fakt założenia przez Wereszczyńskiego Nowego Wereszczyna, Samuel Nakielski zaś wskazał Zbaraż jako miejsce urodzenia opata ...

 

SPIS TREŚCI :

Uwagi wstępne

1. Józef Wereszczyński — „ojczyzny i kraju miłośnik"

2. „Tegom ja dobrze znał". Józef Wereszczyński wobec dzieł literatury renesansowej w języku polskim

2.1. Wprowadzenie
2.2. Cytaty „jawne"
2.3. Cytaty „ukryte"
2.3.1. Mikołaj Rej
2.3.2. Maciej Stryjkowski
2.3.3. Jan Kochanowski

3. „Chudych pachołków ociec prawy i hojny chlebodawca". Józef Wereszczyński w opinii literackich współpracowników

3.1. Wprowadzenie
3.2. Wizerunek Wereszczyńskiego w Herbach rycerstwa polskiego
3.3. O związkach Wereszczyńskiego i Sebastiana Fabiana Klonowica
3.3.1. Pisarz z Wereszczyna w świetle wypowiedzi poety z Sulmierzyc
3.3.2. Klonowic jako „bibliograf" Wereszczyńskiego
3.4. Wereszczyński w ujęciu rymopisów

Uwagi końcowe

Bibliografia

Indeks osobowy

Streszcz. w jęz. ros. i ang.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj